Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Kimlik Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İstanbul 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298 karar sayısı ile tescili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Kimlik Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İstanbul 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298 karar sayısı ile tescili."— Sunum transkripti:

1

2 Kurumsal Kimlik Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İstanbul 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298 karar sayısı ile tescili yapılmış ve bu tescil Resmi Gazete'nin 4 Aralık 1993 tarih 21778 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Dış İşleri Bakanlığı'nın 16.12.1997 tarih YTGY-307.500/3966-6071 sayılı yazısında verilen olumlu görüşe istinaden Başbakanlığın 25.12.1997 tarih ve B.02.0.KKG/156-530/5594 sayılı yazısıyla Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'na Almanya'da şube kurma izni verilmiştir. Yönetim Biçimi Tam yetkili bir başkan ile başkanı seçen ve değiştiren Kurultay (Genel Kurul) tarafından yönetilmektedir. Vakıf Başkanlığı Prof. Dr. Tahir Özgü tarafından yürütülmektedir.

3 Vakıf Kurultay Üyeleri Bireysel Üyeler Prof. Dr. Tahir Özgü Ahmet Suat Ertem Ali Haydar Üstay Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Prof. Dr. Semih Büker Prof. Dr. İsmail Bircan Prof. Dr. İzzettin Önder Bülent Atakul Mustafa Serdal Ünal Alp Polat Prof. Ergin İnan Prof.Dr. Mustafa Sağlam Mustafa Metin Özsınmaz Haluk Hami Önen Prof.Dr. Ayhan Hakan Prof.Dr. Önder Kayhan Tahsin Şahin Gülizar Cengiz Yusuf Keskin Dr. Gazanfer Gür Ali Vuslat Turan Doç. Dr. Bora Ataman Doç. Dr. Tuğrul Hakioğlu Ali Aytaç Aras Kurumsal Üye T.C. Anadolu Üniversitesi

4 Amacı Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) Türkiye’nin refahının artması ve toplumumuzun refahtan sosyal adalet anlayışı içinde yararlanması için, gönüllü katkıları bir araya getirmeye çalışan bir toplumsal hizmet kuruluşudur. Yukarıda kısaca tanımlanan amaca uygun olmak kaydıyla TOVAK hizmetlerinde herhangi bir alan sınırlaması yoktur. Ancak öncelik sıralaması yapıldığı takdirde eğitime dönük hizmetler TOVAK gündeminin başlarında yer alır ve Türkiye’ nin nispi yoksulluğunu kuşatmak üzere başlatılacak geniş katılımlı bir Kalkınma Eğitimi Hareketinde, kendisine düşen gönüllü vazifeyi üstlenmeye hazırdır.

5 Avrupa Kurumsal Kimlik TOVAK e.V., Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı‘nın (www.tovak.org) Avrupa teşkilatı görevini üstlenen, ancak Alman yasalarına göre kurulmuş ve kamu yararına çalışan kurum niteliğine sahip bir tüzel kişiliktir. Temel amacı başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde yerleşik Türkiye menşeli toplumun eğitimsel, sosyal kültürel ekonomik açılardan gelişmesine katkıda bulunmaktır.

6 Mevcut Altyapı

7 Mevcut Altyapı TOVAK İstanbul Merkez ve sekreterya

8 Mevcut Altyapı Uluslararası Marmaris Akademisi (UMA) 52 Yatak 4 Seminer/Atölye Mekanı 80 Kişilik açık anfi Restoran,yüzme havuzu,teras,bahçe Gözlemevi,TV Kayıt ünitesi

9 Mevcut Altyapı UMA

10

11 Mevcut Altyapı Nazife ve Mehmet OLUĞTUGAL GÖZLEMEVİ Vakfımızın Uluslararası Marmaris Akademisi’nde bulunan 35 cm’lik (14‘‘) teleskobu ve dört metrelik kubbesi ile gözlemevi popüler bilim etkinlikleri yanı sıra akademik düzeyde de gözlem yapmaya imkan sağlamaktadır. 15 Haziran 2011’de açılışı yapılan Oluğtugal Gözlemevi 25’in üzerinde bilim-toplum etkinliğinde yaygın bir şekilde kullanılmış ve bunun yanında, uzman astronomlar tarafından bilgisayar kontrollü kurulumu ve CCD kamerası sayesinde pek çok derin uzay cisminin fotoğrafı çekilmiştir.

12 Mevcut Altyapı TOVAK e.V Köln merkez ve sekreterya

13 PROJELER

14

15 İMECE Nedir İhtiyaç sahibi İlk Öğretim Okullarımızın onarımı için, yardımseverlerin, yerel yönetimlerin, köy ya da mahalle sakinlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin destek ve emeklerini bir araya getirdikleri toplumsal hizmet projesidir. www.tovakimece.org

16 İMECE’ nin Farkı Nedir İMECE; geleneksel ve sıradan bir hayırseverlik duygusuna kendi yararı dışında, çok daha geniş bir anlam katarak; Birlikte, el ele, omuz omuza iş yapma ve başarma heyecanını körükler. "Biz fakiriz, bize yardım edin" sarmalını kırıp, "çalışırsak kurtuluruz" duygusunu besler, umut eğitimi yaratır. Bir şey istemek için önce kendi emeğini, gücünü ortaya koymayı, hak etme duygusunu diri tutmayı, ezik yaşamamayı öğretir. Yeni yetişen kuşaklarda sosyal sorumluluk anlayışını geliştirir. İyi bir hukukçu, mühendis, hekim, işletmeci olmanın kendiliğinden ve nasıl olsa iyi bir yurttaş da olmaya yetmeyebileceğini öğretir. Hatta yetişkin hayırseverlere de nasıl daha iyi bir hayırsever olunabileceğine de örnekler üretir. Yani bir anlamda hayırseverlik eğitimi de yapar. Nihayet sadece maddi olarak bakıldığında dahi, kendi çapında sınırlı kalabilecek bir eğitim desteğinin, diğer olası katkıları da ateşleyerek çok daha büyük bir hizmete, üretime, yarara ve hayra dönüşmesini sağlar. İşte İMECE bunlardan dolayı farklıdır; bunlardan dolayı, eğitime katkıda bulunmak isteyen her iyiliksevere, duyarlı kişiye ve kuruma mükemmel bir adres gösterir.

17

18 Nerelerde, Kaç Okul Onarıldı Toplam: 277 okul Nisan 2015 itibariyle

19 Hangi Üniversitelerle Çalışıldı Bugüne kadar İMECE projesi kapsamında onarılan toplam 277 köy okulundan 36’ sı Üniversitelerde okutulan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 13 üniversitenin öğrencilerinin de katılımıyla onarıldı. Nisan 2015 itibariyle

20 (ULUSLARARASI İMECE)

21 TOVAK Uluslararası Gençlik Topluluğu ONDOKUZ MAYIS KULÜBÜ Almanya’da (Avrupa’da) yerleşik Türk menşeli gençler öncülüğünde Çeşitli ulusların elit gençliği arasında Sosyal sorumluluk projeleri ve Bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlikler yoluyla Uluslararası kalıcı dostluk ve anlayış geliştirmek

22 İlk uygulamadan Görüntüler Eylül 2014 / Marmaris Turgut Köyü İlkokulu

23 İlk Uygulamadan Sosyal Görüntüler

24

25 Uluslararası Marmaris Akademisi (UMA) Bu proje Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı'nın Marmaris Turunç Beldesi’nde kurulu bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan uluslararası bilim, kültür ve sanat merkezindeki faaliyetleri kapsar. Burada düzenlenen etkinliler yoluyla Vakfa gelir de sağlanmaktadır. Faaliyetler kısaca, Her yıl uluslararası katılımlarla gerçekleşen bilim, kültür, sanat atölyeleri, kursları, seminerleri ve çalıştayları sayesinde yüzlerce Türkiye dostu yaratılması, Özellikle Almanya’da yerleşik üniversiteli Türk gençlerin anayurt bilgi ve kültürlerini geliştirmeye yönelik seminerler düzenlenmesi, Çocuklara, aileleri ile birlikte katılacakları ve pozitif bilimleri sevdirecek bilim kampları düzenlenmesi, şeklinde özetlenebilir. UMA, aynı zamanda, kültür sanat turizminin Türkiye’de geliştirilmesine katkıda bulunmayı bir toplumsal sorumluluk olarak görmüş ve bunu kendi için görev haline getirmiştir www.akademimarmaris.net

26 AKADEMİ

27 TOVAK Akademi WEB tabanlı bir “Halk Eğitim Merkezi” olan TOVAK Akademi, bilgi çağında, teknolojinin eğitim alanında daha yoğun ve işlevsel olarak kullanılması amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. www.tovakakademi.org

28 TOVAK Akademi TOVAK Eğitim TV Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı tarafından hazırlanan seminer, eğitim, çalıştay, gibi programlardan oluşan güncel bilgilerin yayınıdır. Şu anda lise düzeyi ve erişkinler için yayınlanmakta olan Türkçe dersleri, özellikle yurtdışında yaşayan Türk toplumu için tasarlanmıştır. İlköğretim düzeyi için ise senaryo ve kayıt işlemleri sürmektedir. Öğretmenler için Dijital Asistan / e-ASİSTAN Bu program eğiticilere ders hazırlamada, uygulamada, yayınlamada, arşivlemede ve ders malzemesi geliştirmede dijital teknolojiden ve web tabanlı ortamlardan yararlanmayı öğretmektedir. Şu anda Suadiye Rotary Kulübü bursuyla 80 öğretmen adayı üniversite öğrencisi bu eğitime devam etmektedir.

29 itap-tthv.org

30 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü (ITAP) TOVAK bünyesinde Mart/2006’ da kurulmuştur. Uluslararası düzlemde üniversite doktora ve doktora sonrası ileri araştırmacıların etkileşmeleri, araştırma ve eğitimlerine destek olabilmeyi hedeflemektedir. Bu proje ülkemizde bilimsel çalışmaların uluslararası etkileşme yolu ile dünyaya daha çok açılmasına yardımcı olacağı gibi Doğu Akdeniz havzasında barışın bilimsel etkileşme yolu ile yayılmasına da katkı sağlayacaktır. Enstitü üniversiteler, araştırma kurumları ve ülkeler arası düzlemde bir konumu öngörmektedir. ITAP Bilim Toplum Merkezi, ülkemizdeki ilk ve ortaöğretimin en büyük eksikliklerinden biri olan laboratuar ve deney boşluğunu yaz aylarında, Uluslararası Marmaris Akademisi’nde düzenlediği etkinliklerle doldurmayı amaçlamaktadır. Etkinlik süresince mükemmel laboratuar ve deney olanakları, çocuklarımıza ödev ve ders baskısı olmadan, aileleriyle birlikte, eğlenceli bir şekilde sunulmaktadır.

31

32


"Kurumsal Kimlik Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı İstanbul 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298 karar sayısı ile tescili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları