Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM Ercan EROĞLU Yalova 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM Ercan EROĞLU Yalova 2006."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM Ercan EROĞLU Yalova 2006

2 Değişimin kaçınılmaz olduğu bir dünyada
Stratejik yönetim yükselen bir paradigma olarak yönetim biliminde yerini almıştır

3 Dünyadaki sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak planlama kavramında da değişimler yaşanmıştır.
uzun vadeli planlama Stratejik Planlama 1980 ve sonrası Stratejik yönetim

4 YÖNETİM KURULU Planlama Kurulu Birim A Birim B Birim C Birim D

5 Stratejik planlamada; kurumun örgütlenme modelinde yönetim kurulunun altında planlama uzmanlarından oluşan stratejik planlama kurulu bulunmaktadır. Bu kurul kurumun diğer birimleri ve çalışanlarıyla hiçbir ilişkide ve deneyim paylaşımında bulunmamaktadır.

6 Bu durum planlama kurulunun hazırladığı planların örgüt içi yaşanan “yabancılaşma”dan dolayı gerçeklikten kopuk, sahici olmayan bir planlamayı gündeme getirmektedir.

7 Stratejik yönetim yaklaşımında ise;

8 YÖNETİM KURULU Planlama Kurulu Birim B Birim A Birim C Birim D

9 Planlama kurulunun örgüt içinde ayrı örgütlenmesine gidilmez, kurumun planlaması sürecine herkesin katılması beklenir ve istenir.

10 Stratejik Yönetim; Örgütlerde geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gerekli işlemlerin saptanmasına olanak sağlayan bir yönetim tekniğidir.

11 Yapılan tanım içinde; başlıca 4 unsur yer alır, bunlar
Misyon Vizyon Strateji Operasyon (Uygulama)

12 Stratejik Yönetimin esasen bu dört kavramı içeren bir yönetim tekniği olduğunu söyleyebiliriz. Stratejik Yönetimin en önemli özelliği örgütün hem kendi durumunu, hem de dış çevrenin analizine olanak tanımasıdır. İç ve dış durum analizi yapıldıktan sonra örgütün vizyonu, misyonu, değerleri belirlenir; daha sonra da strateji ve operasyon planları oluşturulur.

13  Stratejik Yönetim sistemi içinde kullanılan araçlar PEST analizi ve SWOT analizidir, örgütün içinde bulunduğu çevrenin ve örgütün güçlü ve zayıf yönlerinin; fırsatlar ve tehditler yönünden değerlendirilmesine dayanan bu yöntem günümüzde benimsenen uygulamalardandır.

14 Bu yönetim anlayışının en önemli özelliği örgütün hem kendi durumunu hem de çevresel faktörleri analiz etmesidir.

15 Strateji; Eski Yunanca stratos (ordu) ve ago (yönetmek) kelimelerinden türemiştir.
Kısaca ifade etmek gerekirse; bu güne geleceğin kavram, kuram ve kurumları açısından bakabilmektir.

16 Gazetecilikte olduğu gibi Stratejik Yönetim anlayışında da 5n 1K anlayışı önemlidir.
Strateji NEDİR? Strateji NİÇİN oluşturulmalıdır? Strateji NE ZAMAN oluşturulmalıdır? Strateji oluşturularak NEREYE ULAŞILMASI hedeflenmektedir? Stratejiler NASIL oluşturulacak? Stratejiler KİM(ler) tarafından oluşturulacak?

17 Stratejik yönetim; Söylemlerin eylemlere dönüştüğü, sürekli gelişmeyi ve örgütsel öğrenmeyi benimseyen stratejik yönetim; yarını bu günden yaratmayı, günü değil yarını kurtarmayı amaçlayan, tarım toplumu insanlarının değil bilgi toplumunu hedefleyen insanların işidir.

18 Okulda Stratejik Yönetim
Bir okulun yazılmamış en güzel destansı şiiridir.

19 Çünkü; Okulun stratejik planı; olanı ve olması gerekeni içermelidir,
Okulun düş gücünü sembolize eden okul vizyonu bu planı yazdırma ve yazılanı uygulama gücünü vermeli,

20 Şairin dediği gibi; Şiiri yazana değil yazdırana bakın.

21 Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

22 Bizce; Okulumuzun “zarfıda, mazrufuda” stratejik yönetim anlayışının yansıtıldığı okul gelişim planıdır

23 Stratejik planımız kolay gelsin...
ÜLKE OLARAK KÜRESELLEŞEN REKABETÇİ BİR DÜNYADA YARINA KALMAK İSTİYORSAK Stratejik planımız kolay gelsin...

24 Sevgiyle saygıyla dostça hoşça kalın.. Kolay gele..


"STRATEJİK YÖNETİM Ercan EROĞLU Yalova 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları