Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 “Hedef Gruplara Yönelik Yaratıcı Kütüphane Hizmetleri” Halk Kütüphaneleri Bölge Semineri
Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

2 Neden “Hedef Grup?” Halk kütüphaneleri için yeni hizmet anlayışı : Toplumu gruplara ayırarak herkese hizmet Toplumun bütün bireylerinin gereksinimlerinin farklı olması Hizmetin merkezine kullanıcıyı koymak Toplumsal dışlanmayla mücadele Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri güçlendirmek

3 Neden “Yaratıcı Hizmetler?”
Toplumsal, ekonomik, kültürel yaşam ve koşullar değişiyor. Toplumsal gruplara yönelik hizmetler “yaratıcı” olmak durumunda. Her grubun özelliğine göre hizmet üretmek yaratıcılığı gerektirir.

4 Hedef Gruplar kim? Çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar.
Memurlar, işçiler, emekliler, ev kadınları, işsizler. Engelliler, işsizler, eve bağlı insanlar, Hastalar, tutuklu-hükümlüler, kimsesizler. Göçmenler, azınlık üyeleri. Kırsal alanda, uzak semtlerde ve gecekondu bölgelerinde yaşayanlar. Yoksul, zengin ya da orta gelir grubundakiler. Okuma yazma bilmeyenler, eğitim düzeyi zayıf, orta ve yüksek olanlar. Yöreye özgü meslek grupları (İşçiler, garsonlar, dericiler, turizmciler, ormancılar, balıkçılar, üzüm-zeytin üreticileri vb.)

5 Yaratıcı Hizmet Üretmede Aşamalar
Kime hizmet sunmak istiyoruz? Hangi hizmetleri, nasıl sunacağız? Hizmeti nasıl duyuracağız? Bu hizmet ile ulaşmak istediğimiz hedef nedir? Bu hizmetin finansmanını nasıl sağlayacağız? Bu hizmeti ne kadar süre ile vereceğiz?

6 Kime hizmet sunmak istiyoruz?
Hedef kitlenin; Bilgi gereksinimlerini saptamak, Eğitim düzeylerini saptamak, Kültürel özelliklerini saptamak, İlgi alanlarını saptamak, Boş zaman alışkanlıklarını saptamak.

7 Hangi hizmetleri, nasıl sunacağız?
Hedef kitleye hitap eden; Derme profili, Teknik donanım, Mekan tasarımı-mobilya, Ortaklıklar

8 Hizmeti nasıl duyuracağız?
Sadece kullanıcılar değil, yönetici, politikacı, bürokrat ve ortaklara duyurmak. Medya, halkla ilişkiler, reklam. Duyuru bültenleri, rehberler, web sayfası, e-posta.

9 Bu hizmet ile ulaşmak istediğimiz hedef (Performans) nedir?
Somut hedefler belirlemek, Belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek.

10 Finansman-Zaman Planlaması
Ortak, sponsor arama-bulma, Gerçekçi ve geniş kapsamlı bir zaman planlaması, Hizmetin başlangıcından itibaren zaman planlaması, Hangi personeli ne zaman kullanacağını iyi bilmek.

11 Bazı Örnekler

12 Sonuç Bazı “klasik” hizmetleri sürdürmekle birlikte, hizmet anlayışımızı değiştirmeliyiz. “Herkese” diyerek “her gruba” ya da “her gruba” diyerek “herkese” hizmet vermeliyiz. İçinde bulunduğumuz koşulları zorlamalıyız. Sürekli “yaratıcı-yenilikçi” hizmetler tasarlamaya çalışmalıyız.

13 TEŞEKKÜRLER


"Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları