Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Pratisyen Hekimler Kolu 29 Ocak 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Pratisyen Hekimler Kolu 29 Ocak 2011"— Sunum transkripti:

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Pratisyen Hekimler Kolu 29 Ocak 2011
AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI ve ÖDEMELER VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Pratisyen Hekimler Kolu 29 Ocak 2011

2 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT KANUNU
5258 SAYILI KANUN Resmi Gazete Yayın Tarihi: 09 Aralık 2004 Resmi Gazete Sayısı: 25665

3 YÖNETMELİK AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Yayın Tarihi: 6 Temmuz 2005-Sayı:25867 Değişiklik; Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2006-Sayı:26242 Değişiklik; Resmi Gazete Yayın Tarihi: 05 Aralık 2006-Sayı:26367 Değişiklik; Resmî Gazete Yayın Tarihi: 24 Mart 2007-Sayı :26472 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2010-Sayı: 27591

4 YÖNERGE AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPALUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIARILMASINA DAİR YÖNERGE Tarih ve 9383 Sayılı Makam Onayı Değişiklik; 27 Ocak 2010 Değişiklik; 21 Eylül 2010

5 YÖNETMELİK AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER VE SÖZLEME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2005-Sayı:25904 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2010-Sayı:27801

6 PİLOT UYGULAMA İlk pilot il Düzce (15.09.2005)
2006 yılında toplam 7 il (yıl sonunda tüm ülkeye yayılma hedefi vardı) 2007 yılında toplam 14 il (yıl sonunda toplam 27 il hedefi vardı) 2008 yılında toplam 31 il (yıl sonunda toplam 59 il hedefi vardı) 2009 yılında toplam 35 il 13 Aralık 2010’ta bütün iller (2010 bütçesine 3 yıllık kaynak kondu)

7 2009 YILINDA AKTİF TIP FAKÜLTESİ SAYISI 56
TIP FAKÜLTESİ KAZANANLAR YENİ MEZUN TUS KAZANANLAR KAYNAK: TÜRKİYE’DE SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPOR (SB, YÖK, DPT-Haziran 2010) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2008 İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI

8 TIP FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLANLAR TUS KAZANANLAR

9 HEKİM SAYISI PRATİSYEN HEKİM 28.101 248 3.629 31.978 1.150 228 163
1. BASAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI ve DİĞER KAMU ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM PRATİSYEN HEKİM 28.101 248 3.629 31.978 AİLE HEKİMİ UZMANI 1.150 228 163 1.541 2. ve 3. BASAMAK SAĞLIK BAKANLIĞI ve DİĞER KAMU ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM ASİSTAN HEKİM Yeni Asistan: 3.828 Yeni Uzman: 3.223 ? 20.975 UZMAN HEKİM 27.587 11.726 18.945 58.258 SAĞLIK BAKANLIĞI ve DİĞER KAMU ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM TOPLAM HEKİM 63.622 25.015 22.574

10 13 Aralık 2010 itibariyle MERKEZ SAYISI HEKİM SAYISI
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 6330 20.183 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 986 4.000 SGB-AÇSAP (225)-VSD (243)-KETEM (123) 1500 KURUM HEKİMLERİ (KAMU-BELEDİYE-MEDİKO) 1500 112-ACİL-HASTANE (1460 istasyon, ambulans) 2000 ÜNİVERSİTE 248 SB-SGK-SM 1000 ÖZEL 3629

11 ÖZEL/SÖZLEŞMELİ HEKİM
KAMU ÖZEL TOPLAM ANKARA PRATİSYEN HEKİM 1.717 282 1.999 UZMAN HEKİM 5.695 2.259 7.954 İSTANBUL 3.052 1.086 4.138 6.238 6.700 12.938 TOPLAM: 88.637 22.574 ÖZEL/SÖZLEŞMELİ HEKİM SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMİ 20.183 ÖZEL 22.574 TOPLAM (%38.5)

12 Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ STV HABER “GÜNLÜK” PROGRAMI 21. 01
…Ben kamuda çalışmanın da önümüzdeki yıllar açısından sözleşmelik esasıyla olmasına taraftar bir kişiyim… …Sürekli çalışma modelleri bana göre doğru modeller değildir… …Gelecek Türkiye’sinden bahsediyorsak kanaatimce, sürekli çalışma modellerini sözleşmeli modellere dönüştürmemiz lazım... …Zaten işini iyi yapan kimseye de kamuda hiç kimse bu işini bırak git demez... …Çatı kanunu yaparak zaten hepsini eşit hale getireceğiz… …Elimizden geldiği kadar eşleri bir araya getiriyoruz, getireceğiz, getirmeliyiz. Ama bir sözleşmeli pozisyona müracaat eden değerli bir kardeşimiz de eğer kendi pozisyonu eşinin oraya gitmesine müsait değilse o pozisyonu tercih etmemeli...

13 2008 poliklinik sayıları TOPLAM:449.117.395
1. basamak: (%39) Sağlık Ocağı: ASM: VSD: AÇSAP: 2. ve 3. basamak: (%61) SB: ÜNV: Özel:

14 AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI
CHP-Anayasa Mahkemesi’ne Anayasa’ya aykırılık davası açtı (Yasanın felsefesine/özüne yönelik değil, sınırlı bir dava metni) Kamu hizmeti kamu görevlileri eliyle verilmeli Sevk oranının yüksekliği nedeniyle ödeme tutarının düşürülmesi (İPTAL) Sevksiz gidişlerde katkı payı miktarı kanunla belirlenmeli Ödeme/indirim tutarlarını Maliye Bakanlığı belirlemesin, kanunda yer alsın

15 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI KAMU HİZMETİ
Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarınca sunulacak olan aile hekimliği hizmetlerinin, Devletin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler olduğu belirtildikten sonra ilgililerin idari hizmet sözleşmesi yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere çalışabilecekleri, bu şekilde çalıştırılanların Anayasa’nın 128. maddesinde yer alan “diğer kamu görevlisi” kapsamında olduğu, iptali istenen kuralın bu sebeple Anayasa’ya aykırılık oluşturmadığı belirtilmiştir.

16 DÜZCE TTB (Sakarya İdare Mahkemesi)
Serbest çalışanlara aile hekimliği yapmaları için 5 kontenjan ayrılması Yürütmeyi Durdurma-İptal

17 İZMİR Hizmet puanı kesinleşmeden yapılan yerleştirmeler
Yürütme durdurma aldı Yerleştirmeler yapılmıştı Valilik kararı uygulamadı Danıştay kararı bozdu

18 İZMİR-SAMSUN-ESKİŞEHİR-DENİZLİ
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik AH Pilot Uygulaması Kapsamında SB Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik Çeşitli uygulamalar, il yönergeleri, işlemler

19 RED KARARLARI 1.basamak sağlık hizmetleri özelleştirilmesi ve Sosyal Devlet ilkesine aykırılık Sözleşmelilik, özlük hakları kaybı Eğitim puanları Serbest çalışanların görevlendirilmesi Diğer illerden görevlendirmeler Sözleşmesi sona erenlerin il içi atamaları TSM sayılarının düşürülmesi Yetki belgesi Bağışlanmış sağlık ocakları Geçici görevlendirmeler

20 NACİ İŞOĞLU Sağlık ocağı hekimi ile aile hekimi arasındaki maaş farkı ile ilgili dava açıldı. TTB’den hukuksal ve avukatlık desteği

21 TTB AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
(25 MAYIS 2010) AH PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SB ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILAN ÖDEMELER VE SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (12 AĞUSTOS 2005) Bazı hükümlerinin yürütme durdurma ve iptal davası Dolayısıyla Aile Hekimliği Pilot Uygulama Kanununun Anayasa’ya aykırılığı gerekçesiyle dava açıldı

22 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 25 MAYIS 2010
Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim yerleri için gezici sağlık hizmeti; cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi özellik arz eden toplu yaşam alanlarından oluşan yerler için ise yerinde sağlık hizmeti bölgeleri müdürlükçe belirlenerek Bakanlıkça onaylanır. Aile hekimliği uygulamasına geçildikten sonra yapılmak istenen değişiklikler ilgili aile hekimlerinin de görüşleri alınarak her yıl Aralık ayının başında müdürlükçe belirlenerek Bakanlığın onayına sunulur.

23 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 25 MAYIS 2010
Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler dışında, hastanelerde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına nöbet tutturulmaması esastır. Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile yerinde otopsi hizmeti dışındaki adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür. a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı altı veya daha az ise icap, altıdan fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür. b) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısı altı ve altıdan az ise mesai saatleri dışındaki adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezde çalışan hekimler ve aile hekimleri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısı altıdan fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür. c) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ile entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde aile hekimi sayısı birden fazla ise aile hekimleri hizmet ihtiyacını değerlendirerek mesai saatlerini müdürlüğün onayı ile güne yayarak düzenlerler.

24 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 25 MAYIS 2010
Yetkilendirilmiş aile hekimleri Aile hekimliği yetkisi verilmemiş olanlar, kurum ve işyerlerinde oluşacak acil durumlarda hastaya gerekli ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse hastane acil servisine sevk ederek en kısa süre içerisinde aile hekimini bilgilendirir. Sevk, reçete ve rapor gerektiren acil hallerde kişiyi bilgilendirir ve bilgilendirme notu ile birlikte aile hekimine gönderir. Bu kişilerin aile hekimlerince takip edilmesi zorunludur.

25 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 25 MAYIS 2010
…yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre açılan aile sağlığı merkezleri bina şartları ve fizik mekânları bakımından 1/1/2011 tarihine kadar bu Yönetmelik ile getirilen asgari fiziki şartlara uymak zorundadır.

26 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 25 MAYIS 2010
ASM Gruplandırması B ve A Sınıfı: Elektronik sıra takip (B sınıfı) RİA uygulama odası (B sınıfı ) 10 m2 gebe izlem ve aile planlaması odası (B sınıfı ) Defibrilatör (B sınıfı) Müstakil laboratuar odası (B sınıfı) Haftada asgari 14 saat esnek mesai (B sınıfı) Acil çağrı butonu (B sınıfı) 14 m2 muayene odası USG ile gebe izlem 5 m2 emzirme odası Her 3 hekim için müstakil müdahale odası Yataklı müşahede odası Belgelendirmek kaydıyla her aile hekimi için ilave bir ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya tıbbi sekreter İnternet sayfası Engelli tuvaleti

27 TTB’NİN AÇTIĞI DAVANIN GEREKÇELERİ
1.basamak sağlık hizmetlerinin bütüncülüğü ortadan kalktı, koruyucu hizmetler bireye ve topluma yönelik olarak farklı birimlerde veriliyor Bölge sınırlaması olmaksızın aile hekiminin belirlenmesi bölge/hizmet bütünlüğünü bozar Misafir hastalar için ücret ödenmiyor Aile hekimlerine adli/acil/112 nöbeti tutturuluyor, izin ve ödemelerle ilgili düzenleme yok Aile hekimi başına düşen nüfus sayısı fazla, iş yükü fazla

28 GEREKÇELER 2. aşama eğitimlerin içeriği yönetmeliğe bırakılmış, tıp eğitimi sadece uzaktan eğitimle olmaz Ekip hizmeti ortadan kalktı, yardımcı personel hizmet satın alma yoluyla hekim tarafından temin edilebiliyor, kamu hizmeti verilen bir birimde hizmetin karşılığını idare vermiyor

29 GEREKÇELER Bulundurulması zorunlu araç-gereç-tıbbi cihazların bazıları gereksiz Teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımı ve gezici hizmetlerde kullanılan motorlu araçlar hekim tarafından temin ediliyor. ASM’ler sınıflara ayrılıyor, hekimler arasında rekabete yol açan halka eşitsiz hizmet veriliyor Binası olmayan pozisyonlara yerleşen aile hekimleri eşitsiz koşullarda çalışıyor. TSM hekimlerine reçete kısıtlaması Kurum ve işyeri hekimleri yetkilendirilmiş aile hekimi olmazlarsa reçete yazamıyorlar

30 GEREKÇELER ASM’lerin bina şartları ve fizik mekanları bakımından tarihine kadar asgari şartlara uymak zorunda, Eğiticilere verilen puanlar bilimsel ve adil değil Aile hekimlerinin yıllık, hastalık ve mazeret izinleri fiili çalışmadan sayılmıyor. Aile hekimlerinin ücretli izin/dinlenme hakkı yok

31 KARAR YÜRÜTME DURDURMA İSTEMİ REDDEDİLDİ
GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ (6 ay-2 yıl)

32 TTB Yürütme durdurma, iptal Anayasaya aykırılık davası açıldı…
AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE (27 Ocak 2010 tarihli yönerge değişikliğine) (21 Eylül 2010 tarihli yönerge değişikliğine) Yürütme durdurma, iptal Anayasaya aykırılık davası açıldı…

33 GEREKÇE-1 Bu tür düzenlemeler Yönerge ile olmaz, Yönetmelik çıkarmak lazım Bu yönerge ile TSM’lerin görev alanları ve tanımları genişletilmiş, kadrosu sabit kalmış Çok fazla görev tanımı ve iş var, yeterli kadro yok, personel sayısı yetersiz İşyeri Hekimliği Hizmetleri TSM’lerin iş tanımları ve kadroları OSGB kurmaya ya da bu konuda hizmet satın almaya uygun değil. Bu hizmet iş kanunundaki işyeri hekimliği mantığına aykırı. Kadro olarak uygun değil. TSM kadrosunda işyeri hekimli iş güvenliği uzmanı yok. Teknik olarak uygun değil, kamu hizmeti kamu eliyle verilir, hizmet satın alınamaz, devlet memuruna 2. görev ödemesi yapılamaz.

34 GEREKÇE-2 Toplum sağlığı merkezlerine tanımlanan görevlerin çokluğu ve ülkemizin mevcut halk sağlığı sorunları gözetilmeksizin topluma yönelik olarak koruyucu sağlık hizmeti sunmakla görevli toplum sağlığı merkezlerinin azaltılmasına yönelik olarak yapılan ve amaç yönünden hukuka aykırı bulunduğundan iptali istenen düzenlemeler, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sağlık hizmetlerinin niteliği gereği ertelenemez oluşu da gözetildiğinde, Yönerge hükümlerinin uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek zararların telafisine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle … Yönerge hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

35 Yürütme Durdurma Kararı
Danıştay 10. Dairesi tarafından tarihinde verilen Kararda; “…5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hususların, aynı madde uyarınca Yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği dikkate alındığında, dava konusu Yönergenin dayanağının doğrudan sözü edilen Yasa maddesi olmasına ve bu maddede belirtilen hususların dava konusu Yönerge ile düzenlenmesine hukuki olanak bulunmamaktadır…” “…Yönergenin çıkarıldığı tarihte yürürlükte bulunan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan işyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelikte, Toplum Sağlığı Merkezlerinin işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilmelerine olanak veren bir kural yer almamıştır….” “… tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikle Toplum Sağlığı Merkezi tanımlanmış, ancak Yönetmeliğe aykırı olarak dava konusu Yönerge ile Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımı genişletilmiştir….” şeklindeki saptama ve değerlendirmeleri yapılarak dava konusu Yönerge hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

36 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2010 Sayı:27801

37 GENEL ŞARTLAR Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının acil tıp teknisyenliği bölümünden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 75 yaşından gün almamış olmaları gereklidir. 65 yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel olmayacağına ilişkin sağlık kurulu raporu istenir.

38 SÖZLEŞME İÇERİĞİ, SÜRESİ VE DÖNEMİ
Sözleşmenin süresi ve dönemi en fazla iki mali yıl olup, sözleşmenin imzalandığı ve takip eden mali yılı kapsar.

39 ÇALIŞMA SAATLERİ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.

40 İZİNLER Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle beş gün izin verilir. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. İzinler bir sene sonraya devir olamıyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları halinde bir sözleşme dönemi içinde bir mali yılda tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. 90 günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi 180 günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır. 40

41 Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları halinde bir sözleşme dönemi içinde bir mali yılda tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi 180 günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

42 DENETİM Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 29. maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere altı aylık aralıklarla denetlenir.

43 SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ
Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde 180 günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi, Eczane veya mesleği ile ilgili faaliyet gösteren özel ve tüzel firma temsilcileri (medikal firmaları, beşeri ilaç firmaları, özel sağlık kuruluşları v.b) ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunduğunun tespit edilmesi Gözaltına alınması veya tutuklanması halinde görevi başında bulunamama süresinin 8 haftayı aşması

44 SÖZLEŞMENİN İHTAREN SONA ERDİRİLMESİ CEZA PUANI
Ek-2’deki fiilleri işleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin mülki idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması halinde Vali tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça, fiillere karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili Valiliğe bildirilir

45 İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı valinin verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde il disiplin kuruluna, Bakanlığın verdiği ihtarlarda ise yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri 30 gün içerisinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanına bildirir Sözleşme dönemi içinde (İKİ YIL İÇİNDE), verilen ihtar puanlarının 100 puana ulaşması halinde sözleşme, ilgili Vali tarafından sona erdirilir

46 Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları bir yıl süre ile yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamazlar Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının 100 puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir İhtarı gerektirir fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 2 ay içinde gerekli işlem başlatılarak sonuçlandırmazsa veya her halde fiil tarihinden itibaren 2 yıl içinde ihtar verilmemesi halinde ihtar ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.

47 AİLE HEKİMLERİNE UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ
İHTAR PUANLARI Çalışma saatleri planına uymamak 3 İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 5 Afiş ve duyuruları usulüne uygun olacak şekilde asmamak Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dış tabelalarının usulüne uygun olmaması Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek 10 Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini 10 gün içerisinde gidermemek (eksik olan her malzeme için) Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak Miadı geçmiş ilaç bulundurmak Yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

48 Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması
5 Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak Forma giymemek Kusurlu olarak kiaşisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 Aile Sağlığı Merkezinin asgari fiziki şartlarını 10 gün içerisinde uygun hale getirmemek Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak Denetimlerde işbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dışı beyanda bulunmak

49 Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 90’ın altına düşürmek 10 Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 90’ın altına düşürmek 20 Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen haller dışında, % 90’ın altına düşürmek Soğuk zincir kurallarına uymamak İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak İş arkadaşları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

50 ÖDEMELER Aile hekimine yapılacak ödeme 5 kalemden oluşur: 1. Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret. 2. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti. 3. Aile sağlığı merkezi giderleri. 4. Gezici sağlık hizmeti giderleri. 5. Tetkik ve sarf malzemesi giderleri. Yukarıda sayılanlardan, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile sağlığı merkezi giderleri, tetkik ve sarf malzemesi giderleri ve gezici sağlık hizmetleri ödemelerinden Damga Vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. İlk sıradaki "Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret" kaleminden ise hem gelir vergisi hem damga vergisi hem de sosyal güvenlik prim kesintileri yapılır.

51 KAYITLI KİŞİLER Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret: Kayıtlı kişiler için; 1) 0-4 yaş grubu için 1,6 katsayısı, 2) Gebeler için 3 katsayısı, 3) 65 yaş üstü için 1,6 katsayısı, 4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için 2,25 katsayısı. 5) Diğer kişiler için 0,79 katsayısı Esas alınır.

52 Yukarıda sayılan her gruptaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1000 (bin) puana kadar uzman tabip veya tabip için 2167 TL, aile hekimliği uzmanları için ise 3139 TL ödeme yapılır (bin) puanın üzerindeki her bir puan için ayrıca 1,4418 TL ödeme yapılır Ödemeye esas olacak pozisyon planlamasının entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması veya nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine yukarıda yer alan 1000 puana kadar yapılan ödeme ile 1000 puanın üzerindeki puana bağlı olarak yapılacak ödemeler toplamının 1,65 katı ödeme yapılır.

53 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GİDERLERİ:
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır.

54 Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ek-3 ünde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır. 1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %10’u 2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20’si 3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35’i 4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50’si

55 TAVAN ÜCRET 657-4B tavan ücreti 2670 tl
Sınıflandırılamayan ASM’ler %50:1335 TL D sınıfı ASM %50+%10: 1602 TL C sınıfı ASM %50+%20: 1869 TL B sınıfı ASM %50+%35: 2297 TL A sınıfı ASM %50+%50: 2670 TL

56 ANKARA SINIFLANDIRMA 314 ASM, 1247 aile hekimi A sınıfı hiç yok
B sınıfı 1 ASM C sınıfı 4 ASM D sınıfı 33 ASM 276 ASM hiçbir sınıflamaya girmedi

57 GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ GİDERLERİ
Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine verdiği gezici sağlık hizmeti giderleri için gezici sağlık hizmeti verilen her 100 kişi için tavan ücretin % 0,16’sı oranında ödeme yapılır. Resmi görevlendirme ile ilgili eğitimler için görev yolluğu ödenir.

58 LABORATUVAR GİDERLERİ
Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.

59 SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ
HER İL VE İLÇE MERKEZİ İÇİN DEĞİŞİK MİKTAR 0-555,60 TL

60 KESİNTİLER Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı kesinti oranları uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin 1/A bendine göre hesaplanan brüt ücretin; a) Aylık başarı oranı % 98 - % 97 ise % 2’si, b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü, c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı, ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i, d) Aylık başarı oranı % 85 ten daha düşük ise %10‘u, esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar aşı, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür. Aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 17'nci maddenin "A" bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20'sinden fazla olamaz.

61 GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenir. Aile hekimlerine bu fıkraya istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dışında bu yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (C) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz

62 EMEKLİLİK Aile hekimleri ücretsiz izne ayrılarak özel bir sözleşme ile çalışıyorlar. Ne kamu, ne özel, ne memur, ne işçi, Memur işveren olur mu? Emeklilik kesintileri ne durumda? Sağlık Bakanlığı “ÖDEYECEĞİZ” dedi, ama… Nasıl emekli olunacak? Memuriyetteki haklar korunacak, ama sadece kazanılmış haklar Derece/kademe ilerlemesi…

63 “ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI” TEBLİĞ
Devlet memurları %50’sini kendisi, %50’sini devlet ödeyecek Aile hekimleri %100’ünü ödeyecek

64 İŞVEREN HEKİM Aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen aile hekimliği sağlık elemanı dışında, şoför, temizlikçi, çaycı, kaloriferci işe alabilir. Bunları işe aldığı andan itibaren de SGK'ya göre işveren olur. Maliye'ye göre de mükellef. Ücret bordrosu, aylık bildirge, muhtasar beyanname gibi belgeleri vermek zorunda olur.

65 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 26 Ağustos 2010-RG 27684
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun  uyarınca görevlendirilen aile hekimlerinin temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak ücret ödemeleri, serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemeler ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu  uyarınca yapılacak gelir vergisi tevkifatına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapacakları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan aile hekimlerinin, ilgili vergi dairesinde muhtasar yönünden mükellefiyet kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. … Bu zorunluluğa uymayanlara, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

66 AİLE HEKİMLERİ NELERLE UĞRAŞIYOR
KİRA, BOYA, TAMİR-BAKIM ELEKTRİK, SU, TELEFON, İNTERNET FATURASI TİCARETHANE TARİFESİNDEN ÜYELİK STOPAJ, ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI BİLGİSAYAR DONANIMI, AHBS JENERATÖR, KAREKOD OKUYUCU, KİOSK CİHAZI NO-FROST BUZDOLABI, ISI TAKİBİ HİZMET SATIN ALIMI, SİGORTA, GELİR VERGİSİ OBESİTE KONTROL EVDE BAKIM HİZMETLERİ OKUL AŞILARI GEZİCİ HİZMET, YERİNDE HİZMET VB.

67 TOPLUM SAĞLIĞI Bütüncü koruyucu sağlık hizmeti bozuldu
Topluma yönelik koruyucu hizmetler Bireye yönelik koruyucu hizmetler Birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyi planlanabilmesi ve sunulabilmesi için koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin beraber verilmesi gereklidir. Bölge bütünlüğü bozuldu. Nüfus tabanlı hizmet Herkes istediği aile hekimine kaydolabilir Topluma ve kişiye yönelik koruyucu hizmetler topluma gidilerek verilir. AH sistemi başvuran odaklı, tedaviye yönelik sağlık hizmetlerini önceliyor. Sağlık hizmetlerine en çok gereksinim duyan yoksul, eğitimsiz, işsiz topluluklar daha az hizmet almaya başladı. Ülkemizde hala çok yüksek oranlarda kayıtsız çalışma, gelir dengesizliği, işsizlik ve yoksulluk var.

68 KONUŞULANLAR! Toplu olarak istifa etme… (dilekçeleri derneklere ulaştıralım, onlar da sayıya göre yol haritası çıkarsın) Cezası 5 puan olduğundan tüm ülkede belirlenen günlerde topluca 1 – 5 gün işe gelmeme… ASM’lerin 24.00’e kadar açık kalması… Toplu olarak evde sağlık hizmetine gitme… Mümessilleri mesai içi-dışı ofislere almama… Sınıflamaya girmek için başvuru yapmama…

69 TEŞEKKÜRLER


"TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Pratisyen Hekimler Kolu 29 Ocak 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları