Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzm. Fezile Özdamlı BDE 2007-2008 1. Rehberlik Hizmeti Yazılımlar ı 2 Öğretim Yazılımları Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Destekli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzm. Fezile Özdamlı BDE 2007-2008 1. Rehberlik Hizmeti Yazılımlar ı 2 Öğretim Yazılımları Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Destekli."— Sunum transkripti:

1 Uzm. Fezile Özdamlı BDE 2007-2008 1

2 Rehberlik Hizmeti Yazılımlar ı 2 Öğretim Yazılımları Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Destekli Öğretim Bilgisayar Destekli Öğretim YönetimHizmetiYazılımları AraştırmaHizmetiYazılımlarıÖlçme Değerlendirm e HizmetiYazılımları

3  Gösterim/Ders kitabı türünde  Öğretici Programlar/Bire-bir Uygulama  Alıştırma Uygulama Programları  Benzeşim (Simülasyon) Programları  Eğitsel/Öğretici Oyunlar  Problem Çözme/Test Programları  Diyalog kurma  Yaratıcı etkinlikler  Test yapma  Hipermedya /Bilgi deposu  Açık-uçlu Öğrenme Ortamları  Web-tabanlı Öğrenme 3

4  Bu tür uygulama şeklinde, kitaptaki yazılı metinleri bilgisayara aynen aktarmak hatalı olup, böyle bir yola gidilmemelidir.  Bu durumda öğrenci kitap sayfalarını eliyle çevireceği yerde, bilgisayarın tuşuna basarak sayfayı elektronik olarak çevirecektir.  Bu uygulama şekli, ekonomik ve etkin olmadığı için, konunun sunuluşunda öğrenci etkileşimini artırma yoluna gidilmiştir. 4

5  Öğretmen öğrencilerine öğretmek istediği herhangi bir konuyu iyice öğrenmelerini sağlamak için program dillerinden yararlanarak hazırlar ve bilgisayara aktarır.  Bilgisayarı bir tepegöz gibi kullanabilme şansına sahip olup, bilgileri öğrencilere aktarabilme şansına sahip olabilir.  Dersi kaçıran öğrencilerin dersi telafi etmek için iyice öğrenemeyen öğrencilerin konuyu tekrar etmelerini sağlamada kullanılabilir. 5

6  Bilgisayarın öğretmenin rolünü üstlendiği bilgisayara dayalı öğretim modeli  içerik sunma, uygulama sağlama ve öğrenmeyi değerlendirme.  Bire-bir eğitim programları, içeriği neredeyse gerçek bir öğretmen gibi öğrenciye sunmak için kullanılırlar. 6

7 7 Programa Giriş Bilginin Sunulması Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt ve Hatırlatma Yanıtı Yargılama

8  Hangi bilginin, hangi sırada sunulacağına karar verilmesi sonucu bilgi akışı oluşur.  Öğretici programlar genel olarak 3 türlü yapılandırılabilir: ◦ Doğrusal yapı ◦ Dallanan yapı ◦ Düzeyi öğrenci başarısına göre ayarlayan yapı 8

9 9 Giriş SayfasıYönlendirmelerBitki Nedir?İlk Soru İkinci Soru Bitkiler nasıl Oluşur? SoruSonraki adım...

10 10 Giriş Sayfası Yönlendirmeler Menü Bitki Nedir? Birinci Soru Bitkiler nasıl Oluşur? Öğrenci Seçimi Çıkış İkinci Soru Bitkilere ilişkin detaylı bilgiler Sorular Doğru mu? Devam Hatırlatma Bilgileri Evet Hayır Evet Hayır

11  11 Giriş Sayfası Kurallar ve Örnekler Derece - Orta Problem Çıkış 5 problem oldu mu? Başarı %90 + Derece Zor? Derece - Zor Başarı %50 - Derece Kolay? Dereceyi azalt - Kolay Öğretmeni bilgilendir

12 Bu yazılımlar, içeriği öğrenciye sundukları için bilimin herhangi bir alanında aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılabilir: ◦ Öğrenci gerekli ön-bilgiye ihtiyaç duyduğunda hatırlatmak amacıyla. ◦ Öğrencinin daha fazla öğrenmek istediği durumlarda ortamı zenginleştirmek amacıyla. ◦ İçeriğin tüm öğrencilere tanıtılması (bu arada, öğretmenin diğer öğretimsel etkinliklerle ilgilenmesinde kolaylık) amacıyla. 12

13  Sözel ve kavramsal öğrenme için iyi bir tercih.  Öğrencinin zamanının büyük bir kısmını harcamasını gerektirebilir.  Bireysel ve 2-3 kişilik gruplar tarafından etkin bir biçimde kullanılabilir.  Öğrencinin aldığı bilgiyi uygulamasına yönelik fırsatlarla desteklenmelidir. 13

14  Alıştırmalar, öğrencinin yeni öğrendiği bilgi ve becerileri kullanma olasılığını artırmak ve  var olan bilgileri ile yeni öğrendiği bilgileri ilişkilendirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılır.  Fen Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik, Fizik- Kimya-Biyoloji derslerinde yaygın olarak kullanılır. 14

15 15 Programa Giriş Maddenin Seçilmesi Soru ve Yanıt Programdan Çıkış Dönüt Yanıtı Yargılama

16 16 Doğru-YanlışDoğru-Yanlış Çoktan Seçmeli

17 17 Bulmaca AçıklayıcıAçıklayıcı

18 18 Kısa Yanıtlı KlasikKlasik EşleştirmeEşleştirme

19 19 Karışık Bulmaca

20  Bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılması  Aktarılan bilginin gerektiği zamanda hatırlanıp kullanılmasına yardımcı olma  Öğrencinin tekrar ve örnekler yardımı ile hatırlamasına ve öğrenmesine yardım etme  Sınıf öğretimini desteklemesi  Hazırlanması en kolay olan BDE örnekleri olması nedeniyle kolay erişilebilir olması 20

21  Genel olarak, temel matematik ve dil uygulamaları için kullanılmışlardır.  Fen bilimleri eğitiminde; bilimsel şekiller, kavramlar, mikroskopun parçaları, sınıflandırma, eşitlik ayarları ve semboller gibi konularda öğrencilere yardımcı olması için kullanılabilir. 21

22  Gerçek bir durumun, olayın veya sürecin basite indirgenmiş olarak sunulmasını sağlayan bilgisayara dayalı öğretim modeli.  Gerçek ortamda oluşabilecek zaman, maliyet ve diğer riskler gibi olumsuzlukları ortadan kaldırarak öğrenciye bilgisini gerçek bir ortamda uygulama olanağı sağlar.  Bilgisayara dayalı eğitimi bilim alanında kullanmanın en iyi yollarından biri. 22

23  Fen bilimleri eğitimi örnekleri şöyledir: genetik bilimi, kimyasal reaksiyonlar, hareket eden nesnelerin fiziği vb.  En uygun kullanım alanları bilginin, problem çözmenin ve düşünme yetilerinin uygulanmasıdır.  Simülasyona göre ayrılan zaman dilimi kısa veya uzatılmış olabilir.  Bireysel olarak kullanılabileceği gibi, küçük öğrenci grupları içinde uygundur.  Etkin kullanım için yönlendirme ve takip gerektirir. 23

24 24 Simülasyon Türleri FizikselTekrarlayanYöntemselDurumsal Ne (kavramlar) Nasıl (işlemler)

25 25

26 26

27 27

28 28

29  Genellikle oyun elemanlarını kapsayan şekilde uyarlanmış (örnek: alıştırma ve uygulama veya simülasyon) diğer bir bilgisayara dayalı öğretim modeli.  Genel Özellikleri: ◦ varılacak bir hedef ve oyunun kuralları ◦ duyusal algılama ◦ Güdüleyici unsurlar (yarışma, ortak çalışma, eğlence vb.) 29

30  Bu tür uygulamalar, genelde ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için hazırlanmaktadır. Eğitim oyunlarının genel özellikleri: ◦ Eğlenerek Öğrenme ◦ Problem Çözme ◦ Kritik Düşünme ◦ Kavram Öğretimi ◦ Strateji Geliştirme ◦ Olgunlaşma 30

31  50 eyaletten yöresel müzikler  Eyaletlerin tanıtılması 31

32 32

33  Ticaret oyunlarının, rekabet ve grup çalışmasını desteleyici özellikleri vardır. 33

34  Denklemleri çözerek, kategorize ederek ve oluşturarak algebra öğrenme 34 Sayılar, geometri, veri analizi, olasılık ve görsel düşünme becerisi kazandırma

35 35 Learn About Life Science

36 36

37  Bu tür BDE uygulamaları, öğrencilerin düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik ve herhangi bir BDE uygulaması altında olmayan program türleridir.  Bu tür yazılımlar genelde belirli bir alana yönelik problem durumları üzerinde birçok örnek problem ve çözümünü içeren uygulamalardır.  Problem çözme türü uygulamaların en sık kullanıldığı alan fen bilimleri eğitimidir. Örneğin, biyolojide organlar ve genetik, kimyada reaksiyonlar, en yaygın örneklerdir. 37

38  Öğrenci, öğrenmek istediği konuda bilgisayarla serbest bir diyalog kurmaktadır.  Öğrenci öğrendiği konu ile ilgili sormak istediği sorulara karşılık bilgisayardan cevap almaktadır.  Sorularla ilgili açıklayıcı bilgi alarak bilgisayarla konuşur gibi olmaktadır.  Öğrencinin sorusu ne olursa olsun, eğer bilgisayarda gerekli yazılım varsa sorulara cevap alabilmektedir. 38

39  BDÖ yaratıcı etkinlikleri içeren uygulama şekilleri vardır.  Ancak bu uygulama şekillerini tek başına bir yazılımla kazandırmak oldukça zordur.  Diğer uygulama şekillerinde yaratıcı etkinliklere yer verilerek öğrencilerin yaratıcılık yetenekleri geliştirilmeye çalışılmaktadır. 39

40  Bilgisayarda test hazırlama, testi uygulama ve değerlendirme aşamalarında yaralanılabilmektedir.  Test Hazırlama  Soru Bankası oluşturulabilir ya da mevcut soru bankalarından yararlanılabilir.  Testi Uygulama  Bilgisayarda ya da geleneksel yöntemle yapılabilir.  Testi Değerlendirme  Bilgisayarda, optik form /optik okuyucu yardımıyla ya da geleneksel yöntemle yapılabilir.  OKULNET Örneği. 40

41 Bu tür uygulamalar veritabanı ağırlıklı aynı alana ait detaylı bilgileri sunmak için kullanılır:  Elektronik Ansiklopediler  Sözlük  Eğlenceli Öğretim  Durum çalışmaları  Oluşturma Seti  Müze  Arşiv 41

42  Hem sesli hem sözel bilgi  Veritabanı yapısının sade ve anlaşılır olması  Metinlerin kolay okunur olması  Kullanıcının veritabanındaki bilgiyi güncelleyebilme olanağı bulunması 42

43  Elektronik Performans Destek Sistemleri  Mikrodünyalar  Öğrenme Araçları  Modelleme ve Simülasyon Araçları  Çokluortam Oluşturma Araçları 43

44  Öğretmen ve öğrenciyi güdülemesi  Daha iyi öğrenme ve transfer  Farklı alanlarda uygulanabilmesi  Oluşturmacı öğrenme ortamlarını desteklemesi  Grup çalışmasını desteklemesi 44

45 45 Mapmaker’s Toolkit

46 46 Community Construction Toolkit

47 47

48  HyperStudio, Dreamweaver, Authorware 48

49  Bir ders planında yer alan hazırlık, sunu, uygulama ve değerlendirme aşamalarının her birinde bilgisayardan yararlanmak/ BDÖ yapmak olanaklıdır.  Öğrencinin bilgisayarla etkileşimde bulunması gerekmektedir.  Eldeki mevcut donanım ve yazılım olanaklarına bağımlı olmakla birlikte, BDÖ’ in uygulama biçimlerinden, öğretilecek konunun ve öğrencilerin özelliklerini dikkate alarak amaca hizmet edilmeli ve yararlanılmalıdır. 49

50  Keser, H. (1988 ) Bilgisayar Destekli Öğretim İçin Bir Model Önerisi. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.  Alessi, S. M. & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for Learning: Methods and Development. Allyn and Bacon, USA.  http://www.amazon.com http://www.amazon.com  http://sunburst-store.com http://sunburst-store.com  http://www.mobygames.com http://www.mobygames.com  http://www.explorescience.com/index.cfm http://www.explorescience.com/index.cfm  http://www.microsoft.com/games/fs2002/default.asp http://www.microsoft.com/games/fs2002/default.asp  http://education.adam.com/products/aia/default.htm http://education.adam.com/products/aia/default.htm  http://www.innerbody.com/htm/body.html http://www.innerbody.com/htm/body.html  http://www.worldvillage.com/wv/school/html/reviews/africa.htm http://www.worldvillage.com/wv/school/html/reviews/africa.htm  http://gamesdomain.hol.gr/gdreview/zones/reviews/pc/march/capi tal.html http://gamesdomain.hol.gr/gdreview/zones/reviews/pc/march/capi tal.html  http://www.gamesdomain.com/gdreview/zones/reviews/pc/may97 /capp.html http://www.gamesdomain.com/gdreview/zones/reviews/pc/may97 /capp.html 50


"Uzm. Fezile Özdamlı BDE 2007-2008 1. Rehberlik Hizmeti Yazılımlar ı 2 Öğretim Yazılımları Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Öğretimi Bilgisayar Destekli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları