Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III)"— Sunum transkripti:

1

2

3

4 10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. Ülkemizde 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Resmi Gazete ile yayınlanması, yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim kurumlarında okutulması ve yorumlanması, radyo ve gazetelerde beyanname hakkında uygun yayınlarda bulunulması" kararlaştırılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

5 İNSAN HAKLARI ANCAK DEMOKRASİLERDE GERÇEKLEŞİR
Devlet yönetimine halkın katılımı demokrasinin temelidir.(Lyndon B. Johnson) Demokrasinin üç temel öğesi; seçim, özgürlük ve bağımsız yargıdır.(Guizot)

6 DEMOKRASİNİN İZİNDE MİNİK AYAKLAR

7 DEMOKRASİNİN TARİHÇESİ
ANTİK DÖNEM DEMOKRASİSİ Demokrasi ilk olarak eski Yunanistan'da, şehir- devletlerinde uygulandı. Doğrudan demokrasiye çok yakın olan bu sistem Atina demokrasisi olarak da anılır. Teoride bütün yurttaşlar mecliste oy verme ve fikrini söyleme hakkına sahipti fakat o günün koşullarına göre kadınlar, köleler ve o şehir-devletinde doğmamış olanlar bu haklara sahip değillerdi. Sadece erkekler oy kullanma hakkına sahiptiler.

8 ORTAÇAĞ DEMOKRASİSİ Ortaçağda demokrasinin gelişme süreci içindeki en büyük olay İngiltere'de kralın yetkilerini din adamları ve halk adına sınırlayan Magna Carta Yasaları’nın imzalanmasıdır. Bu belge doğrultusunda ilk seçimler 1265 yılında yapılmıştı. Fakat bu seçimlere, yapılan kısıtlamalar sebebiyle, halkın çok az bir bölümü katılabilmişti.

9 18. VE 19. YÜZYIL DEMOKRASİSİ 18. ve 19. yüzyıllarda demokrasi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile hızlıca yükselen bir değer haline gelmiştir. Bu yüzyıllardan önce demokrasi büyük devletlere değil, sadece küçük topluluklara uyan bir hükümet şekli olarak anılıyor ve esas itibarıyla doğrudan demokrasi olarak tanımlanıyordu.

10

11 İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu haklardan yararlanmak bakımından vatandaş ve yabancı arasında fark yoktur. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir.

12 Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

13 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ (İnsan haklarını içeren 30 madde yer almaktadır.) Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

14 Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilan etmiştir. Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havası içindeki bir aile ortamında yetişmesi gereklidir.

15 Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanması gereklidir.
Çocuğa özel bir ilgi göstermek gereklidir. Onun, barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesi şarttır. Toplumun temel birimi olan ailenin de toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesi şarttır.

16 İki çeşit insan vardır: - Haklarını Bilenler ...
- Haklarını Bilmeyenler ... 1 2

17 Haklarınızı bilmek sizi ileriye götürür.

18 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRGESİ
1. İlke: Tüm dünya çocukları; bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır. 2. İlke : Çocuklar; özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir. 3. İlke: Her çocuğun, doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır. 4. İlke: Çocuklar; sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.

19 5. İlke: Fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan engelli çocuğa, gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır. 6. İlke: Çocuğun, kişiliğini geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır. 7. İlke: Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir üye olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir. Bu eğitimde sorumluluk önce ailenin olmalıdır. Eğitimin ilk aşamaları parasız ve zorunlu olmalıdır.

20 8. İlke: Çocuk, her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır. 9. İlke: Çocuklar, her türlü istismar, ihmal, ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir. 10. İlke: Çocuk; ırk, din ya da başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.


"10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları