Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

2 Güvenlik Asla incitmez!!!
İş kazaları acı verir...

3 Amaç Katılımcıların iş yerlerinde güvenli çalışmaları için işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarının gerekliliğini kavrayabilmeleri

4 ANA NOKTALAR İş kazasının tanımı Güvensiz Hareketler ve Şartlar
İş güvenliği tanımı Meslek hastalıkları Bireysel Korunma malzemeleri ve Uyarı İşaretleri Yanma Olayı ve Yangın,Yangın Söndürme Cihazları Temizlik ve Düzen Kaza İstatistikleri

5 İŞ KAZASI Aşağıdaki hal ve durumlarda meydana gelen: Sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. (S.G.Kanunu madde: 13/a)

6 a. Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c. Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanda, d. Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, e. Sigortalının, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında

7 İŞ KAZALARI %1 %19,5 %79,5 1 2 3 1 Güvensiz hareketler
2 Güvensiz şartlar 3 Bilinmeyen

8 Güvensiz Hareketler Sorumsuz biçimde görev verilmeden yada uyarılara aldırmadan güvensiz çalışmak, Güvenlik donanımını kullanılmaz duruma sokmak, Tehlikeli cihazlar kullanmak yada donanımını güvensiz biçimde yönetmek, Güvensiz yükleme, istif, karıştırma, yerleştirme ve benzeri davranışlar,

9 Güvensiz Hareketler Güvensiz durum yada duruşlar,
Hareketli yada tehlikeli yerlerde çalışmak, Şaşırmak, kızgınlık, suiistimal, irkilme gibi davranışlar, Tehlikeli hızda çalışma yada alet kullanma, Güvenliği önemsememek yada kişisel koruyucu malzemeyi kullanmamak

10 Güvensiz Şartlar İşyerinde kötü koruyucu yapılmış olması,
Koruyucunun hiç yapılmamış olması Kusurlu, pürüzlü, sivri, kaygan, eskimiş, çatlak aletler, Güvensiz yapılmış , alet, tesis ve benzerleri Güvensiz düzen, yetersiz bakım, tıkanıklıklar, kapanmış geçitler,

11 Güvensiz Şartlar Yetersiz aydınlatma, göz kamaştıran ışık kaynakları,
Güvensiz iş elbisesi yada gözlük, eldiven ve maske vermemek, yorucu yüksek topuk ve benzeri şeyler, Yetersiz havalandırma, kirli hava kaynakları vb. Güvensiz yöntemler ve mekanik, kimyevi, elektriksel, nükleer koşullar.

12 Çalışanların en çok zarar gören organları
% 15 %8 %10 %3 %15 %34 İLO verilerinden alınmıştır

13 İŞ GÜVENLİĞİ İş yerlerinde işin yapımı ve yürütümü ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, Sağlığa zarar verecek tehlikelerden korumak, Daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalara denir.

14 Yaşamınızı Koruyunuz. Giden Geri Gelmez!!!!!

15 İş Güvenliğinde İşçilerin Sorumlulukları
İŞ GÜVENLİĞİ KONULARINI BENİMSEMELİ EMNİYETSİZ DURUMLARI RAPOR ETMELİ KAZA İHTİMALİNİ VEYA YARALANMASIZ KAZALARI RAPOR ETMELİ İŞ GÜVENLİĞİ EKİPLERİNDE GÖREV ALMALI TAVSİYELERDE BULUNMALI YENİ İŞÇİLERİ HİMAYELERİNE ALMALARI

16 İş kazasından sadece kaza geçiren işçi zarar görmüyor
S.G.K.’NIN BU ALANDA ÖDEDİĞİ TAZMİNATLAR S.G.K.’NIN KAZA GEÇİREN İŞÇİ İÇİN ÖDEDİĞİ BAKIM, TEDAVİ, İLAÇ MASRAFLARI İŞÇİNİN İŞE GİDEMEMESİ NEDENİ İLE UĞRANILAN KAYIP ÖLÜM YADA SAKATLIK NEDENİ İLE İŞÇİ YAKINLARININ KAYIPLARI İŞYERİNDE KAZA NEDENİ İLE KULLANILMAYAN ARAÇ-GEREÇ ZARARI KAZA NEDENİ İLE KULLANILAMAYAN ARAÇ- GEREÇLERDEN DOĞAN ÜRETİM KAYBI İŞYERİNDE MORALİ BOZULAN DİĞER İŞÇİLERİN VERİMLİLİK KAYBI

17 MESLEK HASTALIĞI Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. (S.G. Kanunu madde:14)

18 ÇEŞİTLİ MESLEK HASTALIKLARI
Gürültü nedeniyle oluşan kulak ve sinir hastalıkları, Tozlardan meydana gelen hastalıklar Civa bileşikleri, çimento, fosfor gibi maddelerin sürekli teması ve teneffüsünün meydana getirdiği çeşitli deri, nefes yolları ve sindirim sistemi hastalıkları Röntgen ışınlarının meydana getirdiği hastalıklar Boya işinde çalışanlarda meydana gelen hastalıklar Yapıştırma işinde meydana gelen hastalıklar.

19 Çeşitli Meslek Hastalıkları
Silisli tozlara maruz kalınması yüzünden silikoz, Asbest tozlarına maruz kalınması yüzünden asbestoz, Pamuk tozlarına maruz kalınması yüzünden bisinoz, Kurşun ve kurşun tozlarının neden olduğu hastalıklar, Çeşitli solventlerin neden olduğu deri hastalıkları, Gürültü sebebleriyle işitme kayıpları, Basınçlı hava (dekompresyon) hastalığı, Tabii ve suni radyoaktif maddelerin neden olduğu hastalıklar, Mesleki bronşiyal astım.

20 Bireysel Korunma Malzemeleri
Kişisel koruma malzemeleri , iş güvenliği tekniği ve mevcut standartlara rağmen yok edilemeyen tehlikelere karşı kişisel olarak korunmak için kullanılması gereken araçlardır. Bu malzemeler işin durumuna göre koruyucu özelliğininvr kullanım rahatlığının iyi olmasına dikkat edilmelidir.

21 BARET Gezer vincin olduğu ve yüksekte çalışma olan yerlerde zeminde çalışanların, çatı arası gibi başı çarpma durumu olan yerlerde ve inşaatta çalışanların başlarını korumak için baret kullanılmalıdır.

22 GÖZLÜK Işınlardan, asit, sıçramalardan, buhardan, taşlama veya polisajdan, talaşlı imalatta kullanılan makinalardan gözleri korumak için çeşitli nitelikte gözlükler vardır.İşin durumuna göre en uygunu seçilmeli ve kullanımı kesinlikle ihmal edilmelidir.

23 YÜZ SİPERİ Fazla talaş, kıvılcım ve toz çıkaran işlerde (Döner yüksek devirli testereler, taşlama işleri...)yapılan çalışmalarda kullanılır.Ayrıca çalışma esnasında derinizi etkileyen sıvılar veya maddelerle temas etmeniz gerektiğinde cilt koruyucu ilaçların tedavi edici olmadığını bilmek ve bunları deri tahrip olmadan kullanmak gerek.

24 MASKE Zararlı gazlardan, buhardan ve tozlardan korunmak için filtreli veya temiz hava verici maskeler kullanılır. Filtreli maskelerde doğru filtre seçilmesine dikkat edilmelidir.

25 EMNİYET KEMERİ Yüksek yerdeki (2 m fazla) çalışmalarda (Pencere temizliği, çatı işleri, elektrik direkleri üzerindeki işler v.b.) kullanılır. Emniyet kemerleri kullanılmadan evvel dikkatle muayene edilmelidir.

26 YANMA ve YANGIN Yanma Yanma, okside olabilen maddelerin oksijenle olan reaksiyonudur. YANMANIN TEMEL ELEMANLARI 1. Yanıcı Madde 2. Oksijen Yanıcı madde Oksijen Sıcaklık 3. Sıcaklık(kıvılcım) Yanma Üçgeni Bu temel elemanlardan biri ortadan kaldırılırsa yanma olmaz. Yanma mevcutsa söner.

27 ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER
YANGIN Yangın olması için öncelikle yanma olayının meydana gelmesi gerekir. Fakat her yanma olayı bir yangın değildir. Kısaca yangın istenmeyen yanma olayıdır. YANGIN ÇIKMAMASI İÇİN ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER 1. Yangın tehlikesi bulunan yerlerde: a) Sigara içme yasaklanmalıdır.(Gerekli uyarı levhaları konulmalıdır.) b) Açık ateş ve kıvılcım çıkaran takımlar kullanılmalıdır. c) Elektrik tesisatı ve kullanılan elektrikli araçlar kapalı sistem olmalıdır.

28 d) Yakıtlar (tiner, benzin vb.) açık kaplarda bulundurulmamalı,
döküntüler derhal temizlenmelidir e) Uygun ve yeterli havalandırma sistemi yapılmalıdır. f) Çalışan personel yangınla ilgili hususlarda eğitilmelidir. 2. Çalışma yerinde ve tesisatlarda yapılacak kaynak işlemleri sorumlu amirin izni alınmadan yapılmalıdır. 3. Tiner, benzin gibi yakıt buharlarının yanıcı gazların hava veya oksijenle bazı oranlardaki karışımları infilak edicidir. İnfilak edici karışım meydana gelebilecek yerlere ateşle girilmesi yasaklanmalı, yakıt buharı veya gaz kaçağı olduğu görülen yerler derhal havalandırılmalıdır.

29 4. Boş yakıt fıçıları sehpa olarak kullanılmamalı, onarımları so-
rumlu amirin izni olmadan yapılmamalıdır 5. Yanıcı gaz tüpleri ısı kaynakları yakınında ve güneşte uzun süre (eli yakacak kadar ısınıncaya kadar) bırakılmalıdır. 6. Yanıcı gaz tüpleri kullanım esnasında devrilmemesi ve taşınır- ken düşürülmemesi için gerekli tedbir alınmalıdır 7. Oksijen tüpleri yağlı elle açılıp kapanmamalı ve ventil sıkışma- sında yağlama yapılmamalıdır 8. Yanıcı sıvıları depolanması depolama talimatına uygun olarak yapılmalıdır.

30 9. Temizleme işlerinde kullanılan parlayıcı yakıtlar kullanıldıktan
sonra kanalizasyona akıtılmamalıdır. 10. Bacalar periyodik olarak temizletilmelidir. 11. Elektrik tesisatları, tesisat yönetmeliğine uygun olarak yaptırılmalıdır. 12. Seyyar elektrik kabloları kullanılacak güce uygun seçilmeli, kısa devre olmaması için gerekli kontrol yapılmalıdır

31 YANICI GAZ PATLAMALARI
BÜTANGAZ TÜPLERİ VE YANICI GAZ PATLAMALARI Bütangaz tüplerinin girmediği yer yok gibidir. Fabrikalara , dükkanlara, mağazalara, camilere girmiştir. Evlerimizin demirbaşlarındadır. Bilinçli kullanılırsa hiçbir zararı yoktur. Ama en ufak bir dikkatsizlik yapıldığında büyük kazalara neden olur. Bütangaz Tüplerinin Patlama Nedeni Çarpma veya düşürmede ani darbe etkiyle basınç yükselmesinden, 2. Sıcaklık etkisiyle (250 C 0 den fazla ısınmaktan korursak patlamaz.

32 Bütangaz Tüplerinin Patlama Nedeni
Tüpün patlamasından daha büyük tehlike ise gazın vereceği zarardır. Gazın yapacağı zarar üç çeşittir. 1. Zehirlenme etkisi 2. Yangın Çıkarma etkisi, 3. Patlama etkisi

33 Yangın Söndürme Aletleri ve Söndürücüler
Bir yangın anında açılması gereken kapalı yerleri açmak,yanmakta olan kısmın üzerini kum gibi maddelerle örtmek veya yaklaşılamayan yerden bir eşyayı çekmek için kazma,kürek,balta,kanca,merdiven,emniyet kemeri gibi malzemeler kullanılmalıdır.Bu yangın aletlerinin her işyerinde bulundurulması gerekir.

34 Söndürme Araçlarının Kullanım Alanları

35 Yangın İhbar Talimatı

36 TEMİZLİK VE DÜZEN İşyerinde güvenlik; temizlik, düzen, ve iyi bakımla sağlanır. Bu bakımdan işyerlerinde temizlik, düzen ve bakıma gerekli özen gösterilmeli ve devamlılığı sağlanmalıdır. Bunun için 1.Çalışan yerler daima temiz ve düzenli olmalıdır. 2.Bütün aletler kullanıldıktan sonra temizlenmeli, gereken bakım onarım yapılarak düzenli bir şekilde yerlerine konulmalıdır. 3.Çalışan makineler paydostan önce temizlenmelidir. 4.Geçiş yolları daima temiz olmalı, hiçbir engel bulunmamalıdır

37 TEMİZLİK VE DÜZEN 5.Yağ, su ve diğer sıvı döküntüler derhal temizlenmelidir. 6.Uygun yerlere temiz ve boyalı çöp kutuları konulmalıdır. 7.Makineler temiz ve boyalı olmalı makinelerin koruyucuları, hareketli kısımları hidrolik kısımları ve çeşitli buhar,hava, gaz boruları ayrı ayrı özel olarak belirlenmiş renklerle boyanmalıdır 8.Temizlik ve düzen tüm çalışanlara benimsetilmelidir.

38 78.980 1473 4.374 1999 yılında İŞ KAZASI GEÇİREN SAYISI
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZA SAYISI ÖMÜR BOYU SAKAT KALANLAR 78.980 4.374 1473 Ssk 1997 istatistik yıllığı

39 İŞ KAZALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
Ssk 1999 istatistik yıllığı

40 İş Kazalarının Meydana Geldiği İş Saatlerine Göre Dağılımı
1993 1994 1995 1996 1999 1.Saat 35.624 34.404 35.575 37.878 33.226 2.Saat 15.980 12.014 10.435 8.961 8.549 3.Saat 12.618 10.794 11.237 11.302 8.204 4.Saat 11.927 9.059 7.814 7.259 7.189 5.Saat 6.073 4.219 4.399 4.210 4.187 6.Saat 6.545 4.882 4.587 4.146 3.355 7.Saat 9.686 7.006 6.100 5.829 5.378 8.Saat 11.066 9.676 7.741 7.205 7.833 9.Saat+ 44 33 72 17 34 TOPLAM 92.087 87.960 86.807 77.955

41 İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Sonucu Ölüm Sebebine Göre Dağılımı
Ssk 1997 istatistik yıllığı

42 1999 Yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin yaş grubuna göre dağılımı
Ssk 1999 istatistik yıllığı

43 İŞ KAZALARININ SİGORTALININ HİZMET SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI
Ssk 1999 istatistik yıllığı


"Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları