Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SGKSGK'nin başlatmış olduğu bir projedir. Projedeki asıl amaç, devlet memurlarının tüm verilerini depolamak; elektronik ortamda takibini yaparak gereksiz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SGKSGK'nin başlatmış olduğu bir projedir. Projedeki asıl amaç, devlet memurlarının tüm verilerini depolamak; elektronik ortamda takibini yaparak gereksiz."— Sunum transkripti:

1

2 SGKSGK'nin başlatmış olduğu bir projedir. Projedeki asıl amaç, devlet memurlarının tüm verilerini depolamak; elektronik ortamda takibini yaparak gereksiz yazışmalardan kaçınmak ve süreçleri hızlandırmaktır.

3 Memurların emekli aylığı bağlanma süresinin en aza indirilmesi ve memurların hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri yer alması.

4  Personelin;öğrenim durumu,  ünvan,  askerlik,  diğer sigortalılık süresi,  ek gösterge,  makam,  görev ve temsil tazminatı gibi özlük bilgilerinin elektronik ortama alınması hedeflenmektedir.

5 HİTAP sonucunda bilgilere elektronik ortamda ulaşmak mümkün olacağından, hizmet birleştirme ve borçlanma işlemleri kurumlarca kağıt ortamında hiçbir belge ve bilgi gönderilmeksizin yapılacaktır.

6

7

8 Alan AdıAçıklama T.C.Kimlik No + 5510 Sayılı Kanuna göre 4/1-C sigortalısı olanın (iştirakçinin) T.C. kimlik numarası. Adı + Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır. Soyadı + Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır. Öğrenim Durum + 1: okur yazar 6: meslek lisesi 2: ilkokul 7: yüksekokul 3: ortaokul 8: lisans tamamlama 4: ilköğretim 9: üniversite 5: lise Mezuniyet Tarihi + Okulun Bitiş Tarihi, YYYY-AA-GG Formatında olmalı NOT (+) İşaretli alanların doldurulması zorunludur. (-) İşaretli alanların doldurulması zorunlu değildir.

9

10

11 Alan AdıAçıklama T.C.Kimlik No 5510 Sayılı Kanunun 4/1-C bendi kapsamında çalışan sigortalının (iştirakçinin) T.C. kimlik numarası. Em Sicil NoEmeklilik Sicil Numarası AdMernis kayıtları ile aynı olacak. SoyadıMernis kayıtları ile aynı olacak. İlk SoyadıMernis kayıtları ile aynı olacak. (Memurluğa girişteki soyadı) Doğum TarihiYYYY-AA-GG Formatında Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır. CinsiyetE: Erkek K: Kadın Memuriyete İlk Başlama Tarihi YYYY-AA-GG Formatında (Memuriyete İlk Başlama Tarihi) Kurum Sicili Maluliyet Kodu0: Özürlü Değil 1: Özürlü 2: Göreve Girişten Sonra Özürlü Yetki Seviyesi 1: bilgilerini gönderen kurum bu bilgileri görebilir, güncelleyebilir. 2: 1 + keseneğini gönderen kurum bilgilerini görebilir. 3: 2 + keseneğini gönderen kurum bilgilerini güncelleyebilir. NOT: Bu alanların tamamının doldurulması zorunludur.

12 Alan AdıAçıklama T.C.Kimlik No+ 5510 Sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalının (iştirakçinin) T.C. kimlik numarası. Adı+Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır. Soyadı+Mernis kayıtları ile aynı olmalıdır. Başlama Tarihi - YYYY-AA-GG Formatında olmalı (Sebep Koda Göre Başlama yada Bitiş Tarihi Girilmeli Bitiş Tarihi- YYYY-AA-GG Formatında olmalı (Sebep Koda Göre Başlama yada Bitiş Tarihi Girilmeli Görev Birim+Görev yaptığı Yer/Birim Unvan Kodu+ Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından alınacak unvan kodları olacaktır. / Kurumumuzca verilmiş olan kodlar. Yevmiye-Yevmiye (01.03.1970 öncesi hizmetlerde) Ücret-Ücret (01.03.1970 öncesi hizmetlerde) NOT(+) doldurulması zorunludur. (-) zorunlu değildir.

13

14 “HİTAP” ile ilgili olarak SGK tarafından hazırlanan, “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet İlgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ” 14/4/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. (Dayanak 5510 s.K. Md.100)

15 Sigortalıların hizmet birleştirme ve toplam hizmet sürelerinin hesabı internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacaktır.

16  HİTAP’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur ve aktarılan bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir. SGK veya hak kaybına uğrayan personel yasal yollara başvurduğunda 1.derecede kurum amiri ve kurum personeli mütelselsilen sorumludur.

17 Bilgilerin belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya SGK ca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 100 ve 102 nci maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanır. Kişinin özlük işlemlerinde yapılacak her bir hata veya zamanında girilmeyen bilgi için; aylık asgari ücretin beş katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. Asgari Ücret X 5 katı cezası uygulanır. 891x5 = 4455 TL

18  İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ -İlçeler ile koordineli bir şekilde iletişim içinde olacak İl Milli Eğitim bünyesinde düzenli bir program oluşturulmalıdır.

19  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  MEB Bilgi İşlem Dairesi 11/12/2014 tarihli ve 6370590 sayılı yazısına istinaden;  Hitap ile ilgili yapılacak çalışmalarda Özlük ve Hitap konusunda yeterli mevzuat bilgisine sahip,modülün geliştirilmesine katkıda bulunabilecek personellerin görevlendirilmesi gerekmektedir.

20  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Mebbis modülündeki Genel Müdürlükler bazındaki personel sayısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen Genel Müdürlükler bazındaki HİTAP’ta yer alan personel sayısının tutması gerekir.

21  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Ayrılan ve başlayan personel bilgilerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi varsa hataların veya eksiklerin tamamlanması. Tamamlanmadığı taktirde verilecek idari para cezası ayrıldığı kurum tarafından ödenecektir.

22  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  İlçeler belirli aralıklarla SGK için Muhasebe bölümünce hazırlanan listeler ile SGK sisteminden aldıkları listeyi karşılaştırmaları gerekir.(Aylıksız izinde iken sağlık hizmetlerinden yararlanan personelin çıkışı yapılmayacaktır)

23  Hizmet takip programına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu memur olarak görev yapan personelin bilgileri aktarılacak olup, söz konusu maddenin (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamında görev yapanların bilgileri programa aktarılmayacaktır.

24  Mahkemece tespit edilen ve nüfus cüzdanında yer alan doğum tarihinin girilmesi gerekmektedir. Bu personelin yaş tashihine ait bilgilerinin ayrıca programının "Özlük" üst başlığı altında bulunan "Diğer Mahkeme Bilgileri" alt başlığının ilgili alanına girilmesi gerekmektedir.

25 Bu alana personelin ilk defa memur olarak göreve başladığı tarihin yazılması gerekmektedir.

26  Bu alana personeliniz en son unvan bilgisi de dahil görev yaptığı tüm unvan bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

27  Personelinizin atama işlemi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü" başlıklı 53 üncü maddesine göre yapılmış ise "Göreve girişte engelli" alanını seçmeniz gerekir. Bu durumda olan personelin hizmet belgesinde atanma sebep kodu "265" "AÇIKTAN ATANMA seçilmeli. Personeliniz göreve girdikten sonra ENGELLİ olmuş ise "Göreve girişten sonra ENGELLİ" alanı seçilmeli.

28  Okul bilgileri girilirken personelinizin ilk sosyal güvenlik hizmetinin olduğu tarihteki öğrenim seviyesinden başlanarak günümüze kadar tüm öğrenim durumları girilecektir.

29  Hitap programına girilecek veriler iki aşamada yapılacak olup her aşamanın belirlenmiş olan süreleri Tebliğ'de yer almaktadır. Programa veri girişi yapılırken özlük menüsünden başlanmak üzere, a) Özlük ve nüfus, b) Hizmet belgesi, c) Öğrenim durumu, ç) Lisansüstü öğrenim/kurs, bilgileri birinci aşamada d) Tashih ve kaza-i rüşt kararı (ergin kılınma), e) Diğer kanunlara/statülere tabi hizmet, f) Askerlik, g) Tazminat, ğ) Unvan, h) Açık süre, ı) Borçlanılan hizmet, i) İtibari hizmet süresi, bilgileri ikinci aşamada girilecektir.

30  Personel mesleğe yönelik bir öğrenimi tamamladıktan sonra öğrenimi ile ilgili göreve başlamış ise 18 yaşın doldurmadan önce geçen çalışmalarının hizmetine eklenebilmesi için kesinleşme şerhi bulunan kaza-i rüşt kararının özlük üst başlığı altında bulunan diğer mahkeme bilgileri alanına giriş yapılması gerekmektedir.

31 Sigortalıların hizmet birleştirme ve toplam hizmet sürelerinin hesabı internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacaktır.

32  Veri girişi yapılan bilgilerde düzeltme yapılması halinde İdari Para Cezası uygulanmayacaktır.

33


"SGKSGK'nin başlatmış olduğu bir projedir. Projedeki asıl amaç, devlet memurlarının tüm verilerini depolamak; elektronik ortamda takibini yaparak gereksiz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları