Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 7 Motivasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 7 Motivasyon."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 7 Motivasyon

2 Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kendini gerçekleştirme Saygınlık (psikolojik) Sosyal ihtiyaçlar Güvenlik ihtiyaçları Fizyolojik ihtiyaçlar

3

4 Teori X Teori Y

5 ÇEKİCİLİK x BEKLENTİ x ARAÇSALLIK
Beklenti Kuramı Victor Vroom ÇEKİCİLİK Kişinin ödüle verdiği değer.   BEKLENTİ Gayretlerin performansı ileriye götürdüğüne olan inanç. ARAÇSALLIK Belli bir sonuç elde edildiğinde bunun fark edilip ödüllendirileceğine olan inanç. ÇEKİCİLİK x BEKLENTİ x ARAÇSALLIK

6 Sürücü: Rasyonel/Analitik ve kontrol eden.
Motivasyon Sürücü: Rasyonel/Analitik ve kontrol eden. Fil: Duygularla /Sezgilerle hareket eden. Johnathan Haidt Prof. Dr. Cem Tanova

7 Bilişsel Değerlendirme Kuramı
Önceleri içsel ödüller kazandıran davranışlar için dışsal ödüller verilmesi motivasyonu azaltabilir. Edward Deci Prof. Dr. Cem Tanova

8 Akış ve İçsel Motivasyon Kuramı
Csikszentmihalyi “Akış” çalışırken bazen “kendini kaptırmak” olarak ifade edilen deneyimdir. Amaçlardan daha fazla yapılan işe yoğunlaşma ile ilgilidir. Fotoğraftaki şef yoğun bir tempoda kendini yaptığı işe vermiştir. Prof. Dr. Cem Tanova

9 Amaçlara göre yönetim Amaçlara göre yönetim kavramı 4 safhadan oluşur: 1. Amaçların belirlenmesi 2. Faaliyetlerin planlanması 3. Oto kontrol 4. Periyodik değerlendirmeler

10 AGY Süreci 1. Temel işletme amaçları; Uzun dönemli-spesifik amaçlar ve stratejik plan 2. Bölüm amaçları 3. Alt bölüm/kısım amaçları 4. Personel standartları

11 Amaçların Özellikleri
a. Amaçlar mümkün olduğunca somut ve ölçülebilir sonuçlarla ifade edilmelidir. b. Amaçlar gerçekçi olmalıdır, yani ne kolay ulaşılabilir ne de ulaşılması imkansız nitelikte olmamalıdır. c. Amaçlar sözlü değil, yazılı olarak açıklanmalıdır. d. Basit ve kısa ifadeler kullanılmalıdır. e. Her amaç için o amacı gerçekleştirebilecek süre belirlenmelidir. f. Amaçlar belli aralıklarla değerlendirilip gerekli değişiklikler yapılmalıdır. g. Her alt amaç, bir üst amacın aracı olacak biçimde geliştirilmelidir.

12 AGY'nin Olumlu Yönleri 1. AGY işletmelerde çalışanların güçlerini israf etmeden temel amaçlar doğrultusunda kullanmalarını sağlar. 2. Yöneticilerin ve çalışanların motivasyonlarını artırıp, oto kontrole imkan tanıyarak kendilerini geliştirmelerini sağlar. 3. Yetki devrini kolaylaştırır. 4. Yenilik, esneklik ve takım çalışması arasında bir uyum sağlar. 5. Yöneticilerin değerlendirmelerinde objektif bir ölçme yöntemi sağlar. 6. Daha adil bir ödüllendirme sistemi ve terfi planları geliştirmede yardımcı olur. AGY'nin Olumsuz Yönleri 1. AGY sayesinde dikey koordinasyon kolaylaşırken bölümler arası yatay koordinasyon güçleşebilir. 2. Bölümün ve çalışanın amaçları arasındaki uyumsuzluk dikey koordinasyonu da zorlaştırabilir. 3. Bölümler arası sık sık görüşmeler ve raporlamalar nedeni ile zaman kaybına ve bürokrasiye neden olabilir. 4. Planlamaya karşı isteksiz olan yöneticiler için uygun bir yönetim tekniği değildir.

13 KURUMSAL aDALET Prof. Dr. Cem Tanova

14 Adalet Adil durum algısı Kendim Başkası Aldığım ÷ Verdiğim
Aldığı ÷ Verdiği 20 TL 1 saat = 20 TL / saat 40 TL 2 saat = 20 TL saat Prof. Dr. Cem Tanova

15 Örgütsel Adalet Dağıtımsal Adalet: Süreç Adaleti: İlişki Adaleti:
Kaynak ve ödüllerin dağıtımı ile ilgili algılar. Süreç Adaleti: Dağıtım kararları verilirken kullanılan kural ve prosedür ile ilgili algılar. İlişki Adaleti: Karar vericinin davranışları ile ilgili algılar. Prof. Dr. Cem Tanova


"Bölüm 7 Motivasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları