Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

2 KAYNAŞTIRMA : Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile öğretimlerini resmi ve özel okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın öğretim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM

3 MÜDÜR Kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri planlar ve uygulanmasını sağlar KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR

4 ÖĞRETMEN Özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından kabulü için sosyal değerlendirmeler yapar. Programı bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5 REHBER ÖĞRETMEN – PSİKOLOJİK DANIŞMAN Kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulanmasında yer alan öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik eder. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR

6 AİLE Programın uygulanması sırasında, çalışmalara etkin bir şekilde katılır. Gerektiğinde, eğitim araç- gereç desteği sağlayabilir. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR

7 Zihinsel Özürlüler Genel olarak Dörde Ayrılır 1.Zeka bölümü 50-69 arası olan Hafif Düzeyde Zihinsel yetersizliği Olan Bireyler 2.Zeka bölümü 35-49 arası olan Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler 3.Zeka bölümü 20-34arası olan Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler 4.Zeka bölümü 0-19 arası olan Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM

8 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR Geç ve güç öğrenirler, Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır, İlgisi sık değişir, Soyut kavramları güç kavrarlar, Genelleme yapamazlar, Kazandığı bilgiler transfer edemez, Problem karşısında çabuk pes ederler, Kendilerinden küçüklerle oynarlar,

9 Çabuk unuturlar, Tepki ve algıları basittir, Kendilerini ifade etmekte ve sınıf arkadaşları ile ilişki kurmada güçlük çekerler, Dostlukları devamsızdır, Kolayca ilişkileri bozarlar, Oyun kurallarına uymada zorluk çekerler, Nezaket ve görgü kurallarında gerilik gösterirler, HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR

10 Uyumsuzdurlar, Sosyal etkinliklere çok az katılırlar, Sosyal becerileri azdır, Kendilerine güvenemezler, Bağımsız hareket edemezler, Kolayca cesaretleri kırılır, Sorumluluk almaktan kaçınırlar. HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR

11 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR A.Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, soyut kavramları güç öğrendiklerinden, somut kavramlar tercih edilmelidir. Öğretilebilecek kavramların sayıları sınırlanmalı, konular çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir kavram iyice öğretilmeden diğer kavrama geçilmemelidir. B.Zihinsel yetersizliği olan çocukların uzun konuları takip etmek yönünden dikkat ve yetenekleri yeterli değildir. Bu nedenle konular, kısa süreli zaman dilimleri içinde küçük bölümler halinde işlenmelidir. C.Öğrenme, rastlantıdan ziyade programlara bağlı ve öğreten gözetiminde yapılmalıdır. D.Zihinsel yetersizliği olan çocuğun öğrenme düzeyine uygun olarak öğrenime başlanarak devam edilmelidir.

12 E.Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar için kullanılan araçlar az parçalı basit araçlar olmalıdır. F.Ferdi eğitim etkinlikleri çıkış noktası olmalıdır. G.Öğrencilerin başarılı çalışmaları mutlaka övülmeli, değer verilmesi ve gerekirse ödül verilmelidir. H.Çocuğa başarabileceği görevler verilmelidir. Doğru cevaplayabileceği sorular sorulmalı, görevini yerine getirmede yardım edilmeli, başarısız olduğu noktada bırakılmalı, güven sarsıcı sözlerden ve isteklerden kaçınılmalı, maddi ceza verilmemeli, sakin ifadeler kullanılmalı, sınıfta konuşmasına oldukça fazla yer verilmelidir. HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

13 I. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuğun eğitiminde, ailenin önemi göz önünde bulundurularak öğretmen – veli işbirliği sağlanmalı, aile eğitim çalışmaları yapılmalıdır. J.Öğretmen, ağır öğrenen çocuğu ileri eğitim kademelerine değil, iş yaşamına hazırladığını iyi bilmelidir. K.Tekrara önem verilmelidir. Sık sık dikkatlerini toplayıcı hareketler yapılmalı, ilgi duyduğu konular üzerinde fazla durmamalı, dersler somutlaştırılmalıdır. L.Bir konuda öğrendiği kuralı başka bir kanala aktaramadıklarından, her konuda gerekli olan bilgi ve becerileri ayrı ayrı öğretmek gerekir. HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR

14  (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.  (2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında;  a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen,  b) Bir rehber öğretmen,  c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen,  ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni,  d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,  e) Öğrencinin velisi,  f) Öğrenci,  (3) BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.  (4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir. 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı resmi gazetede yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 72

15 Özel eğitim gerektiren bireyler için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı; BİREYİN, AİLENİN, ÖĞRETMENİN gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

16 Bireysel eğitim programı sadece akademik alanlarla ilgili değil, aynı zamanda sosyal uyum, mesleki eğitim, Beden eğitimi ve Uyumsal davranış becerileri İçinde uygulanabilir. Bir engel, bir çocuğun hayatının her alanını etkilediğinden bu alanların neler olduğunu bilmek gereklidir. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

17 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Çocuğun ailesinin katılımını sağlamak çok önemlidir. Çocuğa uygun olan hizmet konusundaki kararlarda ailenin yardımı şarttır. Evdeki problem davranışlar, çocuğun hoşlandığı özel ilgi ve etkinlikler, uyumsuz davranışların değiştirilmesinde başarılı olamamış yöntemler uyumlu davranışların devamını sağlamada başarılı olmuş yöntemler gibi konularda ailenin yardımı alınabilir.

18 1.ÜNİTE ANALİZİ 2.ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST 3.AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR (Uzun ve kısa Dönemli Amaçlar) 4.SUNUŞ bölümlerinden oluşur. BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

19 Kaynaştırma öğrencisi Ayşe için bu derste “Vücudumuzun Bölümlerini” öğreteceğiz buna yönelik bir bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayalım ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 1

20 ÜNİTE ADI: VÜCUDUMUZU TANIYALIM 1. BÖLÜM: ÜNİTE ANALİZİ ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

21 1.DIŞ ORGANLARIMIZ A-Vücudumuzun Bölümleri: -Baş- Gövde- Kollar- Bacaklar B-Başın Bölümleri: - Saç- Alın- Yanak- Dudak- Dişler- Ağız - Çene- Yüz- Ense- Gırtlak-Boyun C-Gövdenin Bölümleri: - Göğüs- Karın- Sırt- Bel D-Kolların Bölümleri: - Omuz- Dirsek- El- Bilek- Parmaklar- Tırnaklar- Avuç E-Bacakların Bölümleri: -Kalça- Diz- Ayak- Ayak Bileği-Ayak Parmakları - Ayak Tırnakları- Ayak Tabanı- Topuk ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

22 2.DUYU ORGANLARIMIZ A-Duyu Organlarımız: - Göz- Kulak- Burun- Dil-Deri B-Gözün Bölümleri: - Kaş- Kirpik- Göz Kapağı C-Gözün Görevi: Çevrede ki eşya ve kişileri görmemize yarar. D-Kulağın Görevi: Çevrede ki eşya ve kişilerin seslerini işitmemize yarar. E-Burnun Görevi: Çevredeki eşyaların kokularını almamıza yarar. F-Dilin Görevi: Yiyeceklerin ve içeceklerin tadını almamıza yarar. G-Derinin Görevi: Çevrede ki eşya ve kişilere dokunmamıza yarar. ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

23 3.İÇ ORGANLARIMIZ A-İç Organlarımız: - Kalp- Mide- Akciğer- Karaciğer- Böbrekler- Bağırsaklar B-Kalbin Yeri ve Görevi: Yeri :Göğsün sol tarafındadır. Görevi :Pompa gibi çalışır ve kanın vücutta dolaşmasını sağlar. C-Midenin Yeri ve Görevi: Yeri :Karnın sol tarafındadır. Görevi :Yenilen yiyecekleri sindirir. D-Akciğerin Yeri ve Görevi: Yeri :Göğsün sağında ve solunda yer alır. Sayısı :İki tane Görevi :Nefes alıp vermemizi sağlar. ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

24 E-Karaciğerin Yeri ve Görevi: Yeri :Göğüs ile karın arasında ve sağ taraftadır. Görevi :Zehirli maddeleri etkisiz hale getirir ve yeni maddeler yapar. F-Böbreklerin Yeri ve Görevi: Yeri :Karnın bele yakın kısmının sağında ve solunda yer alır. Sayısı :İki tane Görevi :Vücudumuzda ki zararlı maddeleri idrar yoluyla temizler. G-Bağırsakların Yeri ve Görevi: Yeri :Karındadır. Görevi :Mideden gelen besinlerin yararlı kısımlarını emer;işe yaramayan kısımlarını atar. ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

25 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİLDİRİMLER; İstenildiğinde / Sorulduğunda ÖLÇÜT SORU SONUÇ (+), (-) Kendi üzerinde başını gösterir. %100Başını göster İnsan modelinde başı gösterir. %100Başı göster İnsan panosunda başı gösterir. %100Başı göster İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde gövdesini gösterir. %100Gövdeni göster BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST

26 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İnsan modelinde gövdeyi gösterir.%100Gövdeyi göster İnsan panosunda gövdeyi gösterir.%100Gövdeyi göster İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde kollarını gösterir.%100Kollarını göster? İnsan modelinde kolları gösterir.%100Kolu göster BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST

27 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST İnsan panosunda kolları gösterir.%100Kolu göster İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz. İki tane kolu olduğunu söyler.%100Kaç tane Kolun var? Söyle İki tane kolu olduğunu yazar.%100Kaç tane kolun var? Yaz. Kendi üzerinde bacaklarını gösterir.%100Bacaklarını göster?

28 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST İnsan modelinde bacakları gösterir. %100Bacağı göster İnsan panosunda bacakları gösterir. %100Bacağı göster İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz. İki tane bacağı olduğunu söyler.%100Kaç tane bacağın var? Söyle İki tane bacağı olduğunu yazar.%100Kaç tane bacağın var? Yaz.

29 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST Vücudun bölümlerinin baş, gövde, kollar ve bacaklar olduğunu söyler. %100Vücudumuzun bölümlerini söyle Kendi üzerinde saçını gösterir.%100Saçını göster İnsan modelinde saçı gösterir.%100Saçı göster İnsan panosunda saçı gösterir.%100Saçı göster İnsan saçı gösterildiğinde saç olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan saçı gösterildiğinde saç olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz.

30 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST Kendi üzerinde alnını gösterir.%100Alnını göster İnsan modelinde alnı gösterir.%100Alnı göster İnsan panosunda alnı gösterir.%100Alnı göster İnsan alnı gösterildiğinde alın olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan alnı gösterildiğinde alın olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde yanağını gösterir.%100Yanağını göster

31 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST İnsan modelinde yanağı gösterir.%100Yanağı göster İnsan panosunda yanağı gösterir.%100Yanağı göster İnsan yanağı gösterildiğinde yanak olduğunu söyler. %100Burası nedir? Söyle İnsan yanağı gösterildiğinde yanak olduğunu yazar. %100Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde dudağını gösterir.%100Dudağını göster İnsan modelinde dudağı gösterir.%100Dudağı göster

32 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST İnsan panosunda dudağı gösterir. %100 Dudağı göster İnsan dudağı gösterildiğinde dudak olduğunu söyler. %100 Burası nedir? Söyle İnsan dudağı gösterildiğinde dudak olduğunu yazar. %100 Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde dişlerini gösterir. %100 Dişlerini göster İnsan modelinde dişlerini gösterir. %100 Dişleri göster İnsan panosunda dişleri gösterir. %100 Dişleri göster İnsan dişi gösterildiğinde diş olduğunu söyler. %100 Burası nedir? Söyle İnsan dişi gösterildiğinde diş olduğunu yazar. %100 Burası nedir? Yaz.

33 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST Ölçüt bağımlı test mutlaka dersi anlatmadan önce kaynaştırma öğrencisine uygulanmalıdır.Bildikleri soruların sonuç kısmına (+), bilemediklerine (-) verilerek çocuğun performansı belirlenmelidir.

34 AMAÇ 1: Vücudumuzun Bölümlerini tanır. AMAÇ 2 : Başın bölümlerini tanır. AMAÇ 3 : Gövdenin bölümlerini tanır. AMAÇ 4 : Kolların bölümlerini tanır. AMAÇ 5 : Bacakların bölümlerini tanır. AMAÇ 6 : Duyu organlarını tanır. AMAÇ 7 : İç organlarını tanır. 3. BÖLÜM AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR

35 AMAÇ 1 :Vücudumuzun Bölümlerini tanır. DAVRANIŞLAR: Kendi üzerinde başını gösterir. İnsan modelinde başı gösterir. İnsan panosunda başı gösterir. İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu söyler. İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu yazar. Kendi üzerinde gövdesini gösterir 3. BÖLÜM AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR

36 İnsan modelinde gövdeyi gösterir. İnsan panosunda gövdeyi gösterir. İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu söyler. İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu yazar. Kendi üzerinde kollarını gösterir. İnsan modelinde kolları gösterir. İnsan panosunda kolları gösterir. İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu söyler. İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu yazar. AMAÇ 1 :Vücudumuzun Bölümlerini tanır. DAVRANIŞLAR:

37 İki tane kolu olduğunu söyler. İki tane kolu olduğunu yazar. Kendi üzerinde bacaklarını gösterir. İnsan modelinde bacakları gösterir. İnsan panosunda bacakları gösterir. İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu söyler. İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu yazar. İki tane bacağı olduğunu söyler. İki tane bacağı olduğunu yazar. Vücudun bölümlerinin baş, gövde, kollar ve bacaklar olduğunu söyler. AMAÇ 1 :Vücudumuzun Bölümlerini tanır. DAVRANIŞLAR:

38 Bu bölümde dersin nasıl işleneceği anlatılır. Kaynaştırma öğrencisi Ayşe’ye bu derste “Vücudumuzun Bölümlerini” öğreneceğimizi, Arkasına yaslanmasını ve dik oturmasını söylerim. Bu davranışını gerçekleştirdikten sonra; Ayşe’nin ölçüt bağımlı testte (-) aldığı konuları önce model olarak ben söyler ve gösteririm. 4. BÖLÜM SUNUŞ

39 ÖRNEK: Ayşe Vücudumuzun bölümleri :Baş, gövde, kol ve bacaklardan oluşur derim ve Ayşe’nin tekrarlamasını isterim. Ayşe ölçütümü karşılayacak şekilde söylerse model,pano üzerinde gösterimi önce ben yapar sonra o’ndan göstermesini isterim. Ölçütümü karşılayacak şekilde yapamazsa tekrarlarım. 4. BÖLÜM SUNUŞ

40  Bir başka öğrenciden model olmasını isterim. Sonra Ayşe bak şimdi sen yapacaksın derim.  Ölçütümü karşıladığı zamanda ona pekiştireç veririm. (Aferin, çok güzel, harika, omuzuna dokunma,saçına temas vb.veya sevdiği bisküvi, çikolata vb.)  O derste işleyeceğim konuları sırası ile bu şekilde işlerim. 4. BÖLÜM SUNUŞ

41 4. BÖLÜM SUNUŞ Günlük planlarınızın her ders için İŞLENİŞ kısmında, kaynaştırma öğrencisine hangi konuları işleyeceğinizi belirten bir paragraf açmanız gerekmektedir.

42 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM DERS PLANI - 2 DERS: MATEMATİK KONU: ÜÇGEN

43 İlişki niteliği üçgen olmasıdır. İlişkisiz niteliği renk, büyüklük, malzeme Olumlu örnekler : Kırmız, sarı, yeşil, mavi, büyük küçük, orta boy, tahta, mukavva, plastik metal üçgenler Olumsu örnekler : Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, büyük, küçük, orta boy, tahta mukavva, plastik, metal, kare, dikdörtgen ve daire üçgen olmayan her şey… ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BÖLÜM 1 : KAVRAM ANALİZİ

44 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 1: Önündeki aynı renk aynı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 TAHTA KIRMIZI Soru : ÜÇGEN OLANI GÖSTER?

45 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 2 : Önündeki aynı renk aynı malzeme ve farklı büyüklükteki 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster KIRMIZI TAHTA

46 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 3 : Önündeki aynı renk ve farklı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster? KIRMIZI TAHTA PLASTİK

47 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 4 : Önündeki aynı malzeme aynı renkten olan 4 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? KIRMIZI TAHTA KIRMIZI

48 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 5 : önündeki aynı renk farklı malzemelerden olan 4 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? KIRMIZI TAHTA MUKAVVAPLASTİKMETAL KIRMIZI

49 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 6 :Farklı renkte aynı malzemeden olan 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA SARI MAVİ

50 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 7 : Farklı renkte aynı malzemeden olan 4 şekil arasından olan üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? MAVİYEŞİL TAHTA KIRMIZI SARI

51 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 8 : farklı renkte farklı malzemelerden olan iki şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA METAL MAVİ YEŞİL

52 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 9 : Farklı renkte ve farklı malzemeden olan 4 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? MAVİSARI TAHTA METALPLASTİKMUKAVVA YEŞİL KIRMIZI

53 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BİLDİRİM 10 : Çevresindeki farklı renk, malzeme ve büyüklükteki nesneler arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? ÜÇGEN CETVEL MAVİ PLASTİK TRAFİK LEVHASI EV ÇATISI

54 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM DERS PLANI- 3 DERS: MATEMATİK KONU: DİKDÖRTGEN

55 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 1 : KAVRAM ANALİZİ İlişki niteliği : Dikdörtgen olması İlişkisiz niteliği : Renk, büyüklük, malzeme Olumlu örnekler : Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, büyük, küçük, orta boy, tahta, mukavva, plastik, metal dikdörtgenler, dikdörtgen kapı, kibrit kutusu vb… Olumsuz örnekler : Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, büyük, küçük, orta boy, tahta, mukavva, plastik, metal üçgen, kare, daire, dikdörtgen olmayan şeyler.

56 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 1 : Önündeki aynı renk aynı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? MAVİ TAHTA

57 BİLDİRİM 2: Önündeki aynı renk aynı malzeme ve farklı büyüklükteki 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 1/1 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST SARI TAHTA

58 BİLDİRİM 3: Önündeki aynı renk farklı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST MAVİ TAHTA PLASTİK

59 BİLDİRİM 4 : Önündeki aynı renk aynı malzemeden olan 4 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST SARI PLASTİK

60 BİLDİRİM 5 : önündeki aynı renk farklı malzemeden olan 4 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST SARI SARI SARISARI TAHTA MUKAVVAPLASTİK METAL

61 BİLDİRİM 6 : Farklı renkte aynı malzemeden olan 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST SARI YEŞİL MUKAVVA

62 BİLDİRİM 7 : Farklı renkte aynı malzemeden olan 4 şekil arasıdan dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST YEŞİL SARI MUKAVVA

63 BİLDİRİM 8 : farklı renkte farklı malzemeden olan 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST MAVİ KIRMIZI TAHTA MUKAVVA

64 BİLDİRİM 9 : Farklı renkte farklı malzemeden olan 4 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST SARI MAVİ YEŞİLKIRMIZI METAL TAHTAPLASTİK MUKAVVA

65 BİLDİRİM 10 : Çevresindeki farklı renk, malzeme ve büyüklükteki nesneler arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3 BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST KAPI PENCERE KİBRİT KUTUSU TABLO

66 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM DERS PLANI- 4 DERS: RESİM - İŞ KONU: SULU BOYA İLE BASİT BİR ŞEKLİN İÇİNİ BOYAMA

67 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4 BÖLÜM 1 : KONU ANALİZİ GÜZEL BOYAMA BECERİSİNİN AŞAMA SIRASI 1.Sulu boya ile kağıdı rast gele boyar. 2.Sulu boya ile ikiye ayrılmış bir kağıdın bir bölümünü boyar. A: sınır taşırarak B: sınır taşırmadan 3.Sulu boya ile karmaşık bir şeklin içini boyar. A: sınır taşırarak B: sınır taşırmadan

68 4. Sulu boya ile karmaşık bir şeklin içini boyar. A: sınır taşırarakB: sınır taşırmadan 5. Sulu boya ile kompozisyon ifade eden bir resmin her bölümünü boyar. A: sınır taşırarakB: sınır taşırmadan

69 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4 SULU BOYA İLE BASİT BİR ŞEKLİN İÇİNİ BOYAMA BECERİSİ ANALİZİ 1.Fırçayı alır -Başat olan elini fırçaya doğru uzatır. -Fırçanın ucu kendisine bakacak şekildeyken fırçayı baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde tutar, ortasına yakın bir yerden tutar. -Fırçanın avuç içine bakan kısmının ortasına orta parmağını koyar. -Elini hafifçe yukarı kaldırır. -Orta parmağını hafifçe dışa doğru iterek baş ve işaret parmaklarının ortasına iyice oturtur.

70 2. FIRÇAYI ISLATIR. -Fırça olan elini su dolu kaba uzatır. -Fırçanın ucunu su kabının ağzına yanaştırır. -Fırçayı suyun içerisine sokar çıkarır. ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4

71 3. FIRÇAYA BOYA SÜRER. -Islak fırçayı boya kutusuna uzatır. -İstediği bir rengi seçecek fırçayı üstüne getirir. -Fırçayı daire çizecek şekilde hızlı hızlı oynatarak boya sürülmesini sağlar. -Elini boyadan uzaklaşır. ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4

72 4. KAĞIDA ÇİZİLEN BASİT BİR ŞEKİLDE BOYAR. -Fırça bulunan elini şeklin olduğu bölüme uzatır. -Fırçayı şeklin üstüne yerleştirir. -Bileğini hafifçe oynatarak şekli sınır taşırarak boyar. ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4


"KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları