Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİLER ARASI İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DUYGULAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİLER ARASI İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DUYGULAR."— Sunum transkripti:

1 KİŞİLER ARASI İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DUYGULAR

2 Duygu kavramı  Kişinin hislerinde bir değişime neden olan heyecanlandırıcı yada uyarıcı bir etkinin meydana gelmesi ile vücutta oluşan değişikliklere duygu denir.

3 Beyinde Duygu Nasıl Oluşur?

4  Duygular aslında bir iletişim aracı olup kişinin iç dünyası hakkında diğer kişilere bilgi verir.  Duyguların işlevleri  Harekete hazırlar.  Davranışları biçimlendirir.  Sosyal ilişkileri düzenler.

5 Duygu kuramlari  Duygusal tekpi üçlüsü. His DUYGU Fizyoloji İfade Sonuç

6  Duygunun ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığına ilişkin ilk çalışmalar “Duygu Nedir” sorusuna cevap arayan William James ile başlamıştır.  Sonraki süreçlerde  Duygular nasıl ortaya çıkar ve  Duygusal tepkilerin ne şekilde meydana geldiğine dair çok sayıda teori ileri sürülmüştür.

7 James-Lange duygu kuramı  James,duygusal hisleri merkeze alarak bedende meydana gelen değişimleri incelemiştir.  (Örneğin kokunun etkisi.)  Carl Lange, küçük farklılıklarla bir duygu modeli geliştirmiş.

8  James-Lange kuramında çevredeki uyarıcıların bedende fizyolojik değişimlere neden olduğu, bu fizyolojik değişimlere bağlı olarak ta duygunun ortaya çıktığı ifade edilir.  Duygular kasların gerilmesi, titreme, solunum hızının değişmesi gibi değişikliklerden meydana gelir.  “İnsanlar korktukları için titremiyor, Titredikleri için korkuyorlar.”

9 Cannon-Bard duygu kuramı  Bu kuramda duyguların ve bedensel davranışların ard arda değil aynı zamanda ortaya çıktığı ileri sürülmektedir.  “Kişi ayıyı gördüğünde korkmakta ve koşmaya başlamaktadır.”  Duygular ve duygusal yaşantıyı belirleyen kişilerin gördükleri ve algıladıklarıdır.

10 Schachter-Singer duygu kuramı  Bu kurama göre duyguların, deneyimler temelinde ortaya çıkan ani bir olayı bilişsel olarak sevk ve idare etme fonksiyonu ile düzenlendiğini açıklar.  Kişiler duygularını içinde bulundukları ortama göre yorumlamakta, bu nedenle duygunun türü içinde bulunulan ortama göre değişmektedir.

11 Arnold-Lindsey duygu kuramı  Kişilerin durumlara ilişkin algıların ve olaylara verdikleri anlamların o duruma ilişkin oluşan duygunun temelini oluşturturur.  Kişiler içinde bulundukları durumlara göre uyarılara vereceği tepkiler kişinin yorumu ile ilgilidir.  Duygu durumunun isimlendirilmesi kişinin algılamasına bağlıdır.

12 Kişiler Arası İletişim ve Duygular  Duygular kişilerarası iletişimi doğrudan etkilemektedir.  Kişiler arası iletişimin başlaması ve sürekliliğinin sağlanmasında en önemli etkendir.  Olaylara ve durumlara karşı kişilerin duygusal yoğunlukları farklılık gösterir.(Bu yüzden kişilerin tepkileri de farklıdır.)

13  Duygularını yoğun olarak yaşayan kişilerde  Kan basıncı artması  Kalp atışının hızlanması  Göz bebeklerinde büyüme görünür.

14  Bir kişinin ne hissettiğini anlamak için sözsüz davranışların gözlenmesi ve yorumlanması gerekir.  Daha önceki davranışları göz önünde bulundurularak, vereceği tepkileri tahmin ederek iletişim kurmak doğrudur.  Bir kişinin ne hissettiğini anlamak için soru sormak ta etkili bir yöntemdir.

15 Duygusal ifadeler  Duygusal ifadenin ilk gözlemcisi Charles Darvindir.  Duygusal ifadeler çocukluktan itibaren öğrenilir.  İfadeler iletişim biçimlerini etkiler.  Duygunun oluşmasını takiben duygusal ifade yüzde belirir.  Kişiler hissettikleri bedenleri ile daha iyi ifade eder.

16  Her kültür, duygular için kendi sergileme kurallarına sahiptir.  Bazı yüz ifadeleri kültüre göre değişmemekte ve evrensel bir ifade taşımaktadır.

17 Cinsiyet Farkı  Kadınlar ve Erkekler hem sözlü hem de sözsüz iletişimde duygularını ortaya koymada oldukça farklıdır.  Erkeklerin duygularını ifade etmedikleri ve  Bunun da duyguların farkında olmamasına dayandığı ileri sürülmektedir.  Araştırmalar sonucunda erkeklerin kadınlara göre daha duygusal oldukları bulunmuştur.

18  Kadınlar daha açık bir biçimde duygularını dile getiriyorlar.  Erkekler öfkelendiklerinde öfkenin kaynağını çevresinde aramakta ve öfkelerini dışa dışa vurarak ifade ederler.  Kadınlar öfkeyi önce kendilerinde aramakta, öfkelerini içe yöneltip daha sonra farklı tepkiler(konuşmak, alışveriş) ile öfkelerini geçirmek istemektedirler.

19 Sonuç:  Günlük yaşamda iletişimde olumsuz duyguların ifade edilmesi hoş karşılanmıyor.  Duygular ılımlı olmalı ve uygun bir şekilde ifade edilmeli.  Heyecana dayalı duygular kontrol altına alınmalı  Olumsuz duyguların etkisi geçtikten sonra olumlu ifadelerle ortaya konulmalı.  Duyguların bastırılmasından kaçınılmalı.


"KİŞİLER ARASI İLETİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DUYGULAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları