Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İç Hastalıkları Klinik Stajı GİRİŞ DERSİ Doç. Dr. Müge Bıçakçıgil Kalaycı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İç Hastalıkları Klinik Stajı GİRİŞ DERSİ Doç. Dr. Müge Bıçakçıgil Kalaycı."— Sunum transkripti:

1 İç Hastalıkları Klinik Stajı GİRİŞ DERSİ Doç. Dr. Müge Bıçakçıgil Kalaycı

2 İç Hastalıkları Klinik Stajı  Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İ ç hastalıkları Staj Kurulu’nun yönetiminde, iki kurumun olanakları kullanılarak uygulanacaktır: Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İ ç Hastalıkları Klini ğ i ve Poliklinikleri  İ ç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Pata (Staj Başkanı)  İ ç Hastalıkları Anabilim Dalı E ğ itim Sorumlusu: Doç Dr. Müge Bıçakçıgil Kalaycı  Dönem 4 Koordinatörü: Prof. Dr. Gülçin Kantarcı Haydarpaşa Numune E ğ itim ve Araştırma Hastanesi İ ç hastalıkları Klinikleri  İ ç Hastalıkları Klinikleri E ğ itim Sorumlusu: Doç.Dr. Refik Demirtunç

3 Dönem 4 İç Hastalıkları Staj Hedefleri İ ç Hastalıkları stajı sonunda ö ğ renciler;  sa ğ lam ve hasta erişkine yaklaşımı bilir,  koruyucu sa ğ lık hizmetlerini benimser,  erişkinde görülen hastalıkların tanısını, ayırıcı tanısını yapar,  birinci basamak düzeyde uygun tedaviyi verebilir  gerekli hastaların uygun şekilde sevk koşullarını sa ğ layıp bir üst basamak sa ğ lık merkezine sevk edebilir.

4 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI DÖNEM IV KLİNİK UYGULAMA DEĞERLENDİRME KILAVUZU  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem IV ö ğ rencilerinin İ ç hastalıkları Klinik stajı sırasında etkin ö ğ renmeyi sa ğ lama ve staj sırasındaki ö ğ renci performansını de ğ erlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ö ğ renciler için tam puan 100’dür. Toplam 3 bölümde de ğ erlendirme yapılması planlanmıştır.

5

6 ÖLÇME DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ M İ N İ KL İ N İ K DE Ğ ERLEND İ RME ( Staj sırasında ara sözlü veya yazılı sınav)  Her gün 5 ö ğ renci sabahtan Haydarpaşa Numune E ğ itim ve Araştırma Hastanesin’de hazırladı ğ ı hastayı 15.30-17.30 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde sorumlu ö ğ retim üyesine sunacak. Buradan aldı ğ ı not % 5’nun oluşturur. PRAT İ K DE Ğ ERLEND İ RME NOTU:  Staj kılavuzu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem IV ö ğ rencilerinin İ ç hastalıkları Klinik stajı sırasında etkin ö ğ renmeyi sa ğ lama ve staj sırasındaki ö ğ renci performansını de ğ erlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  Haydarpaşa Numune E ğ itim ve Araştırma Hastanesi İ ç hastalıkları kliniklerinde ö ğ rencinin yaptı ğ ı pratik uygulamaların de ğ erlendirilmesi sonucunda alınan not sözlü notunun % 15’ini oluşturur. İ Ç HASTALIKLARI STAJI GEÇME NOTU  Toplam staj de ğ erlendirmesinde 100 puan üzerinden 50 puan  Yazılı %40+ mini klinik de ğ erlendirme %5  Sözlü % 40+ pratik de ğ erlendirme %15

7 DEVAM ZORUNLULUĞU  Pratik (laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunludur.  Pratik derslerin % 20sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan ö ğ renci, o ders kurulunun veya stajın ara sınavına alınmaz ve "F” notu almış sayılır.

8 Bu yıl farklı soru tipleri ile karşılacaksınız  Kapsamlı eşleştirme  Anahtar özellikli sorular

9

10

11 Soru Tipi:Anahtar özellikler Örnek

12

13 Soru Tipi:Anahtar özellikler Örnek 2

14

15 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre genel düzeyde “Tıp Eğitimi İşleyiş (http://www.yeditepe.edu.tr/ogrenim/yonetmelikler)

16

17


"İç Hastalıkları Klinik Stajı GİRİŞ DERSİ Doç. Dr. Müge Bıçakçıgil Kalaycı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları