Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
GENELGE 2011/11

2 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Mali İstatistikler” başlıklı 52’nci maddesi hükümleri çerçevesinde 19/09/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 45 Sıra No’lu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile Bakanlığımız sosyal tesisleri (eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, spor tesisi, yemekhane ve benzeri sosyal tesisler) genel yönetim sektörü kapsamına dâhil edilmiş bulunmaktadır.

3 SOSYAL TESİSLERİN TANIMI
“…25/08/2011 tarih ve 652 sayılı M.E.B. Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK. kapsamında olanlar dahil olmak üzere Ek-1’deki listede sayılan kamu idarelerince işletilen eğitim, dinlenme ve spor tesisi, misafirhane, kreş, anaokulu, yemekhane, orduevi, askeri gazino, kışla gazinosu, dinlenme kampı, askeri kantin, çocuk bakımevi, öğretmenevi, öğretmen lokali, öğretmen eğitim merkezi, tatil köyü, polis moral eğitim merkezi, polisevi, polis misafirevi ve lokali, eğitim ve dinlenme kampı,termal tesis ve benzeri sosyal tesisleri..” ifade eder. (06 Nisan 2012 tarih ve sayılı R.G.-Genel Yönetim Mali İstatistikler Genel Tebliği.) (Maliye Bak.)

4 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
Bakanlığımız sosyal tesislerine ait mali verilerin Modül sistemine aktarılabilmesi için Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) içerisinde oluşturulan “Sosyal Tesisler Modülü” kullanılarak giriş işlemleri yapılacaktır.

5 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
İl millî eğitim müdürlükleri MEBBİS yöneticileri kanalıyla il millî eğitim müdürlüklerince kendilerine bağlı sosyal tesislerde görevli bir personele kullanıcı adı ve şifresi vereceklerdir. Yeni açılan kurumlara da kullanıcı adı ve şifresi verilerek açıldıkları aydan itibaren mizan bilgileri Sosyal Tesisler Modülüne girilecektir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personelin kullanıcı adı ve şifresinin iptal işleminden doğacak sorumluluk kurumun/okulun yöneticisine ait olacaktır.

6 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
Kullanıcı adı ve şifresi alan kurumlar; adresinden Sosyal Tesisler Modülüne giriş yapacaklardır. Kullanıcı adı ve şifresi alan kurumlar; faaliyete başladığı ayı takip eden her ayın en geç 10’uncu günü sonuna kadar aylık olarak girişini yapacaklardır.

7 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
İl millî eğitim müdürlükleri kendilerine bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm sosyal tesislerin Bakanlığımız hangi birimine bağlı olursa olsun sisteme giriş işlemlerinden sorumlu olacaklardır. İl düzeyinde tüm kurumlar mizan bilgileri girişini yaptıktan sonra, işlemlerin doğruluğu teyit edilecek ve takip eden ayın en geç 20’nci günü sonuna kadar sistem üzerinden onay vererek Strateji Geliştirme Başkanlığına göndereceklerdir.

8 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Bakanlığınca yayınlanan Genel Tebliği gereğince Bakanlığımıza ait sosyal tesislerin mizan bilgilerini süresi içerisinde KBS sistemine aktarılmasını gerçekleştirecektir.

9 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
İl millî eğitim müdürlüklerince; şifre verilen kurum/okul kullanıcılarının; T.C. vatandaşlık no, adı, soyadı, unvanı, telefonu, (iş ve GSM olarak), ve elektronik posta ( ) adresleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı ile ayrıca adresine mail olarak bildirilecektir. Kullanıcı değişiklikleri de aynı şekilde bildirilecektir.

10 Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri
Sosyal tesislere ait mizan bilgilerinin Sosyal Tesisler Modülüne girilmesinde dikkat edilecek detaylı bilgilere Bakanlığımız internet adresinin MEBBİS sayfasının “sosyal tesisler” bölümlerinden ulaşılabilir.

11 Cezai müeyyide (?) 5018 sayılı Kanunu’nun 53’üncü maddesinde yer alan; “52’nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir.(SGB ile ilgilidir diğer kurumlar kullanamaz) Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık,ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir.

12 Cezai müeyyide (?) İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73’üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir.” hükmüne istinaden herhangi bir yaptırımla karşılaşılmaması için ilgili sosyal tesislerin harcama yetkilileri ile il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gereken tedbirleri alacaklardır.

13 SOSYAL TESİSLER MODÜLÜNE AİT AÇIKLAMALAR
Veri girişlerinin kümülatif olarak yapılmasına dikkat edilecektir. (Örnek:2013 Şubat ayı veri girişleri 2013 yılı Ocak ayı veri girişleri üzerine toplanarak yapılması gerekmektedir.) Bakiye borç ve alacak hanelerine herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. (Bakiye’yi sistem kendisi otomatik olarak hesaplamaktadır.)

14 SOSYAL TESİSLER MODÜLÜNE AİT AÇIKLAMALAR
İl müdürlüklerinde şifre alan personel hangi kurumların veri girişi yapıp yapmadığını kontrol ederek veri girişi yapmayan kurumların iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yapmalarını sağlayacaktır. Verilerini doğru girmeyen kurumlara geri iade edecek ve doğru bilgileri girmelerini sağlayacaktır. İl düzeyinde tüm kurumlar doğru olarak veri girişini tebliğ ve genelgelerde belirtilen süre içerisinde tamamladıktan sonra onaylanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir.

15 BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ :
SOSYAL TESİSLER MODÜLÜNE AİT AÇIKLAMALAR Kullanılacak hesap kodları ve hesap isimleri Sosyal Tesisler Modülü içerisinde mevcuttur. Gerekli bilgilendirmeler ve açıklamalar modül giriş sayfasında açıklanmıştır. BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUZ : Sosyal Tesisler Modülüne borç tutarı ve alacak tutarına ilişkin bilgilerin girişi yapılacaktır. (Borç ve alacak bakiyesi rakamları girilmeyecektir.)

16 SOSYAL TESİSLER MODÜLÜNE AİT AÇIKLAMALAR
Bir dönemin veri girişi yapılarak merkeze gönderme işlemi yapılmadan, sonraki dönemin veri giriş sayfası açılmayacaktır.

17 Önemli hatırlatma ! Sosyal tesisler, elde ettiği gelirlerin tamamını genel bütçeye kaydediyor ise ve giderlerinin tamamını da genel bütçeden karşılıyor ise Sosyal Tesisler Modülüne herhangi bir veri girişi yapılmayacak, bunun dışında kalan tüm sosyal tesislerin verileri sisteme girilecektir.

18 BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER… BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. Fahrettin BAKIR

19 SOSYAL TESİSLER MODÜLÜNE AİT AÇIKLAMALAR
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE/MUTEMETLİK BÖLÜMÜ TEL: FAKS: E-POSTA:


"Sosyal Tesisler Mali İstatistikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları