Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI DENETİM UYGULAMALARI, TESPİTLER, SORUNLAR, ÖNERİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI DENETİM UYGULAMALARI, TESPİTLER, SORUNLAR, ÖNERİLER"— Sunum transkripti:

1 YAPI DENETİM UYGULAMALARI, TESPİTLER, SORUNLAR, ÖNERİLER
1

2 13 Temmuz 2001 tarih ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile 19 İlde pilot uygulamaya başlanılmıştır. Aradan geçen 9 yıla rağmen, pilot uygulama devam etmekte ve her geçen gün ortaya çıkan yeni yeni sorunlarıyla sistem, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca genelgeler veya yönetmelik değişikliği ile düzenlenmeye çalışılmaktadır.

3 Geçmişte uygulanan Teknik Uygulama Sorumluluğu sisteminin yerine getirilen, ancak üzerinde yeterince katılımcı bir çalışma süreci işletilmeden yasalaştırılarak yürürlüğe konulan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, bugüne kadarki uygulama deneyimiyle de ortaya çıkmıştır ki bünyesinde taşıdığı pek çok aksaklık ve olumsuzluklarıyla istenilen başarı düzeyine ulaşamamış, yapı denetiminde kamusal güvenin tesisinde yetersiz kalmıştır.

4 Yapı Denetim sistemindeki mevcut durumu, mimarın ve mimarlık mesleğinin yapım süreçleri içerisindeki evrensel rolü açısından değerlendirdiğimizde aşağıdaki hususların vurgulanmasında yarar görülmektedir:

5 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve buna bağlı yayınlanan yönetmeliklerde, mimarın mesleki anlamda yerinin tam tanımlanmamış ve adeta yok sayılmış olduğu açıkça görülmektedir.

6 Yapı denetim süreci demir ve beton kontrolü noktasına indirgenmiş durumdadır.

7 Diğer yandan görevini etik icra etmeyen bazı Yapı Denetim Şirketleri müşteri potansiyelini arttırmak için tüm proje hizmetlerini mal sahibine bila bedel taahhüt etmekte, sadece yapı denetim bedelini talep etmektedir. 7

8 Var olan yapı üretim sistemindeki hataların sebep olarak hem toplumsal hem de yapı üretim süreci içindeki tüm aktörleri görmekteyiz.

9 Yapı Denetim Firmalarının gayri resmi fiyat indirimlerine karşı mali olarak kendilerini korumak amaçlı yöntem arayışları devam etmektedir.

10 Yapı Denetim Kanunu’yla getirilen yapı denetimi, geçmişte uygulanan Teknik Uygulama Sorumlusu’nun yerine ikame ettirilen bir sistem olmasına karşın, Teknik Uygulama Sorumlusu mimarın sorumluluk üstlenebileceği maksimum inşaat alanı sınırı m2 iken, Yapı Denetim Kanunu ile yapı denetimi şirketinde çalışan bir mimara m2 gibi gerçeklerden uzak, afaki sınırlar tanımlanmaktadır. Ayrıca minhalardan dolayı m m2 sınırını da aşmaktadır.

11 •Yapı üretim sürecinin sağlıklı işlemesi için en büyük etkenlerden biri de, mimari proje müellifinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan gelen müelliflik haklarının yapı denetim modeli içinde somut şekilde vurgulanmasıdır.

12 •Uygulamanın yıllardır pilot uygulama olarak devam etmesi, yapı denetim sisteminin halen oturmadığının da bir kanıtı olmaktadır.

13 •TOKİ yapılarının yapı denetim kanunu dışında olması, bu teşkilatın kendi kendini denetlemesi, bir bakıma devletin kendi yapılarını denetletmemesi doğru değildir.

14 Mevcut sistemde meslek odası ile denetim hizmeti yapan üyeler arasında hiçbir bağ kurulamamaktadır.

15 Yapı Denetimler için 15 yıllık maddi sorumluluk yükü bulunmakta ve bu süreçte 15 yıl içinde olağanüstü bir durum halinde binanın hasar görme olasılığı da bulunmaktadır.

16 Yapı üretim ve denetleme sürecinin önemli bir halkası sigortadır; sigorta yapı üretimindeki bütün mal ve hizmetleri kapsamalıdır.

17 Yapı denetim firmalarında; genellikle emekli üyelerin tercih edildiği, bilfiil çalışmanın yerine az bir ücret ile çalışmayı kabul edenleri barındırıldığı görülmektedir. 17

18 Mal sahibi, proje müellifi, müteahhit ve denetim görevlilerinin her birinin fayda sağlama arzusunun önüne geçilmeli, sistemin bu kişileri farklı konumlarda birbirlerinin denetleyicisi olmalıdır.

19 Yapı ve yapı normları, malzeme standartları, yapı performanslarına ilişkin standartlar, tasarım-projelendirme esasları, yapı denetiminde izlenecek usul ve yöntemler gibi uygulamaya yönelik düzenlemeler ve denetim şartnamelerinin birbirleri ile bağlantıları kurularak gereksinimlere yanıt verecek şekilde geliştirilmelidir.

20 Yapı denetimi ve diğer ilgili düzenlemelerin gerçek ihtiyaçlara yanıt verememesinin önemli bir nedeni de, yapı üretimindeki ölçek farklılıklarının dikkate alınmamasıdır.

21 Yapı üretim sürecinin en önemli eksikliklerinden birisi olarak müteahhitlik sisteminin sorgulanması ve bu konuda bir düzenlenmeye gidilmesi gerekmektedir.

22 Sadece yasal düzenlemelerle yapı sürecinin bütün sorunlarının çözülebilmesi olası değildir. Mimarlar Odası olarak, uygulama aşamasında pek çok girdileri olan bu alanda, ilgili tüm kesimlerin katkısıyla bir çözüm yolu geliştirilebileceği inancıyla, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle sisteme her zaman katkı koymaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

23 Teşekkür ederiz… Mimarlar Odası Adına C. Arsal ARISAL


"YAPI DENETİM UYGULAMALARI, TESPİTLER, SORUNLAR, ÖNERİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları