Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şekildeki halka kesitli iç çapı, d 1 = 90 mm dış çapı, d 2 = 130 mm, uzunluğu, L = 1 m olan alüminyum çubuk 240 kN’ luk bası kuvveti etkisinde 0.55 mm.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şekildeki halka kesitli iç çapı, d 1 = 90 mm dış çapı, d 2 = 130 mm, uzunluğu, L = 1 m olan alüminyum çubuk 240 kN’ luk bası kuvveti etkisinde 0.55 mm."— Sunum transkripti:

1 Şekildeki halka kesitli iç çapı, d 1 = 90 mm dış çapı, d 2 = 130 mm, uzunluğu, L = 1 m olan alüminyum çubuk 240 kN’ luk bası kuvveti etkisinde 0.55 mm kısaldığına göre çubuktaki basınç gerilmesi ve birim şekil değiştirmeyi bulunuz. Çubuk ağırlığı ve burkulma etkisi ihmal edilecektir. 240 kN 1 m

2 UYGULAMA 1-2 Şekildeki dairesel kesitli çelik çubuk, bir maden kuyusu içine asılmış ve ‘W’ ağırlığındaki bir kovayı taşımaktadır. a)Çubuğun ağırlığını da dikkate alarak en büyük normal gerilme σ max değerini bulunuz. b)d=8mm, L=40m, W=1.5kN, γ=77 kN/m 3 ise σ max ne olur?

3 UYGULAMA 1-3 Şekilde P = 620 kN’luk eksenel basınç kuvvetine maruz kalan L=1.2 m, dış çapı d 2 =150 mm, iç çapı d 1 =110 mm olan çelik borunun elastiklik modülü E=200 GPa, Poisson oranı ν = 0.3 olarak verilmiştir. a)Toplam kısalma ne kadardır? b)Yanal birim şekil değiştirme ε ˊ =? c)Dış çaptaki değişim Δd 2 =? İç çaptaki değişim Δd 1 =? d)Boru kalınlığındaki değişim Δt=?

4 UYGULAMA 1-4 Şekilde bir delgeç 8mm kalınlığındaki çelik levhaya d=20 mm çapında bir delik açacaktır. Bu deliği açmak için gereken kuvvet P= 110 kN ise Levhadaki ortalama kayma gerilmesi ve delgeçteki basınç gerilmesini hesaplayınız.

5 54 kN 12 mm 18mm 15 mm8 mm 12 mm UYGULAMA 1-5 Şekilde bir botun yelken direğinin bağlantı kısmı, levha (B), dayanak (G), ve direk (S) görülmektedir. Direğin et kalınlığı t=12mm, direğin yatayla yaptığı açı θ=40° dir. Pimin çapı d pin =18mm, dayanağın kalınlığı t G =15mm, levhanın kalınlığı t B =8 mm, civataların çapı d bolt =12mm ve direğe P= 54kN’luk yük etkidiğine göre, a)Pim ile direk (S) arasındaki yatak gerilmesini bulunuz. b)Pimdeki kayma gerilmesini bulunuz c)Pim ile dayanak (G) arasındaki yatak gerilmesini bulunuz. d)Civatalar ile levha (B) arasındaki yatak gerilmesini bulunuz. e)Civatalardaki kayma gerilmesini bulunuz. (Sürtünme etkisi ihmal edilmiştir.)

6 38 mm 13 mm 75mm 25 mm 110 MPa 75 MPa 180 MPa 45 MPa Şekilde bir ağır makine fabrikasının dikey askı elemanı olarak işlev gören çelik çubuğun bağlantı kesiti görülmektedir. Dikdörtgen kesitli askı elemanının ana gövdesinin genişliği b 1 =38mm, kalınlığı t=13mm, bağlantı bölgesinin genişliği b 2 =75mm, bağlantı cıvatalarının çapı d=25mm dir. Aşağıdaki şıklarda verilenlere göre uygun P kuvvetini bulunuz. a)Askı elemanının ana gövdesindeki emniyetli gerilme 110 MPa ise, b)Askı elemanının cıvata deliği civarındaki emniyetli gerilme 75 MPa ise, (delik civarında gerilme yığılması olduğundan emniyetli gerilme daha düşüktür.) c)Askı ile cıvata arasındaki yatak gerilmesi 180 MPa ise d)Cıvatalardaki kayma gerilmesi 45 MPa ise UYGULAMA 1-6 b 2 =75mm b 1 =38mm d=25mm t=13mm

7 Şekildeki yapıda çubuklar A,B ve C’de pim bağlantılıdır.AB çubuğundaki çekme emniyet gerilmesi σ em =125 MPa ise AB çubuğunun kesit alanını, C’deki pimde emniyetli kayma gerilmesi τ emn =45 MPa ise C’deki pim çapını belirleyiniz. (Not: Çubuk ağırlıkları ihmal edilmiş ve Mesnetlerdeki pimler çift taraftan kesmeye zorlanmaktadır.) UYGULAMA 1-7

8 UYGULAMA 2-1 Şekildeki ABC rijit yatay çubuğu BD ve CE düşey çubukları ile desteklenmektedir. Çubuklar B,C,E de pim bağlı D de ankastre mesnetlidir. BD çubuğunun kesit alanı A BD =1020mm 2, CE çubuğunun kesit alanı A CE =520mm 2 çubukların elastiklik modülü E=205 GPa ise A noktasındaki düşey yer değiştirmenin 1 mm’yi geçmemesi için uygulanabilecek en büyük kuvvet P max ne olur?

9 Şekildeki ABC ve BDE çubukları B’de pimle bağlıdır. AB için L 1 =500mm, A 1 =160 mm 2, BC için L 2 =750mm, A 2 =100 mm 2, elastiklik modülü E=200 GPa dır. a=700mm, b=625mm, P 1 =10 kN, P 1 =25 kN ise C’deki düşey yerdeğiştirme δ C ne olur? UYGULAMA 2-2

10 Şekilde çelik silindir etrafına bakır boru geçirilmiştir. Rijit levha vasıtasıyla bir test makinesi tarafından P basınç kuvveti uygulanmaktadır.Çelik silindirin kesit alanı A s,Elastiklik modülü E s,bakırınkiler ise A c ve E c olarak verilmiştir. Her iki parçanın da boyu L kadardır. P s = ?, P c = ?, σ s = ?, σ c = ?, δ = ? UYGULAMA 2-3

11 Şekildeki AB rijit çubuğu A noktasından sabit mesnetlenmiş, CD ve EF tellerine tutturulmuştur. CD’nin uzunluğu L 1, çapı d 1, Elastiklik modülü E 1, EF’nin uzunluğu L 2, çapı d 2, Elastiklik modülü E 2 olduğunda a) CD’nin emniyetli gerilmesi σ 1, EF’nin emniyetli gerilmesi σ 2 ise uygun olan P’yi belirleyiniz. b) CD Alüminyum E 1 =72 GPa, d 1 =4mm, L 1 =0.4m, EF magnezyum, E 2 =45 GPa, d 2 =3mm, L 2 =0.3m ve σ 1 =200MPa, σ 2 =175MPa ise P en büyük ne olur? UYGULAMA 2-4

12 Şekilde civatanın etrafında zarf olarak dairesel bir boru bulunmaktadır. Somun rondela vasıtasıyla sistemi sıkmadan tutturulacak kadar sıkıştırılmıştır. Zarf ve cıvata farklı malzemelerden yapılmıştır. Zarfın termal (ısıl) genleşme katsayısı α s, cıvatanın termal genleşme katsayısı α b den daha büyük ise, a) Sıcaklık ΔT kadar değiştiğinde zarftaki gerilme σ s ve cıvatadaki gerilme σ b yi bulunuz. b) Toplam şekil değiştirme δ ne olur? UYGULAMA 2-5 (Somun)(Rondela)(Zarf)(Cıvata başı) (Civata)

13 UYGULAMA 2-6 Şekildeki parçaların lineer elastik davranış gösterdiklerini kabul ederek, şekil değiştirme enerjisi büyüklüklerini karşılaştırınız.

14 UYGULAMA 2-7 Şekilde cıvatalarla tutturulmuş basınçlı hava makinesi görülmektedir. Şekil (b) de bir cıvatanın detayı verilmiştir. Cıvatanın gövde çapı d= 13mm, dişli kısmın kök çapı d r =10mm, g=40mm, diş genişliği t=6.5mm dir. Basınç odasındaki sürekli yüksek ve alçak basınç çevrimi cıvatanın kırılmasına neden olabilir. Muhtemel cıvata kaynaklı hataları önlemek amacıyla tasarımcıların iki önerisi vardır. 1)Cıvata gövde çapı ile dişli kök çapının eşit olarak alınması (d= d r ) 2)Cıvata boyunun L kadar alınması (g=L) a)Orijinal cıvatalarla, b)Gövde kesiti azaltılmış cıvatalarla, c)Uzun cıvatalarla, Olması durumunda sistemin enerji depolama kapasitelerini karşılaştırınız. (Sistem lineer davranmaktadır ve gerilme yığılma etkisi ihmal edilmiştir.)


"Şekildeki halka kesitli iç çapı, d 1 = 90 mm dış çapı, d 2 = 130 mm, uzunluğu, L = 1 m olan alüminyum çubuk 240 kN’ luk bası kuvveti etkisinde 0.55 mm." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları