Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Mustafa LALE Sanayi Daire Başkanı, TOBB 12.10.2005, ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Mustafa LALE Sanayi Daire Başkanı, TOBB 12.10.2005, ANKARA."— Sunum transkripti:

1 TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Mustafa LALE Sanayi Daire Başkanı, TOBB 12.10.2005, ANKARA

2 Oda ve Borsaların, İş Dünyasının menfaatlerini, ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etme, Üyelerin rekabet gücü artışına katkı sağlama, Yerel kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri haline gelme, çabalarına destek olmaya büyük önem vermektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

3 AMAÇ: Odalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi ve Odaların iş dünyasının temel destek kurumları olma konumlarının güçlendirilmesidir. ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ

4 Türk Odaları için, İngiltere’de 1990 yılından beri uygulanmakta olan “Oda Akreditasyon Sistemi” esas alınarak geliştirilmiştir. Sistemin geliştirilmesinde Almanya ve Hollanda Oda Sisteminin de görüşü alınmıştır. TÜRK ODA AKREDİTASYON STANDARDI

5 Geliştirilen model, akredite Odaların yerine getirmek zorunda olduğu temel hizmetleri, 5 ana başlık altında yer alan 14 elementte toplamıştır: 1.İş Alemi ile İlişkiler, 2.Üyelik, 3.Sağlıklı Mali Bünye, 4.Katılımlı Yönetim ve İdare, 5.Odalar Ağının Bölgesel, Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Gelişimi, TOBB Oda Akreditasyon Standardı

6 Belirlenen asgari hizmetlerin her biri için, hizmetin amacı, hizmet için temel şartlar, hizmetin sunulmasına ilişkin asli ve ikincil kanıtlar ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Hizmetler Nasıl Tanımlanıyor?

7 Bir başkan, 10 üye (5 Genel Sekreter, 5 Meclis Üyesi) ve bir Akreditasyon Kurulu Sekreterinden oluşur. Başkan TOBB Yönetim Kurulu içinden belirlenir. Kurul üyeleri Birliğimizce 2 yıl için belirlenir. Bir defaya mahsusu olmak üzere ikinci kere atanabilirler. Akreditasyon Kurulu

8 Akredite olamak isteyen oda ilk aşamada belirtilen hizmetler açısından kendi faaliyetlerini değerlendirir. Değerlendirmede 1-5 arasında puanlar söz konusudur. “1” sistemle getirilen kriterlerin ciddi anlamda uzağında olunduğunu gösterirken, “5” Olağanüstü bir başarı anlamına gelir. “2” ise, ilgili odanın söz konusu hizmetinde standardı yakalamak için bir eylem planı sunmasını gerektirir. SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

9 Akredite Odalar, bağımsız dış denetçi tarafından her üç yılda düzenli olarak denetlenir. Denetim sonuçları, Akreditasyon Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Denetçiler TOBB tarafından belirlenir. Ayrıca, Akredite Odalar her yıl doldurdukları Öz Değerlendirme formu ile kendi performanslarını ölçmektedirler. DENETLEME

10 Akreditasyon Kurulu denetçinin önerilerini dinledikten, raporlarının inceledikten sonra Akreditasyon statüsünün tanınıp tanınmamasına karar verir. Alınan karardan TOBB Yönetim Kurulu bilgilendirilir. AKREDİTASYON KARARI

11 AKREDİTASYON BELGESİ

12 Akreditasyon talebi reddedilen veya şartlı olarak akredite edilen oda, Akreditasyon Kurulu’na itiraz edebilir. Kurul kararında ısrar ederse, ilgili Oda bu defa temyiz talebini TOBB Başkanına bildirir. TOBB Başkanı TOBB Yönetim Kurulu içinden Akreditasyon Kurulu üyesi olmayan üç üye belirleyerek itirazı inceletir. İnceleme sonucu TOBB Başkanına sunulur. Nihai karar TOBB Başkanı tarafından alınır. İTİRAZ

13 Oda Akreditasyon Sistemi, temelde odaların, hizmet kalitelerini yükseltmeye yönelik bir girişimdir. TOBB tarafından 2001 yılında pilot proje olarak Odalarımızın ilgisine sunulan Oda Akreditasyon Sistemi pilot uygulama olmaktan çıkmış ve ileriye yönelik bir sistem haline dönüşmektedir. SONUÇ

14 TEŞEKKÜRLER


"TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ Dr. Mustafa LALE Sanayi Daire Başkanı, TOBB 12.10.2005, ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları