Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UVEA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UVEA."— Sunum transkripti:

1 UVEA

2

3

4 KONJONKTİVA Nonkeratinize sguamöz epitel ve goblet hücrelerinden oluşan müköz memran Epitel ve stromadan oluşur Palpebral ve limbal kısım skleraya sıkı tutunur Forniks ve bulber kısım gevşektir

5 SKLERA Sklera opak ve beyazdır Göz küresinin (glob) 4/5’nü sarar
Yüzeyinde konjonktiva içte üvea ile komşudur Sklera üzerinde en büyük delik önde kornea arkada ise optik sinirdir

6 KORNEA Göz küresinin ön kısmında 1/6 lık kısmı oluşturan avasküler, saydam tabaka Merkezde en ince perifer de en kalındır ( mm) Kırma gücü ortalama 43 dpt (Gözün en güçlü kırıcı ortamı) Göze girip çıkan metabolitlerin geçiş yoludur Trigeminal sinirin 1. dalı tarafından zengin bir sinir ağına sahip

7 KORNEA Epitel Bowman Stroma Descement membranı Endotel

8 AKÖZ HÜMÖR Schlemm kanalı Episkleral ven Sistemik dolaşım
Corpus ciliare Pupilla Ön kamara Trabeküler ağ Schlemm kanalı Episkleral ven Sistemik dolaşım

9 ÖN ve ARKA KAMARA

10

11 İRİS Ön ve arka kamarayı ayırır Üveanın dıştan görülen parçasıdır
Ortadaki pupil açıklığı ile ışığın göze girişini düzenler Akomodasyon (uyum) Aköz boşalımını sağlar

12 İRİS Sfinkter pupilla kası parasempatik sinirle uyarılır: MİYOZİS
Dilatatör kas ise sempatik sinirlerle uyarılır: MİDRİYAZİS

13 VİTREUS Göz küresinin içini doldurarak şeklini veren saydam, renksiz, jel şeklindedir 4 ml %99 su Kollajen, glikoprotein ve hyaluronik asitten oluşan özel bir yapı

14 ÜVEA İris Silyer cisim Koroid

15

16 İRİS • Kornea & lens arasında aköz hümörde asılı duran, ortası delik, yuvarlak & ince bir disk Farklı koşullarda büyüyüp küçülen delik; pupilla, retinaya ulaşan ışık miktarını ayarlar, Akomodasyonda kontraksiyonu fokusu keskinleştirir

17

18 İris periferde, silier cismin ön tarafıyla devam eder Lens & kornea arasındaki boşluğu Ön & Arka Kamara ayırır pupilla aracılığıyla bağlantı halindedir Ortalama çap: 12mm, kalınlık: 0.5mm İris kökü incedir, travmayla silier cisimden ayrılabilir Pupiller kenar, lens ön yüzüyle hafif temasta iris köküne göre daha önde

19

20 İris yapısı (önden arkaya)
• 1)Endotel (ant. limitan memb.); kornea endotelinin devamı • 2)Stroma; gevşek kollajen ağ içinde, sfinkter pupilla kası, iris damar & sinirleri, pigment hücreleri • 3)Kas lifleri; istemsiz liflerden oluşur, -Sfinkter pupilla, sirküler lifler pupiller kenarda 1mm genişlik -Dilatatör pupilla, radyal lifler periferden pupiller kenara doğru • 4)Arka membran (ön epitel); Bruch membranının homoloğu • 5)Arka pigment epiteli

21

22 SİLİER CİSİM SİLİER CİSİM İç yüzeyinde;
arkada Pars Plana, silier striaları içerir önde Pars Plikata (Korona Siliaris), silier proçesleri içerir

23

24

25 SİLİER CİSİM Silier cismin katmanları (dıştan içe);
• 1) suprakoroidal lamina • 2) orbikülüs siliaris • 3) silier proçesler: tane lensle suspensuar ligamanların aracılığıyla bağlantı halinde • 4) bazal lamina & stroma • 5) epitel; silier proçeslerin apeksinde aköz hümör sekresyonunda primer rol • 6) internal limitan membran

26 SİLİER CİSİM Silier kas: • Koroidin ön kenarının dış yüzeyinde
• 3mm kalınlığında, gri, yarı-saydam dairesel bant Longitudinal Oblik lifler Sirküler lifler • Akomodasyon için esas eleman • Kasıldığında; Silier proçesleri öne çeker, Suspensuar ligamanlar gevşer, • Lens kapsül gerilimi azalır • Lens konveksleşir • AKOMODASYON artar Parasempatik innervasyon

27

28 İRİDOKORNEAL AÇI Limbusun arkasında trabeküler doku,trabeküler dokuyla iris kökü arasında da filtrasyon açısı denen bir boşluk var.

29

30

31 AÇI ELEMANLARI • Schwalbe Hattı: Descemet memb.’nın periferdeki sonlanışı • Korneal Kama: korneanın iç & dış yüzeyinin birleşim yeri • Trabekülüm: Schwalbe hattından skleral mahmuza kadar uzanır • Schlemm Kanalı: septumlarla birbirine bağlanmış limbusu halka şeklinde çepeçevre dolanan bir kanal • Skleral Mahmuz: skleranın en öndeki uzantısı • Silier Cisim: skleral mahmuzun tam arkasında, soluk kahverengi • İris Proçesleri: irisin ön yüzünden çıkan, skleral mahmuz seviyelerinde insersiyon yapan, silier cismi değişen derecelerde örten küçük uzantılar • Kan Damarları: açının en geri noktasında ışınsal

32

33 Trabeküler ağ • Uveal ağ: iris kökünden Schwalbe hattına dek uzanan en iç kısım geniş intertrabeküler boşluk; aköz geçişine direnç • Korneoskleral ağ: skleral mahmuzdan Schwalbe hattına dek uzanan, daha geniş orta kısım • Endotelyal (jukstakanaliküler) ağ : korneoskleral ağı Schlemm kanalının iç duvarında yer alan endotele bağlayan trabekülümün dar kısmıdır

34

35 Schlemm kanalı • İçi endotelle kaplı duvar kalınlığı 10μm, aköz hümör ile dolu daire şeklinde kanal İç duvarı girintiler oluşturan düzensiz endotel Dış duvarı ise düzgün dizilmiş yassı hücreler Toplayıcı kanalların ağızları

36

37 HÜMÖR AKÖZ • Ön & arka kamaraları dolduran alkali sıvı • Su + NaCl
• Lens, kornea ve trabeküler ağ gibi ön segment dokularının beslenmesi ve metabolik artıkların uzaklaştırılması • Uygun göz içi basıncını idame ettirmek Üretimi; • Aktif: %80’i pigmentsiz silier epitel tarafından , Na+/K+ ATPaz pompası (GİB seviyesinden bağımsız) • Pasif: %20’si; silier kapiller kan basıncı, plazma onkotik basıncı, GİB seviyesine bağlı olarak ultrafiltrasyon & difüzyon

38 KOROİD Arkada optik diskten önde silyer cisime kadar uzanan bol damarlı (koryokapillaris) bir tabaka Retina ve sklera arasında Retina dış katlarını oksijenizasyonunu, beslenmesini sağlar

39 KOROİD Yoğun kapiller pleksus & bu pleksusa kan götürüp, getiren damarlar Optik sinirden ora serrataya uzanan, ince, yüksek vaskülariteye sahip membran • Kalınlığı arkada; 0.22 mm, önde; 0.1mm • İç yüzü; RPE (retina pigment epiteli) ile • Dış yüzü ; sklerayla bağlantılı • En önemli fonksiyonu; Retinanın beslenmesi, Silier cisim & irise damar & sinirlerin ulaşmasını sağlamak

40

41 KOROİD Koroid 5 katmandan oluşur 1)Suprakoroid lamina (lamina fuska)
2)Haller katı (Damar tabakası) 3)Sattler katı (Damar tabakası) 4)Koryokapillaris; özellikle retinaya yakın damarlar çok ince birçok pencere (fenestrasyon) içerirler. Retinanın dış katmanlarını besler. (Damar tabakası) 5) Bruch memb. (Bazal lamina); 7 μm, RPE’ye komşu


"UVEA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları