Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları"— Sunum transkripti:

1 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Başkent Üniversitesi Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bilgisayar Destekli Eğitim ve Türleri Cihan Aydın Gülnur Salmanlı

2 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları
Bilgisayar Destekli Eğitim BDE türleri Bu derste eğitimde bilgisayarların rolü , BDE türleri ve bunların eğitme katkılarını öğreneceğiz… Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

3 Bilgisayar Destekli Eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

4 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
BDE Ne Değildir? Eğitimde ders veya ders dışı etkinlik için rapor hazırlama amaçlı kullanılan kelime işlemciler Kayıt saklamak veya veri kaydetmek için kullanılan veritabanı programları Sayısal bilgi tutmak için kullanılan hesaplama tabloları Sunum yapma amaçlı programlar(PPT) Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

5 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
BDE Nedir? BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, Öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, Kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

6 Bilgisayarların Eğitimdeki Rolü
Bilgisayarlar öğretmenler için, Materyal geliştirmede kullanabilecekleri araçlar olabilirler. Öğretmen bilgisayar yardımı ile bir öğretim materyali hazırlayabilir. Ancak, burada bilgisayarın rolü, BDE’deki rolünden oldukça farklıdır. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

7 BDE’yi Etkileyen Faktörler
Öğrenci motivasyonu Etkileşim Bireysel öğrenme farklılıkları Ders yazılımının türü, kapsamı ve niteliği Ders programının eğitim programı ile bütünleşmesi ile bilgisayar destekli eğitim uygulamasının okul içinde yürütülme biçimi Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

8 Eğitim Uygulamaları Türleri
Bilgisayarların Eğitimde alanındaki Farklı Rolleri Öğretici Araç Öğrenci Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

9 Öğretici Uygulamaları
Bilgisayar Öğretme Rolünü Üstlenir. Öğrenci dersi bilgisayardan Öğrenir. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

10 Öğretici Uygulamalarına Örnekler
Alıştırma-Uygulama Öğreticiler Simülasyonlar Öğretici Oyunlar Problem Çözme Yazılımı Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

11 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Araç Uygulamaları Bilgisayar , kalem , müzik aleti ,deneysel araç gibi herhangi bir materyal görevi üstlenir. Öğrenciler , öğretimi güçlendirme adına bilgisayarları yardımcı kaynak olarak kullanabilir , çeşitli işlemler yapabilir. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

12 Araç Uygulamalarına Örnekler
Kelime işlemciler E-book’lar E-ansiklopediler Hesaplama işlemleri Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

13 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğrenci Uygulamaları Roller değişmiş artık bilgisayar öğrenci , Öğrenci ise öğretmendir. Örnek : Yazarlık dilleri , Programlama Dilleri Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

14 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Kısa Bir Tartışma Neden BDE ? Öğretmene Öğrenciye Kuruma faydaları nelerdir Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

15 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
BDE Türleri BDE TÜRLERİ Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

16 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğretici Programlar Bilginin Sunulması Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Değerlendirme Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

17 Öğretici Programların Genel Yapısı
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

18 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğretici Programlar Öğretici Programlarda olması gerekenler: Hedeflerin Sunulması Ön Bilginin Hatırlatılması Öntest Programa Giriş Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

19 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğretici Programlar Bilgiyi Derleme Türleri Bilgi, sunulan içeriğin doğasına bağlı olarak 4 yaygın şekilde sunulur: Sözel Bilgi Kavramlar Kurallar ve İlkeler Beceriler Bilginin Sunulması Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

20 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğretici Programlar Soru Türleri : Klasik Çoktan Seçmeli Kısa Yanıtlı Doğru Yanlış Eşleme Açıklayıcı Soru ve Yanıt Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

21 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğretici Programlar Sorulan sorulara karşılık öğrencilere Uygun ve tutarlı dönütler verilir. Dönüt ve Hatırlatma Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

22 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Öğretici Programlar Yanıtı yargılama dönüt vermek amacı ile öğrencinin verdiği yanıtın değerlendirilmesi, programdaki sonraki adımlara karar verilmesi ve öğrenci performans kayıtlarının tutulması sürecidir. Yanıtı Yargılama Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

23 Alıştırma Uygulama Programları
Bu programlar genellikle öğretici programları tamamlamak için kullanılır. Öğrencinin Yönlendirilmesi Öğretici Programlar Uygulama Alıştırma Uygulama Programları Değerlendirme Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

24 Alıştırma Uygulama Programları
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

25 Alıştırma Uygulama Programları
Giriş bir algoritma gibi olabilir Öğrenci kontrolü sağlanmalıdır Örnek : Programa giriş yapmak ister misiniz? Evet Hayır Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

26 Alıştırma Uygulama Programları
Dönüt, öğretici programlarda sunulduğu gibi verilebilir. Sadece doğru yada yanlış yanıt verdin yerine daha detaylı açıklamalar yapmak gerekir. Dönüt Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

27 Alıştırma Uygulama Programları
Alıştırma uygulama programlarında veri saklamak gereklidir. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

28 Hipermedya (Hypermedia)
Hipermedya yazı, grafik, animasyon, video ve ses gibi kaynaklarının bir arada kullanıldığı bir sistemdir (Preece, 1993). Bilginin birden fazla kaynaklarla aynı sistem içinde sunulması hipermedyanın eğitimdeki potansiyel yerini arttırmaktadır. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

29 Hipermedya (Hypermedia)
Hipermedya yazılımının başarılı olması için iki bileşen çok önemlidir: Açık ve iyi gerekçelendirilmiş bir amaç Amaca uygun bir tasarım Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

30 Hipermedya (Hypermedia)
Hipermedya genellikle veritabanı ağırlıklı bilgileri kullanmak için ; Elekronik Ansiklopediler Sözlük Eğlenceli Öğretim Durum çalışmaları Oluşturma Seti Müze Arşiv gibi alanlarda kullanılır. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

31 Hipermedya (Hypermedia)
Hem sesli hem sözel bilgi Veritabanı yapısının sade ve anlaşılır olması Metinlerin kolay okunur olması Kullanıcının veritabanındaki bilgiyi güncelleyebilme olanağı bulunması Yararları Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

32 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Simulasyon Gerçek bir durumun, olayın veya sürecin basite indirgenmiş olarak sunulmasını sağlayan bilgisayara dayalı öğretim modeli. Zaman , Maliyet tasarrufu ve risk azalımı Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

33 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Simulasyon En uygun kullanım alanları bilginin, problem çözmenin ve düşünme yetilerinin uygulanmasıdır. Bireysel olarak kullanılabileceği gibi, küçük öğrenci grupları içinde uygundur. Etkin kullanım için yönlendirme ve takip gerektirir. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

34 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Simulasyon Türleri Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

35 Fiziksel Simülasyonlar
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

36 Tekrarlayan Simülasyonlar
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

37 Yöntemsel Simülasyonlar
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

38 Durumsal Simülasyonlar
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

39 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Eğitsel Oyunlar Genellikle oyun elemanlarını kapsayan şekilde uyarlanmış (örnek: alıştırma ve uygulama veya simülasyon) diğer bir bilgisayara dayalı öğretim modeli. Genel Özellikleri: Varılacak bir hedef ve oyunun kuralları Duyusal algılama Güdüleyici unsurlar (yarışma, ortak çalışma, eğlence vb.) Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

40 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Eğitsel Oyunlar Bu tür uygulamalar, genelde ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmaktadır. Eğitim oyunlarının genel özellikleri: Eylenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram Öğretimi Strateji Geliştirme Olgunlaşma Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

41 Macera ve Rol Oynama Oyunları
50 eyaletten yöresel müzikler Eyaletlerin tanıtılması Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

42 Eğitsel Oyun Örnekleri
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

43 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Ticaret Oyunları Rekabet ve grup çalışması Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

44 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Pano Oyunları Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

45 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Mücadele Oyunları Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

46 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Kelime Oyunları Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

47 Açık-uçlu Öğrenme Ortamları
Bazıları öğretim ortamında direk veya uyarlanarak kullanılırken, bazıları ise ders dışı destekleyici olarak kullanılırlar. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

48 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Oluşturma Setleri Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

49 Açık-uçlu Öğrenme Ortamları
Elektronik Performans Destek Sistemleri Mikrodünyalar Öğrenme Araçları Modelleme ve Simülasyon Araçları Çokluortam Oluşturma Araçları Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

50 Açık-uçlu Öğrenme Ortamları
Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

51 Açık-uçlu Öğrenme Ortamları
Avantajları Öğrenci ve öğretmeni güdülemesi Daha kalıcı öğrenme ve transfer Oluşturmacı öğrenme ortamlarını desteklemesi Grup çalışmasını desteklemesi Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

52 Açık-uçlu Öğrenme Ortamları
İyi tasarlanmış ve desteklenmiş öğrenme ortamları gerektirmesi Öğrenci ve öğretmenin çok zamanını alması Geliştirilme güçlüğü Etkinlik hakkındaki araştırmaların yetersizliği Öğrenci performansının değerlendirilmesinde olası güçlükler Güçlükler Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

53 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Web Tabanlı Öğrenme Bilgi akışını sağlayan bir ortam İletişim Ortamı Elektronik posta İlan tahtaları Sohbet odaları Sesli konferans Görüntülü konferans Bir Öğrenme Metodu Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

54 Web Ortamının Öğrenme Amaçlı Kullanımı
Geleneksel öğrenme ortamına destek Uzaktan öğretim Öğrenme materyallerinin sunulması İletişim Araştırma İşbirliğine dayalı aktiviteler Değerlendirme Öğrenme sonrası pekiştirme Uluslararası destek Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

55 Web Tabanlı Öğretimin Faktörleri
Farklı metodların (BDE Türleri) Kullanımı Gezinti Hipermetin bağları Oryantasyon Hipermedya biçimleri Hız Multimedya birimleri Görsel düzen Yapı Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

56 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Testler Bilgisayarla Test Oluşturma Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

57 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Testler Yapılan araştırma sonuçları öğrencilerin yazılı ve klasik sınavları tercih etmediği ve sınavları bilgisayar üzerinden almayı tercih ettiklerini göstermiştir. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

58 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Testler Testlerin güvenilir ve geçerli olması için testlere ilişkin dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Testin İçeriği Testin Uygulanması Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

59 Bilgisayar Ortamında Diğer Test Yaklaşımları
Simülasyonlar Uyarlanabilen Testler Test sonuçlarının güvenirliği Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

60 Öğrenciyi etkileyen güvenlik unsurları
Gizlilik Doğruluk Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı

61 Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı
Kaynakça Alessi, S. M. & Trollip, S. R. (20021). Multimedia for Learning: Methods and Development. Allyn and Bacon, USA. Cihan Aydın - Gülnur Salmanlı


"Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları