Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA) Güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli insan davranışının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA) Güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli insan davranışının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını."— Sunum transkripti:

1 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA) Güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli insan davranışının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını yaratan nedenlerin saptanması, ortadan kaldırılması ve bunların neden olduğu kayıp işgünlerinin azaltılarak verimliliğin yükseltilmesi ulaşılmak istenen sonuçlardır.

2 İş Kazaları Her tür iş ve endüstride istihdam sonucu doğan, bireysel yaralanma veya maddi hasara veya üretim akışına aksamaya yol açan ve bireysel yararlanma yaratabilecek istenmeyen olaylara iş kazası denir (bireysel bir hasar olmasa da). Her tür iş ve endüstride istihdam sonucu doğan, bireysel yaralanma veya maddi hasara veya üretim akışına aksamaya yol açan ve bireysel yararlanma yaratabilecek istenmeyen olaylara iş kazası denir (bireysel bir hasar olmasa da).

3 İş kazalarının yasal tanımı(506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olay iş kazasıdır. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhca arızaya uğratan olay iş kazasıdır.

4 Tehlikeleri Oluşturan Kaynaklar İnsan (Cinsiyet, yaş, kültür, kişilik, fiziki yapı) İnsan (Cinsiyet, yaş, kültür, kişilik, fiziki yapı) Çevre ( İklim, zaman, işyeri özellikleri, gözetim) Çevre ( İklim, zaman, işyeri özellikleri, gözetim) Makinalar Makinalar Enerji kaynakları( Mekanik, elektrik, ısı- buhar-termal, radyasyon-nükleer) Enerji kaynakları( Mekanik, elektrik, ısı- buhar-termal, radyasyon-nükleer)

5 Meslek Hastalıkları 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

6 Meslek Hastalıklarının Nedenleri Madensel cisimlerden oluşanlar Madensel cisimlerden oluşanlar Organik cisimlerden oluşanlar Organik cisimlerden oluşanlar Fizik ve mekanik etkilerden oluşanlar Fizik ve mekanik etkilerden oluşanlar Tozlardan oluşanlar Tozlardan oluşanlar Bakterilerden oluşanlar Bakterilerden oluşanlar Örgütün psiko-sosyal ortamı Örgütün psiko-sosyal ortamı

7 Koruma İşlevinin Örgütlenmesi 1. Yönetim: Sorumluluğun yüklenilmesi-iş güvenliği politikalarının duyurulması 1. Yönetim: Sorumluluğun yüklenilmesi-iş güvenliği politikalarının duyurulması 2. Sorumluluk dağıtımı: Yöneticilere, gözetimcilere, işgörenlere 2. Sorumluluk dağıtımı: Yöneticilere, gözetimcilere, işgörenlere 3. Güvenli çalışma koşulları için gerekli bakım ve çalışmalar 3. Güvenli çalışma koşulları için gerekli bakım ve çalışmalar 4. İş güvenliği için gerekli eğitim sisteminin kurulması 4. İş güvenliği için gerekli eğitim sisteminin kurulması 5. Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi 5. Kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi 6. Tıbbi ve ilk yardım sistemleri 6. Tıbbi ve ilk yardım sistemleri 7. İşgörenlerin bireysel sorumlulukları 7. İşgörenlerin bireysel sorumlulukları

8 Koruma İşlevine İlişkin Diğer Konular İşyerinde şiddet: Bir veya birden fazla işgörenin veya müşterinin diğer işgören veya işgörenlere karşı gösterdiği ve fiziksel veya ruhsal olumsuz sonuç yaratan davranışlar (darp, yaralama, cinayet, tehdit, taciz(cinsel, ırksal, dinsel vb.) zorbalık, hakaret vb.). İşyerinde şiddet: Bir veya birden fazla işgörenin veya müşterinin diğer işgören veya işgörenlere karşı gösterdiği ve fiziksel veya ruhsal olumsuz sonuç yaratan davranışlar (darp, yaralama, cinayet, tehdit, taciz(cinsel, ırksal, dinsel vb.) zorbalık, hakaret vb.).

9 İşyerinde Şiddeti En Aza İndirmek Kadrolama işlevi ve işyerinde şiddet Kadrolama işlevi ve işyerinde şiddet Referans ve geçmiş incelemesi Referans ve geçmiş incelemesi Testler Testler Eğitim Eğitim

10 Çalışanlara verilecek eğitim Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler Kaza, yaralanma ve hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Kaza, yaralanma ve hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması İş ekipmanlarının güvenli kullanımı İş ekipmanlarının güvenli kullanımı Çalışanların yasal hak ve sorumlulukarı Çalışanların yasal hak ve sorumlulukarı

11 Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma Kişisel koruyucu alet kullanımı Kişisel koruyucu alet kullanımı Ekranlı ekipmanlarla çalışma Ekranlı ekipmanlarla çalışma Uyarı işaretleri Uyarı işaretleri Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler Temizlik ve düzen Temizlik ve düzen Yangın olayı ve yangından korunma Yangın olayı ve yangından korunma Termal konfor şartları Termal konfor şartları Ergonomi Ergonomi Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri İlk yardım, kurtarma İlk yardım, kurtarma


"İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞGÖREN SAĞLIĞI (KORUMA) Güvenli bir çalışma ortamının yaratılması için gerekli insan davranışının sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları