Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ"— Sunum transkripti:

1 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
Alpu Lisesi Rehberlik Servisi

2 İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır; bizi korur
İnsan hakları yeryüzünün en barışçıl silahıdır; bizi korur. Kurallar gibidir; nasıl davranacağınızı bize söyler. Yargıçlar gibidir; ona başvurabiliriz. Duygular gibi soyuttur ama duygular gibi herkese aittir. Ve her ne olursa olsun hep vardır. Tıpkı doğa gibidir; ortadan kaldırılamaz. Tıpkı ruh gibidir; yok edilemez. Zamana benzer; zengin ve fakir, yaşlı ve genç, siyah ve beyaz, uzun ve kısa hepimize aynı biçimde davranır. Bize saygı sunar ve bize de başkasına saygı duyma sorumluluğunu yükler. İnsan hakları, insan olmanın kazandırdığı haklardır .

3 Başkası tarafından verilen bir söze ya da teminata bağlı olarak ya da satın alarak elde ettiğimiz haklar değillerdir. İnsan hakları, insan olmamızın ve insan onurumuzun doğal bir sonucudur.

4 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmesiyle, insan haklarının uluslararası düzeyde korunması yönünde ilk önemli adım olması nedeniyle, her yıl tüm dünyada kutlanmaktadır.

5 Türkiye Beyannameyi 06.04.1949’da onaylamıştır

6 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nca kabul ve ilan edilmiş olan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, önsözüyle birlikte 30 maddeden oluşmakta, maddeler arasında klasik temel haklara, maddelerde ise sosyal ekonomik ve kültürel haklara yer verilmektedir

7 10 Aralık İnsan Hakları Günü
Ülkemizde 2000 yılında 81 il ve 850 ilçede "İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları" kurulmuştur. Bu kurullar, 23 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yeniden yapılandırılmış, kurullarda sivil toplumun temsili güçlendirilmiştir. Söz konusu kurullar, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

8 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
Ö N S Ö Z Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsanlık topluluğunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima göz önünde tutarak öğretim ve eğitim yoluyla bu haklar ve hürriyetlere saygıyı geliştirmeye, gittikçe artan milli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat üye devletler ahalisi gerekse bu devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi arasında bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini sağlamaya gayret etmeleri için işbu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ilan eder.

9 Madde : 1 Her insan özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirine karşı kardeşlik anlayışıyla davranır. Madde : Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir. 2- Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.

10 Madde : 3 Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.
Madde : 4 Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaktır. Madde : 5 Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. Madde : 6 Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkına sahiptir.

11 Madde : 7 Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırt edici muameleye karşı ve böyle bir ayırt edici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı vardır. Madde : 9 Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.

12 Madde: 26 Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Yüksek öğrenim yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır. Eğitim insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirmeli ve Birleşmiş Milletler’in barışı koruma yolundaki etkinliklerini daha da geliştirmelidir.

13 Özlü Sözler.. * Yaradılanı severim yaradandan ötürü. * İnsan insanın efendisi olamaz. * İnsana vurulan zincir, hepimizi bağlar.

14 Şiirler… İnsan Hakları Uğruna
İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna Didişip durdu binlerce yıl; Usanmadan bıkmadan, Yılmadan... Erişince, 1948 Aralığının on’u İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle Geldi haksızlığın sonu. Umutlandırdı bu olay, Mutlandırdı bu olay. Çalışan insanoğlunu. İnsan haklarına saygı, Kardeşlik, özgürlük, eşitlik, Kaderde, kıvançta birlik Daha çok aydınlatır İnsanlığın yolunu.

15 Şiirler… Bizler çiçekleriyiz Umudun ve sevincin, Habercileriyiz biz, Gelen mutlu günlerin. Biz hepimiz kardeşiz. Hep dünya çocukları, Kuracağız birlikte Yaşanası dünyayı. Her ülkeden, her ırktan, Biz dünya çocukları, Verelim hep elele Dünyanın her yerinde. Haydi çocuklar gelin bizimle, Yürüyelim biz yarına, Haydi çocuklar gelin bizimle, Mutluluğa ve barışa.

16 İlgi ile okuduğunuz için TEŞEKKÜRLER...


"10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları