Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GELİŞMELER VE FAALİYETLER (29.12.2011 SONRASI) Prof Dr Halit Tanju Besler (14182211482) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 15.02.2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GELİŞMELER VE FAALİYETLER (29.12.2011 SONRASI) Prof Dr Halit Tanju Besler (14182211482) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 15.02.2012."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GELİŞMELER VE FAALİYETLER (29.12.2011 SONRASI) Prof Dr Halit Tanju Besler (14182211482) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 15.02.2012

2 2547 Sayılı Yükseköğretim Mevzuatı DEKAN: Madde 8- b) Görev, yetki ve sorumlulukları 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu hakkında rektöre rapor vermek, 3- Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte YK’ nun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, 5- Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

3 2547 Sayılı Yükseköğretim Mevzuatı DEKAN: Madde 8- b) Görev, yetki ve sorumlulukları Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

4 Rektörlük Makamı:5 Rektörlük Genel Sekreterliği:5 Personel:62 Senato Etik Komisyonu:5 Strateji Daire Başkanlığı:7 Yayın İnceleme Komisyonu:2 Rektörlük Yazı İşleri :11 Hukuk Müşavirliği:1 Sağlık Kültür ve Spor D. Başk. :8 Yapı İşleri Daire Başkanlığı:2 Üniv. Dışı (Öğrenci Stajları):53 Fak. Y.Okul.Enstitü:73 Döner Sermaye:7 Bilimsel Araştırmalar:5 Farabi Koordinatörlüğü:2 Destek Hizmetleri:2 Belge Düzenlenmesi:7 Öğrenci İşleri Daire Başk.:51 Bölüm Yazışmaları:57 Kültür Merkezi:1 İdari Mali İşler D. Başk.:1 TOPLAM367 ALINAN FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARI: 66 (7 OTURUM) ALINAN FAKÜLTE KURUL KARARI: 1 (2 OTURUM) SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (29 ARALIK-13 ŞUBAT 2012-35 İŞ GÜNÜ) YAPILAN YAZIŞMALAR VE KURUL KARARLARI

5 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (29 ARALIK-13 ŞUBAT 2012-35 İŞ GÜNÜ) YAPILAN YAZIŞMALARIN DAĞILIMI

6 http://www.oid.hacettepe.edu.tr/anket/degerlendirme.html

7

8

9 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS VE DERS SORUMLUSU DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI: BÖLÜMLER BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 79.36 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 73.97 HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 72.36 ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 80.62 ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ 80.64

10 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GZFT ANALİZİ ÖN SONUÇLARI ZY: 1- Ortak proje/bilimsel etkinlik sayısının az olması 2- Eğitim ve uygulama alanlarına yönelik fiziksel koşulların uygun ve yeterli olmaması 3- Öğrenci işbirliğini ve iletişimini arttıracak sosyal alanların yetersizliği 4- Finans kaynaklarının yetersizliği 5- Öğretim elemanı kadro şablonunun yetersiz kalması 6- Fakülte alanlarının yararlandığı fiziksel yapının birçok başka birim tarafından kullanılması 7- Bölümlerin eğitim programlarının ulusal ve uluslar arası akreditasyona sahip olmaması


"SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GELİŞMELER VE FAALİYETLER (29.12.2011 SONRASI) Prof Dr Halit Tanju Besler (14182211482) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 15.02.2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları