Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

University of Cologne Avusturya Kalkınma İşbirliği REPARIS Viyana Çalıştayı 14.-15. Mart 2006 Almanya’da Ticari Muhasebe ve Vergi WP/StB Prof. Dr. Norbert.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "University of Cologne Avusturya Kalkınma İşbirliği REPARIS Viyana Çalıştayı 14.-15. Mart 2006 Almanya’da Ticari Muhasebe ve Vergi WP/StB Prof. Dr. Norbert."— Sunum transkripti:

1 University of Cologne Avusturya Kalkınma İşbirliği REPARIS Viyana Çalıştayı 14.-15. Mart 2006 Almanya’da Ticari Muhasebe ve Vergi WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig Köln Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Vergilendirme Bölümü Direktörü

2 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig2 Uygunluk ilkesinin mevcut özellikleri Genel Bakış: Ticaret Kanunu’nun Üçüncü Kitabı (HGB) çoğu kanunla düzenlenen genel olarak kabul gören muhasebe ilkelerini içerir  4. ve 7. EC-Direktifi’ne uygun  Vergi Muhasebesi (§ 5 Abs. 1 EStG) bu ilkelerle bağlantı kurar  uygunluk ilkesi Başlangıç Noktası: Basitleştirme  üniter bilanço fikri Daha sonra: eşitlik varsayımı  mali yetkili kurum “uyuyan hissedar” gibidir

3 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig3 Uygunluk ilkesinin mevcut özellikleri İlkeler ve Amaçlar: Ticari Muhasebenin Amaçları:  bilgi ve ödemenin ölçülmesi Ticari Muhasebe İlkeleri:  İhtiyatlılık ilkesi (önde giden kural) karın mümkün olduğunca tedbirli hesaplanması (nominal sermayenin ve kredi verenlerin korunması)  Gerçekleşme İlkesi (karların iktisap maliyeti ilkesiyle bağlantılı olarak satış akti ile teyid edilmesi gerekmektedir)  Emparite İlkesi (zarar beklentisi ilkesi, kar ve zarar eşit şekilde muamele görmemelidir)  Gerçek ve Hakkaniyetli Görüş ilkesinin destekleyici bir işlevi vardır

4 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig4 Uygunluk ilkesinin mevcut özellikleri Ters Uygunluk İlkesi:  Karı belirleyen opsiyonlar ticari bilançoya uygun şekilde bildirilmelidir (§ 5 Abs. 1 S. 2 EStG) Ters uygunluk ilkesinin eleştirileri:  Vergi muhasebesi ticari muhasebeyi de etkilemekte ve ticari bilançonun amaçlarını bozmaktadır  4. ve 7. Sayılı EC-Direktifi ile tutarlılık (gerçek ve hakkaniyetli görüş)  Kısmi olarak Uygunluk İlkesi: bağımsız vergi – hükümler daha karmaşık ve önemli hale geliyor (örneğin her an gerçekleşebilecek zararlara yönelik hükümler)  Yargı vergi bilançosunun süreksiz amacını vurgulamaktadır

5 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig5 IAS/IFRS etkisini arttırmak IAS/IFRS muhasebe için küresel bir standart geliştirmektedir  IAS/IFRS’nin ilk işlevi bilgidir  Paradigma kayması:  şimdiye kadar: HGB bilançosunda kredi verenlerin korunması  yeni: bilgiye yönelik IAS/IFRS-Bilançosu Devamlılık ve ticari muhasebenin gelecekteki tanımı (HGB) koşulludur  „ Bilanzrechtsreformgesetz“  planlanan: „Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz“ Problemler:  Uygunluk İlkesinin geleceği?  Bir vergi muhasebe sisteminin bağlantısı?

6 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig6 IAS/IFRS’nin Vergi Muhasebesine Etkileri 1.HGB varlık koruma esaslı muhasebeyle bağlantılı  Uygun bir geçici dönem için  Uygunluk İlkesinin korunması İstikrar tehdit altında  HGB-Muhasebesi daha çok sadece bilgi rolüne doğru ilerlemektedir (Bkz. planlanan „Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz“)  Diğer AB üye ülkelerinde sermaye koruma ilkesinin tanınmaması İleriye dönük çözüm bulunmaması

7 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig7 IAS/IFRS’in Vergi Muhasebesine Etkileri 2.IAS/IFRS uygunluk ilkesi modeli  IAS/IFRS hakkında vergi kanununda bağlantı  AB içinde uyum şansı  Uygunluk İlkesinin yeni bir kisve altında korunması Problemler:  Anayasa Kanunu’nun yönleri (özel sermayede mali müdahalenin meşrulaştırılması tereddüt yaratan bir konudur)  Kanun mahkemeleriyle doğrulama ve IAS/IFRS’yi uygulamanın etkileri (tehlike: Dünya çapında tek tip IAS/IFRS ile Alman-Avusturya- İtalyan veya EC-GAAP’nin yaratılması arasında sürtüşme)  Amaç ayrılığı

8 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig8 IAS/IFRS’nin Vergi Muhasebesine Etkileri Amaç Ayrılığı  IAS/IFRS bilgi esaslıdır. Vergi muhasebesi ekonomik performans kapasitesinin tam olarak ölçülmesidir  Muhasebe her zaman “ilgililik” ve “güvenilirlik” arasında bir uzlaşmadır  IAS/IFRS: „ilgililik“  Vergi muhasebesi: „güvenilirlik“  Gerçekleşme ilkesi vergilendirme için önemlidir: Gerçek karın belirlenmesi satış akti ile bağlantılıdır  zıtlık: IAS/IFRS: Ölçüm esas olarak hakkaniyetli değer ile yapılır  Emparite ilkesi zarar ayırmanın mali tarafından bağımsızdır Geleceğe yönelik çözüm bulunmamaktadır

9 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig9 IAS/IFRS’nin Vergi Muhasebesine Etkileri 3. Bağımsız vergi muhasebesi kanunu Resmi:  Vergilendirme mali matrahının bağımsız tanımı  Uygunluk ilkesi yok Maddi:  IAS/IFRS are muhasebe ve vergilendirme için „başlangıç noktaları “dır  Bu küresel standartda farklılıkların meşrulaştırılması gerekir, örneğin muhasebe sisteminin farklı amaçları Pratik:  IAS/IFRS-Bilançosundan veri aktarmak (IAS/IFRS başlangıç noktası olarak)  bağımsız vergi muhasebesi sistemi

10 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig10 Avrupa Birliği’nde Gelişimi 2001/2003:  Avrupa Komisyonu : „Vergi engelleri olmayan bir iç pazara doğru. Şirketler Ab içi etkinliklerinde konsolide bir vergi matrahı sağlamaya yönelik bir Strateji“ 2004/2005:  Ortak Konsolide Vergi Matrahı belirlenmesine yönelik bir Öalışma Grubu’nun oluşturulması (CCCTB) 2006 (CCCTB-WG Çalışma Grubu – Ara Sonuç):  Şirket bilançolarına dayanan bağımsız Vergi Muhasebesi sistemi  IAS/IFRS başlangıç noktası olarak kullanılmaktadır  Uygunluk ilkesi uygulanmamaktadır

11 University of Cologne WP/StB Prof. Dr. Norbert Herzig11 Özet ve tahmin Avrupa Birliği ve Almanya’da (yeni) bir vergi muhasebe sisteminin paralel olarak geliştirilmesi:  Bağımsız (konsolide) vergi muhasebe sistemi  IAS/IFRS başlangıç noktası olarak  Uygunluk ilkesi yok İşleve özel muhasebe sistemleri  Üniter bilanço yok Almanya bir CCCTB geliştirilmesini istemektedir:  CDU/CSU ve SPD koalisyonunun anlaşmasına bakınız


"University of Cologne Avusturya Kalkınma İşbirliği REPARIS Viyana Çalıştayı 14.-15. Mart 2006 Almanya’da Ticari Muhasebe ve Vergi WP/StB Prof. Dr. Norbert." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları