Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge. BAKANLIĞA BAĞLI D Ö NER SERMAYELİ İŞLETMELERİN 2008 YILI T Ü RKİYE GENELİ STOK BİLGİLERİ D Ö NEM ALINAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge. BAKANLIĞA BAĞLI D Ö NER SERMAYELİ İŞLETMELERİN 2008 YILI T Ü RKİYE GENELİ STOK BİLGİLERİ D Ö NEM ALINAN."— Sunum transkripti:

1 27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge

2 BAKANLIĞA BAĞLI D Ö NER SERMAYELİ İŞLETMELERİN 2008 YILI T Ü RKİYE GENELİ STOK BİLGİLERİ D Ö NEM ALINAN STOK Toplam İ ç indeki %'si Ç IKAN STOK KALAN Toplam İ ç indeki %'si 2007 DEVİR795.086.277 OCAK42.911.7332%35.391.592802.606.4181% ŞUBAT114.896.1224%65.130.503852.372.0383% MART165.841.5506%91.269.727926.943.8604% NİSAN169.807.7676%150.073.401946.678.2266% MAYIS190.597.9737%136.017.7411.001.258.4585% HAZİRAN208.410.0528%125.417.5621.084.250.9485% TEMMUZ206.606.2908%185.838.8711.105.018.3677% AĞUSTOS211.774.2968%215.447.2201.101.345.4449% EYL Ü L 214.633.1158%269.262.7281.046.715.83211% EKİM182.403.5897%181.712.3781.047.407.0427% KASIM264.260.49810%213.140.9601.098.526.5818% ARALIK723.704.53027%839.845.186982.385.92533% 2008 TOPLAMI2.695.847.516100%2.508.547.868 100% DEVİRLİ TOPLAM3.490.933.793 2.508.547.868 GERİ

3 2009/23 sıra nolu Genelge Hükümleri 1.Tüketime yönelik olarak kullanılmakta olan her bir tıbbi malzeme ve ilaç için; 1.Tüketime yönelik olarak kullanılmakta olan her bir tıbbi malzeme ve ilaç için; (bir önceki yıl sarfiyat rakamları, hasta sayısı, işlem sayılarındaki artış/azalışlar gibi unsurlar dikkate alınarak) yıllık ihtiyaç miktarlarının 15 Mayıs 2009 tarihine kadar MKYS’ne girilmesi istenilmiş olup, 2.Kurumlarımızın, her bir tıbbi malzeme ve ilaç için Azami Stok Miktarı, bir yıllık ihtiyacın 1/3 (üçte biri)’ü olarak belirlenmiştir. 2.Kurumlarımızın, her bir tıbbi malzeme ve ilaç için Azami Stok Miktarı, bir yıllık ihtiyacın 1/3 (üçte biri)’ü olarak belirlenmiştir. Başka bir ifade ile kurumlarımızın 4 aylık ihtiyaçları aynı zamanda kendi Azami Stok Miktarlarıdır.

4 3. İhaleler, eskiden olduğu gibi yıllık ihtiyaç miktarları dikkate alınarak yapılacaktır. 3. İhaleler, eskiden olduğu gibi yıllık ihtiyaç miktarları dikkate alınarak yapılacaktır. Ancak 4 aylık ihtiyaç miktarını geçmeyecek şekilde, kullanım durumuna göre belli periyotlarda ürün teslim alınacaktır. Ancak 4 aylık ihtiyaç miktarını geçmeyecek şekilde, kullanım durumuna göre belli periyotlarda ürün teslim alınacaktır. Bu uygulama ile yüksek tutarda ve toplu borç ödeme zorunluluğu yerine, düşük tutarlı ve düzenli borç ödeme yapısı sağlanıp, borçluluk kısır döngüsü kırılmak suretiyle; daha düşük maliyetle ürün tedariki ve kıt olan mali kaynakların etkin bir şekilde yönetimi gerçekleştirilebilecektir. Dikkat ! İhale Uygulamaları Yıllık ihtiyaçlar için yapılacak

5 4.MKYS üzerinden çalıştırılmak üzere “STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ” geliştirilmiş olup bu modül; Kurumlarımızın stoklarında dört aylık ihtiyaçlarının üzerinde bulunan tüketime yönelik tıbbi malzeme ve ilaçları, diğer kurum ve kuruluşlarımızın bilgi ve istifadesine sunmak amacıyla kullanılacak raporlamayı içermektedir.

6 5- İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ sorgulanmadan ihtiyaçların piyasadan temini yapılmamakta iken 15 Mayıs 2009 tarihinden itibaren STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ de sorgulamadan ihalelere çıkılmaması karalaştırlmıştır. Ancak, ivedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya nakliye maliyetleri ve ürün özellikleri dikkate alındığında diğer kurumlarımızdan temin edilmesi uygun görülmeyen tıbbi malzeme ve ilaçlar için dışarıdan temin yoluna gidilebilecektir.

7 6.İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ’nde yer alan mal, malzeme ve demirbaşlar Bedelsiz olarak devredilecektir. STOK FAZLASI TAŞINIR MODÜLÜ’nde yer alan tüketime yönelik tıbbi malzeme ve ilaçları ise bedelli veya bedelsiz devredebilecektir.

8 MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ Karar Destek Sitemleri (İş Zekası) alanında İhtiyaç Fazlası Sorgulama İl Stok Havuzu (Stok Durumu) Stok Fazlası sorgulama Malzeme Alış Fiyatları Sorgulama Modülleri aktif hale getirilmiştir.

9 “Stok Koordinasyon Ekibi” ile “Merkezi Satın Alma Birimleri” nin Oluşturulması 2009/45 SIRA NOLU GENELGE

10 A.Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan ihtiyaç ve stok fazlası tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, her türlü ortez ve protez ve benzeri mallar “İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek, Stokta bulunan bahse konu mallar için alıma çıkılmayacaktır. Bu hususun takibi için Stok Koordinasyon Ekibi oluşturulacaktır.

11 A.Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması Stok Koordinasyon Ekibi; “İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek olan ihtiyaç ve stok fazlası ürünlerin ilgi genelgeler çerçevesinde devredilmesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak, Kurumların Yıllık İhtiyaçlarının yerindeliğini denetleyecek, Satın alma sürecinin iznini verecek, Diğer illerde olan stok fazlası ve ihtiyaç fazlası ürünlerin temininde kurumlara rehberlik yapacak.

12 A.Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması Stok Koordinasyon Ekibi; “İl Stok Havuzu” şeklinde değerlendirilecek olan ihtiyaç ve stok fazlası ürünlerin ilgi genelgeler çerçevesinde devredilmesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak, Kurumların Yıllık İhtiyaçlarının yerindeliğini denetleyecek, Satın alma sürecinin iznini verecek, Diğer illerde olan stok fazlası ve ihtiyaç fazlası ürünlerin temininde kurumlara rehberlik yapacak.

13 A.Stok Kontrolü ve İl Stok Havuzunun Oluşturulması Stok Koordinasyon Ekibi; Kurumlar birbirlerinden aldıkları mal ve malzemenin bedelini en geç 3 ay içerisinde ödenmesini sağlayacaktır. Not: İvedi olarak temin edilmesi gereken ve/veya ürün özellikleri dikkate alındığında diğer kurumlardan alınması uygun olmayan ürünlerin sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğratılmadan sürdürülebilmesi için kurumsal bazda temini, Genelgenin istisnasıdır.

14 İRTİBAT NUMARALARIMIZ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İdari İşler Daire Başkanlığı Mal Yönetim Şube Müdürlüğü 0312 458 50 15 /458 53 36 /458 53 27 458 50 46 Faks: 312 458 51 31


"27 Mart 2009 tarih ve 2009/23 sıra nolu Genelge. BAKANLIĞA BAĞLI D Ö NER SERMAYELİ İŞLETMELERİN 2008 YILI T Ü RKİYE GENELİ STOK BİLGİLERİ D Ö NEM ALINAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları