Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROF. DR. TEVHİDE KARGIN.   Temel kavramlar  Eğitim  Program  Program Geliştirme Ders Konuları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROF. DR. TEVHİDE KARGIN.   Temel kavramlar  Eğitim  Program  Program Geliştirme Ders Konuları."— Sunum transkripti:

1 PROF. DR. TEVHİDE KARGIN

2   Temel kavramlar  Eğitim  Program  Program Geliştirme Ders Konuları

3   Eğitim, genel anlamda bireylerin davranışlarında belli amaçlara göre değişiklik oluşturulması olarak tanımlanabilir.  Eğitimin davranış değiştirme süreci olarak tanımlanması, eğitim programın dinamik ve sürekli yaşantılar bütünü olarak görülmesine yol açmıştır.  Günümüz program geliştirme çalışmalarında çocuğa uygun hedeflerin saptanması ve davranış değiştirmeye olanak sağlayacak öğrenme-öğretme ortamlarının düzenlenmesi önem kazanmış bulunmaktadır. Eğitim

4   öğrencide oluşacak davranış değişikliği hedefleri,  buna ulaşmak için öğrencinin karşı karşıya geleceği eğitim yaşantıları,  bunları faaliyete geçirebilmek için uygulanacak öğretim yöntemleri,  hedefe ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek için kullanılan ölçme araçları ve  değerlendirme ölçütleri yer almaktadır. Eğitim programının kapsamı içinde

5   Engelli çocuklar için hazırlanacak eğitim programlarının da aynı yaklaşım içinde ele alınması ve eğitim programlarının geliştirilmesinde izlenen temel işlemlere yer verilmesi gerekmektedir. Genel ve Özel Eğitim Programları

6   Süreç, belli bir sonuca ulaşmak veya bir oluşumu gerçekleştirmek için birbirini izleyen olayların ya da durumların akışıdır. Eğitimi bir süreç olarak ele aldığımızda, eğitim sürecini birbirini izleyen, birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme olaylarıdır. Öğrenmenin oluşmasını sağlayan her türlü etki eğitim sürecinin bir parçasıdır. Bir Süreç Olarak Eğitim

7   Amaç  Öğrenme ve öğretme faaliyetleri  Değerlendirme Buna göre, Eğitim amaçla başlar, öğrenme-öğretme faaliyetleriyle devam eder, değerlendirme ile son bulur. Eğitim sürecinin ögeleri

8   Eğitim bir ya da bir dizi amaca ulaşmak için yapılır. Amaçlar, eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında meydana gelmesi istenen farklılaşmaları belirler. Eğitilecek kişinin kazanması gerekli davranış ölçütlerini ortaya koyar.  Eğitimin amaçları ne öğrenebileceği ve nasıl öğrenebileceğini belirler. Amaç (Hedef):

9   Eğitimin amaçları öğrenme yoluyla gerçekleştirilir. Öğrenmenin içeriğini amaçlar belirler.  Eğitim sürecinde öğrenme, seçilmiş ve kontrollü bir ortam içinde öğretme yoluyla öğrenenin kendisi tarafından gerçekleştirilir.  Bu nedenle eğitim süreci, öğrenenle öğreten arasında bir etkileşimi gerektirir. Bu etkileşim grup içinde olabileceği gibi, öğrenenle öğretenin “bire bir” karşı karşıya gelmesi şeklinde de olabilir. Öğrenme-Öğretme Faaliyetleri

10   Öğretme planlıdır. Bir programa göre adım adım gerçekleştirilir.  Öğrenme süreci mekan ve zamanla sınırlıdır.  Öğretim seçilmiş düzenli özel bir çevre içinde gerçekleştirilir.  Öğretmen, eğitim çevresinin düzenleyicisidir.  Öğretmen ve yöneticiler eğitim ortamının etkileşimi en iyi gösterecek şekilde düzenlemesinin sağlamakla yükümlüdürler. Öğrenme-Öğretme Faaliyetleri

11   Öğretim sürecinin sonunda değerlendirme işlemi alır. Değerlendirme sonuçlarına göre  hem sürecin çalışması, hem de ürünün kalitesi kontrol edilir. Süreçteki değişme ve yenileşmeler değerlendirme sonucuna göre yapılır. Öğrenme-Öğretme Faaliyetleri

12   Çok çeşitli tanımlamalar olmakla birlikte hepsi  öğrencilerin karşılaştıkları öğrenme durumlarının ve geçirdikleri yaşantıların tümünün programı oluşturması ve programın devam eden bir süreç olduğunun benimsenmesi açısından ortaktırlar. Eğitim Programlarının Tanımı ve Niteliği

13   Bir tanıma göre program,  belli bir düzen içerisindeki amaçları,  bu amaçların belirttiği davranışların gerçekleşmesi için gereken içeriği  uygulamada kullanılan yöntemleri  değerlendirmeyi kapsamına alan bir bütündür.

14   Bir başka tanıma göre eğitim programı,  “Öğrencilerde beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin tamamıdır ve buna göre program,  davranış değişikliklerini (amaç)  eğitim yaşantılarını (öğretim)  öğretim yöntemlerini  değerlendirme araçlarını  değerlendirme ölçütlerini içerir.

15   Eğitim programı, devamlılık gösteren yaşantılardan oluşmaktadır.  Program geliştirme alanında temelde iki ana yaklaşım söz konusudur. Bunlar  Ürüne  Sürece ağırlık veren modellerdir.  Ürüne ağırlık veren program geliştirme yaklaşımına göre;  Öğretim temelde öğrenme ile ilgilidir. Öğrenme ile de davranış değişikliği sağlanır. PROGRAM GELİŞTİRME NEDİR?

16   Bu nedenle öncelikle  Öğretim süreci sonunda öğrencinin kazanmasını beklediğimiz öğrenci davranışlarının önceden açık ve seçik olarak belirlenmesine gereksinim vardır.  İkinci aşamada, bu davranışların oluşmasına yardım edecek içerik, yöntem ve öğrenme ortamı belirlenir. PROGRAM GELİŞTİRME

17   Üçüncü aşamada, öğretme işinin gerçekleştirilmesi ve sonucun değerlendirilmesi yer alır. Sonuç değerlendirildikten sonra, içerik ve yöntemlerden maksimum düzeyde ürün elde etmek için yeni uyarlamalara gidilir. Bu modelin en önemli avantajı önce davranışlar sonra içerik, yöntem ve değerlendirme belirlenir. PROGRAM GELİŞTİRME

18   Verilen bir amaç süreçle birlikte düşünülür. Öğretim süreçleri ve materyaller amaca göre hazırlanır. Amaç, süreç biçiminde analiz ve ifade edilir. Örn. şu tür okul koşullarında, şu tür öğrenci grubu için, şu süreçlerin uygulanması ve şu araçların kullanılması şu tür sonuçlara götürür gibi ifade edilir. PROGRAM GELİŞTİRME: Süreç Modeline Göre

19  Program hazırlama;  hedeflerin saptanmasını,  öğrenci davranışlarına dönüştürülmesini,  davranış değişmesini gerçekleştirecek öğretim durumlarının belirlenmesini, öğrenme yaşantılarının örgütlenmesini ve değerlendirme için ölçüt ve işlemlerin saptanmasını içine alır. Özetle

20   Bu aşamaların izlenmesi özel eğitim programları içinde söz konusudur.  Program hazırlamak bir planlama işidir.  Özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları hazırlanmalı ve merkeziyetçi yaklaşımdan uzaklaşılmalıdır. SONUÇ


"PROF. DR. TEVHİDE KARGIN.   Temel kavramlar  Eğitim  Program  Program Geliştirme Ders Konuları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları