Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

2 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
KAYNAŞTIRMA : Özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile öğretimlerini resmi ve özel okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın öğretim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır.

3 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
MÜDÜR Kaynaştırma uygulamaları için kurumda gerekli düzenlemeleri planlar ve uygulanmasını sağlar

4 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
ÖĞRETMEN Özel eğitim gerektiren öğrencilerin sınıf tarafından kabulü için sosyal değerlendirmeler yapar. Programı bireyselleştirerek uygular. Bu çerçevede aileler, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
REHBER ÖĞRETMEN – PSİKOLOJİK DANIŞMAN Kaynaştırma uygulaması kararı ile gelen öğrenciler için uygun eğitim ortamının düzenlenmesinde ve uygulanmasında yer alan öğretmenlere, öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında rehberlik eder.

6 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLAR
AİLE Programın uygulanması sırasında, çalışmalara etkin bir şekilde katılır. Gerektiğinde, eğitim araç-gereç desteği sağlayabilir.

7 KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM
Zihinsel Özürlüler Genel olarak Dörde Ayrılır Zeka bölümü arası olan Hafif Düzeyde Zihinsel yetersizliği Olan Bireyler Zeka bölümü arası olan Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler Zeka bölümü 20-34arası olan Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler Zeka bölümü 0-19 arası olan Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği olan Bireyler

8 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
Geç ve güç öğrenirler, Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır, İlgisi sık değişir, Soyut kavramları güç kavrarlar, Genelleme yapamazlar, Kazandığı bilgiler transfer edemez, Problem karşısında çabuk pes ederler, Kendilerinden küçüklerle oynarlar,

9 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
Çabuk unuturlar, Tepki ve algıları basittir, Kendilerini ifade etmekte ve sınıf arkadaşları ile ilişki kurmada güçlük çekerler, Dostlukları devamsızdır, Kolayca ilişkileri bozarlar, Oyun kurallarına uymada zorluk çekerler, Nezaket ve görgü kurallarında gerilik gösterirler,

10 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR
Uyumsuzdurlar, Sosyal etkinliklere çok az katılırlar, Sosyal becerileri azdır, Kendilerine güvenemezler, Bağımsız hareket edemezler, Kolayca cesaretleri kırılır, Sorumluluk almaktan kaçınırlar.

11 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR
Zihinsel yetersizliği olan çocuklar, soyut kavramları güç öğrendiklerinden, somut kavramlar tercih edilmelidir. Öğretilebilecek kavramların sayıları sınırlanmalı, konular çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir kavram iyice öğretilmeden diğer kavrama geçilmemelidir. Zihinsel yetersizliği olan çocukların uzun konuları takip etmek yönünden dikkat ve yetenekleri yeterli değildir. Bu nedenle konular, kısa süreli zaman dilimleri içinde küçük bölümler halinde işlenmelidir. Öğrenme, rastlantıdan ziyade programlara bağlı ve öğreten gözetiminde yapılmalıdır. Zihinsel yetersizliği olan çocuğun öğrenme düzeyine uygun olarak öğrenime başlanarak devam edilmelidir.

12 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar için kullanılan araçlar az parçalı basit araçlar olmalıdır. Ferdi eğitim etkinlikleri çıkış noktası olmalıdır. Öğrencilerin başarılı çalışmaları mutlaka övülmeli, değer verilmesi ve gerekirse ödül verilmelidir. Çocuğa başarabileceği görevler verilmelidir. Doğru cevaplayabileceği sorular sorulmalı, görevini yerine getirmede yardım edilmeli, başarısız olduğu noktada bırakılmalı, güven sarsıcı sözlerden ve isteklerden kaçınılmalı, maddi ceza verilmemeli, sakin ifadeler kullanılmalı, sınıfta konuşmasına oldukça fazla yer verilmelidir.

13 HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE GÖZ ÖNÜNE ALINACAK HUSUSLAR
Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuğun eğitiminde, ailenin önemi göz önünde bulundurularak öğretmen – veli işbirliği sağlanmalı, aile eğitim çalışmaları yapılmalıdır. Öğretmen, ağır öğrenen çocuğu ileri eğitim kademelerine değil, iş yaşamına hazırladığını iyi bilmelidir. Tekrara önem verilmelidir. Sık sık dikkatlerini toplayıcı hareketler yapılmalı, ilgi duyduğu konular üzerinde fazla durmamalı, dersler somutlaştırılmalıdır. Bir konuda öğrendiği kuralı başka bir kanala aktaramadıklarından, her konuda gerekli olan bilgi ve becerileri ayrı ayrı öğretmek gerekir.

14 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 72 (1) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur. (2) Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi, okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında; a) Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, b) Bir rehber öğretmen, c) Bir eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, ç) Öğrencinin sınıf öğretmeni, d) Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, e) Öğrencinin velisi, f) Öğrenci, (3) BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine başvurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır. (4) Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.

15 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
Özel eğitim gerektiren bireyler için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı; BİREYİN, AİLENİN, ÖĞRETMENİN gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır.

16 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
Bireysel eğitim programı sadece akademik alanlarla ilgili değil, aynı zamanda sosyal uyum, mesleki eğitim, Beden eğitimi ve Uyumsal davranış becerileri İçinde uygulanabilir. Bir engel, bir çocuğun hayatının her alanını etkilediğinden bu alanların neler olduğunu bilmek gereklidir.

17 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
Çocuğun ailesinin katılımını sağlamak çok önemlidir. Çocuğa uygun olan hizmet konusundaki kararlarda ailenin yardımı şarttır. Evdeki problem davranışlar, çocuğun hoşlandığı özel ilgi ve etkinlikler, uyumsuz davranışların değiştirilmesinde başarılı olamamış yöntemler uyumlu davranışların devamını sağlamada başarılı olmuş yöntemler gibi konularda ailenin yardımı alınabilir.

18 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
ÜNİTE ANALİZİ ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR (Uzun ve kısa Dönemli Amaçlar) 4.SUNUŞ bölümlerinden oluşur.

19 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 1
Kaynaştırma öğrencisi Ayşe için bu derste “Vücudumuzun Bölümlerini” öğreteceğiz buna yönelik bir bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayalım

20 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
ÜNİTE ADI : VÜCUDUMUZU TANIYALIM 1. BÖLÜM : ÜNİTE ANALİZİ

21 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
1.DIŞ ORGANLARIMIZ A-Vücudumuzun Bölümleri: Baş - Gövde - Kollar - Bacaklar B-Başın Bölümleri: - Saç - Alın - Yanak - Dudak - Dişler - Ağız - Çene - Yüz - Ense - Gırtlak -Boyun C-Gövdenin Bölümleri: - Göğüs - Karın - Sırt - Bel D-Kolların Bölümleri: - Omuz - Dirsek - El - Bilek - Parmaklar - Tırnaklar - Avuç E-Bacakların Bölümleri: -Kalça - Diz - Ayak - Ayak Bileği -Ayak Parmakları - Ayak Tırnakları - Ayak Tabanı - Topuk

22 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
2.DUYU ORGANLARIMIZ A-Duyu Organlarımız: - Göz - Kulak - Burun - Dil -Deri B-Gözün Bölümleri: - Kaş - Kirpik - Göz Kapağı C-Gözün Görevi: Çevrede ki eşya ve kişileri görmemize yarar. D-Kulağın Görevi: Çevrede ki eşya ve kişilerin seslerini işitmemize yarar. E-Burnun Görevi: Çevredeki eşyaların kokularını almamıza yarar. F-Dilin Görevi: Yiyeceklerin ve içeceklerin tadını almamıza yarar. G-Derinin Görevi: Çevrede ki eşya ve kişilere dokunmamıza yarar.

23 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
3.İÇ ORGANLARIMIZ A-İç Organlarımız: - Kalp - Mide - Akciğer - Karaciğer - Böbrekler - Bağırsaklar B-Kalbin Yeri ve Görevi: Yeri :Göğsün sol tarafındadır. Görevi :Pompa gibi çalışır ve kanın vücutta dolaşmasını sağlar. C-Midenin Yeri ve Görevi: Yeri :Karnın sol tarafındadır. Görevi :Yenilen yiyecekleri sindirir. D-Akciğerin Yeri ve Görevi: Yeri :Göğsün sağında ve solunda yer alır. Sayısı :İki tane Görevi :Nefes alıp vermemizi sağlar.

24 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
E-Karaciğerin Yeri ve Görevi: Yeri :Göğüs ile karın arasında ve sağ taraftadır. Görevi :Zehirli maddeleri etkisiz hale getirir ve yeni maddeler yapar. F-Böbreklerin Yeri ve Görevi: Yeri :Karnın bele yakın kısmının sağında ve solunda yer alır. Sayısı :İki tane Görevi :Vücudumuzda ki zararlı maddeleri idrar yoluyla temizler. G-Bağırsakların Yeri ve Görevi: Yeri :Karındadır. Görevi :Mideden gelen besinlerin yararlı kısımlarını emer;işe yaramayan kısımlarını atar.

25 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİMLER; İstenildiğinde / Sorulduğunda ÖLÇÜT SORU SONUÇ (+), (-) Kendi üzerinde başını gösterir. %100 Başını göster İnsan modelinde başı gösterir. Başı göster İnsan panosunda başı gösterir. İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde gövdesini gösterir. Gövdeni göster

26 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İnsan modelinde gövdeyi gösterir. %100 Gövdeyi göster İnsan panosunda gövdeyi gösterir. İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde kollarını gösterir. Kollarını göster? İnsan modelinde kolları gösterir. Kolu göster

27 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İnsan panosunda kolları gösterir. %100 Kolu göster İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. İki tane kolu olduğunu söyler. Kaç tane Kolun var? Söyle İki tane kolu olduğunu yazar. Kaç tane kolun var? Yaz. Kendi üzerinde bacaklarını gösterir. Bacaklarını göster?

28 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İnsan modelinde bacakları gösterir. %100 Bacağı göster İnsan panosunda bacakları gösterir. İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. İki tane bacağı olduğunu söyler. Kaç tane bacağın var? Söyle İki tane bacağı olduğunu yazar. Kaç tane bacağın var? Yaz.

29 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Vücudun bölümlerinin baş, gövde, kollar ve bacaklar olduğunu söyler. %100 Vücudumuzun bölümlerini söyle Kendi üzerinde saçını gösterir. Saçını göster İnsan modelinde saçı gösterir. Saçı göster İnsan panosunda saçı gösterir. İnsan saçı gösterildiğinde saç olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan saçı gösterildiğinde saç olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz.

30 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Kendi üzerinde alnını gösterir. %100 Alnını göster İnsan modelinde alnı gösterir. Alnı göster İnsan panosunda alnı gösterir. İnsan alnı gösterildiğinde alın olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan alnı gösterildiğinde alın olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde yanağını gösterir. Yanağını göster

31 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İnsan modelinde yanağı gösterir. %100 Yanağı göster İnsan panosunda yanağı gösterir. İnsan yanağı gösterildiğinde yanak olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan yanağı gösterildiğinde yanak olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde dudağını gösterir. Dudağını göster İnsan modelinde dudağı gösterir. Dudağı göster

32 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI İnsan panosunda dudağı gösterir. %100 Dudağı göster İnsan dudağı gösterildiğinde dudak olduğunu söyler. Burası nedir? Söyle İnsan dudağı gösterildiğinde dudak olduğunu yazar. Burası nedir? Yaz. Kendi üzerinde dişlerini gösterir. Dişlerini göster İnsan modelinde dişlerini gösterir. Dişleri göster İnsan panosunda dişleri gösterir. İnsan dişi gösterildiğinde diş olduğunu söyler. İnsan dişi gösterildiğinde diş olduğunu yazar.

33 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
BÖLÜM: 2 ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI Ölçüt bağımlı test mutlaka dersi anlatmadan önce kaynaştırma öğrencisine uygulanmalıdır.Bildikleri soruların sonuç kısmına (+), bilemediklerine (-) verilerek çocuğun performansı belirlenmelidir.

34 3. BÖLÜM AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR
AMAÇ 1 : Vücudumuzun Bölümlerini tanır. AMAÇ 2 : Başın bölümlerini tanır. AMAÇ 3 : Gövdenin bölümlerini tanır. AMAÇ 4 : Kolların bölümlerini tanır. AMAÇ 5 : Bacakların bölümlerini tanır. AMAÇ 6 : Duyu organlarını tanır. AMAÇ 7 : İç organlarını tanır.

35 3. BÖLÜM AMAÇLAR VE DAVRANIŞLAR
AMAÇ 1 :Vücudumuzun Bölümlerini tanır. DAVRANIŞLAR: Kendi üzerinde başını gösterir. İnsan modelinde başı gösterir. İnsan panosunda başı gösterir. İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu söyler. İnsan başı gösterildiğinde baş olduğunu yazar. Kendi üzerinde gövdesini gösterir

36 AMAÇ 1 :Vücudumuzun Bölümlerini tanır.
DAVRANIŞLAR: İnsan modelinde gövdeyi gösterir. İnsan panosunda gövdeyi gösterir. İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu söyler. İnsan gövdesi gösterildiğinde gövde olduğunu yazar. Kendi üzerinde kollarını gösterir. İnsan modelinde kolları gösterir. İnsan panosunda kolları gösterir. İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu söyler. İnsan kolu gösterildiğinde kol olduğunu yazar.

37 AMAÇ 1 :Vücudumuzun Bölümlerini tanır.
DAVRANIŞLAR: İki tane kolu olduğunu söyler. İki tane kolu olduğunu yazar. Kendi üzerinde bacaklarını gösterir. İnsan modelinde bacakları gösterir. İnsan panosunda bacakları gösterir. İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu söyler. İnsan bacağı gösterildiğinde bacak olduğunu yazar. İki tane bacağı olduğunu söyler. İki tane bacağı olduğunu yazar. Vücudun bölümlerinin baş, gövde, kollar ve bacaklar olduğunu söyler.

38 4. BÖLÜM SUNUŞ Bu bölümde dersin nasıl işleneceği anlatılır. Kaynaştırma öğrencisi Ayşe’ye bu derste “Vücudumuzun Bölümlerini” öğreneceğimizi, Arkasına yaslanmasını ve dik oturmasını söylerim. Bu davranışını gerçekleştirdikten sonra; Ayşe’nin ölçüt bağımlı testte (-) aldığı konuları önce model olarak ben söyler ve gösteririm.

39 4. BÖLÜM SUNUŞ ÖRNEK: Ayşe Vücudumuzun bölümleri :Baş, gövde, kol ve bacaklardan oluşur derim ve Ayşe’nin tekrarlamasını isterim. Ayşe ölçütümü karşılayacak şekilde söylerse model,pano üzerinde gösterimi önce ben yapar sonra o’ndan göstermesini isterim. Ölçütümü karşılayacak şekilde yapamazsa tekrarlarım.

40 4. BÖLÜM SUNUŞ Bir başka öğrenciden model olmasını isterim. Sonra Ayşe bak şimdi sen yapacaksın derim. Ölçütümü karşıladığı zamanda ona pekiştireç veririm. (Aferin, çok güzel, harika, omuzuna dokunma,saçına temas vb.veya sevdiği bisküvi, çikolata vb.) O derste işleyeceğim konuları sırası ile bu şekilde işlerim.

41 4. BÖLÜM SUNUŞ Günlük planlarınızın her ders için İŞLENİŞ kısmında, kaynaştırma öğrencisine hangi konuları işleyeceğinizi belirten bir paragraf açmanız gerekmektedir.

42 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM DERS PLANI - 2
DERS : MATEMATİK KONU : ÜÇGEN

43 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 1 : KAVRAM ANALİZİ İlişki niteliği üçgen olmasıdır. İlişkisiz niteliği renk, büyüklük, malzeme Olumlu örnekler : Kırmız, sarı, yeşil, mavi, büyük küçük, orta boy, tahta, mukavva, plastik metal üçgenler Olumsu örnekler : Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, büyük, küçük, orta boy, tahta mukavva, plastik, metal, kare, dikdörtgen ve daire üçgen olmayan her şey…

44 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST
ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2 BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 1: Önündeki aynı renk aynı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : ÜÇGEN OLANI GÖSTER? TAHTA TAHTA KIRMIZI KIRMIZI

45 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 2 : Önündeki aynı renk aynı malzeme ve farklı büyüklükteki 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster TAHTA TAHTA KIRMIZI KIRMIZI

46 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 3 : Önündeki aynı renk ve farklı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA PLASTİK KIRMIZI KIRMIZI

47 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 4 : Önündeki aynı malzeme aynı renkten olan 4 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA TAHTA TAHTA TAHTA KIRMIZI KIRMIZI KIRMIZI KIRMIZI

48 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 5 : önündeki aynı renk farklı malzemelerden olan 4 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA MUKAVVA PLASTİK METAL KIRMIZI KIRMIZI KIRMIZI KIRMIZI

49 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 6 :Farklı renkte aynı malzemeden olan 2 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA TAHTA SARI MAVİ

50 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 7 : Farklı renkte aynı malzemeden olan 4 şekil arasından olan üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA TAHTA TAHTA TAHTA SARI MAVİ YEŞİL KIRMIZI

51 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 8 : farklı renkte farklı malzemelerden olan iki şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA METAL MAVİ YEŞİL

52 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 9 : Farklı renkte ve farklı malzemeden olan 4 şekil arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? TAHTA METAL PLASTİK MUKAVVA KIRMIZI MAVİ SARI YEŞİL

53 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 2
BÖLÜM 2 :ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 10 : Çevresindeki farklı renk, malzeme ve büyüklükteki nesneler arasından üçgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Üçgen olanı göster? EV ÇATISI ÜÇGEN CETVEL MAVİ PLASTİK TRAFİK LEVHASI

54 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM DERS PLANI- 3
DERS : MATEMATİK KONU : DİKDÖRTGEN

55 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 1 : KAVRAM ANALİZİ İlişki niteliği : Dikdörtgen olması İlişkisiz niteliği : Renk, büyüklük, malzeme Olumlu örnekler : Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, büyük, küçük, orta boy, tahta, mukavva, plastik, metal dikdörtgenler, dikdörtgen kapı, kibrit kutusu vb… Olumsuz örnekler : Kırmızı, sarı, yeşil, mavi, büyük, küçük, orta boy, tahta, mukavva, plastik, metal üçgen, kare, daire, dikdörtgen olmayan şeyler.

56 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 1 : Önündeki aynı renk aynı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? MAVİ MAVİ TAHTA TAHTA

57 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 2: Önündeki aynı renk aynı malzeme ve farklı büyüklükteki 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 1/1 Soru : Dikdörtgen olanı göster? SARI SARI TAHTA TAHTA

58 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 3: Önündeki aynı renk farklı malzeme ve büyüklükteki 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? MAVİ MAVİ PLASTİK TAHTA

59 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 4 : Önündeki aynı renk aynı malzemeden olan 4 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? SARI SARI SARI SARI PLASTİK PLASTİK PLASTİK PLASTİK

60 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 5 : önündeki aynı renk farklı malzemeden olan 4 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? SARI SARI SARI SARI METAL TAHTA MUKAVVA PLASTİK

61 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 6 : Farklı renkte aynı malzemeden olan 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? SARI YEŞİL MUKAVVA MUKAVVA

62 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 7 : Farklı renkte aynı malzemeden olan 4 şekil arasıdan dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? YEŞİL SARI SARI SARI MUKAVVA MUKAVVA MUKAVVA MUKAVVA

63 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 8 : farklı renkte farklı malzemeden olan 2 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt % 100 Soru : Dikdörtgen olanı göster? MAVİ KIRMIZI MUKAVVA TAHTA

64 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 9 : Farklı renkte farklı malzemeden olan 4 şekil arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? SARI MAVİ YEŞİL KIRMIZI MUKAVVA METAL TAHTA PLASTİK

65 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 3
BÖLÜM 2 : ÖLÇÜT BAĞIMLI TEST BİLDİRİM 10 : Çevresindeki farklı renk, malzeme ve büyüklükteki nesneler arasından dikdörtgen olanı gösterir. Ölçüt 3/4 Soru : Dikdörtgen olanı göster? KAPI PENCERE KİBRİT KUTUSU TABLO

66 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM DERS PLANI- 4
DERS : RESİM - İŞ KONU : SULU BOYA İLE BASİT BİR ŞEKLİN İÇİNİ BOYAMA

67 GÜZEL BOYAMA BECERİSİNİN AŞAMA SIRASI
ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4 BÖLÜM 1 : KONU ANALİZİ GÜZEL BOYAMA BECERİSİNİN AŞAMA SIRASI Sulu boya ile kağıdı rast gele boyar. Sulu boya ile ikiye ayrılmış bir kağıdın bir bölümünü boyar. A: sınır taşırarak B: sınır taşırmadan Sulu boya ile karmaşık bir şeklin içini boyar.

68 4. Sulu boya ile karmaşık bir şeklin içini boyar.
A: sınır taşırarak B: sınır taşırmadan 5. Sulu boya ile kompozisyon ifade eden bir resmin her bölümünü boyar.

69 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4
SULU BOYA İLE BASİT BİR ŞEKLİN İÇİNİ BOYAMA BECERİSİ ANALİZİ Fırçayı alır Başat olan elini fırçaya doğru uzatır. Fırçanın ucu kendisine bakacak şekildeyken fırçayı baş ve işaret parmakları arasında kalacak şekilde tutar, ortasına yakın bir yerden tutar. Fırçanın avuç içine bakan kısmının ortasına orta parmağını koyar. Elini hafifçe yukarı kaldırır. Orta parmağını hafifçe dışa doğru iterek baş ve işaret parmaklarının ortasına iyice oturtur.

70 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4
2. FIRÇAYI ISLATIR. Fırça olan elini su dolu kaba uzatır. Fırçanın ucunu su kabının ağzına yanaştırır. Fırçayı suyun içerisine sokar çıkarır.

71 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4
3. FIRÇAYA BOYA SÜRER. Islak fırçayı boya kutusuna uzatır. İstediği bir rengi seçecek fırçayı üstüne getirir. Fırçayı daire çizecek şekilde hızlı hızlı oynatarak boya sürülmesini sağlar. Elini boyadan uzaklaşır.

72 ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI - 4
4. KAĞIDA ÇİZİLEN BASİT BİR ŞEKİLDE BOYAR. Fırça bulunan elini şeklin olduğu bölüme uzatır. Fırçayı şeklin üstüne yerleştirir. Bileğini hafifçe oynatarak şekli sınır taşırarak boyar.


"KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİM BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları