Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Web: www.myk.gov.tr T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Meslek Standardı Hazırlama Süreci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Web: www.myk.gov.tr T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Meslek Standardı Hazırlama Süreci."— Sunum transkripti:

1 1 Web: www.myk.gov.tr T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Meslek Standardı Hazırlama Süreci

2 2 Meslek Haritasının Çıkarılması Meslek Profilinin Oluşturulması – İzlenen Yöntemler Görev, İşlem, İşlem Basamağı, Başarım Ölçütleri ve Diğer Kavramlar Seviyeler, Seviye Karşılaştırma Tablosu Örnek Çalışmalar SUNUM İÇERİĞİ

3 3 MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA SÜRECİ

4 Öncelikle standardı hazırlanacak mesleğin, Hangi sektör içinde yer aldığını Sektörde (eğer varsa) hangi iş/meslek grubuna dâhil olduğunu Sektördeki kapsam ve sınırlarını net olarak tanımlayan meslek haritası belirlenmelidir. 4 MESLEK HARİTASININ ÇIKARILMASI

5 5 MESLEK HARİTASININ ÇIKARILMASI -AMAÇ- Sektörün genel analizini yapmak, bu yolla alt–sektörlere, mesleklere, çalışan sayılarına, sektördeki anahtar eğilimlere, istihdam özelliklerine ve önceliklere ilişkin genel bir resim sağlamak, Birden fazla sektörde geçerli olan (yatay) mesleklerin de resminin ortaya çıkartılmasıyla, Ulusal Yeterlilik Sisteminde işgücü piyasasının talebi doğrultusunda bir meslek dalında yetişmiş çalışanın belirli eğitim/öğrenimle farklı bir meslek dalında kalifiye çalışan olarak geçişinin sağlanabilmesi,

6 6 AYAKKABIDA ÜRETİM AŞAMALARINA GÖRE SEKTÖRDE KULLANILAN MESLEK ADLARI AYAKKABIDA ÜRETİM AŞAMALARINA GÖRE SEKTÖRDE KULLANILAN MESLEK ADLARI 1- TASARIM BÖLÜMÜ - Tasarımcı 1- TASARIM BÖLÜMÜ - Tasarımcı 2- MODALHANE BÖLÜMÜ - Modelist 2- MODALHANE BÖLÜMÜ - Modelist 3. NUMUNE HAZIRLAMA BÖLÜMÜ 4. ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜ - Üretim Planlamacı 4. ÜRETİM PLANLAMA BÖLÜMÜ - Üretim Planlamacı 5. ÜRETİM BÖLÜMÜ A- SAYA BÖLÜMÜ B- TABAN BÖLÜMÜ a. Saya Hazırlık Bölümü - Kesimci (elle, presle, bilgisayarla) - Numaratör - Yarmacı - Kampreci - Telacı - Çaprazcı - Traşcı - Kesilmiş Ürün Ara Kalite Kontrolcü a. Saya Hazırlık Bölümü - Kesimci (elle, presle, bilgisayarla) - Numaratör - Yarmacı - Kampreci - Telacı - Çaprazcı - Traşcı - Kesilmiş Ürün Ara Kalite Kontrolcü b. Saya Dikim Bölümü - Makineci (Saya Dikimci) - Regulacı - Dikilmiş Saya Kalite Kontrolcü - Aksesuarcı - Fortcu - Bombeci - Rekapteci b. Saya Dikim Bölümü - Makineci (Saya Dikimci) - Regulacı - Dikilmiş Saya Kalite Kontrolcü - Aksesuarcı - Fortcu - Bombeci - Rekapteci a. İç Taban Bölümü - Presci - Çelik Koyma Operatörü - İlaç Sürme Operatörü - Birleştirme Operatörü - Preste Şekillendirme Operatörü - Kenar Zımparalama Operatörü - Numaralama Operatörü - İç Oyma Operatörü a. İç Taban Bölümü - Presci - Çelik Koyma Operatörü - İlaç Sürme Operatörü - Birleştirme Operatörü - Preste Şekillendirme Operatörü - Kenar Zımparalama Operatörü - Numaralama Operatörü - İç Oyma Operatörü b. Dış Taban Bölümü - Taban Presci - Zımparalama Operatörü - İlaç Sürme Operatörü - Vardola Yapıştırma Operatörü - İç Oyma Operatörü - Arka İnceltme Operatörü - Devirme Operatörü (köselede) - Frezeci - Jurdancı b. Dış Taban Bölümü - Taban Presci - Zımparalama Operatörü - İlaç Sürme Operatörü - Vardola Yapıştırma Operatörü - İç Oyma Operatörü - Arka İnceltme Operatörü - Devirme Operatörü (köselede) - Frezeci - Jurdancı 6. MONTAJ BÖLÜMÜ A. MONTAJ HAZIRLIK DEPOSU a. Depocu b.Eşleme Operatörü ( Kalıp, Alt Taban, Astar ve Taban birleştirme) A. MONTAJ HAZIRLIK DEPOSU a. Depocu b.Eşleme Operatörü ( Kalıp, Alt Taban, Astar ve Taban birleştirme) B. ÖN MONTAJ - Ön Monteci (Ön Montaj Makinecisi) - Yan Eşitleme ve Arka Yükseklik Tespit Opr. B. ÖN MONTAJ - Ön Monteci (Ön Montaj Makinecisi) - Yan Eşitleme ve Arka Yükseklik Tespit Opr. C. ARKA MONTAJ - Arka Monteci (Arka Montaj Makinecisi) - Isı Fırın Operatörü - Kaba/Kalın Zımparalama Operatörü - Pisterizmacı - Çizim Operatörü - Buhar Makinesi Operatörü - İnce Zımparalama Operatörü - İlaçlama Operatörü - Üsteci (Üste Makinecisi) - Havalı Pres Makinesi Operatörü - Şok Fırın Operatörü C. ARKA MONTAJ - Arka Monteci (Arka Montaj Makinecisi) - Isı Fırın Operatörü - Kaba/Kalın Zımparalama Operatörü - Pisterizmacı - Çizim Operatörü - Buhar Makinesi Operatörü - İnce Zımparalama Operatörü - İlaçlama Operatörü - Üsteci (Üste Makinecisi) - Havalı Pres Makinesi Operatörü - Şok Fırın Operatörü D. FİNİSAJ - Temizleme Operatörü - Kalıp Sökme Operatörü - Ökçeci (Topuk Çakma Makinecisi) - Mostracı - İç Yüzey Temizleme Operatörü -Konç Makinesi Operatörü - Kaşıklama Operatörü - Krem sürme, Bağcık takma Operatörü - Arka Form Makinesi Operatörü - Vardola Operatörü - Fırça Makinesi Operatörü D. FİNİSAJ - Temizleme Operatörü - Kalıp Sökme Operatörü - Ökçeci (Topuk Çakma Makinecisi) - Mostracı - İç Yüzey Temizleme Operatörü -Konç Makinesi Operatörü - Kaşıklama Operatörü - Krem sürme, Bağcık takma Operatörü - Arka Form Makinesi Operatörü - Vardola Operatörü - Fırça Makinesi Operatörü 7- SEVKİYAT BÖLÜMÜ MESLEK HARİTASININ ÇIKARILMASI ÖRNEK

7

8 KARA LOJİSTİK SEKTÖRÜ MESLEK HARİTASI 2. Seviye3. Seviye4. Seviye5. Seviye6. Seviye Depo Elemanı Rampa Elemanı Y ü kleme Operat ö r ü G ü mr ü k Takip ç isi Depo Sorumlusu Rampa Sorumlusu Lojistik Operasyon Sorumlusu Ara ç Tedarik Sorumlusu Lojistik Operasyon Y ö neticisi

9 Meslek Profili; mesleği icra eden kişinin sahip olması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışların kapsamlı ve doğru şekilde belirlenmesi amacı ile yapılır. 9 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI

10 Meslek profilinin oluşturulmasında;  Literatür araştırması,  Mevcut meslek standartlarının incelenmesi,  Uluslararası örneklerin/kabul görmüş standartların incelenmesi,  Çalıştaylar (mesleği icra eden uzmanların katılımıyla ortak düşünce yaratarak mesleğin tanımlanması),  Anketler,  Gözlem yöntemi,  Uzman görüşlerine başvurma, gibi adımlar kullanılabilir. 10 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI

11 Bu kapsamda, meslek profili oluşturmada izlenebilecek yöntemler; İş/Görev analizi DACUM İşlevsel (Fonksiyonel) Analiz 11 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI

12 İş/Görev Analizi: Çeşitli yöntemlerle işin/mesleğin hiyerarşik ve sistematik bir biçimde iş birimlerine (görev, işlem, işlem basamağı vb.) ayrılması ve mesleğin iş birimleri bazında değerlendirilmesi olarak tanımlanabilir. İş analizi yaparken yararlanılan bilgi kaynakları: 12 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI İş/Görev Analizi İŞ YÜKÜMLÜLERİ (İŞÇİLER) NEZARETÇİLER İŞ ANALİZCİSİ MÜŞTERİLER KİU’LAR

13 İş Analizcisi; işi etüt etme konusunda uzman olan kişidir, fakat işin içeriği hakkında çok fazla bilgili değildir. İş Yükümlüleri; işin içeriği hakkında çok fazla bilgilidirler, fakat analiz tekniklerini bilmezler. Nezaretçiler; işin içeriğini iş yükümlüsünden daha iyi bilirler, fakat analiz yöntemleri hakkındaki bilgileri azdır ve işi değerlendirirken yanlı olabilirler. Konu içeriği uzmanları (KİU); işin içeriği hakkında çok fazla bilgi sahibidirler. Bu kişiler daha önceden bu işi yapmış, iş deneyimi olan bireylerdir. 13 İŞ YÜKÜMLÜLERİ (İŞÇİLER) NEZARETÇİLER İŞ ANALİZCİSİ MÜŞTERİLER KİU’LAR MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI İş/Görev Analizi

14 İş Analizinde Kullanılan Yöntemler: Mülakat: Sorular sorularak işin yapılma adımlarının belirlenmesidir. Gözlem: İş yükümlüsünün doğal ortamında izlenerek faaliyetleri ve davranışlarının kayıt altına alınmasıdır. Anket: Önceden belirlenmiş sorulardan hareket ederek kişilerin işin içeriği hakkındaki görüşlerinin derlenmesidir. Günlük Tutma Yöntemi: ilgili kişilerin eğitilmesinin ardından, aynı zaman diliminde aynı işi yapan birden fazla kişiye bu yöntem uygulanarak kişilerin gün içerisinde yaptığı işin kısımları ortaya konur ve yanıtları arasındaki tutarlılık derecesi kontrol edilir. Grup Çalışması: İşin içeriğinin grup halinde analiz edilmesidir, Kolektif görüş bireysel görüşlerden daha sağlıklıdır. Karma yöntem: Tek yönteme bağlı kalmak yerine birden fazla güncel yöntemi uygulayarak işin özelliklerini ve gerektirdiği nitelikleri doğru bir şekilde saptamasıdır. 14 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI İş/Görev Analizi

15 DACUM Yöntemi: Mesleği icra edenlerin (iş yükümlülerinin) bir araya getirilip bir çalıştay yöntemi ile mesleğin analiz edilmesi ve analiz sonucu elde edilen iş birimlerinin ve genel olarak mesleğin belli kriterler çerçevesinde gerektirdikleri açısından değerlendirilmesi yöntemidir. DACUM’un temel felsefesi; Bir mesleği en iyi o mesleği yapan kişilerin bilip tanıması, Bir mesleği tanımlamanın en iyi yolu, mesleği icra edenlerin yapması gereken görev ve işlemleri doğru ifade etmesi, Mesleği yapabilmek için gerekli olan tüm bilgi ve beceriler, kullanılan araç/gereç/makine ve aletler ile sergilenmesi gereken tutum ve davranışların da tanımlanmasıdır. 15 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI DACUM Yöntemi

16 16 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI DACUM Yöntemi DACUM – İş Analizi Prosedürü Organizasyon şemasının çıkarılması İlk beyin fırtınası çalışması 1. Yapılacak İşin ve Metodun Gruba Anlatılması 2. İş/Mesleğin İncelenmesi 3. Görevlerin Belirlenmesi (Genel Sorumluluk Alanları) 4. Yapılan İşlemlerin Belirlenmesi İş için gerekli genel bilgi ve beceriler Tutum ve Davranışlar Alet, ekipman ve materyaller 5. Listelerin Oluşturulması 6. İşlem ve Görevlerin Gözden Geçirilmesi 7. İşlem ve Görevlerin Sıralanması

17 17

18 İşlevsel (Fonksiyonel) Analiz: İşlevsel analiz yöntemi meslek analizine önce mesleğin yer aldığı sektör içerisindeki konumunu, sınırlarını ve kapsamını belirleyerek başlar. İzlenen bu teorik yöntem meslek analizine yukarıdan aşağıya bir bakış açısı sunarak öncelikle resmin tamamını gösterip sonrasında parça parça analizine başlamaktadır. İşlevsel analizin uygulanmasında belirli seviyede teorik bilgiye sahip kişilerin yönlendirme ve gözlem yapması gerektiğinden pratikte uygulaması daha zor ve daha uzun sürelidir 18 MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI İşlevsel Analiz Yöntemi

19 19 Meslek Standardı hazırlayan kuruluşlar; kapasiteleri ve kaynakları doğrultusunda, tüm tarafların beklentilerini tam olarak karşılayabilmek üzere, iş analizine dayanmanın gereklerini yerine getirerek, bir yöntemin eksik kaldığı yerlerde onu tamamlayan farklı yöntemleri izleyerek, tek yönteme bağlı kalmadan karma yöntemler kullanabilirler. MESLEK PROFİLİNİN OLUŞTURULMASI

20 20 MESLEK PROFİLİ YÖNTEMLERİ Görevlendirilen Kuruluşlardan Örnekler MESS: Danışman nezaretinde işyeri ziyaretleri ve işyerinde birebir görüşmeler, anketler vs yapılıyor. GAZBİR: Her mesleğe yönelik oluşturulan Komisyonlar tarafından karma yöntem uygulandı. İNTES: Meslek standardı hazırlama ekibi oluşturuldu, saha ziyaretleri ile birebir görüşmeler yapılıyor, karma yöntem uygulanıyor. İTKİB-TTSİS: Meslek standardı hazırlama ekibi oluşturuldu, saha ziyaretleri sonucu veriler toplanıyor ve DACUM yöntemi ile meslek analiz çalışması yapılıyor. TÜRKLİM: Danışman nezaretinde DACUM yöntemi ile meslek analiz çalışması yapılıyor. ÇEİS: Danışman nezaretinde DACUM yöntemi ile meslek analiz çalışması yapılıyor.

21 İş/Meslek, Görev ve İşlem İlişkisi İş/Meslek tanımı İş/Meslek görevlere ayrılır Görevler, işlemlere ayrılır Görevler (6-12) ( 75-125 ) 21

22 MESLEK Nedir? İnsanın, toplumsal yaşamını sürdürebilmek, maddi ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak için; belli bir eğitim-öğrenme ve deneyim süreciyle kazandığı, belli ekonomik üretim veya hizmet alanında, belli bilgi, beceri ve yetkinliklerine dayalı olarak icra ettiği ekonomik faaliyetler grubudur. 22 Meslek ve Unvan Kavramları

23 ÜNVAN Nedir? Bir işletme veya kurumda, iş süreçlerinin işletilmesi için tanımlanmış faaliyet grupları ve/veya işlerin, özlük karşılığı olan kadro tanımlayıcılarıdır. Müdür / Şef / Amir vb. Ustabaşı, Tekniker, Formen, Supervizör, Kontrolör vb. Usta, Teknisyen vb. 23 Meslek ve Unvan Kavramları

24 Görev; mesleğin temel alanlarını tanımlayan, tek başına anlamlı, bir grup ilişkili işlemin genel başlığıdır. Performans yönünden işin belirli bir alanını tanımlar, Bir grup ilişkili işlemin genel başlığıdır, Tek başına işin anlamlı bir bölümünü tanımlar, Görev metninde tutum ve davranışlar, kullanılan araç ve gereçler ile gerekli olan bilgi ve becerilere atıf yapılmaz, Metin kısmı yüklem, nesne ve genelde sıfattan oluşur, Bir meslek ortalama 6 – 12 görevle ifade edilir. 24 GÖREV KAVRAMI

25 25 GÖREV KAVRAMI-2 Meslek kapsamındaki görevler tanımlanırken dikkat edilmesi gereken önemli iki nokta; Mesleğe özel görevler: Mesleğin ana fonksiyonlarını yansıtan, kritik konumu haiz olan görevler. Genel (torba) görevler: Aynı sektör/meslek gruplarında yer alan mesleklerde, benzer mesleklerde ya da farklı mesleklerde benzer şekilde gerçekleştirilen benzer/aynı adımlara sahip görevler.

26 26 GÖREV KAVRAMI-3 Genel (torba) görevler / işlemler:  İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak  Çevre güvenlik önlemlerini almak  Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak  İş organizasyonu yapmak  Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

27 27 GÖREVLERDE SONSUZLUK TUZAĞI Görevler ifade edilirken eylem tabanlı olarak yazılmalı, yapılan bir işlem farklı parçalar ya da farklı ürünler için tekrar tekrar yazılmamalıdır. “Sonsuzluk Tuzağı” olarak adlandırılan bu tekrarlama meslek standardının etkinliğini ve hazırlanma amacına hizmet etmesini azaltmanın yanı sıra, meslek analizinde gereksiz iş yükü de getirmektedir.

28 28 GÖREVLERDE SONSUZLUK TUZAĞI Örnek: İşlem “hamur hazırlamak” ise bunun pasta, ekmek vb. ürünler için başarılması gerektiği ifade edilir (ürün tekrarına girmeden). Diğer bir örnekte ise, “bakım-onarım yapmak” için her araç/bileşen için tekrarlardan kaçınıp, bu görev/işlemin hangi araç/bileşen için olduğu dip not ile ifade edilir. !!! Önemli olan husus yeterliğin sergilenmesinde gereken bilgi ve becerinin farklı olduğu durumları ortaya çıkartmak, benzer bilgi ve beceri gerektiren yeterliklerde tekrarlardan kaçınmaktır.

29 İşlem; gözlemlenip ölçülebilir çıktıları olan başlangıç ve bitiş noktaları belirli anlamlı iş birimleridir. Sonucunda bir ürün, hizmet ya da karar çıkar, Devredilebilir bir iş birimini temsil eder, Kesin bir başlangıç ve bitiş noktası vardır, Kısa sürede yapılabilir, Gözlemlenebilir ve ölçülebilir, İki veya daha çok basamaktan oluşur, Diğer işlemlerden bağımsız olarak yapılabilir, İşlemi yaparken gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışlara, alet ve ekipmana referans vermeden açıkça ifade edilir, Bir görev ortalama 6 – 12 adet işlem ile tanımlanır. 29 İŞLEM KAVRAMI

30 30 GÖREV-İŞLEM ÖRNEKLERİ MESLEK GÖREV İŞLEM : Öğretmen : Ders hazırlamak : Alıştırma geliştirmek MESLEK GÖREV İŞLEM : Bahçıvan : Bitkilere bakmak : Ağaçları Budamak

31 İşlem Basamağı: Bir işlemin yerine getirilmesinde gözlenen ve alt parçalara ayrılamadan tek başına bir eylem ifade eden başlıca adımlardır. Dolayısıyla her bir işlemin gerçekleşmesinde en az iki işlem basamağı tanımlanmalıdır. 31 İŞLEM BASAMAĞI MESLEK GÖREV İŞLEM BASAMAK : Öğretmen : Ders hazırlamak : Alıştırma geliştirmek -Alıştırma kağıtlarını bastırmak -Alıştırmaları çoğaltmak

32 İş, Görev, İşlem ve İşlem Basamağı Örnekler İŞ GÖREV İŞLEM BASAMAK - Bahçıvan - Bitkilere bakmak - Bitkileri sulamak -Hortumu bağlamak -Musluğu açmak İŞ GÖREV İŞLEM BASAMAK - Bahçıvan - Bitkilere bakmak - Ağaçları budamak -Budama makasını almak -Dalları kesmek 32

33 BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ 33 Çalışanın mesleği icra etme kabiliyetini objektif olarak ölçmeyi ve değerlendirmeyi sağlamanın yanı sıra, öncelikle ulusal düzeyde uzun vadede ise dünyada kabul görmüş normlara göre mesleği belirli standartlarda icra etmeye imkân tanıyan değerlendirme kriterleridir. Eylemin ulusal ve uluslar arası düzeyde belli standartlar çerçevesinde, yaygın olarak kabul edilmiş referans noktalarına göre yapılmasının kriteridir. Çalışanın meslek kapsamında yaptığı işleri değil işi doğru yapmış olmasını, işi yaparken bilgi ve becerilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanıp kullanmadığını değerlendirir. Başarım ölçütleri işlem basamakları ile karıştırılmamalıdır. Birçok işlem için başarım ölçütü belirlemeye gerek kalmadan, görevler için bir ve ya birkaç başarım ölçütü belirlenerek arzu edilen sonuca ulaşılabilir.

34 34 BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ -ÖRNEK- GörevlerİşlemlerBaşarım Ölçütleri Kod u AdıKoduAdıKoduAçıklama A Oda temizliği ve düzenlemesi yapmak A.1Zemin temizliği yapmak A.1.1 Zemini denetleyip temizlik esnasında kullanacağı araç- gerece zarar verebilecek yabancı nesneleri toplar. A.1.2 Zemini cinsine uygun araç-gereç ile çıkışa en uzak yerden başlayarak temizler A.2Toz almakA.2.1 Oda çıkış kapısına en yakın yerden başlayarak yüzeye uygun hareketlerle yukarıdan aşağıya doğru, konuğa ait eşyaların yerlerini değiştirmeden, arızaları denetleyerek toz alır. A.3Yatak yapmakA.3.1 Alt çarşafı ütü çizgilerine dikkat edip, savurmadan, köşelerde zarf oluşturarak yerleştirir. B Periyodik temizlik yapmak B.1 Lejyonella bakımı yapmak B.1.1 Teknik servis bölümü ile birlikte klima kapakları, duş başlıkları, bataryalar ve giderlerin dezenfeksiyonunu gerçekleştirir. MESLEK: ODA TEMİZLEME VE DÜZENLEME GÖREVLİSİ

35 35 BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ -ÖRNEK- GörevlerİşlemlerBaşarım Ölçütleri KodAdıKodAdıKodAçıklama A Baca montaj ön hazırlığı yapmak A.1 Projeye uygun baca elemanlarını seçmek A.1.1 Baca etiketini TS ve EN standartlarına göre okur ve yorumlar. MESLEK: BACACI

36 36 BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ -ÖRNEK- GörevlerİşlemlerBaşarım Ölçütleri KodAdıKodAdıKodAçıklama A Boyanacak yüzeyleri hazırlamak A.1 Boyanacak yüzeyleri mekanik olarak hazırlamak A.1.1 Boyanması gereken yüzeylerin boya kalite gerekliliklerini teknik dokümanlarda belirlenen öngörüler doğrultusunda tespit eder. MESLEK: OTOMOTİV BOYACISI

37 37 BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ -ÖRNEK- GörevlerİşlemlerBaşarım Ölçütleri KodAdıKodAdıKodAçıklama A Kalite güvence dokümanlarına ve yönergelerine uygun çalışmak A.1 Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak A.1.1 Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan ayarların kullanım kılavuzuna uygunluğunu denetler. A.1.2 Bakımı ve onarımı gerçekleştirilen makine ya da sistemin teknik özelliklerine uygun şekilde çalıştığını kontrol eder MESLEK: MAKİNE BAKIMCI

38 38 ULUSAL MESLEK STANDARDI FORMATI GörevlerİşlemlerBaşarım Ölçütleri KodAdıKodAdıKodAçıklama A……………. A.1……………… A.1.1………………………………………………………. A.1.2………………………………………………………. A.1.3………………………………………………………. A.2……………… A.2.1………………………………………………………. A.2.2………………………………………………………. A.2.3………………………………………………………. A.2.4………………………………………………………. A.2.5……………………………………………………….

39 39 ULUSLARARASI STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ YAPILMASI Amaç: Sektörde mevcut ve ortaya çıkmakta olan uluslararası gerekliliklerin belirlenmesi ve mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınırlığının sağlanması Analiz sonuçlarının gözden geçirilmesi İçerik ve şekil olarak “Ulusal Meslek Standardı Formatı”na dönüştürülmesi Eş zamanlı olarak, uluslararası meslek standartlarını incelemek yoluyla karşılaştırmalı analiz yapılması ve her iki sonucun birbiriyle bütünleştirilmesi

40 Meslek analizinin yapılması ve meslek profilinin oluşturulması süreçlerinin devamında elde edilen Görev İşlem Başarım Ölçütleri Süreçte toplanan veri ve bilgilere dayanarak Meslek kapsamında icra edilen eylemler ve mesleğin ana fonksiyonları hakkında fikir verecek şekilde meslek tanımı yapılır. 40 MESLEK TANIMININ YAPILMASI

41 ÖRNEK: Bacacı (Seviye 4) Bacacı; iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, baca projelendirme çalışmalarına katılan, baca montaj ön hazırlığı ve dikey ve yatay montaj yapan, montajı yapılmış bacayı devreye alan, periyodik baca kontrollerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir. 41 MESLEK TANIMININ YAPILMASI

42 42 SEVİYE Meslek Standartları farklı karmaşıklık, çeşitlilik ve özerklik derecelerine sahip olabilir. Bu dereceler bir işin icrası için gerekli olan yeterliğin farklı seviyelerini temsil eder. Her seviyenin özellikleri, bilgi, beceri ve o seviye için gerekli öğrenmenin sonucunda ortaya konması beklenen yetkinlikleri tanımlayan bir “seviye tanımlayıcı” ile tanımlanır.

43 43 SEVİYE BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ teorik ve pratik bilginin genişliği ve derinliği; kavramaya, yaratıcılığa ve pratiğe ilişkin becerilerin karmaşıklığı; entelektüel becerilerin karmaşıklığı; kişinin aldığı sorumluluğun miktarı; problem çözme ve/veya yaratıcılığın derecesi; ekip çalışması miktarı; liderlik ve hesap sorulabilirliğin kapsamı ……..

44 44 AVRUPA YETERLİLİK ÇERÇEVESİ 8 REFERANS SEVİYESİ 8 Doktora 7 Uzman Profesyonel Yeterlilikler, Üst Düzey Yönetici Yeterlilikleri (Yüksek Lisans) 6 Profesyonel ve Yönetici Mesleki Yeterlilikleri (Lisans) 5 İleri Mesleki Yeterlilikler (Ön-lisans) 4 Tam Yetkinliği Olan Ara Eleman Yeterlilikleri (Yaygın Eğitim Sertifikası, Mesleki/Teknik Lise Diploması) 3 Yarı-Yetkin Ara Eleman Yeterlilikleri (Yaygın Eğitim Sertifikası) 2 Temel Mesleki Yeterlilikler (Yaygın Eğitim Sertifikası) 1 Meslek Öncesi Yeterlilikler (İlköğretim Diploması)

45 45 MESLEK STANDARDI SEVİYE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU ………… MESLEK STANDARDI Seviye … Bölüm Kodu Açıklama Bölüm Kodu Açıklama Bölüm Kodu Açıklama 2. MESLEK TANIMI 3. MESLEK PROFİLİ 3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri: Açıklama (Seviye …) 3.2. Kullanılan Araç, Gereç, Malzeme ve Ekipmanlar: 3.3. Bilgi ve Beceriler: 3.4. Tutum ve Davranışlar:

46 46 DİĞER KAVRAMLAR Bilgi ve Beceriler: Çalışanın belirli bir iş alanında performans gösterebilmesi ve problemleri çözebilmesi için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) kabiliyet ile bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında sahip olduğu teorik ve/veya fiili bilgilerdir. Bilgi ve Beceriler: Çalışanın belirli bir iş alanında performans gösterebilmesi ve problemleri çözebilmesi için gerekli olan bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünme) ve pratik (el becerisi ve yöntem, malzeme, araç ve gereçlerin kullanımı) kabiliyet ile bir iş alanına ilişkin olgular, ilkeler, süreçler ve genel kavramlar hakkında sahip olduğu teorik ve/veya fiili bilgilerdir. Tutum ve Davranışlar: Mesleğin başarı ile icrasında çalışanın süreç boyunca tüm iç ve dış müşterileri ile olan ilişkilerinde takınması gereken hal ve hareketlerdir. Tutum ve Davranışlar: Mesleğin başarı ile icrasında çalışanın süreç boyunca tüm iç ve dış müşterileri ile olan ilişkilerinde takınması gereken hal ve hareketlerdir. Araç, Gereç ve Ekipman: Mesleğin icrasında kullanılan ve çalışanın, kullanımı ile ilgili gerekli her türlü bilgiye sahip olmakla sorumlu olduğu donanımlardır.

47

48

49

50

51 51 Teşekkürler…


"1 Web: www.myk.gov.tr T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Meslek Standardı Hazırlama Süreci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları