Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 1 4 -17EYLÜL2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 1 4 -17EYLÜL2010."— Sunum transkripti:

1

2 2 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 1 4 -17EYLÜL2010

3 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında İstanbul ili ilköğretim okullarında 1.sınıfa başlayacak öğrencilerin velilerinin ilköğretime uyumlarının sağlanması 3

4 Çağı yakalayacak ve geleceğe güvenle bakacak bir Türkiye için genç nüfusu iyi yetiştirmek gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için de iyi bir eğitim sistemine gerek vardır. Bu eğitimin de temelini okul öncesi ve ilköğretim oluşturmaktadır. İlköğretimdeki temel eğitimin kalitesini artırabilmek için nitelikli öğretmenlere ihtiyaç olduğu kadar donanımlı velilere de ihtiyaç vardır. Ülkemizde müfredatın değişimine paralel olarak velilerin de eğitim almaları kaçınılmaz hâl almıştır. Değişen müfredat ve gelişen teknoloji karşısında velilerin kişisel olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği bir gerçektir. Geleneksel anne – baba rolünün yerine, öğrenen ve öğreten, bilinçli, katılımcı veli profilinin öne çıkarılması gerekmektedir. Bu çalışma ile velilerin çağın ve yeni müfredatın gerektirdiği yetkinliğe sahip olmalarının sağlanması hedeflenmiştir 4

5 2010-2011 Eğitim ve Öğretim yılında İstanbul ili ilköğretim Okullarında 1.sınıfa başlayacak yaklaşık 200 bin öğrencinin velisi 5

6 Eğitim öğretimin ayrılmaz üç bileşeninden birisi olan velilerin verilecek eğitimler ile çocuklarının eğitimine olan katkılarını arttırmak 6

7  1-Velilerin kendilerini tanıma ve geliştirmeleri  2-Çocuklarını tanıma  3-Eğitim ve öğretim kavramlarını öğrenme  4-Okul kültürünü öğrenme ve kazanma  5-İlköğretim müfredatı hakkında bilgi edinme 7

8 2010-2011 Eğitim ve Öğretim Yılında ilköğretime yeni başlayacak öğrencilerin velilerinin 4 gün okullarda oryantasyon eğitimi almaları hedeflenmiştir. İlköğretime yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine öğretmenleri "okula alıştırma" eğitimi verirken bu öğrencilerin velilerine de VOP Okul Komisyonu tarafından VOP İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanmış “Veli Oryantasyon Programı” uygulanacaktır. 8

9 1 4 -17 EYLÜL 2010 ( 4 gün) 9

10  1-VOP İl Koordinasyon Kurulu  2-VOP İlçe Yürütme Komisyonu  3-VOP Okul Uygulama Komisyonu 10

11  1-Okul Müdürü  2-Okul Müdür Yardımcısı  3-Okul Rehber Öğretmeni / Psikolojik Danışmanı  4-Görevlendirilecek 2.Sınıf Öğretmenleri 11

12 12

13 13 DERSSALI Ç ARŞAMBA PERŞEMBECUMA 1.DERS 10.00 10.40 VOP A Ç ILIŞ T Ö RENİ YAPILACAKTIR OKULUN VE Ç EVRENİN TANITIMI İLK Ö ĞRETİM M Ü FREDAT PROGRAMININ YAPISI VE M Ü FREDATIN UYGULANMASINDA VELİLERİN ROL Ü AİLE İLİŞKİLERİNİN Ç OCUĞA YANSIMASI İLKYARDIM, SAĞLIK, Ö ZBAKIM VE HİJYEN 2.DERS 11.00 11.40 OKUL AKADEMİK TAKVİMİ, OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE VELİLİK G Ö REVLERİ İLK Ö ĞRETİM KURUMLARI Y Ö NETMELİĞİ İSTİSMAR VE İHMAL İLETİŞİM 3.DERS 12.00 12.40 OKUL FOBİSİ Ö ĞRENCİ GELİŞİM Ö ZELLİKLERİ UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Ç ALIŞMA ORTAMININ HAZIRLANMASI VE DERS Ç ALIŞMA TEKNİKLERİ VE SERTİFİKA T Ö RENİ

14 14 DERS-1: VOP TÖRENİ, OKULUN VE ÇEVRENİN TANITIMI Sorumlu: VOP OKUL UYGULAMA KOMİSYON İl VOP Koordinasyon Kurulunca belirlenecek program uygulanacaktır. Giriş konuşması, Programın tanıtımı, okulun kuruluşu ve tarihî gelişimi, vizyon, misyon ve stratejik plan, okulun bulunduğu sosyo-ekonomik ve coğrafi çevresi, okulun tüm birimlerinin tanıtılması, okulda kullanılan teknoloji, okulun personel durumu, okulun sosyal ve sportif faaliyetleri, okulda kurulan komisyonlar, vb. bilgiler verilmiştir.

15  DERS-2: OKUL AKADEMİK TAKVİMİ – OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL MUHASEBESİ, VELİ VE VELİLİK GÖREVLERİ  Sorumlu: OKUL MÜDÜRÜ Okul aile birliğinin kuruluş nedeni, görev ve yetkileri, üyeliği, organları, gelirleri, denetimi, örnek tahminî bütçesi ile öğrenci velisi, öğrenci veli zorunluluğu, öğrenci velisinin hakları ve sorumlulukları, okul-aile işbirliği, veli toplantıları, veli-okul yönetimi görüşmeleri, veli-öğretmen görüşme saatleri, veli- okul ziyaretleri, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisi görüşmeleri, okul zaman çizelgesi, okulun akademik çalışma takvimi ve okul hiyerarşisi konularında bilgiler verilmiştir. 15

16 16  DERS-3: OKUL FOBİSİ  Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Okul fobisinin tanımı, nedenleri, belirtileri, tetikleyen durumları, okul fobisi olan çocukların anne babalarına öneriler, uzmana başvurulması gereken durumlar yer almaktadır.  DERS-4: İLKÖĞRETİM MÜFREDAT PROGRAMININ YAPISI VE MÜFREDATIN UYGULANMASINDA VELİLERİN ROLÜ  Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ Müfredatın gelişimi, hedefi, toplumsal, bireysel, ekonomik, tarihsel ve kültürel temeller, müfredat programın öğeleri, içeriği, değerlendirme ve ortak temel becerilere yer verilmiştir. Eğitim-öğretimde öğrenci velilerinin sorumlulukları, performans ödevi, proje ve ürün dosyası oluşturulmasındaki rolleri anlatılmıştır.

17 17  DERS-5: İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  Sorumlu: OKUL MÜDÜR YARDIMCISI İlköğretim Kurumları yönetmeliğinde ağırlıklı olarak birinci sınıf öğrencileri ve velilerini ilgilendiren konular ele alınmıştır.  DERS-6: ÖĞRENCİ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ  Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI 7 yaş çocuğunun; fiziksel, zihinsel, psiko-motor, sosyal- duygusal ve dil gelişimi ele alınmıştır. 

18 18  DERS-7: AİLE İLİŞKİLERİNİN ÇOCUĞA YANSIMASI  Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Ailenin tanımı, anne-baba ilişkileri, tartışma, sağlıklı tartışma kuralları, anne-baba kavgaları, boşanma ve etkileri, kardeş kıskançlığı ve geçimsizliği, aile büyüklerinin etkisi konularında bilgiler yer almaktadır.  DERS-8: İSTİSMAR VE İHMAL  Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Ekonomik, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve çocuk ihmali hakkında bilgiler verilmiştir.

19  DERS-9: UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI  Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI Kekemelik, altını ıslatma ve kirletme, parmak emme, tırnak yeme, yalan söyleme, saldırganlık, uyku problemi, hırsızlık- çalma, saç çekme-kıl yolma, ayrılma kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi konularda bilgiler verilmiştir.  DERS-10: İLKYARDIM, SAĞLIK, ÖZBAKIM VE HİJYEN  Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ 1.Sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik ilkyardım, sağlık, hijyen ve özbakım konuları hakkında bilgiler verilmiştir. 4/11/2015İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü19

20  DERS-11: İLETİŞİM  Sorumlu: OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANI İletişim, kişiler arası iletişim, çocuğu dinleme, kendimizi ifade etme yolları, etkili iletişim ve yararları, öğretmen-öğrenci-veli ilişkileri ve okul çalışanları ile iletişim konularında bilgi verilmiştir.  DERS-12: ÇALIŞMA ORTAMININ HAZIRLANMASI VE DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VE SERTİFİKA TÖRENİ  Sorumlu: SINIF ÖĞRETMENİ Verimli ders çalışma teknikleri, amaçları belirleme, planlı çalışma, zamanı etkin kullanma, çalışma ortamının seçimi, çalışma ortamının özellikleri, kaynaklardan yararlanma, tekrar yapma ve verimli ders çalışmayı engelleyen tuzaklar konularında bilgiler verilmiştir. (Katılımcı öğrenci velileri için sertifika töreni düzenlenecektir) 4/11/2015İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü20

21 FAALİYET ADIFAALİYET TARİHİFAALİYET YERİKATILIMCILAR İl VOP Koordinasyon Kurulu Çalışmaları23-27 Ağustos 2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu Görevlendirilen VOP İl Koordinasyon Kurulu Üyeleri VOP Materyallerinin Hazırlanması23-27 Ağustos 2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu VOP İl Koordinasyon Kurulu VOP İl Bilgilendirme Toplantısı31 Ağustos 2010 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Brifing Salonu 39 İlçe VOP İlçe Yürütme Komisyonu Başkanı (İlçe Şube Müdürleri) VOP İlçe Bilgilendirme Toplantısı3 Eylül 2010 Tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Resmi İlköğretim Okul Müdürleri VOP Okul Bilgilendirme Toplantıları 06 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okul MüdürlükleriVOP Okul Uygulama Komisyon Üyeleri VOP Eğitim Öncesi Değerlendirme Anketinin Uygulanması 14 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okul Müdürlükleri Resmi İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak Öğrencilerin Velileri VOP Eğitimlerinin Verilmesi 14-17 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okulları Resmi İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak Öğrencilerin Velileri VOP Eğitim Sonrası Değerlendirme Anketinin Uygulanması 17 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okulları Resmi İlköğretim Okullarında 1.Sınıfa başlayacak Öğrencilerin Velileri VOP Okul Sonuç Raporunun Hazırlanması 20 Eylül 2010 24 Eylül 2010 Tüm Resmi İlköğretim Okulları VOP Okul Uygulama Komisyon Üyeleri VOP İlçe Sonuç Raporunun Hazırlanması 27 Eylül 2010 01 Ekim 2010 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri VOP İlçe Yürütme Komisyon Üyeleri VOP İl Sonuç Raporunun Hazırlanması 04 Ekim 2010 08 Ekim 2010 İl Milli Eğitim MüdürlüğüVOP İl Koordinasyon Kurulu VOP Performans Değerlendirme Toplantısı 27 Ekim 2010Eminönü Halk Eğitim Merkezi39 İlçe VOP İlçe Yürütme Komisyonu Başkanı (İlçe Şube Müdürleri) 21

22 22

23 4/11/2015İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü23 PROJE UYGULANAN OKUL SAYISI:1372 1.SINIFA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISI:201132 PROJEYE KATILAN VELİ SAYISI :121957 KATILIM YÜZDESİ :%60.64 UYGULANAN ANKET SAYISI :106330 GENEL SONUÇ

24 24 ANKET SORULARI Eğitim Öncesi Bilgi Düzeyi (%) Eğitim Sonrası Bilgi Düzeyi (%) Bilgi Düzeyindeki Değişim (%) Okul aile birliği ve okul muhasebesi hakkında bilgi sahibiyim. 31,5071,1939,69 İlköğretim müfredatı hakkında bilgi sahibiyim. 37,7773,5935,82 Müfredatın uygulanmasında bana düşen görevleri / rolümü biliyorum. 41,5676,2534,69 İlköğretim kurumları yönetmeliği (devam-devamsızlık, davranışların değerlendirilmesi, ölçme ve değerlendirme) hakkında bilgi sahibiyim. 44,3475,8931,54 Çalışma ortamı ve verimli ders çalışma teknikleri hakkında bilgi sahibiyim. 51,6981,9830,28 Okul ve çevresi hakkında bilgi sahibiyim. 48,6978,2329,54 Çocuğumun okul fobisini / korkusunu nasıl yenebileceğini biliyorum. 49,0078,5229,52 Uyum ve davranış bozuklukları hakkında bilgi sahibiyim. 52,9181,5728,65 Çocuğumun yaşına göre fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişiminin nasıl olması gerektiğini biliyorum. 54,2180,1925,99 İlkyardım, sağlık, hijyen ve öz bakım konuları hakkında bilgi sahibiyim. 57,6282,8025,18 Çocuğumun hak, sorumluluk ve görevlerini / okul kurallarını biliyorum. 57,2981,2924,00 İstismar ve ihmalin çocuklar üzerindeki etkilerini biliyorum. 58,7182,5423,83 Çocuğuma yaklaşım tarzımın nasıl olması gerektiğini biliyorum. 58,6782,3823,71 Aile içi ilişkilerin / iletişimin nasıl olması gerektiğini biliyorum. 61,2183,5422,34 Veli hak, sorumluluk ve görevlerimi biliyorum. 59,0780,8721,80 Genel Bilgi Düzeyi 50,9579,3928,44

25 DEĞERLENDİRİLEN ÖZELLİKLER Memnuniyet Düzeyi (%) A. EĞİTİM GÖREVLİLERİ 1. Konulara hakimdi. 83,58 2. Konuları anlaşılır bir biçimde aktardı. 84,57 3. Konuları birbiriyle ilişkilendirerek bir bütünlük sağladı. 83,25 4. Öğretim zamanını etkin kullandı. 83,64 5. Katılımcılarla iletişim kurabildi. 82,58 6. Katılımcıları aktif kılabildi. 80,57 B. EĞİTİMİN PLANLANMASI VE MATERYAL SEÇİMİ 1. Eğitimin süresi yeterliydi 75,60 2. Eğitimin içeriği amaca uygundu. 84,36 3. Görsel malzeme ve sunuş araç/gereçleri yeterliydi. 82,21 Genel Memnuniyet Düzeyi 82,26 25

26 26 SIRAİLÇE ADI:KATILIM YÜZDESİ: 1 ATAŞEHİR94,64 2 ŞİŞLİ90,22 3 GÜNGÖREN89,06 4 TUZLA87,51 5 ÇATALCA80,89 6 ZEYTİNBURNU78,85 7 BEŞİKTAŞ78,47 8 SARIYER75,95 9 BEYKOZ74,49 10 SİLİVRİ73,44 11 ADALAR72,27 12 BAKIRKÖY68,40 13 ŞİLE68,00 14 ÜMRANİYE67,48 15 MALTEPE66,95 16 SULTANGAZİ66,52 17 KARTAL65,82 18 ESENLER64,81 19 BAĞCILAR64,40 20 SANCAKTEPE64,33 21 ÇEKMEKÖY63,36 22 AVCILAR61,25 23 ARNAVUTKÖY60,45 24 EYÜP60,33 25 BEYOĞLU59,89 26 KÂĞITHANE59,34 27 KADIKÖY59,29 28 ESENYURT58,93 29 ÜSKÜDAR57,75 30 BAYRAMPAŞA54,95 31 GAZİOSMANPAŞA54,62 32 KÜÇÜKÇEKMECE51,21 33 PENDİK50,42 34 BAHÇELİEVLER50,27 35 BÜYÜKÇEKMECE49,04 36 BEYLİKDÜZÜ47,97 37 FATİH46,20 38 BAŞAKŞEHİR28,52 39 SULTANBEYLİ28,38 İL Ç ELERİN EĞİTİME KATILAN VELİ Y Ü ZDESİNE G Ö RE SIRALANMASI

27 SIRAİLÇE ADI :Bilgi Düzeyindeki Değişim (%) 1 SULTANGAZİ75,07 2 SİLİVRİ45,52 3 SARIYER42,93 4 GAZİOSMANPAŞA33,87 5 ESENLER31,46 6 ŞİŞLİ30,53 7 BEYOĞLU30,44 8 BAĞCILAR29,91 9 GÜNGÖREN27,83 10 ÜSKÜDAR27,73 11 ZEYTİNBURNU27,42 12 SULTANBEYLİ27,20 13 KÂĞITHANE26,52 14 FATİH26,45 15 ÇATALCA25,11 16 BAKIRKÖY25,11 17 BÜYÜKÇEKMECE24,73 18 BEŞİKTAŞ24,36 19 BEYLİKDÜZÜ23,11 20 BAŞAKŞEHİR22,70 21 ÜMRANİYE22,69 22 KADIKÖY22,48 23 KÜÇÜKÇEKMECE22,10 24 KARTAL22,02 25 SANCAKTEPE21,12 26 ESENYURT20,87 27 ÇEKMEKÖY20,57 28 EYÜP20,53 29 BEYKOZ20,38 30 PENDİK20,33 31 ATAŞEHİR20,24 32 AVCILAR20,18 33 ADALAR19,64 34 ŞİLE19,37 35 BAHÇELİEVLER18,86 36 BAYRAMPAŞA17,94 37 MALTEPE16,81 38 TUZLA16,75 39 ARNAVUTKÖY15,84 27 BİLGİ D Ü ZEYİNDEKİ DEĞİŞİM Y Ü ZDESİNE G Ö RE İL Ç E SIRASI

28 28 SIRAİLÇE ADI :Memnuniyet Düzeyi (%) 1 ÇATALCA90,79 2 BEŞİKTAŞ89,37 3 BEYLİKDÜZÜ89,20 4 SİLİVRİ89,03 5 SARIYER88,83 6 ESENLER87,58 7 KADIKÖY86,63 8 KARTAL86,15 9 PENDİK86,01 10 SANCAKTEPE85,69 11 BAKIRKÖY85,26 12 SULTANGAZİ85,07 13 FATİH84,96 14 BEYKOZ84,79 15 ADALAR84,76 16 KÂĞITHANE84,69 17 BAHÇELİEVLER84,43 18 BEYOĞLU83,94 19 GAZİOSMANPAŞA83,62 20 ŞİLE83,62 21 ATAŞEHİR83,62 22 ÇEKMEKÖY83,41 23 EYÜP83,03 24 MALTEPE82,56 25 ÜMRANİYE82,52 26 KÜÇÜKÇEKMECE82,12 27 BAYRAMPAŞA81,68 28 ESENYURT81,51 29 BAĞCILAR81,31 30 AVCILAR80,30 31 SULTANBEYLİ79,48 32 BÜYÜKÇEKMECE78,78 33 BAŞAKŞEHİR78,19 34 TUZLA77,52 35 ARNAVUTKÖY77,49 36 ÜSKÜDAR72,65 37 ŞİŞLİ72,54 38 GÜNGÖREN72,06 39 ZEYTİNBURNU71,36 EĞİTİM MEMNUNİYETİNE G Ö RE İL Ç E SIRALAMASI


"2 İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 1 4 -17EYLÜL2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları