Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI."— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI

2 İnsan Hakları Nedir? İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine “ İnsan Hakları” denir.

3 Temel insan hakları. a. Yaşama Hakkı b. Sağlık Hakkı c. Eğitim Hakkı d
Temel insan hakları . a. Yaşama Hakkı b. Sağlık Hakkı c. Eğitim Hakkı d. Mülk Edinme Hakkı e. Seyahat Hakkı f. Haberleşme Hakkı g. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkı h. Hak Arama Hakkı i. Seçme ve Seçilme Hakkı j. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı k. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…

4 Hak Çeşitleri Kişisel haklar : (Negatif statü hakları)
Kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak olan özel alanının sınırlarını çizen haklardır. Bunlar: Yaşam ve korunma Maddi ve manevi varlığını geliştirme Özel hayatın gizliliği ve korunması Yerleşme ve yolculuk Din ve vicdan Düşünce ve düşünceyi yayma Bilim ve sanat Basın yayın.

5 Hak Çeşitleri Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ( Pozitif statü hakları): Vatandaşa, devletten hizmet etmesini isteme hakkını veren haklardır.Bu haklar devlete ödev yüklemektedir. Bunlar: Çalışma Sağlıklı yaşama Konut edinme Sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanma Eğitim ve öğretim

6 Hak Çeşitleri Siyasal Haklar (Aktif statü hakları) Çevre Hakkı
Kişinin devlet yönetimine katılmasını sağlayan haklardır. Bunlar: Siyasal örgütlenme Seçme ve seçilme Kamu hizmetlerine girme Çevre Hakkı Kişilerin çevreyi koruma hak ve ödevleri vardır. Çevre hakkı yalnız bugün yaşayan insanların değil gelecek kuşaklarında hakkıdır.

7 “Her işte ilk adımı atan o yalnız adamdır
“Her işte ilk adımı atan o yalnız adamdır. Ayrıntılar bir ekip tarafından sonradan hazırlanabilir. İlk teşebbüsün fikri, ilk sezgi bir tek bireyindir.” İnsan Hakları: İnsanın salt insan olmasından kaynaklanarak, yaşadığı toplumda kişiliğini ve varlığını koruyup geliştirmesini sağlayan haklardır. İnsan Hakları: İnsanın kişiliğine ve onuruna sıkı sıkıya bağlı olup, herkese karşı, her zaman öne sürülebilen, devredilemez nitelikte mutlak haklardır.

8 Uyrukluk (tabiyet=nationality), bir kişi ile bir devlet arasındaki hukuki bağdır, kişinin etnik kökeniyle ilgili değildir. Vatandaşlıkla ilgili olarak şu terimler geçer: uyrukluk, yurttaşlık, vatandaşlık, tabiyet. Buradaki nationality'nin karşılığı milliyet değildir. Milliyet, hukuki kavram değildir. Kişiler için, uyrukluğundan söz edilir, uyruk denilmez. Kişilerin uyrukluğu olur. Uyrukluk tabiyet, vatandaşlık yurttaşlık yerine kullanılmaktadır.

9 AVRUPA KONSEYİ Organları: 1) AK Parlamenterler Meclisi
(Devam…) Organları: 1) AK Parlamenterler Meclisi 2) Genel Sekreterlik 3) AK Bakanlar Komitesi 4) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

10 ÇOCUK HAKLARΙ

11 Çocuk Haklarının Önemi Ve Anlamı
1990 yılında Dünya Çocuk Zirvesinde belirtildiği gibi, çocuk masum, duyarlı ve bağımlı bir varlıktır. Ayrıca meraklı, canlı ve umut doludur. Bu dönemi mutlu ve huzurlu şekilde yeni şeyler öğrenerek ve gelişerek geçirirse ileride hem kendisini mutlu kılar hem de toplumun mutluluğuna katkıda bulunur.

12 Çocuk Haklarının Özellikleri
1. Çocuk Yararının Önceliği : Çocukların gelişmekte olan beden ve zihinlerinin korunmasının toplumun elinde bulunan kaynaklar açısından ilk önceliği koruması anlamına gelir. Yani birinci öncelik ilkesi çocuğun yararlarının her zaman ve koşulda öncelikle korunmasını ifade eder. 2. Kamusallık : Çocuk hukukunda yer alan ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları çoğunlukla

13 Çocuk Haklarının Özellikleri
emredici kurallardır. İçeriği ve şekli değiştirilemez. Çocuk hukuku yalnızca anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkileri değil devletin çocuğa karşı olan yükümlülüklerini de kapsar. 3. Düzenleme serbestliğinin bulunmaması ve şekilcilik : Anne baba ve çocuklar arasındaki soy bağının hangi usul ve koşullarla kurulacağı emredici kurallarla belirlenmiştir. Çocuklar gelişi güzel nufusa kayıt edilemezler. Anne babanın

14 Çocuk Haklarının Özellikleri
iradesi ile evlatlıktan reddedilemez. Hakim kararı olmaksızın soy bağı reddedilemez. Çocuk belli bir yaştan önce çalıştırılamaz. 4. Güçsüz Durumda Olanların Korunması : Çocuklar güçsüzlerin sınıflandırılması içinde özel bir gruptur. Doğumdan önce ve sonra bakıma ve korunmaya muhtaçtır.

15 Çocuk Haklarının Kaynakları
Ulusal hukukta çocuk hakları Türk hukukunda çocukların korunmasına ilişkin çerçeve 1982 anayasası ile oluşturulmuştur. Anayasanın bazı maddelerinde çocuk ve çocuk haklarını özel olarak koruyan hükümler bulunmaktadır. Bunun dışında anayasanın “kişinin hakları ve ödevleri” bölümünde yer alan kişi haklarından “herkes” kavramı içerisinde çocuklarda yaralanırlar.

16

17

18 KADIN HAKLARI

19 Her insanın olduğu gibi yani erkeklerin çocukların dünyada hakları olduğu gibi kadınlarında dünya üzerinde bazı hakları vardır. Kadın hakları, kadınların erkeklerle eşit olarak sahip olmuş olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların tümüne verilen isimdir. Kadın hakları 19. yüzyılda gelişti ve çok büyük bir önem taşımaya başladı. Dünya üzerinde kadın haklarını savunan birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar 19. yüzyıldan sonra gelişmeye başlamışlardır.

20 Kadınların Hakları Şunlardır ; 1- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 19
Kadınların Hakları Şunlardır ; 1- Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 19. yüzyıldan sonra verilmiştir. 2- Kadınları korumak için 8 Mart dünya kadınlar günü ilan edilmiştir. 3- Kadınlara iş gücü hakkı verilmiştir. İsteyen kadın istediği işte çalışabilmektedir. 4- Eskiden kadınlar eğitim görememekteydi. Yasalarla birlikte kızların okuması zorunlu hale geldi.

21 Kısaca açıklamak gerekirse Günümüzdeki uluslararası insan hakları bildirgesinde her insanın eşit olduğu ve özgür olduğu ısrarla vurgulanmıştır. Her insanın haklarına ve ana özgürlüklerine hiçbir ayrım gözetmeksizin fırsat eşitliği alanında sahip olmuş olduğu ve cinsiyete dayalı ayrımcılığın kabul edilemeyeciği açıkça belirtilmiştir. Yani dünya üzerinde erkeklerin ve çocukların sahip olduğu her hak kadınlar içinde geçerlidir.

22 Dünya kadınlarının 3'te 1'i hayatlarında en az bir kez evde şiddete maruz kalıyor. Bu şiddetin kaynağı genellikle eş veya sevgili oluyor.

23 1857 yılında, ABD'de dokuma işçisi kadınların daha insanca bir yaşam isteğiyle, eşitsizliğe ve ayrımcılığa, uzun ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı mücadeleye başladıkları 8 Mart, ilerleyen süreçte, tüm dünya kadınlarının kutladığı bir gün haline geldi.

24

25 1.Ece salіh 2.HAKAN YAHYA 3.ELIF SEMO
HAZIRLAYANLAR: 1.Ece salіh 2.HAKAN YAHYA 3.ELIF SEMO


"İNSAN HAKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları