Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları"— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları

2 Giriş Bir dilin en önemli işlevi, onu kullanan insanlar arasındaki doğru iletişimi sağlamaktır. Söylenmek istenen her şey; açık, yalın ve anlaşılır biçimde dile getirilmelidir. İyi bir cümlede kelimeler yerli yerinde kullanılmalı, gereksiz kelimelere yer verilmemeli, anlatılmak istenenin dışında bir anlam çıkarılmasına sebep olunmamalıdır. Eğer Konuşmada ve yazmada açıklık, yalınlık ve anlaşılırlık yoksa buna anlatım bozukluğu denir.

3 Günlük konuşmalarda zaman zaman hatalar yapılabilir
Günlük konuşmalarda zaman zaman hatalar yapılabilir. Ancak yazılı anlatımda, anlatım bozukluğunun kesinlikle yapılmaması gerekir. Çünkü yazı dili kültür dilidir. Kültür, bu ifadeler sayesinde kalıcı olur. Eğer bu ifadelerde de bozukluklara yer verilirse insanlar arasında hem anlaşma eksikliği ortaya çıkar hem de farklı anlaşma yolları bulunur: Kültür yozlaşması diyebileceğimiz “kal geldi”, “yalan oldu”, “dermişim”, “hadi naş” gibi ifadeler günlük konuşmalara yansıyıverir.

4 Anlatım Bozuklukları Eş anlamlı kelimelerin bir arada kullanılması
Yarın sıcaklık sıfırın altında eksi dört derece olacak. Biz geldik ama onlar henüz, hâlâ gelmedi. Çok güç ve müşkül durumdayım. Arkadaş varlıklı, zengin biridir. Neşeli, şen bir görünüşü var.

5 Anlatım Bozuklukları Anlamı zaten diğer kelimelerde bulunan kelimelerin gereksiz yere kullanılması Yaşanmış deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor. Yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız. Problemi çözmek için iki arkadaş üç saat süre ile uğraştılar. Japonya’daki arkadaşıyla on yıl boyunca karşılıklı mektuplaştılar. Takımın, boyu en kısa oyuncusu bendim

6 Anlatım Bozuklukları Bir kelimenin yerine yanlış anlam verecek şekilde başka bir kelime kullanılması. Petrol fiyatlarının ucuzlamasına halk olumlu tepki gösterdi. Olayların gerçek yüzü araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak. Ormanda yetişen bir çam fidanını salonunuzdaki saksıya ekemezsiniz. Başarısızlığını düzensiz çalışmasına borçludur. Yarın İzmir’e gidecek; buna zorunlu. Bu, Türkiye’ye özel bir durumdur. Buradan gidersek yakalanma şansımız nedir? riskimiz verdi sonunda dikemezsiniz düzenli mecbur has

7 Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması.
Anlatım Bozuklukları Birbiriyle çelişen sözlerin bir arada kullanılması. Belki yarın gelebilirler. Şüphesiz bu sözleri bütün öğrenciler duymuş olmalı. Aşağı yukarı bundan tam yirmi yıl önceydi. Eminim bu saatlerde eve gelmiş olmalı. Mutlaka bir gün çocukluk arkadaşlarını belki yine arayacak. Yanılmıyorsam, bu ikisinin aynı şey olduğunu tahmin ediyorum.

8 Eklerin yanlış kullanımı
Anlatım Bozuklukları Eklerin yanlış kullanımı Öğrencilerin başarısına ilgilenmek gerekir. Bizi en çok sevindiren onun bu sınavı kazandığıdır. Bazı yolcuların giriş işlemleri yapmaya başlandı. Dünkü toplantıda Ali bize sınıf arkadaşlarını tanıştırdı. Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir. Yazarlarımızın köy yaşantısına ilgilenmeleri toplumumuz açısından çok yararlıdır. yaşantısıyla başarısıyla kazanmasıdır yapılmaya tanıttı girmektir

9 Anlatım Bozuklukları Özne-yüklem uyumsuzluğu: Farklı yüklemlerin aynı özneye bağlanması. Herkes ondan nefret ediyor, yüzünü görmek istemiyordu. Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, kendi fikrinde ısrar ediyordu. İkinci cümlelerin öznesi eksik. İlk özne yanlış anlam verecek şekilde ortak olarak kullanılmış. Doğru cümleler aşağıdaki gibi olmalıydı: Herkes ondan nefret ediyor, kimse yüzünü görmek istemiyordu. Hiçbiri anlatılanlara inanmıyor, herkes kendi fikrinde ısrar ediyordu.

10 Nesne-yüklem uyumsuzluğu: Nesne eksikliği
Anlatım Bozuklukları Nesne-yüklem uyumsuzluğu: Nesne eksikliği Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde savunuyordu. Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, incitmemeliyiz. Bize yardım edeceklerine inanıyor ve bekliyoruz. Doğru cümleler aşağıdaki gibi olmalıydı: Söylenenlere hemen inanıyor ve her yerde onu savunuyordu. Büyüklere gereken saygıyı göstermeli, onları incitmemeliyiz. Bize yardım edeceklerine inanıyor ve kendilerini bekliyoruz.

11 Anlatım Bozuklukları Tümleç yanlışları
Kayaya yaklaşıyor muyuz, yoksa uzaklaşıyor muyuz? Öğrencileri, teşvik etmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız. Olanları böyle değerlendirmek, bu gözle bakmak gerekir. Öğrencileri rahat edecekleri odalara yerleştirmiş, bütün imkânları sağlamıştı. Duvarları kirletmek,yazı yazmak kesinlikle yasaktır. Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi, nasıl başa çıktı? 

12 Düşünme ve mantık hataları
Anlatım Bozuklukları Düşünme ve mantık hataları Problemleri karşılıklı anlayış ve birlik içinde çözeceğiz. Yiyecek bir lokma ekmeğimiz hatta yemeğimiz bile yok. Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız. Bölgeyi iyi tanımasına rağmen her yeri gezdi. Yarın mutlaka bir gazete almayı unutmayın. Yarının mutlu günlerine özlem duyuyorum.

13 Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılması
Anlatım Bozuklukları Fiilin veya yardımcı fiilin yanlış kullanılması Ben ona ağabey, o da bana kardeşim derdi. Bazı yiyecekler sağlı yerinde ve yaşlı olmayan kişilerce özellikle yenmelidir. Kitap için kendisine verilen paranın eksik ve yeterli olmadığını söyledi. Ekşiyi az, acıyı ise hiç sevmezdi. Gerekli yerlere başvuruda bulunmuş, ama bir sonuç almış değiliz. Çorbaya biraz acı, biraz da tuz ve limon sıkılabilirdi. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi. Hangisinin başarılı, hangisinin başarılı olmadığını öğreneceğiz. Çok az veya hiç çalışmadan çok para kazananlar var.

14 Anlatım Bozuklukları Tamlama yanlışları
Verilen cümledeki özne ve zarf tümlecini bulun. Bu ülkeye teknik ve bilgi yardımında bulunulacak. Pasta ve meyve suyu ikram edilecek. Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik. Siyasî ve ekonomi ilişkileri çıkmaza girdi. Bu bölge coğrafî ve iklim açısından ilgi çekici özelliklere sahiptir. Kar yüzünden tüm özel ve devlet okulları tatil edildi. Ülkemiz Bosna’ya askerî ve gıda yardımı yaptı. Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

15 Kelimelerin yanlış yerde kullanılması
Anlatım Bozuklukları Kelimelerin yanlış yerde kullanılması Yeni durağa gelmiştik ki otobüs de hemen geldi. Bu toplantıda çekinmeden düşünceler dile getirilmeli. Her yolda kalan insana yardım etmeliyiz. İdare, henüz yarın ders yapılıp yapılmayacağını bildirmedi. İzinsiz inşaata girilmez.

16 Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk
Anlatım Bozuklukları Birleşik cümlelerde yüklemler arasındaki uyumsuzluk Her ne kadar iyi hazırlanılmışsa da istenilen sonucu alamadı. Bir yıl boyunca devamlı çalışarak kazanıldı. Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa da beklenen huzur bulunamamıştı.

17 Dersimiz bitti.


"TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları