Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Donanım, Yazılım, Bilişim Teknolojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Donanım, Yazılım, Bilişim Teknolojisi"— Sunum transkripti:

1 Donanım, Yazılım, Bilişim Teknolojisi

2 Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki bölümden oluşur.
Bilgisayarın çalışabilmesi için, ikisi de gereklidir

3 Donanım: Bilgisayarın tüm elektronik parçalarına donanım denir. Ör:Fare, klavye,anakart, harddisk gibi…

4

5

6 Yazılım: Bilgisayarın tüm programları birer yazılımdır. Ör:Windows XP, MS Office , oyunlar, virüsler gibi…

7

8 Bilgi Nedir? Doğru ve ya yanlış bildiğimiz her şeye bilgi diyebiliriz.
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçektir.

9 İletişim Nedir? Bizim başkalarını,başkalarının da bizi anlamasına yarayan bir SÜREÇTİR. Düşünme ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. Sözcüklerin,resimlerin figürlerin grafiklerin,vb.sembollerin kullanılarak bilgi,düşünce,duygu ve becerileri aktarılması sürecidir.

10 Bilişim Nedir?

11 Bilişim Nedir? Bilgi ve iletişim kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve rasyonel biçimde işlenmesi bilimi. Bilişim kavramı, teknoloji ve bilginin birlikte kullanılarak üretilen sonuçlar olarak kısaca tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü vardır; bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı ve bilgi toplumu.

12 Bilişim Teknolojileri Nedir?
Bilişim Teknolojileri aslında bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır. Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir.

13 Bilişim Teknolojileri Nedir?
BT, güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılımı, networkler, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir. Bilişim teknolojilerinin “değer yaratan ve değer katan” bir dizi teknoloji ve araçtan oluştuğu unutulmamalıdır. Bu anlamda gereksinimleri iyi bir şekilde belirlemek, doğru çözümler geliştirmek için de iyi bir örgütlenme ve stratejiye sahip olmak gerekir.

14 Bilişim Teknolojileri
ŞİRKETLERE NELER SAĞLAR Yöneticilerin karar verme süreçlerine yardımcı olur: Veritabanı sistemleri, çalışma tablosu programları ve daha birçok yazılım sistemi, kurumsal verilerin değerlendirilmesinde ve yöneticilere anlamlı bilgiler şeklinde sunulmasında önemli rol oynarlar.

15 Bilişim Teknolojileri
Maliyetleri azaltır: Bilişim teknolojisi araçları, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve müşteri ilişkileri yönetimi bakımından maliyetleri büyük ölçüde azaltır ve zaman tasarrufu sağlarlar. Ayrıca, Internet, Intranet, diğer network ve iletişim olanakları ofis içinde ve ofisler arasındaki iletişim maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

16 Bilişim Teknolojileri
Bilginin akmasını sağlar: Bilginin şirket içinde akması sağlanır. Her düzeyde gereken bilgi gereken noktaya hızlı biçimde akar ve şirket çalışanlarının takım halinde (verimli) çalışması sağlanır. Bu işlemler bir bütün olarak iş akışını oluşturur. İş akışı sayesinde dökümanların yönlendirilmesi onaylanması ve ilgili kişilere çok kısa sürede ulaştırılması sağlanır. Bu da şirketlerin hızlı karar vermesini ve birçok sürecinde kaliteyi arttırmasını sağlar.

17 Bilişim Teknolojileri
Çeviklik: Çeviklik kavramı da bilişim teknolojilerinin şirketlere kattığı önemli bir değerdir. Pazar ve yasalar değiştiğinde şirketin hemen adapte olması gerekir. Bunun yanı sıra ürünlerin yaşam süreleri de gün geçtikçe kısalmaktadır. Bilgisayar sistemleri üzerinde geliştirilen doküman yönetimi ve iş akışı sistemleri yeni prosedürlerin hızla hayata geçmesini sağlar.

18 Bilişim Teknolojileri
ÖNEMİ ARTTI İş stratejileri: Zamanı ve uzaklıkları azaltır. Elektronik ticareti olanaklı kılar. Şirket kültürü: Bilginin kolayca akmasını sağlar. Şeffaflık ve katılımcı yönetim sağlar.

19 Bilişim Teknolojileri
Organizasyon yapısı: Birbirine bağlı sanal ve elektronik şirket yapısını oluşturur. Yönetim süreci: Karmaşık karar alma süreçlerinde yardımcı olur. Çalışma alanı: Evde ya da yolda (her yerde) iş yapılmasını sağlar.

20 Bilişim Teknolojileri
Eskiden denetim ve yönetim aracı olarak benimsenen bilişim teknolojileri bugün stratejik kararların verilmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Şirket sahipleri ve yöneticiler, farklı kaynaklardan gelen çok sayıda bilgiyi değerlendirmek, kararları almak ve kısa zamanda uygulamak zorundadırlar. Bilişim Teknolojileri, günümüzde şirketlerin başarısında mutlak rol oynayan bir dizi teknoloji ve araçtan oluşur. Ancak şirketler belli bir stratejiyle bu teknolojilerden yararlanmayı bilmelidirler. Bunun en önemli etkeni de kuşkusuz bu alanda yetişmiş insan gücü faktörüdür.

21 Öncü Kuruluşlar ve Eğitimler

22 Öncü Kuruluşlar ve Eğitimler
Bu kuruluşlar arasında dünyada özellikle de ülkemizde çokça tanınan iki firma ön plana çıkmaktadır. “Cisco Systems” ve “Microsoft”. Bilişim Teknolojileri bölümü için uygun olabilecek ve bu kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere örnekler.

23 Sertifika Programları ECDL, European Computer Driving License
  Nasıl Sürücü Belgesine (Ehliyet) sahip olmamız araba kullanabilme becerinizin kabul edilmiş bir kanıtı ise, Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (European Computer Driving License, ECDL) da kişilerin bilgisayar kullanımı üzerine yetkinliklerinin uluslararası kabul edilmiş bir kanıtıdır. Türkiye'de, ECDL Vakfı himayesinde ECDL lisans sahibi Türkiye Bilişim Derneğidir (TBD). TBD, ECDL programını ECDL Bilişim ve Eğitim A.Ş. ile işbirliği halinde ulusal düzeyde yönetimini ve geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu konudaki geniş bilgi adresinden alınabilir.

24 Sertifika Programları ECDL, European Computer Driving License
KİMLER İÇİN? Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası her hangi bir yaşta olan, uluslararası endüstri standartlarına göre bilgisayar becerisini belgelemek isteyen herkes içindir. Bilgisayar gibi konularda kaynak olmadan çalışmak oldukça zordur. ECDL/ICDL bilgisayar bilgi ve becerinizi ölçmeye doğru atılan ciddi bir adımdır. ECDL'NİN İÇERİĞİ ECDL Müfredat programı değişik konuları içeren 7 modülden oluşmaktadır: Modül 1. Bilgi Teknolojisinin (BT) Temel Kavramları Modül 2. Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi Modül 3. Kelime İşlemci Modül 4. Elektronik Tablolar Modül 5. Veritabanı Modül 6. Sunu Modül 7. Bilgi ve İletişim

25 Sertifika Programları CCNT, Certified in Convergent Network Technologies
Certified in Convergent Network Technologies (CCNT) üreticiden (satıcıdan) bağımsız, adayın verilerin birleştirilmesi, bilgisayar telefonu, ve telekomünikasyon bilgilerini tasdik eden bir iş-rolü sertifika programıdır. Hedef Kitle: Network Engineers, Network Administrators, Telecommunications Technicians, Data/Internet/Telecommunications Sales Professionals, Telecom Sales engineers, IT/Data Product Managers, and Telecom Account Managers’ı kapsayan veri ve telekomünikasyon endüstrilerinde mesleki bilgilerini güncel tutmak isteyen herkestir.

26 Sertifika Programları CTP, Certified Convergence Technologies Professional
Certified Convergence Technologies Professional (CTP) sertifikası üreticiden (satıcıdan) bağımsız bir sertifika programı olup endüstrinin talep ettiği birleşen iş rollerindeki gerekli becerileri onaylamak için yaratılmıştır. CTP, ses (voice), görüntü (video) ve veri teknolojilerinin tek bir ağda birleşmesidir ve bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde büyük bir gelişmedir. Hedef Kitle: CTP, Teknik Satış, Teknik Temsilci, ses ve veri uygulamalarına destek veren Kurumsal BT Profesyonelleri, Uyarlama ve Uygulama Satış Profesyonelleri, ve Satış Mühendisleri gibi birleşen teknolojiler endüstrisindeki belirli iş rollerine kişileri hazırlamak üzere bilgi ve becerileri sağlar.

27 Sertifika Programları CISCO Sertifikaları
Cisco sertifikaları elde edilmesi en çok talep edilen sertifikalar arasındadır ve de doğal olarak piyasada en çok aranan sertifikalardır. Cisco sertifikalı profesyoneller de BT sektöründe en yüksek ücret alan insanlardır. En çok talep edilen sertifikaları ise: CCNA CCNP CCDA ve CCDP dir.

28 Sertifika Programları CIW, Certified Internet Webmaster
The CIW Internet Becerileri programı, tasarlama, geliştirme, yönetim, güvenlik sağlamayı içeren, ve Internet veya intranetle ilgili hizmetleri destekleyen e-İş uygulamalarında gereken iş rolleri için amaçlanmıştır. CIW programı International Webmasters Association (IWA) ve Association of Internet Professionals (AIP) tarafından tanınmakta ve desteklenmektedir. Şu sertifikalar verilmektedir: CIW Associate Master CIW Administrator Master CIW Designer Master CIW Enterprise Developer Master CIW Web Site Manager

29 Sertifika Programları CompTIA Sertifikaları
CompTIA, Computing Technology Industry Association, birleşen bilgisayar ve iletişim sektörlerini temsil eden kar amacı olmayan ticari bir oluşumdur. Konu uzmanları ve ana teknoloji firmaları ile çalışarak CompTIA teknikle ilgili, e-Ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü geliştirme sertifikaları için satıcıdan bağımsız standartları geliştirmektedir. Dünyada yarım milyondan fazla CompTIA sertifikalarına sahip insan vardır. Teknik sertifikalar PC’ler, ağlar, sunucular ve Internet ile çalışan kişilerin becerilerini onaylar.

30 Sertifika Programları IBM Certified Solutions Expert
IBM Certified Solutions Expert sertifika programı içinde IBM Certified Solutions Expert - DB2 UDB V6.1 Database Administration for UNIX, Windows, and OS/2 IBM Certified Solutions Expert - DB2 UDB V6.1 Application Development for UNIX, Windows, and OS/2 olmak üzere iki yol bulunmaktadır.

31 Sertifika Programları Microsoft Sertifikaları
Microsoft® iki seviyede sertifikasyon sağlar: Microsoft Certified Professional (MCP) ve Microsoft® Office Specialist. Her iki programda bu sertifika alanlarında birden fazla yol içerir. MCP programı Dünya çapında BT profesyonellerince bir kalite göstergesi olarak kabullenilmiş ve yazılım becerilerinde yetkinlik seviyesi olarak onaylanmıştır. Program BT endüstrisinin yazılımla ilgili becerilerin sürdürülmesi ve değerlendirilmesi için en kapsamlı uygulamasıdır. Microsoft Office Specialist programı masa üstü üretkenliği konusunda Microsoft® Office uygulamalarıyla ilk küresel standartı belirlemiştir.

32 Sertifika Programları Microsoft Sertifikaları
Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) for Windows Server 2003 Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) for Windows Server 2003 Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) for Windows 2000 Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) for Windows 2000 Microsof t Certified Solutions Developer (MCSD) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) for Microsoft .NET Microsoft Certified Application Developer (MCAD) for Microsoft .NET Microsof t Certified Database Administrator (MCDBA) Microsoft Office Specialist

33 Sertifika Programları Oracle Sertifikaları
Sertifika programları şöyledir: Oracle 9i DBA Oracle 8i DBA Developer/2000 Release 2 Developer Release 6/6i


"Donanım, Yazılım, Bilişim Teknolojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları