Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TABYALAR PLATFORMU KAPSAMINDA DÜŞÜNCELERİMİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TABYALAR PLATFORMU KAPSAMINDA DÜŞÜNCELERİMİZ"— Sunum transkripti:

1 TABYALAR PLATFORMU KAPSAMINDA DÜŞÜNCELERİMİZ
ERZURUM İÇİN EL ELE

2 ERZURUM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZ
ERZURUM’UN GÜÇLÜ YANLARI 6.Erzurum’a doğudan yaklaşan düşman kuvvetleri Erzurum’a kadar sınırlı alanlarda yayılıp manevra yapma kabiliyetine sahip iken Erzurum’u geçtikten sonra beş kol halinde Anadolu içlerine yayılma imkânına kavuşmaktadır. Bu özelliği tabya çalışmalarında vurgulanmalıdır. 7.Erzurum, zengin bir ekolojik yapıya sahiptir. 8.Erzurum, bugün bir enerji nakil hattı merkezidir. 9.Erzurum, sahip olduğu konum nedeniyle lojistik bir merkezdir. 10.Erzurum, geçmişinde kadim kültürleri birleştiren bir merkez iken bugün küresel kültüre karşı kadim kültürlerin kendini ifade edebilecekleri bir merkez olma potansiyeline sahiptir. 11.Erzurum bir imparatorluk şehridir ve çok kültürlülük kendi toplumsal hafızasında yer etmektedir. 12.Erzurum Türkiye’nin en büyük ve en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesine sahiptir. 1.Erzurum, stratejik önemi çok büyük bir coğrafyanın adıdır. Anadolu, Kafkaslar, İran üçgenini birleştiren bir merkezdir. 2.Erzurum, dolaylı olarak Kafkaslar ve İran üzerinden Hazar denizine ve buradan Orta Asya’ya, OVİT tünelinin açılması ile Karadeniz üzerinden Kuzey ve Orta Avrupa’ya, İran üzerinden Basra körfezine açılabilmektedir. 3.Erzurum, sahip olmuş olduğu bu coğrafik özellikleri nedeniyle Türkiye’nin politika üretmek zorunda kaldığı bölgeleri birbirleriyle bütünleyen bir merkez olup adeta Anadolu’nun Jeopolitik kilididir. 4.Erzurum, Karasu havzası ile Orta Doğuya, Aras nehri üzerinden Kafkasya’ya, Çoruh ırmağı ile Karadeniz havzasına hayat veren su kaynaklarına ev sahipliği yapmaktadır. 5.Erzurum, Rusların steplerden aldığı gücü sıcak denizlere taşıyabileceği en yakın geçit noktası iken Amerika için ise denizlerden aldığı gücü Kafkaslara ve Orta Asya’ya taşıyabileceği önemli bir boğazdır. Bu özelliklere sahip olan Balkanlar ve Hayber geçidin de yaşanan siyasi ve savaş tarihi dikkate alındığı zaman Erzurum da yaşanan savaşların nedeni daha iyi anlaşılır.

3 ERZURUM HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZ
5.Şehir toplumsal yönetimin başarılı olması için gerekli olan güçlü ekonomi, güçlü medya, güçlü Sivil Toplum Kuruluşları ve kişilerin kendilerine farklı aidiyet duygularını his ettirici değerlerin olmaması sıkıntısını yaşamaktadır. (Bu konuda şehirde en başarılı aidiyet duygusu veren Erzurum Spor kulübünün kapatılması ciddi bir boşluk oluşturmuştur.) 6.Şehrin ticari, kültürel, sosyal hareketliliği az olan bir coğrafyada olması ekonomik, kültürel ve bilimsel hareketliliği azaltmakta ve bu tür faaliyetler üzerinde şehir elitinin bilinçsiz bir şekilde bu tür faaliyetler üzerinde baskıcı, ötekileştiren, sürekli farklılığa vurgu yapan bir anlayışa sürüklemektedir. 7.Erzurum için geliştirilen birçok plan ve proje, aracı kuruluşlar olmadığı için halka indirilememektedir. Bundaki en büyük eksiklik söz konusu projelerin kamu kurum ve kuruluşları ile şehir elitince hazırlanması ve bunları halka indirecek gençlik vb. teşkilatlarının olmaması yada bu tür teşkilata sahip olan ve bu görevi yürütebilecek STK’ ların yeterli maddi güce ve kamuoyu desteğine sahip olmamalarıdır. 8.Erzurum halkı kendini yaşamış olduğu yere ait his etmemekte ve yaşadığı yeri sevmemektedir. Bu şehirli hakları açısından son derecede sıkıntılı bir durumu ifade etmekte ve şehircilik açısından başarısız kaldığımızı bize göstermektedir. ERZURUM’UN ZAYIF YANLARI 1.Erzurum, önündeki sıkıntıların temelinde ithal ikame politikalarının sebebiyet vermiş olduğu ekonomik sıkıntılar ve toplumsal alt yapının yeterince gelişmemesi yatmaktadır. 2.Erzurum, şehir sistemi oluşturulmamış ve bu kapsamda gerekli olan mekân pazarlama, odaklanma, stratejik yönetim geliştirme, süreç yönetimi vb. stratejileri geliştirilememiştir. 3.Erzurum, kendine ait bir ekonomik dinamik kuşak oluşturma kabiliyetine sahip iken bunu gerçekleştirememiş ve Kayseri merkezli iç Anadolu, Gaziantep merkezli ülkenin güney kesiminde yer alan ekonomik dinamik bölgelerden uzak kalmıştır. Buda şehrin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasında ciddi sıkıntılara neden olmaktadır. 4. Şehir elitinin ciddi yerel tarih ve kültür çalışmaları ve birikimi olmasına rağmen şehircilik bilgisi konusunda zayıf olup birikimlerini şehre yayamamaktadır.

4 AZİZİYE SAYGI YÜRÜŞÜNÜN AMACI NE OLMALIDIR?
Aziziye saygı yürüyüşü her şeyden önce tarihe karşı sorumluluğumuz ve ecdada karşı saygımızın ifadesidir. Şehircilik çalışmalarında nihai amaç kişilerin yaşamış oldukları şehrin yerel tarihi, kültürel, fikirsel ve coğrafik değerleri üzerinden bilinçlenerek ilk önce yaşamış oldukları şehrin sakini daha sonra ise bulunmuş olduğu ülkenin vatandaşlık şuuruna ermesidir. Yani şehir kimliğinden vatandaşlık kimliğine ulaşmaktır. (Bu şuurun en iyi yansıtıldığı çalışma Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir isimli eserinin Erzurum bölümüdür.)Konuya ilişkin eserin 63. Sayfasından alınan örnek cümleler aşağıdadır.” “Tarihimizin ikinci dönüm yerinde, Milli mücadelenin ilk temeli gene Erzurum’da atılır. Her şeye rağmen hür, müstakil, yaşamak iradesi ilkin bu kartal yuvasında kanatlanır. Atatürk, Erzurum’dan işe başlar. Tıpkı ilk fatihler gibi oradan Anadolu’nun içine doğru yürür; oradan başlayarak yurdumuzu, milletimizin tarihi hakları adına yeni baştan fethederiz.” “ Bu iki hadise arasında iki imparatorluk tarihi, bu tarihin acı tatlı bir yığın tecrübesi içinde meydana gelmiş bir cemiyet ruhu, bir millet terbiyesi, bir hayat görüşü, bir zevk, sanat anlayışı kısacası, dünkü, bugünkü, çehrelerimizle biz varız. Onun içindir ki Erzurum Kalesi’ni gezerken gözümün önünde olan şeylerden çok başkalarını görür gibiydim. Sanki vatana çatısından bakıyordum.” Aziziye Saygı Yürüyüşü ile hedeflenen nihai sonucun tarihi sorumluluğumuzun ve ecdada saygımızın şehirli kimliğinin kazandırılarak bu kimlik ile vatandaşlık kimliğinin Erzurum halkına özellikle genç ve çocuklarımıza kazandırılması olmalıdır.

5 AMACA ULAŞMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
Şehir belleği, her şeyden önce şehir açısından önemli olan kişi, olay ve mekânların somutlaştırılarak şehir simgesi haline getirilmesi ve şehirde yaşayanların şehir hayatına indirgenmesi ile oluşur. Bu kapsamda Aziziye Kahramanlığının ilk önce şehir kimliğinin oluşturulması daha sonra ise bu kimlik üzerinden vatandaşlık kimliğinin kazandırılmasına yönelik bilinçlendirici, aidiyet kazandırıcı ve yaşadığı yeri sevdirici çalışmaların şehir halkı dahil edilerek yapılması gerekir. Bu kapsamda yapılmasını önerdiğimiz çalışmalar şunlardır.

6 Yerel çalışmalar Makaleler yazılmalı Kitaplar yayınlanmalı
Toplantılar düzenlenmeli Seminerler verilmeli Sempozyumlar düzenlenmeli Tarih Bir şehrin değer kazanması o şehre ilişkin yapılan bilimsel çalışmaların sayısına bağlıdır. Coğrafya Stratejik Sosyolojik Ekonomik Kültürel Önemli olan bu çalışma sonuçlarının şehir hayatına kazandırılmasıdır. Psikolojik Şehircilik Spor

7 Edebiyat çalışmaları • Kompozisyon çalışmaları (ilk ve orta öğretim öğrencileri) • Kısa öykü çalışmaları (orta öğretim ve üniversite) • Kısa roman çalışmaları (üniversite ve üniversite çağındaki gençler) • Roman çalışmaları ( 25 yaş üzeri) • Şiir yarışmaları (her yaş grubuna hitap edecek) Şehirlerin, markalaşması açısından önemli olan konulardan bir tanesi ise edebi eserlere konu olmasıdır. Bu açıdan dünyanın önde gelen şehirleri Paris, Londra ve Viyana şehirleridir. Erzurum canlı ve dinamik tarihi, zengin coğrafyası, kadim kültürlerin geçiş noktası olması nedeniyle bu tür çalışmaların yapılmasına uygun bir şehirdir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaların Aziziye kahramanlığı merkeziyle yapılmaya başlanması ileride şehir açısından son derecede önemli başarılara zemin hazırlayacak ve şehir belleğinin canlı tutulması sağlanacaktır

8 Drama çalışmaları •Saygı yürüyüşünün devam ettirilmesi
•Piyes, tiyatro ve temsil oyunlarının yarışma usulü ile yazdırılması •Yazdırılan oyunların şehrin açık alanlarından ve tiyatro salonlarında oynanması •Sinema filmlerinin çekilmesine ilişkin destekler verilmesi •Kısa film yarışmalarının düzenlenmesi •Belgesel filmler çekilmesi •Aziziye kahramanlığının tabyalarda temsilen sergilenmesi( örnek çalışma Belçika Brüksel şehrinin Waterloo kasabasında Waterloo savaşının temsil edilmesi) Şehir açısından önemli olan olayların ve kişilerin canlandırıldığı tiyatro, temsil ve canlandırmaların yapılması, önemli olaylara dikkati çekecek canlı heykel, pandomim vb. çalışmaların yapılmasıdır. Bu kapsamda Aziziye kahramanlığının somutlaştırılması ve şehir içinde ve dışındaki aktivitelere heyecan kazandırılması sağlanır.

9 Waterloo savaşı her yıl Belçika’nın Waterloo ovasında yeniden temsilen canlandırılmaktadır.
Aziziye Kahramanlığı neden canlandırılmasın?

10 Görsel çalışmalar •Fotoğraf çalışmaları: tabyalar konulu fotoğraf yarışmalarının düzenlenmesi ve sergilerinin açılması(yarı profesyonel ve profesyonel) •Resim çalışmaları: tabyalar ve 93 harbine ilişkin resim yarışmalarının yapılması ve sergilenmesi (ilk, orta, lise, üniversite öğrencileri ve profesyonel ressamların katılımı) •Grafik ve animasyon çalışmaların yapılması (tanıtım ve reklam çalışmalarında kullanılmak amacıyla) •Çizgi roman çalışması; Aziziye olaylarının çizgi roman tarzında anlatılması Şehir tarihi ve belleği açısından önemli olan olay, yer ve kişilerin konu alındığı fotoğraf, resim, grafik çalışmaların yapılarak şehir hayatına indirilerek, şehir gündemine taşınması amaçlanan çalışmalardır.

11 Tabyalar zengin savaş tarihine, eşi ender görülen kahramanlıklara sahne oldu.
Ama uluslararası literatüre giren fotoğrafları yok. Google, Yahoo, Yandex gibi arama motorlarında grafiker çalışmaları yok Buradaki kahramanlıkların yarısı bile etmeyecek savaşların birçok resmi varken bizim kahramanlığımız resmedilmemiş durumda.

12 Simgesel Çalışmalar •Aziziye kahramanlarından ismi bilinenlerin isimlerinin yaşamış oldukları sokağa adının verilmesi varsa fotoğrafının sokak isim levhasına işlenmesi •Şehit kabirlerinin aslına uygun düzenlenmesi •Tabyalardan birinin o günkü koşulları yansıtacak şekilde düzenlenmesi ve savaşlara ait silah, araç ve gereçlerin sergilenmesi ve gereken maket çalışmalarının yapılması (örnek çalışma Edirne Şükrü Paşa Tabyalarında yapılan çalışma) •Tabyalardan birinin savaşın değişik safhalarının anlatıldığı panoramik çalışmalara tahsis edilmesi (örnek çalışma İstanbul Panorama 1453 Müzesi) •Savaş alanında ziyaretçilere savaşın önemi, acıları, şehir halkının kahramanlığını his ettirici simgelerle donatılması(örnek çalışma Macaristan Mohaç Ovası Mohaç Meydan Savaş alanında yapılan çalışma) Aziziye Kahramanlığının şehir içine, şehir hayatına yansıtılması, olay yerinin gelen ziyaretçilerce ve şehir halkınca daha iyi tanınması, şehir için öneminin anlaşılması ve bu kahramanlığın yaşandığı savaşın, savaş tarihi ile ilgilenenlere hitap edecek şekilde markalaşması için yapılması gereken çalışmalardır.

13 Simgesel Çalışmalar •Şehir içerisinde yürüyüşe katılacak olanların toplanacağı alanlar belirlenip bu alanlara Aziziye Kahramanlarının adının verilmesi, •Yürüyüşe katılacak olanları taşıyacak otobüslerin her birinin üzerine Erzurumlu örnek şahsiyetlerinin isminin yazıldığı bir pankartın asılarak Aziziye Kahramanlığından itibaren devam eden bir şehir belleğinin oluşumunun sağlanması •Şehir müzesi, askeri konsept otel müze, açılması •Savaş turizminin canlandırılması (örnek çalışma Çanakkale Gelibolu Savaş meydanı, Fransa, Belçika ve Hollanda da 1. ve 2. Dünya savaşları ve Amerikan İç Savaşında cephe alanlarında yapılan çalışmalar) Ayaspaşa Cami ve çevresinde Aziziye Kahramanlığına vurgu yapan tanıtıcı çalışmaların yapılması ve Şehit Hafız Abdullah Efendinin kabrinin düzenlenmesi ve bilgilendirici çalışmaların uygulanması

14 Edirne Şükrü Paşa Tabyası geçmişi bugüne taşıdı
Biz Aziziyeyi neden bugüne taşımayalım? Daha iyisini yapabiliriz. Çünkü biz turizm şehri olacağız.

15 Panoramik çalışmalar yapılmalı
Fetih 1453 neden Aziziye 1877 olmasın?

16 Mohaç Ovası Savaş Anıtı
Gelen ziyaretçilere savaşın önemini ve toplumsal etkisini his ettirici simgelerle donatılmış Aziziye bunu hak etmiyor mu?

17 Ayas Paşa Cami Şehircilik çalışmalarında mekan önemlidir. Aziziyenin ruhunu coşturan bu cami ihmal edilmemelidir

18 Müzik Çalışmaları •Anma yürüyüşüne özel bir marşın yarışma veya sipariş usulü bestelenmesi ve halkın beğenisine sunulması •93 harbi dönemi Erzurum Türkü ve şarkılarının bir albüm haline getirilmesi •Erzurum Türkü ve Gazellerinden Aziziye ruhuna uygun düşenlerin yürüyüş hazırlıkları sürecinde değişik etkinliklerde seslendirilmesi •Aziziye kahramanlığı ve Erzurum üzerine yazılan şiirlerin yer aldığı şiir dinletilerinin hazırlanması •Aşık şenliklerinin düzenlenmesi Erzurum kendine has müzik kültürü olan ve müzik geleneğine sahip ender şehirlerden birisidir. Şehrin bu özelliğinin anma programlarına dahil edilmesi gereklidir.

19 Sportif faaliyetler Erzurum yüksek rakımı ve kış iklimi nedeniyle bir çok spor dalına ev sahipliği yapma ve spor takımlarının kamp ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahiptir. Bu konuda başlatılan çalışmalar mevcuttur. Bu kapsamda Aziziye spor turnuvası altında değişik spor dallarında müsabakalar düzenlenmesi sağlanır. Final karşılaşmalarının 9 Kasım gününün içinde bulunduğu haftaya denk gelmesine dikkat edilmelidir. Bu çalışma ile şehir içinde spor aktivitelerinin gelişimine büyük katkılar sağlanacaktır. İleride olası büyük spor turnuvalarına ev sahipliği yapma, şehir spor kulüplerinin rekabet ve sportif yeteneklerinin gelişimini sağlama, halkın spora teşviki, profesyonel sporcu yetiştirerek şehre gelir sağlama, şehrin yurt içi ve dışında tanıtımının sağlanması ve ülke içinde spor turnuvalarına ev sahipliği yapma konusunda rekabeti sağlamaya yönelik çalışmaları kapsayacaktır. •Şehirdeki amatör spor takımlarının katıldığı bir turnuva düzenlenmesi •Profesyonel spor takımlarının katıldığı turnuvaların düzenlenmesi •Bireysel mücadeleye dayanan sporlar için yarışmalar düzenlenmesi

20 PROGRAM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN MEKÂNLAR
Şehir üç hususun birleştiği noktadır. Bu noktanın içerisinde insan, zaman ve mekan vardır. Dolayısıyla mekan algısı şehircilik açısından son derecede önemlidir. Özellikle toplum hafızasına ve şehir belleğine yer etmiş olaylarda insan ve mekan uyumu son derecede önemlidir.

21 TABYALAR Şehir ve ulusal tarih için son derecede önemli olan tabyaların turizme ve şehir hayatına dahil edilmesine yönelik her hangi kapsamlı bir çalışma yapılmadığı gibi tabyalar gerektiği şekilde koruma altına da alınmamıştır. Şehir içerisinde yaşayan birçok insanımız daha tabyaların nerede oldukları, tarihteki görevlerinin ne olduğu, yolunun nerede olduğunu bile bilmemekte sadece şehirden siluetlerini izlemekle yetinmektedirler. Şehir için son derecede önemli simgeler olacak bu eserler en kısa sürede şehircilik açısından değerlendirilmeli bunun için şehir ve toplumsal tarihi açısından incelemeler yapılıp projeler geliştirilmelidir. Erzurum tabyaları sayıca çok olmasına rağmen söz konusu proje kapsamında ilk etapta Aziziye ve Mecidiye tabyaları ikinci etapta ise Büyük ve Küçük Kiremitlik tabyaları üçüncü aşamada ise diğer tabyalar kapsama alınmalıdır.

22 TABYALAR DA YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
1.Tabyalara saygı yürüyüşü(yapılıyor) 2.Tabyalarda değişik günlerde yapılan anma programları(şehit ailelerine verilen iftar yemeği gibi) 3.Şehit kabirlerinin aslına uygun tamiri 4.Çevre düzenlenmesinin yapılması 5.Mecidiye Tabyasının Askeri Konsept Müze Otele dönüştürülmesi( dikkat edilmesi gereken husus bu uygulamada Mecidiye tabyasının Erzurum halkına ve dışardan gelen ziyaretçilere kapalı hale gelmemesidir. Bunun için sözleşmede belirli zamanlarda otelin tamamının halka açık olması şartı konulmalıdır.) 6.Aziziye karargah binasının restore edilmesi ve ziyarete gelen halkın sosyal ihtiyaçlarını giderecekleri bir merkez haline getirilmesi(Anıtkabir kafeterya bölümü gibi) 7.Tabya çevresinde Fotoğraf Safarisi düzenlenmesi burada çekilen fotoğraflardan seçilenlerin internet ortamından servis edilmesi 8.Tabyaların etrafında Mohaç Ovasında Savaş meydanında yapılan simgeleştirme çalışmalarının yapılarak yeni bir anıtın yapılması. 9.Aziziye baskını ve halkın kahramanlığının temsil edilmesi (Waterloo savaşının canlandırılması gibi) 10.Aziziye tabyalarından birinin askeri müze haline dönüştürülmesi(Edirne Şükrü Paşa Tabyası) 11.Aziziye tabyalarından birinin panoramik müze olarak tahsis edilmesi(Fetih 1453) 12.Tabyalardan birinin sergi salonu ve toplantı merkezi haline getirilmesi 13.Savaş alanlarında savaşa ilişkin anıları toplamaktan hoşlanan koleksiyoncuların araştırma ve parça toplama izni verilmesi , cinsi ve nevi önceden belirlenen parçaların bu kişilerce alınmasına izin verilmesi(böylece tabya ve çevresi savaş turizmi açısından markalaştırılır ve şehir tanıtımı sağlanır.) 14.Tabyaların değişik yerlerinden şehri gözlemlemek isteyenler için seyir teraslarının oluşturulması 15.Tabyalardan ressamların çalışabileceği atölyeler oluşturulması 16.Işıklandırma ve havai fişek gösterileri 8/9 kasım akşamı yapılmalı

23 AYASPAŞA CAMİ VE ÇEVRESİ
Şehrimizdeki ecdat yadigarı tarihi camilerimizden olan Ayaz paşa Camii Erzurum’daki Osmanlı eserlerinin en eskilerindendir yılında yapılmıştır. Cami Erzurum Kalesinin kuzeyinde, o zaman ayakta sapasağlam duran şehir kale surlarının gölgesinde kalan ve şehrimizin eski mahallerinden biri olan Ayas Paşa Mahallesindedir. Cami Osmanlı paşalarından ve halk tarafınca celalli paşa olarak tanınan Ayas Paşa tarafınca yapılmıştır. Caminin yakınlarında Kurşunlu ve Pervizoğlu camileriyle beraber Erzurum’un eski çarşılarından kavaflar, kevelciler ve kalaycılar çarşısı bulunmaktadır. Osmanlı şehir tipolojisine göre hem mahalle hem de çarşı cami özelliğini taşımaktadır. Bu özelliğinden dolayı Osmanlı dönemi içerisinde merkezi camilerden biri olmuştur. Çünkü Osmanlı şehir tipolojisinde çarşı şehrin merkezidir ve bir anda açılan bir genişlik üzerinde mahallelere çıkılmaktadır. Yani Ayas paşa cami şehir açısından o dönem için tam bir geçiş noktasında yer almaktadır. İşte bu nedenden dolayı Ayaspaşa cami Erzurum şehir tarihi ve şehir belleği açısından birçok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. 93 harbinde okunan vakitsiz ezan, 1001 hatim geleneğinin başlatıldığı cami olması, Ramazan aylarında hatimle teravihin kılınması Ayaspaşa camini sadece mimari açıdan değil şehircilik açısından da son derecede önemli bir tarihi eser haline getirmektedir. Dolayısıyla bu tarihi değerimizi sadece anıtsal ve alansal koruma ile değil kentsel koruma metoduyla korunması çevresindeki çarşı ve mahalle dokusunun bozulmadan geleceğe taşınması gerekir. Bugünkü restorasyon çalışması eserin korunması için her ne kadar önem arz etse de caminin şehircilik açısından önemli olan değerini tam olarak geleceğe taşımaktan uzaktır.

24 AYASPAŞA CAMİ VE ÇEVRESİNDE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
1.Ayaspaşa caminin olaylardaki önemini anlatan bilgilendirici çalışmalar yapılması. 2.8 Kasım akşamı mevlit okunması 3.Cami haziresinde gereken düzenlemelerin yapılması 4.Fotoğraf, şiir, resim yarışmalarına ilişkin ödül törenlerinin halka açık bir şekilde cami önünde yapılması 5.9 kasım okunacak olan salanın ilk önce bu camide okunması ve peşine diğer camilerden sala okunmasına dalgalı şekilde devam ettirilmesi 6.Şehir merkezinden yürüyüşe gidecekler için buranın toplanma merkezi haline getirilmesi

25 ŞEHRİN DİĞER TARİHİ VE KAMUSAL ALANLARI
1.Kale ve çevresinin konser ve şenliklerin düzenlendiği bir merkez haline gelmesi ışıklandırma, lazer ve benzeri gösterilerin yapılması (8 kasım akşamı) 2.Kars Kapı Şehitliğinin ziyaret edilmesi ve tabyaların inşa edilmesinde görev alan paşaların anılması 3.Büyük Kiremitlik tabyasının şehir müzesi haline getirilmesi 4.Küçük Kiremitlik tabyasının bir toplantı ve konferans merkezi haline getirilmesi 5.Yakutiye ve çifte minareli medreselerde değişik programların düzenlenmesi (yürüyüş öncesi ve sonrası) 6.Spor tesislerinin turnuvalar için hazır hale getirilmesi 7.Şehrin tarihi mahallelerinde olayı anlatan ve simgeleştiren heykel çalışmalarının yapılması ve bu mahallelerde o dönemde oturup ta ismi belirlenenlerin isimlerinin sokaklara verilmesi ve bilgilendirici levhalar asılması 8.Okullar ve kültür merkezlerinde Milli eğitim ve Kültür müdürlüklerinin belirledikleri çalışmaların yapılması

26 ÇALIŞMALARIN FAYDALARI
1.Erzurum stratejik yönetim kabiliyetine sahip olur. 2.Erzurum şehir sistemi oluşturulur 3.Erzurum marka şehir haline gelir 4.Erzurum mekan pazarlama stratejisine sahip olur. 5.Odaklanma stratejisi hazırlanır 6.Şehirdeki kamu, özel, medya ve Sivil Toplum Kuruluşların birlikte hareket kabiliyetine sahip olması sağlanır. 7.Erzurum art bölgesine hitap eden bir lider şehir olur. 8.Erzurum alan koruma yönteminden çıkarak kentsel koruma anlayışına sahip bir tarihi çevreye sahip olur. 9.Şehircilik faaliyetleri gelişir. Erzurum halkı yaşadığı şehri sever ve kendini bu şehre ait his eder. 10.Sportif, kültürel vb. alanlarda bireysel ve toplumsal açıdan ciddi gelişmeler sağlanır. 11.Şehrin toplumsal alt yapısı gelişir.

27 PLATFORM HAKKINDA DÜŞÜNCELERİMİZ
1.Her ay toplanabilmeli 2.Kendine bir logo seçmeli 3.Devamlı ve geçici olan üyeleri belirlenmeli 4.Görev tanımı yapılmalı 5.Gönüllülük el kitabı hazırlanmalı 6.Çalışmalarda mutlu kent kavramı kapsamında kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yer verilmeli 7.Çalışma halka indirilebilmeli ve desteğinin alınması sağlanmalı, halk sadece katılımcı değil planlayıcı olmalı

28 TEŞEKKÜRLER


"TABYALAR PLATFORMU KAPSAMINDA DÜŞÜNCELERİMİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları