Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygarlık Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün S S

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygarlık Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün S S"— Sunum transkripti:

1 Uygarlık Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün S S
DIŞ DÜNYA EKONOMİK ALAN E.SİSTEM (E. Anayasa) - Rasyonellik Uygarlık E..YAPI E..SÜREÇ S O Y A L N S P O L İ T K A N P. SİSTEM P. YAPI P.SÜREÇ S.SÜREÇ S. YAPI S. SİSTEM ( P. Anayasa -Demokrasi ((S.Anayasa -Uzlaşma) K.SÜREÇ Teknolojik Alan K. YAPI K. SİSTEM (K.Anayasa - Hoşgörü Mekan Zaman KÜLTÜREL ALAN Teknoloji Bilim İnsan Bilim Dünya Görüşü Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün Kaynak: H. Erkan (1998); Kültür Politikamızda Yeni Boyutlar

2 Y o l u l ı k U y g a r Zaman Geleneksel Teknoloji
Paradigmal Sıçramalar Şekil 2: Geleneksel Toplumdan Bilgi Çağına Toplumsal Gelişme. Kaynak: Hüsnü Erkan, 2001. Politik Alan Sosyal Alan Kültürel Alan Ekonomik Alan Küresel İlişkiler Dış Dünya Diğer Komünlerle İlişkiler Geleneksel Teknoloji M e k a n i k T e k n o l o j i K u a n t u m T e k n o l o j i s i İlkel KabileTop. (Avcılık-Devşirmecilik- Komünal Yaşantı- Kapalı Toplum) Geleneksel Tarım Toplumu -Madde Güdümlü - İnsan Güdümlü *Kölelik Sistemi *Göçebe Toplumu *Feodalizm *Yerleşik Toplum Sanayi Toplumu -Kapitalizm -Sosyalizm Bilgi Toplumu 1760 1789 1973 1989 İlk-el Tekn. (Doğaya Bağımlı) Mekanik Paradigma (Görünen Doğanın Teknolojisi) Geleneksel Paradigma (Doğa-El-Değer Sentezi) İlk-el Teknoloji Dönüşüm Kuantum Paradigması (Görünmeyen Doğanın Teknolojisi) U y g a r Teknolojik Alan l ı k Y o l u

3

4 Şekil 4: Eğitim - İnsan İlişkisi

5 Şekil 5: ATA MODEL

6

7 REFORM DÜZEYİ VE POLİTİKALAR
TOPLUMSAL ALANLARDA YÖNTEMLER TOPLUMSAL ALANLAR REFORM DÜZEYİ VE POLİTİKALAR UYGULAMA İLKELERİ TEMEL AMAÇLAR MERKEZİ UNSUR ANA VİZYON Politik Alan: Katılımcı Demokrasi Politik sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik -Toplumsal Düzey (Katılımcı Demokrasi) -Kurumsal Düzey (Partiler, Yasama-Yürütme-Yargı, Seçim Sistemi) -Örgütsel Düzey(Baskı Grupları) -Kişisel Düzey (Bireysel Katılım) Katılımcı Örgütlenme ve Yönlendirme Katılımcı Demokrasi Katılımcı Özgürlük Ekonomik Alan: Bilgi Ekonomisi (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Bilgi Ekonomisi) -Kurumsal Düzey (Verimlilik Toplam Kalite- Küresel Bütünleşme) -Örgütsel Düzey( Rekabet Avantajı) - Kişisel Düzey (Kendini Aşma) Kişisel ve Ortak Tatmin Yenilikçi Piyasa Sistemi (Kalite) Esnek Rasyonellik Varlığın Sürdürülmesi- Dünya Görüşü Eğitim-Başarı Güvenlik İnsan UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK Bilgi Uygarlığı 2023 -Toplumsal Düzey (Bilgi Teknolojileri) -Kurumsal Düzey (Bilginin Yenilenmesi) Örgütsel Düzey(Yenilikçi Örgüt) -Kişisel Düzey (Yaratıcı Kişilik) Teknolojik Alan: Teknolojik Uyg. (Sistemleşme- Yapılanma-Süreçte etkinlik,AR-GE etk.)- Yaratıcılık Bilimsellik (Kuantum Düşüncesi) Yenilik UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK UYGARLIK Sosyal Alan: Açık Toplum (Sistemleşme - Yapılanma - Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Açık Toplum) -Kurumsal Düzey (Sinerjik Etkileşim) -Örgütsel Düzey(Öğrenen Örgüt) -Kişisel Düzey (Özgür-İşbirlikli=Katılımcı Kişilik) Grupsal İlişkide İşbirliği - İnsanlar arası etkileşim (Sinerji yaratmak) Uzlaşma Barış Kültürel Alan: Türk-Anadolu Kültürü (Sistemleşme-Yapılanma- Süreçte etkinlik) -Toplumsal Düzey (Türk-Anadolu Kültürü) -Kurumsal Düzey (Kurum Kültürü) - Örgütsel Düzey(Örgüt Kültürü) -Kişisel Düzey (Kişisel Kültür) Farklı Değerlerin Korunması Hoşgörü Adalet-Eşitlik İnsani Değerler: -İnsan Sağlığı ve Güvenliği -Eğitimli İnsan - İnsan Onuru - İnsan Hakları - İnsani Kalkınma - Temel Kişisel Özgürlükler (Demokrasi politikası İçinde) Reformlar: - Sosyal Güvenlik, - Başarı İlkesine Geçerlilik Kazandırıcı Politikalar 1. Zaman Boyutunda Geleceğin ve gelecek değerlerinin önem kazanması hız - senkronize zaman 2. Mekan BoyutundaKüreselleşmeYerelleşmeYoğunlaşma = Teknokentler 3. İçerik (Nitelik) Boyutunda a) Rekabet - Dayanışma - Sosyal Sorumluluk b) Esneklik - Çeşitlenme - Farklılaşma 4. Stratejik ÖncelikEğitimli İnsanDemokrasi : Temel araç, nitelikli eğitim (Düşüncede Devrim) 5. Genel Strateji : Sürdürülebilir Yenilikçi Gelişme Stratejisi (SÜYEGES) Şekil 7: Bilgi Uygarlığı Modeli


"Uygarlık Şekil 1 - Dinamize Toplumsal Bütün S S" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları