Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diabetik ketoasidoz ve hiperosmolar koma Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diabetik ketoasidoz ve hiperosmolar koma Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ."— Sunum transkripti:

1 Diabetik ketoasidoz ve hiperosmolar koma Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ

2 Diyabetik ketoasidoz( DKA), Diyabetik ketoasidoz( DKA), İnsülin yetersizliğine bağlı ketozise sekonder gelişen asidoz tablosu olarak tanımlanabilinir. Özellikle tip-I DM komplikasyonu olarak gözüken hayat tehdit edici bir durumdur. İnsülin yetersizliğine bağlı ketozise sekonder gelişen asidoz tablosu olarak tanımlanabilinir. Özellikle tip-I DM komplikasyonu olarak gözüken hayat tehdit edici bir durumdur.

3 DKA insülin eksikliği ve karşıt hormonların artışı sonucu gelişen metobolik kontrolün bozulmasına bağlı yaşamı tehdit eden acil bir durumdur. DKA insülin eksikliği ve karşıt hormonların artışı sonucu gelişen metobolik kontrolün bozulmasına bağlı yaşamı tehdit eden acil bir durumdur.

4 Patofizyoloji Açlık içindeki hücreler kan şekerinden faydalanamazlar ve karşıt hormonların etkisi ile kan şekerinde daha da artış olacak ve yağlar ile proteinlerin yıkımı sonucunda ketozis gözükecektir. Açlık içindeki hücreler kan şekerinden faydalanamazlar ve karşıt hormonların etkisi ile kan şekerinde daha da artış olacak ve yağlar ile proteinlerin yıkımı sonucunda ketozis gözükecektir.

5 İnsülinin etkileri İNSÜLİN İNSÜLİN Karaciğerdeglikojen Karaciğerde glikojen depolar depolar Kas hücrelerindeamino asit Kas hücrelerinde amino asit alımını arttırır alımını arttırır Yağ hücrelerinde serbest yağ asitleri ile gliserolü yağ asitleri ile gliserolü bağlıyarak trigliserit yapımını arttırır

6 Karşıt hormonlar Glukagon Glukagon Kortizol Kortizol Büyüme hormonu Büyüme hormonu Katekolaminler Katekolaminler

7 Karşıt hormon etkileri Karşıt hormon etkileri Karaciğerde glikojen yıkımını arttırır,kan glukoz düzeyini yükseltirler Trigliseritleri serbest yağ asidi ve gliserole çevirirler ve gliserole çevirirler Kanda artan gliserol ve aminoasit düzeyleri kan şekerini daha da arttırırlar

8 İnsülin eksikliği sonucunda karbohidrat metabolizması HİPERGLİSEMİ HİPERGLİSEMİ glikozüri osmotik diürez Na,K,Cl,PO4,Ca,Mg ve N kaybı prerenal azotemi azalmış böbrek kan akımı artan hiperglisemi hücre içi dehidratasyon bilinç değişiklikleri volume kaybı ve hemokonsantrasyon metabolik alkaloz şok metabolik asidoz

9 Lipid ve protein metabolizması LİPOLİZİS LİPOLİZİS SERBEST YAĞ ASİTLERİ VE GLİSEROL KANA VERİLİR FFA KARACİĞERE TAŞINIR KARACİĞER MİTOKONDRİSİNDE YAĞ ASİTLERİ YAĞ ASİTLERİ karnitin transferaz β-oksidasyon KETOASİTLER BULANTI-KUSMA BULANTI-KUSMA KETONURİ KETONURİ METABOLİK ASİDOZ METABOLİK ASİDOZ TAKİPNE VOLUM KAYBI VE ŞOK

10 Protein metabolizması Protein yıkımı Protein yıkımı KAS YIKIMI ARTAR KAS YIKIMI ARTAR

11 Böbrekte ŞOK prostaglandin I2 ve E2 ŞOK prostaglandin I2 ve E2 K ATILIMI ARTAR CL TUTULUMU ARTAR HİPERKLOREMİK METABOLİK ASİDOZ RENİN ANGİOTENSİN ALDOSTERON RENİN ANGİOTENSİN ALDOSTERON

12 klinik bulgular klinik bulgular Poliüri polidipsi Poliüri polidipsi Asidoz sonrasında takipne Asidoz sonrasında takipne Bulantı kusma karın ağrısı Bulantı kusma karın ağrısı Halsizlik Halsizlik Kilo kaybı Kilo kaybı Bilinç değişikliği serum osmalaritesi>340 Bilinç değişikliği serum osmalaritesi>340 Taşikardi ortostatik hipotansiyon Taşikardi ortostatik hipotansiyon Kussmaul solunumu: solunumun derinliği ve hızı artmıştır Kussmaul solunumu: solunumun derinliği ve hızı artmıştır Karın ağrısı:gastrik dilatasyon,ileus veya pankreatite bağlı olarak görülebilir. Karın ağrısı:gastrik dilatasyon,ileus veya pankreatite bağlı olarak görülebilir.

13 Laboratuar bulguları Hiperglisemi Hiperglisemi Β-hidroksibütirat,asetikasit ve aseton gibi ketoasitlerde artma. Sadece asetikasit idrarda tesbit edilebilir. Β-hidroksibütirat,asetikasit ve aseton gibi ketoasitlerde artma. Sadece asetikasit idrarda tesbit edilebilir. Artmış anyon gap Na-(Cı+HCO3) Artmış anyon gap Na-(Cı+HCO3) Genellikle metabolik asidoz görülür fakat bulantı,kusma veya diüretik kullanıyorsa metabolik alkaloz görülür. Genellikle metabolik asidoz görülür fakat bulantı,kusma veya diüretik kullanıyorsa metabolik alkaloz görülür. Lökositoz Lökositoz Amilaz yüksekliği Amilaz yüksekliği Cpk ve karaciğer enzim yüksekliği Cpk ve karaciğer enzim yüksekliği

14 TANI KŞ>250mg/dl KŞ>250mg/dl Ph<7.30 Ph<7.30 Ketonemi Ketonemi HCO düzeyi 15meq/L HCO düzeyi 15meq/L

15 TEDAVİ Sıvı tedavisi:30dk 1lt sf Sıvı tedavisi:30dk 1lt sf 30dk-2saat 1lt sf 30dk-2saat 1lt sf 2-6h 2lt SF 2-6h 2lt SF 6-12h 2lt SF 6-12h 2lt SF Kan şekeri 250mg/dl civarına gelirse %5dextroz eklenir Kan şekeri 250mg/dl civarına gelirse %5dextroz eklenir

16 İnsülin tedavisi Yükleme dozu0.1-0.2U/kg kristalize insülin Yükleme dozu0.1-0.2U/kg kristalize insülin 0.1U/kg/saat infüzyon dozu cam maileri içinde verilmelidir. 0.1U/kg/saat infüzyon dozu cam maileri içinde verilmelidir. Etkisi 20-30 dk içinde başlar. Etkisi 20-30 dk içinde başlar. İnsülin tedavisine ketonemi ve anyon gap düzelinceye kadar devam edilir. İnsülin tedavisine ketonemi ve anyon gap düzelinceye kadar devam edilir.

17 Potasyum tedavisi Amaç kan K düzeyini 4-5meq/lt aralığında tutmaktır Amaç kan K düzeyini 4-5meq/lt aralığında tutmaktır Kan K düzeyi <3.5 meq/l 40 meq/h Kan K düzeyi <3.5 meq/l 40 meq/h 3.5-5.5 meq/l 20 meq/h 3.5-5.5 meq/l 20 meq/h >5.5meqlt verme >5.5meqlt verme

18 Hiperkalemide EKG bulguları T sivriliği T sivriliği Uzamış PR mesafesi Uzamış PR mesafesi P dalgasının kaybolması P dalgasının kaybolması Genişlemiş QRS Genişlemiş QRS

19

20

21

22


"Diabetik ketoasidoz ve hiperosmolar koma Yrd.Doç.Dr.İlhan KORKMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları