Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

2 14-17 EYLÜL 2010 VELİ ORYANTASYON PROGRAMI
İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 14-17 EYLÜL 2010

3 PROGRAMIN KONUSU Eğitim ve Öğretim Yılında İstanbul ili ilköğretim okullarında 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerinin ilköğretime uyumlarının sağlanması

4 PROGRAMIN HEDEFİ Çağı yakalayacak ve geleceğe güvenle bakacak bir Türkiye için genç nüfusu iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için de iyi bir eğitim sistemine gerek vardır. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilköğretim oluşturmaktadır. İlköğretimdeki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar donanımlı velilere de ihtiyaç vardır. Ülkemizde müfredatın değişimine paralel olarak velilerin de eğitim almaları kaçınılmaz hâl almıştır. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir

5 PROGRAMIN HEDEF KİTLESİ
Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul ili ilköğretim Okullarında 1.sınıfa başlayacak yaklaşık 200 bin öğrencinin velisi

6 PROGRAMIN AMACI Eğitim öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan velilerin verilecek eğitimler ile çocuklarının eğitimine olan katkılarını arttırmak

7 PROGRAMIN ÖĞRENME ALANLARI
1-Velilerin kendilerini tanıma ve geliştirmeleri 2-Çocuklarını tanıma 3-Eğitim ve öğretim kavramlarını öğrenme 4-Okul kültürünü öğrenme ve kazanma 5-İlköğretim müfredatı hakkında bilgi edinme

8 UYGULANAN YÖNTEM Eğitim ve Öğretim Yılında ilköğretime yeni başlayacak öğrencilerin velilerinin 4 gün okullarda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. İlköğretime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri "okula alıştırma" eğitimi verirken bu öğrencilerin velilerine de VOP Okul Komisyonu tarafından VOP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanmış “Veli Oryantasyon Programı” uygulanacaktır.

9 EĞİTİM TARİHİ 14-17 EYLÜL 2010 (4 gün)

10 KURUL VE KOMİSYONLAR 1-VOP İl Koordinasyon Kurulu
2-VOP İlçe Yürütme Komisyonu 3-VOP Okul Uygulama Komisyonu

11 EĞİTİMCİLER 1-Okul Müdürü 2-Okul Müdür Yardımcısı
3-Okul Rehber Öğretmeni / Psikolojik Danışmanı 4-Görevlendirilecek 2.Sınıf Öğretmenleri

12 ORGANİZASYON ŞEMASI

13 VOP DERS PROGRAMI DERS SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 1.DERS 10.00 10.40
VOP AÇILIŞ TÖRENİ YAPILACAKTIR OKULUN VE ÇEVRENİN TANITIMI İLKÖĞRETİM MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA VELİLERİN ROLÜ AİLE İLİŞKİLERİNİN ÇOCUĞA YANSIMASI İLKYARDIM, SAĞLIK, ÖZBAKIM HİJYEN 2.DERS 11.00 11.40 OKUL AKADEMİK TAKVİMİ, OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE VELİLİK GÖREVLERİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İSTİSMAR İHMAL İLETİŞİM 3.DERS 12.00 12.40 OKUL FOBİSİ ÖĞRENCİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA ORTAMININ HAZIRLANMASI VE DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SERTİFİKA TÖRENİ

14 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-1: VOP TÖRENİ, OKULUN VE ÇEVRENİN TANITIMI
Sorumlu: VOP OKUL UYGULAMA KOMİSYON İl VOP Koordinasyon Kurulunca belirlenecek program uygulanacaktır. Giriş konuşması, Programın tanıtımı, okulun kuruluşu ve tarihî gelişimi, vizyon, misyon ve stratejik plan, okulun bulunduğu sosyo-ekonomik ve coğrafi çevresi, okulun tüm birimlerinin tanıtılması, okulda kullanılan teknoloji, okulun personel durumu, okulun sosyal ve sportif faaliyetleri, okulda kurulan komisyonlar, vb. bilgiler verilmiştir.

15 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-2: OKUL AKADEMİK TAKVİMİ – OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE VELİLİK GÖREVLERİ Sorumlu: OKUL MÜDÜRÜ Okul aile birliğinin kuruluş nedeni, görev ve yetkileri, üyeliği, organları, gelirleri, denetimi, örnek tahminî bütçesi ile öğrenci velisi, öğrenci veli zorunluluğu, öğrenci velisinin hakları ve sorumlulukları, okul-aile işbirliği, veli toplantıları, veli-okul yönetimi görüşmeleri, veli-öğretmen görüşme saatleri, veli-okul ziyaretleri, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi görüşmeleri, okul zaman çizelgesi, okulun akademik çalışma takvimi ve okul hiyerarşisi konularında bilgiler verilmiştir.

16 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-3: OKUL FOBİSİ
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Okul fobisinin tanımı, nedenleri, belirtileri, tetikleyen durumları, okul fobisi olan çocukların anne babalarına öneriler, uzmana başvurulması gereken durumlar yer almaktadır. DERS-4: İLKÖĞRETİM MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA VELİLERİN ROLÜ Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ Müfredatın gelişimi, hedefi, toplumsal, bireysel, ekonomik, tarihsel ve kültürel temeller, müfredat programın öğeleri, içeriği, değerlendirme ve ortak temel becerilere yer verilmiştir. Eğitim-öğretimde öğrenci velilerinin sorumlulukları, performans ödevi, proje ve ürün dosyası oluşturulmasındaki rolleri anlatılmıştır.

17 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-5: İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Sorumlu: OKUL MÜDÜR YARDIMCISI İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde ağırlıklı olarak birinci sınıf öğrencileri ve velilerini ilgilendiren konular ele alınmıştır. DERS-6: ÖĞRENCİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI 7 yaş çocuğunun; fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyal-duygusal ve dil gelişimi ele alınmıştır.

18 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-7: AİLE İLİŞKİLERİNİN ÇOCUĞA YANSIMASI
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Ailenin tanımı, anne-baba ilişkileri, tartışma, sağlıklı tartışma kuralları, anne-baba kavgaları, boşanma ve etkileri, kardeş kıskançlığı ve geçimsizliği, aile büyüklerinin etkisi konularında bilgiler yer almaktadır. DERS-8: İSTİSMAR VE İHMAL Ekonomik, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve çocuk ihmali hakkında bilgiler verilmiştir.

19 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-9: UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Kekemelik, altını ıslatma ve kirletme, parmak emme, tırnak yeme, yalan söyleme, saldırganlık, uyku problemi, hırsızlık-çalma, saç çekme-kıl yolma, ayrılma kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konularda bilgiler verilmiştir. DERS-10: İLKYARDIM, SAĞLIK, ÖZBAKIM VE HİJYEN Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ 1.Sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik ilkyardım, sağlık, hijyen ve özbakım konuları hakkında bilgiler verilmiştir. 4/11/2017 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

20 VOP DERS İÇERİKLERİ DERS-11: İLETİŞİM
Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI İletişim, kişiler arası iletişim, çocuğu dinleme, kendimizi ifade etme yolları, etkili iletişim ve yararları, öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri ve okul çalışanları ile iletişim konularında bilgi verilmiştir. DERS-12: ÇALIŞMA ORTAMININ HAZIRLANMASI VE DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VE SERTİFİKA TÖRENİ Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ Verimli ders çalışma teknikleri, amaçları belirleme, planlı çalışma, zamanı etkin kullanma, çalışma ortamının seçimi, çalışma ortamının özellikleri, kaynaklardan yararlanma, tekrar yapma ve verimli ders çalışmayı engelleyen tuzaklar konularında bilgiler verilmiştir. (Katılımcı öğrenci velileri için sertifika töreni düzenlenecektir) 4/11/2017 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

21 FAALİYET TAKVİMİ FAALİYET ADI FAALİYET TARİHİ FAALİYET YERİ
KATILIMCILAR İl VOP Koordinasyon Kurulu Çalışmaları 23-27 Ağustos 2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Görevlendirilen VOP İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri VOP Materyallerinin Hazırlanması VOP İl Koordinasyon Kurulu VOP İl Bilgilendirme Toplantısı 31 Ağustos 2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Brifing Salonu 39 İlçe VOP İlçe Yürütme Komisyonu Başkanı (İlçe Şube Müdürleri) VOP İlçe Bilgilendirme Toplantısı 3 Eylül 2010 Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi İlköğretim Okul Müdürleri VOP Okul Bilgilendirme Toplantıları 06 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okul Müdürlükleri VOP Okul Uygulama Komisyon Üyeleri VOP Eğitim Öncesi Değerlendirme Anketinin Uygulanması 14 Eylül 2010 Resmi İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak Öğrencilerin Velileri VOP Eğitimlerinin Verilmesi 14-17 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okulları VOP Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketinin Uygulanması 17 Eylül 2010 VOP Okul Sonuç Raporunun Hazırlanması 20 Eylül 2010 24 Eylül 2010 VOP İlçe Sonuç Raporunun Hazırlanması 27 Eylül 2010 01 Ekim 2010 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri VOP İlçe Yürütme Komisyon Üyeleri VOP İl Sonuç Raporunun Hazırlanması 04 Ekim 2010 08 Ekim 2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğü VOP Performans Değerlendirme Toplantısı 27 Ekim 2010 Eminönü Halk Eğitim Merkezi

22 UYGULAMA VE ANALİZ SONUÇLARI (GEÇEN YIL)

23 GENEL SONUÇ PROJE UYGULANAN OKUL SAYISI: 1372
1.SINIFA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI: 201132 PROJEYE KATILAN VELİ SAYISI : 121957 KATILIM YÜZDESİ : %60.64 UYGULANAN ANKET SAYISI : 106330 4/11/2017 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü

24 ANKET SORULARININ BİLGİ DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİM YÜZDELERİNE GÖRE SIRALAMASI
Eğitim Öncesi Bilgi Düzeyi (%) Eğitim Sonrası Bilgi Düzeyi (%) Bilgi Düzeyindeki Değişim (%) Okul aile birliği ve okul muhasebesi hakkında bilgi sahibiyim. 31,50 71,19 39,69 İlköğretim müfredatı hakkında bilgi sahibiyim. 37,77 73,59 35,82 Müfredatın uygulanmasında bana düşen görevleri / rolümü biliyorum. 41,56 76,25 34,69 İlköğretim kurumları yönetmeliği (devam-devamsızlık, davranışların değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme) hakkında bilgi sahibiyim. 44,34 75,89 31,54 Çalışma ortamı ve verimli ders çalışma teknikleri hakkında bilgi sahibiyim. 51,69 81,98 30,28 Okul ve çevresi hakkında bilgi sahibiyim. 48,69 78,23 29,54 Çocuğumun okul fobisini / korkusunu nasıl yenebileceğini biliyorum. 49,00 78,52 29,52 Uyum ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibiyim. 52,91 81,57 28,65 Çocuğumun yaşına göre fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminin nasıl olması gerektiğini biliyorum. 54,21 80,19 25,99 İlkyardım, sağlık, hijyen ve öz bakım konuları hakkında bilgi sahibiyim. 57,62 82,80 25,18 Çocuğumun hak, sorumluluk ve görevlerini / okul kurallarını biliyorum. 57,29 81,29 24,00 İstismar ve ihmalin çocuklar üzerindeki etkilerini biliyorum. 58,71 82,54 23,83 Çocuğuma yaklaşım tarzımın nasıl olması gerektiğini biliyorum. 58,67 82,38 23,71 Aile içi ilişkilerin / iletişimin nasıl olması gerektiğini biliyorum. 61,21 83,54 22,34 Veli hak, sorumluluk ve görevlerimi biliyorum. 59,07 80,87 21,80 Genel Bilgi Düzeyi 50,95 79,39 28,44

25 DEĞERLENDİRİLEN ÖZELLİKLER
Memnuniyet Düzeyi (%) A. EĞİTİM GÖREVLİLERİ 1. Konulara hakimdi. 83,58 2. Konuları anlaşılır bir biçimde aktardı. 84,57 3. Konuları birbiriyle ilişkilendirerek bir bütünlük sağladı. 83,25 4. Öğretim zamanını etkin kullandı. 83,64 5. Katılımcılarla iletişim kurabildi. 82,58 6. Katılımcıları aktif kılabildi. 80,57 B. EĞİTİMİN PLANLANMASI VE MATERYAL SEÇİMİ 1.  Eğitimin süresi yeterliydi 75,60 2. Eğitimin içeriği amaca uygundu. 84,36 3. Görsel malzeme ve sunuş araç/gereçleri yeterliydi. 82,21 Genel Memnuniyet Düzeyi 82,26

26 İLÇELERİN EĞİTİME KATILAN VELİ YÜZDESİNE GÖRE SIRALANMASI
İLÇE ADI: KATILIM YÜZDESİ: 1 ATAŞEHİR 94,64 2 ŞİŞLİ 90,22 3 GÜNGÖREN 89,06 4 TUZLA 87,51 5 ÇATALCA 80,89 6 ZEYTİNBURNU 78,85 7 BEŞİKTAŞ 78,47 8 SARIYER 75,95 9 BEYKOZ 74,49 10 SİLİVRİ 73,44 11 ADALAR 72,27 12 BAKIRKÖY 68,40 13 ŞİLE 68,00 14 ÜMRANİYE 67,48 15 MALTEPE 66,95 16 SULTANGAZİ 66,52 17 KARTAL 65,82 18 ESENLER 64,81 19 BAĞCILAR 64,40 20 SANCAKTEPE 64,33 21 ÇEKMEKÖY 63,36 22 AVCILAR 61,25 23 ARNAVUTKÖY 60,45 24 EYÜP 60,33 25 BEYOĞLU 59,89 26 KÂĞITHANE 59,34 27 KADIKÖY 59,29 28 ESENYURT 58,93 29 ÜSKÜDAR 57,75 30 BAYRAMPAŞA 54,95 31 GAZİOSMANPAŞA 54,62 32 KÜÇÜKÇEKMECE 51,21 33 PENDİK 50,42 34 BAHÇELİEVLER 50,27 35 BÜYÜKÇEKMECE 49,04 36 BEYLİKDÜZÜ 47,97 37 FATİH 46,20 38 BAŞAKŞEHİR 28,52 39 SULTANBEYLİ 28,38

27 BİLGİ DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİM YÜZDESİNE GÖRE İLÇE SIRASI
İLÇE ADI : Bilgi Düzeyindeki Değişim (%) 1 SULTANGAZİ 75,07 2 SİLİVRİ 45,52 3 SARIYER 42,93 4 GAZİOSMANPAŞA 33,87 5 ESENLER 31,46 6 ŞİŞLİ 30,53 7 BEYOĞLU 30,44 8 BAĞCILAR 29,91 9 GÜNGÖREN 27,83 10 ÜSKÜDAR 27,73 11 ZEYTİNBURNU 27,42 12 SULTANBEYLİ 27,20 13 KÂĞITHANE 26,52 14 FATİH 26,45 15 ÇATALCA 25,11 16 BAKIRKÖY 17 BÜYÜKÇEKMECE 24,73 18 BEŞİKTAŞ 24,36 19 BEYLİKDÜZÜ 23,11 20 BAŞAKŞEHİR 22,70 21 ÜMRANİYE 22,69 22 KADIKÖY 22,48 23 KÜÇÜKÇEKMECE 22,10 24 KARTAL 22,02 25 SANCAKTEPE 21,12 26 ESENYURT 20,87 27 ÇEKMEKÖY 20,57 28 EYÜP 20,53 29 BEYKOZ 20,38 30 PENDİK 20,33 31 ATAŞEHİR 20,24 32 AVCILAR 20,18 33 ADALAR 19,64 34 ŞİLE 19,37 35 BAHÇELİEVLER 18,86 36 BAYRAMPAŞA 17,94 37 MALTEPE 16,81 38 TUZLA 16,75 39 ARNAVUTKÖY 15,84

28 EĞİTİM MEMNUNİYETİNE GÖRE İLÇE SIRALAMASI
İLÇE ADI : Memnuniyet Düzeyi (%) 1 ÇATALCA 90,79 2 BEŞİKTAŞ 89,37 3 BEYLİKDÜZÜ 89,20 4 SİLİVRİ 89,03 5 SARIYER 88,83 6 ESENLER 87,58 7 KADIKÖY 86,63 8 KARTAL 86,15 9 PENDİK 86,01 10 SANCAKTEPE 85,69 11 BAKIRKÖY 85,26 12 SULTANGAZİ 85,07 13 FATİH 84,96 14 BEYKOZ 84,79 15 ADALAR 84,76 16 KÂĞITHANE 84,69 17 BAHÇELİEVLER 84,43 18 BEYOĞLU 83,94 19 GAZİOSMANPAŞA 83,62 20 ŞİLE 21 ATAŞEHİR 22 ÇEKMEKÖY 83,41 23 EYÜP 83,03 24 MALTEPE 82,56 25 ÜMRANİYE 82,52 26 KÜÇÜKÇEKMECE 82,12 27 BAYRAMPAŞA 81,68 28 ESENYURT 81,51 29 BAĞCILAR 81,31 30 AVCILAR 80,30 31 SULTANBEYLİ 79,48 32 BÜYÜKÇEKMECE 78,78 33 BAŞAKŞEHİR 78,19 34 TUZLA 77,52 35 ARNAVUTKÖY 77,49 36 ÜSKÜDAR 72,65 37 ŞİŞLİ 72,54 38 GÜNGÖREN 72,06 39 ZEYTİNBURNU 71,36


"T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları