Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MESLEKLER. MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Meslek Seçiminde Dikkat Kendi özelliklerimizi tanımalıyız. Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MESLEKLER. MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Meslek Seçiminde Dikkat Kendi özelliklerimizi tanımalıyız. Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik."— Sunum transkripti:

1 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MESLEKLER

2 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Meslek Seçiminde Dikkat Kendi özelliklerimizi tanımalıyız. Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik Özellikleri Mesleklerin özelliklerini tanımalıyız. “10 Yıl Sonra Nasıl Bir Yaşam İstiyorum?” - Nasıl bir iş? - Nasıl bir iş yeri? - Nasıl bir ev? - Nasıl bir aile? - Nasıl arkadaşlar? - Nasıl bir sosyal yaşam? Kendi özelliklerimizle, mesleklerin özellikleri arasındaki ortak noktaları bulmalıyız.

3 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Mesleklerin Özelliklerini Tanıma Mesleğin tanımı nedir? Nasıl ve kaç yıllık bir öğrenim gerektirmektedir? Öğrenim süresinde hangi dersler okutulmaktadır? Bu iş kolunda eleman talebi var mıdır? Bu işte ne gibi faaliyetlerde bulunulmaktadır? Kullanılan malzeme ve makineler nelerdir? Yürüme, ayakta durma vb. koşulları var mıdır? Nasıl bir çalışma ortamı vardır? (Büro, açık alan vs.) İş tehlikeleri var mıdır? (Radyasyon, zehirlenme, patlama, yanma, elektriğe kapılma, mikrop kapma vs.) Bireysel olarak mı grupla mı çalışmayı gerektirmektedir? Mesleğe giriş ve emekli olma yaşları kaçtır? Tercih edilen bedensel ve kişisel özellikler bulunmakta mıdır? (Boy, ağırlıklı cinsiyet, özel yetenekleri) Kesinlikle iş deneyimi aranmakta mıdır? Yabancı dil bilme tercih nedeni midir? İşte ilerleme şartları nelerdir? Kazanç durumu (en az, en çok) nedir? İşin çalışanlarına göre avantajlı ve dezavantajlı tarafları nelerdir? (izin imkanı, prim, prestij vs.)

4 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Kendi Özelliklerinizle Mesleğin Özellikleri Arasındaki Ortak Noktaları Bulma Kendi özellikleriniz ile mesleklerin özellikleri ne derece uyuşuyor. Mesleklerle uyuşmayan özellikleriniz, o mesleği yapmanızı engelleyecek durumda mı? Örneğin; kişilik yapısı ve sosyal yaşantısından dolayı insanlardan fazla hoşlanmayan ve sinirli yapıya sahip birinin polislik, öğretmenlik gibi mesleklerde başarısız olma ihtimali yüksektir. Ayrıca birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak mesleğini sürdürebilir.

5 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ AKTÜERYA (SAY) Bu bölüm sigorta ve borsa kurumlarının çeşitli departmanlarında çalışacak elemanlar yetiştirir. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunlar Aktüer sıfatıyla sigorta şirketlerinde, emekli sandığı,sosyal sigortalar gibi resmi sosyal güvenlik kurumlarında görev alabilirler. 2002 yılında EA puanıyla öğrenci alan bu bölüm 2003 yılında SAY puanıyla öğrenci almıştır. Min:329,250

6 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Okul öncesi çocuklara bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için, gerekli eğitimi veren kişidir. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:338,314

7 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ANTROPOLOJİ (EA) Antropoloji (insan bilimi ), dünyanın oluşumu,yaşamın başlangıcı,ırkların doğuşu,yayılışı, toplumların vekültürlerin oluşumu, gelişimi hakkında inceleme yapar. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezun olanlara Antropoloji lisans diploması ve Antropolog ünvanı verilir.İş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görev almaktadırlar. Min:291,318

8 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (EA) Bu program Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri ve tam üyelik sürecindeki görüşmeler aşamasında,tam üyelik sonrası gereksinim duyacağımız nitelikli elemanlar yetiştirir. Öğretim süresi 4 yıldır. ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Mezunlar uluslararası firmalarda ve Kamu kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptir. Min:283,622

9 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ BANKACILIK (EA) Bu bölüm Müşteri Temsilcisi, Banka Müfettişliği, gibi ünvanlara sahip olabilecek elemanlar yetiştirir. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunlar yukarıda saydığımız ünvanlarla bankalarda ve Özel Finans Kurumlarında çalışabilirler. Min:316,617

10 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ BANKACILIK VE FİNANS (EA) Bankaların finansal yönetiminde kullanılan temel kavram ve teknikler bölümün kapsamını oluşturur. Bu kapsamda finansal tablolar finansal analiz araçları, finansal planlama ve denetimi, faiz hesapları paranın zaman değeri, yatırım kararları, kâr dağıtım kararları, çalışma sermayesinin yönetimi, uzun süreli finanslama ve sermaye piyasaları incelenir. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunlar bankalarda iş bulabilirler. Min:292,036

11 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ (EA) Yazılı veya görsel dökümanların korunmasını sağlayarak, istenildiği zaman ve istenildiği şekilde ilgili kişilere verilmesini amaçlayan bir bölümdür. Mezunlar Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü arşivinde, Cumhuriyet Dönemi Arşivinde, gazete, ve hastane arşivlerinde, kütüphanelerde çalışabilirler. Yabancı dil bilmek mezunların ücret düzeyini büyük ölçüde etkiler. Meslek eğitimi görmüş arşivci sayısı çok fazla olmadığından iş bulma imkânı bugün ve yakın gelecek için elverişlidir. -Eğitim süresi 4 yıldır. Min:300,656

12 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ BİLGİSAYAR TEK. VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ (SAY) Bilgisayar mühendisliğinden mezun olanlarla aynı haklara sahiptirler. Öğretim süresi 4 yıldır. Min:364,852 Bilgisayar Mühendisliğini Sayısalcılar tercih edebilirler.

13 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (EA) Bu bölümde,işçi-işveren ilişkileri,sosyal güvenlik, servet ve gelir politikaları ve uluslararası planda sosyal politika konularında eğitim yapılır. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurtdışı ve yurtiçi ünitelerinde, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı gibi sosyal kuruluşlarda, müfettiş veya uzman olarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinin yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışılabilir. Ayrıca iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri öteki alanlarda da görev alınabilir. Min:295,532

14 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ (EA) Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal yönden gelişmeleri için anne-babaların eğitimi konusunda çalışacak elemanlar yetiştirir.. Öğretim süresi 4 yıldır. Mezunlar Sağlık Bak.ve MEB ‘ye bağlı kreşlerde ve yuvalarda ve Çocuk hastanelerinde çalışabilirler. Min:311,363

15 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ (EA) Deniz taşımacılığı işletme ve yönetimi alanında, çalışacak insangücü yetiştirilir. Denizcilik işletmecisi, çalıştığı işletmede, para, malzeme ve insangücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı çalıştırılması için yönetim planını düzenler, çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar. Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışılabilir. Öğretim süresi 4 yıldır. Min:292,149

16 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EBELİK (SAY) Ebelik programı, ana-çocuk korunması ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacak sağlık elemanı yetiştirir. -Sağlık kuruluşlarında veya evlerde kadınların hamilelik süresince sağlık kontrollerini yapar, gerekli tavsiyelerde bulunur, Hekim olmayan yerlerde doğum yaptırır, hastanelerde hekime doğum sırasında yardımcı olur, Yeni doğum yapan annenin bakımını yapar, Normal dışı acil doğum vakalarının hastanelere gönderilmesine çalışır, Bazı kadın hastalıklarının tedavisinde hekimle işbirliği içinde tedaviyi uygular, Aile planlaması, ana-çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir, Sağlık kuruluşlarında altı yaşına kadar çocukların aşılarını yapar. Ebeler kırsal alanda sağlık hizmetlerinde denetici ebe, ziyaretçi ebe olarak. Tedavi kurumlarında doğumhane ve aile planlaması kliniklerinde sorumlu ebe, klinik ebesi veya eğitimci ebe olarak görev alırlar. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:278,164

17 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EKONOMETRİ (EA) İktisat kanunun nicelik olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının incelenmesi, uygun kararların alınması konularında eğitim yapılır. İktisat ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilir. Öğretim süresi 4 yıldır. Min:300,995

18 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EKONOMİ (EA) Bu bölümde insanların gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetlerin nasıl bölüşüldüğü, üretimin temel unsurları olan işgücü (emek), doğal sermaye ve girişimin önemi tüm yönleri ile açıklanır. Ayrıca devletin ekonomik yaşamdaki görevleri üzerinde de durulur. Mikroekonomi bölümünde, tüketicilerin ve ticari kuruluşların davranış biçimleri incelenir. Maroekonomi bölümünde ise ülke ekonomisinin işleyişi bütünüyle ele alınır. Mezunlar açılan sınavları başardıkları taktirde DPT’de, Sayıştay’da, Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetçilik ve müfettişlik görevleri alabilecekleri gibi, bankalarda da aynı görevlerde çalışabilirler. Kazanç, devlet sektöründe yürürlükteki yasalara, özel sektörde yürürlükteki yasalarla, özel sektörde ise sözleşmelerle saptanır. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır Min:334,513

19 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EKONOMİ VE FİNANS(EA) EKONOMİ BÖLÜMÜNÜN TÜM HAKLARINA SAHİPTİRLER. EKONOMİ YÖNETİM BİL. PROGRAMLARI (EA) Min:309,499

20 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ (SAY) Enformatik, bilgi işlem dayalı işletmeciliktir. Daha açık bir deyişle verilerin toplanması, değerlendirilmesi, bilgiye dönüştürülmesi, bilgilerin akışının sağlanması ve bu bilgilerden yararlanılması bu eğitimin başlıca amaç ve alanını oluşturur. Enformatik eğitiminin bilgisayar mühendisliğinden farkı: Bilgisayar mühendisleri daha çok ondan işletme fonksiyonlarını (görevlerini) yerine getirme ve işletme içi eğitimin sağlanması konularında bir araç olarak faydalanırlar. Mezunlar çeşitli kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların bilgi sistemlerinin kurulması, analizi, geliştirilmesi ve bu sistemlerin bakım hizmetlerinde görev alabilirler. Donanım ve iletişim sistemlerinin pazarlanmasında, kullanıcıların karşılaştıkları problemlerin çözümünde ve onların eğitimine destek olunmasında görev alabilirler. Ayrıca işletme içindeki departmanlarda bilgi işlem görevlerinde çalışabilirler. Enformatik(say) bölümü ile aynı haklara sahiptir. Ancak Enformatik bölümünü Sayısalcılar tercih edebilirler Eğitim süresi 4 yıldır. Min:328,229

21 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ EV EKONOMİSİ (EA) Özellikle kırsal yöredeki ailelere, mevcut kaynak ve imkanlar daha iyi kullanarak ekonomik düzeylerine uygun bir hayat sürmeleri, tarım yapılmayan aylarda boş kalan işgücünden yararlanmaları ile ilgili konuları; ekonomik, sosyal, psikolojik, fiziksel yönleriyle ele alarak onlara yardımcı olacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim yapılır. Başta Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olmak üzere bu alanlarda hizmet veren özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında çalışılabilir. Eğitim süresi 4 yıldır. min:295,480

22 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ FELSEFE (EA) Maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi alanlarda düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek için inceleme ve araştırma yapılır. Başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere, bakanlıkların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirme ile ilgili birimlerinde çalışılabilir. Ayrıca öğretmenlik sertifikası alanlar, liselerde öğretmenlik yapabilirler. Öğretim süresi 4 yıldır. Min :299,815

23 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ (EA) Bu bölümde ortaöğretim kurumlarında felsefe gurubu derslerini verebilecek öğretmenler yetiştirme amacına yönelik eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Felsefe grubu öğretmenleri liselerde psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık derslerine girerler. Eğitim süresi 5 yıldır. min:307,769

24 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Görme engellilerle ilgili derslerin yanı sıra, kabartma yazı ile okuma ve yazmayı öğretir. Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular, Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocuk ların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf Öğretmeni (Görme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Özel Rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. min:332,633

25 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (SÖZ) -Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar, -Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur, -Basın toplantıları, sergiler, konferanslar hazırlar, -Konusuyla ilgili yazıları basında izler, kupürleştirir, cevaplar hazırlar, -Halkla ilişkiler konusunda eğitim verilmesi için program hazırlar, -Yöneticilerin konuşma metinlerini ve yazışmalarını hazırlar, -Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar, -Kurum adına sanat etkinlikleri düzenler, -Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenlenmesini sağlar, -Yapılacak faaliyetler için bütçe hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler Eğitim süresi 4 yıldır Halkla ilişkiler bölümü ile aynı haklara sahiptirler. Ancak Halkla İlişkiler bölümünü sadece sözelciler tercih edebilirler Min:321,854

26 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HEMŞİRELİK (SAY) Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar, Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar, Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar, Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer, Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur, Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar, Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır. Mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okul üzerine 2 veya 4 yıldır Min:282,676

27 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ Hemşirelik bölümü ile aynı haklara sahiptirler. Min:302,024

28 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ HUKUK (EA) Toplumda bireylerin birbirleri ve devletle veya devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçular yetiştirilir. Hukuk fakültesini bitirenler, genellikle Hakim, Savcı ve Avukat ünvanı ile çalışmaktadırlar. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir. Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Min:327,227

29 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI (EA) Bir mekanı (ev, büro, sinema, lokanta) veya çevreyi (bahçe vb.), müşterinin isteklerini ve ekonomik olanaklarını dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenleyen ve döşeyen kişidir İç Mimarlık (Say) bölümü ile aynı haklara sahiptirler. Ancak İç Mimarlık bölümünü sadece sayısalcılar tercih edebilirler Eğitim süresi, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerde 5 yıl, diğer üniversitelerde 4 yıldır İç mimarlar, genellikle özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler veya kendilerine ait işyeri açabilirler.İç mimari ve dekorasyon ülkemizde sürekli olarak gelişmektedir. Bu nedenle, gelecekte nitelikli, kendi özgün zevklerini ortaya koyabilen kişilere gereksinim olacaktır. Min:334,183

30 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İKTİSAT (EA) Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir. Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler.Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. min:293,656

31 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (SAY) Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, matematik öğretmeni olarak görev yapabilirler. Matematik dersi dışında, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel dershanelerde de çalışabilirler. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:332,909

32 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ(SÖZ) Bu bölümde işitme kaybı 70 desibel’den fazla olması nedeniyle normal eğitim ve öğretim etkinliklerinde işitme gücünden yararlanamayan sağırların ve tüm düzeltmelere karşın işitme kaybı 25-75 desibel arasında olan, çeşitli yardım ve araçlarla eğitim ve öğretimden yararlanabilecek ağır işiten çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapılır. Mezunları özel eğitim kurumlarında ve sınıflarda, işitme engelliler okullarında öğretmen olarak çalışırlar. Devlet Personel Yasası hükümlerine göre öğrenim düzeylerine uygun maaş ve ders ücreti alırlar. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:331,016

33 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ İŞLETME (EA) Otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan kişidir. Özellikle, büyük işletmelerde, fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için, planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:295,280

34 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KAMU YÖNETİMİ (EA) Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gelişme sağlayacak kişileri yetiştirme ile ilgili eğitim verilir. Kamu yönetimi mezunları, çalıştıkları kurumlardaki pozisyonlarına göre: Kaymakam, Müfettiş, Yönetici gibi unvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışanlar, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar, yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler. Kamu Yönetimi mezunları, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:294,381

35 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (EA) Turizm Yöneticisi olarak çeşitli tesislerde,değişik düzeylerde görev alırlar. Otel,motel,lokanta,vb. turizm tesislerin yöneticisi,otelin çeşitli hizmet birimlerinde sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler. Hizmet sunuluşunda çıkan sorunları çözmek,müşterilerin şikayetlerini dinleyip, önlemler almak otel yöneticisinin başlıca görevidir. Mezunlar daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar teknolojinin gelişmesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır.bu da insanlarda çeşitli yerleri ülkeleri gezip görme fırsatı doğurmuştur. Min:295,982

36 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MALİYE (EA) Kamu kesiminde çalışanlar devlet harcamalarını denetleme ve uygulama görevi yaparlar. Kamu kesiminde özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nda denetleme görevi yapanlar maliye müfettişi, hesap uzmanı, vergi yoklama memuru ve vergi kotrol memurudur. Uygulama görevi yapanlar defterdar, gelir müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve memurudur. Bu elemanlar, belediye ve il özel dairelerinin ilgili servislerinde de görev alabilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, T.C.Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, D.P.T, -Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşlarıyla bankalarda ve özel sektörde değişik kuruluşlarda iş bulabilirler. Ayrıca bir kısmı büro açarak bağımsız çalışabilir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:292,233

37 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MATEMATİK (SAY) Matematik ilke, yöntem ve sistemlerin analizi, geliştirilmesi ve bunların karşılıklı ilişkileri ile bu ilke ve yöntemlerin bilimsel ve teknolojik olanlara uygulanması gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır. Orta öğretim kurumlarında öğretmen, yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmek için, gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından bazı matematikçiler kamu veya özel kuruluşlarda bilgisayar programcısı olarak çalışabilir. Uygulamalı matematik alanında yetişenler DİE, MTA, TEK, DSİ gibi kuruluşlarda çalışabilirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş- ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma, alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Meslek elemanları, “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını” veya “Pedagojik Formasyon Programını” bitirmeleri durumunda ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. Min:319,114

38 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ (SAY) Eğitim fakültelerinde ortaöğretim (liseler, meslek liseleri, akşam liseleri vb..) öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, eğitim, öğretim ve araştırma yapar. Orta dereceli okullarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Hangi ortaöğretim kurumunda çalışacakları, Milli Eğitim Bakanlığınca saptanmaktadır. Ülkemizdeki nüfus yoğunluğu ve eğitime verilen önem arttıkça okullarımızdaki öğretmen açığı büyümektedir. Meslekle ilgili eğitimini tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, matematik öğretmeni olarak görev yapabilirler. Matematik dersi dışında, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel dershanelerde de çalışabilirler. Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır. Min:346,602

39 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MODA TASARIM (EA) Moda tasarım bölümünün amacı,ülkemizin tekstil ve konfeksiyonu endüstrisi için,dokuma ve baskı tasarımını yapacak elemanları yetiştirmektir.Öğrenim süresi 4 yıldır.İlk iki yılı; uygulama alanları ile ilgili,teknoloji bilgiler ve malzeme bilgileri teorik ve pratik olarak verilmektedir.Daha sonraki yıllarda ise; uygulamaya dönük;tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Mezunlar tekstil ve dokuma fabrikalarında, üretilecek malların biçim ve desenlerinin tasarımını yaparlar.Kamu ve özel sektöre ait tüm tekstil fabrikalarında;iplik ve dokuma,ünitelerinin kreasyon, negatif renklendirme bölümlerinde çalışabilirler. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:305,794

40 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MUHASEBE VE BİLGİ SİSTEMLERİ (EA) Muhasebe bölümü ile aynı haklara sahiptirler. MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM (EA) Programın amacı kamu ve özel sektör işletmelerinde hizmet,üretim ve faaliyetlerin verimli bir biçimde yürütülmesi için muhasebe ve finansman alanında gerekli olan insan gücünü yetiştirmektedir. Muhasebe programını bitirenler kamu ve özel sektörde görev yapabilirler ya da kendilerine muhasebe bürosu açabilirler. Muhasebecilik mesleğinde ilerleme, yetenek ve bilginin başarılı bir çalışma ile kanıtlanmasına bağlıdır. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:361,433

41 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (EA) Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liseleri, ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında çalışabilirler. Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına atılması ve okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi artırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Olanakları elverenler kendi işlerini kurabilmektedirler. Özel kolejler, resmi okulların anaokulu sınıflarında ve kreşlerde okul öncesi çocukların bakımı ve eğitimini yürütebilecek öğretmenler yetiştirir. Pedagojik formasyon derslerinin yanında mesleki eğitim dersleri de verilir. Bu dalı seçenlerin sonsuz bir çocuk sevgisinin yanında, hoşgörü, sabır ve karşılıksız yardım ve özverili davranma özelliklerine sahip olmaları gerekir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Min:308,554

42 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM(EA) Topluma açık yeşil sahaların, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapar, Çevre sorunlarının (çevre kirlenmesi, erozyon vb.) giderilmesi için gerekli çalışmalar yapar, Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirir, Özel veya resmi kuruluşlara ait bahçeleri düzenler. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüklerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kamu kuruluşlarının çevre, yeşil alan ve peyzaj düzenleme birimlerinde, Tarım ve Köy İşleri, Orman Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları ile araştırma enstitülerinde, özel peyzaj mimarlığı bürolarında, çeşitli turizm tesislerinde, süs bitkileri üreten ve pazarlayan özel işletmeler ve fidanlıklarda çalışma olanağı bulunmaktadır. Min:351,832

43 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ PSİKOLOJİ (EA) İnsanlarda görülen normal ve normal dışı davranışları; düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler, İnsan ve hayvan davranışlarının fizyolojik nedenleri konusunda araştırmalar yapar, İleri derecede davranış bozukluklarının tanı ve tedavisine yönelik çalışmalarda (psikoterapi) bulunur. Hafif uyum sorunlarının çözümlenmesine yönelik danışmanlık yapar, Genel olarak psikolojik gereksinimleri ve sorunları saptar. Çözüm yollarını araştırır, Psikologlar; hastane, poliklinik ve ruh sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, kreş ve huzurevlerinde, okullarda ve ıslahevlerinde, kitle iletişimi ile ilgili kurum ve kuruluşlarda, propaganda ve kamuoyu araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Psikoloji Bölümünü bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:319,274

44 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REKLAMCILIK (EA) Bu bölüm 2000 ÖSS’den itibaren Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır. Bölüm hizmet üreticileri ile müşterileri buluşturacak, günümüzün ve geçmişin toplumlarının yapısını iyi analiz edecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlar. Reklamcılar, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ''Halkla İlişkiler'' bölümlerinde ve reklam ajanslarında çalışabilirler. Mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi sonucu rekabetin artması, reklamcılık sektörüne büyük ölçüde gereksinim duyulmasına neden olmuştur. Bu nedenle, reklamcıların iş bulma olanakları ve bayanların bu meslekte çalışma oranları yüksektir. İletişim fakültelerinde eğitim, liseden sonra 4 yıl, Meslek yüksekokullarında 2 yıldır. Min:313,440

45 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (EA) Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim yapılır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, özel dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Sekiz yıllık eğitim uygulamasından sonra okullarda rehber öğretmenlere duyulan gereksinme artmıştır. Ayrıca bu alanda eğitim görenler özel sektörde, insan kaynakları birimlerinde görev alabilmektedirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:324,848

46 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SAĞLIK İDARESİ(EA) Bu bölümde sağlık kuruluşlarına uzman elemanlar ve üst düzey yöneticiler yetiştirme amacına yönelik olarak sağlık idaresi alanında ülke yararına ve ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapılmaktadır. Sağlık idaresi yüksek okulunu bitirenlere lisans diploması ve hastane yöneticisi ünvanı verilir. Hastane yöneticisi, hastanedeki çok çeşitli etkinliklerin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından, çeşitli hasta bakım hizmetleri ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:313,489

47 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (EA) Bu bölümde öğrenciler hastane yöneticisi, sağlık kurumlarında çeşitli etkinliklerin düzenleme ve yürütülmesinde gerekli personel araç ve gerecin sağlanması, sağlık ve muayene ücretlerini saptayacak eleman yetiştirilir. Bu bölümde eğitim almak isteyenlerin doktorlar, hemşireler, sağlık personelleriyle iyi ilişki kurabilen ayrıca insanlara yardım etmekten zevk duyan kişiler olmalıdırlar Sağlık kurumları işletmecileri kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kurumlarının özelleştirilmesi veya resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinme artacaktır. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:324,624

48 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SAĞLIK MEMURLUĞU (SAY) Bu programı bitirenlere “Sağlık Memuru” unvanı verilir. Hekimlerle işbirliği halinde çalışırlar. Hastanın ameliyat hazırlanması, ameliyat sonrası bakım, ilaç veya oksijen uygulamalarının yapılması, tanı ve tedavi için kullanılan araç, gereç ve ilaçların hazırlanması sağlık memurlarının görevidir. Çalışma saatleri değişik olup vardiyalı çalışma ve nöbete kalma söz konusudur. Özel ve resmi hastanelerde,dispanserlerde, sağlık ocaklarında, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, ilk yardım merkezlerinde görev alabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:296,665

49 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SERMAYE PİYASASI (EA) Bu bölümü bitirenler lisans diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyenlere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kar elde edeceklerini ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler. Sermaye piyasası programını bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır. Min:341,449

50 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (EA) SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REH.(EA) Turistlere hizmet sunan, tesislerin ve seyahat hizmetlerinin yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Mezunlar seyahat acentelerinde turizm bürolarında görev alabildikleri gibi, kendileri alanlarıyla ilgili iş yerleri açabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. 292,559

51 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ(EA) Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:307,664

52 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SİGORTACILIK(EA) SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ (EA) Sigortacılar kendilerine veya mallarına sigorta yaptırmak isteyen müşterilerle görüşürler; sigorta edilecek kişi veya malların özelliklerine göre müşterilerin ödemeleri gereken sigorta primlerini belirler. Sigortacılık programını bitirenler, sigorta şirketlerinde görev alabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:312,373

53 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SİYASET BİLİMİ (EA) Uluslararası ilişkiler bölümünün kardeş programı olan Siyaset Bilimi’nde, tarih ve toplum bilim ağırlıklı bir müfredat uygulanmakta, öğrencilere Uluslararası ilişkiler, iktisat, karşılaştırmalı siyaset bilimi, siyasal kuram ve felsefe gibi derslerin yanı sıra Türkiye’nin son iki yüz yıllık değişimi ve evrimi öğretilmektedir. Bu donanımın yanında, öğrencilerin ortak İngilizce ve bilgisayar kullanımı ile ilgili becerileri de edinmiş olmaları beklenecektir. başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:345,272

54 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (EA) Siyaset bilimi derslerinde, dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim ve araştırma yapılır. Bu bölümü bitirenlerin çalışabilecekleri alanların sayısı oldukça fazladır. Başta İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere, Maliye, Gümrük Bakanlığı gibi devlet daireleri, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlar çalışma alanlarını oluşturur. Ayrıca Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse diplomat olarak çalışabilirler. Diplomat, devletin bir başka ülkedeki temsilcisi olup, kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Eğitim süresi 4 yıldır. Min :311,142

55 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (EA) Uluslararası ilişkilerin tarihi sistemin sosyal yaşama etkisi ile ekonomik ve hukuksal yapısı, siyaset çerçevesinde ele alınır. En başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, İçişleri Bakanlığı, Turizm, Maliye, Gümrük Bakanlıkları gibi devlet kuruluşları ile özel kuruluşların çeşitli yönetim kademelerinde de görev aldıkları görülmektedir. Bu bölümden mezun olanlar Dışişleri Bakanlığınca açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomat olarak çalışabilirler. Diplomat, devletlerin başka bir ülkede temsilcisi olup, kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki siyasal ilişkileri yürütür. Min:332,745

56 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SOSYAL HİZMETLER (EA) Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım etme yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar Meslek elemanları; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde, çocuk bakım yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, yetiştirme yurtlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı kurumlarında, huzurevi ve dinlenme yurtlarında, cezaevleri ve çocuk ıslahevlerinde, emniyet müdürlüklerinin çocuk bürolarında görev yaparlar. Ayrıca mezunların özel kreş ve gündüz bakımevi, yaşlılar evi (huzurevi) açma hakları da vardır. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:316,799

57 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ SOSYOLOJİ (EA) İnsan toplulukları ve toplumsal kurumların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir. Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Bu meslekte çalışan bayanların oranı fazladır. Sosyologların iş bulma olanakları oldukça sınırlıdır. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:294,721

58 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (EA) TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (EA) Bu programı bitirenler, “Turizm Yöneticisi” olarak çeşitli tesislerde, değişik düzeylerde görev alırlar. Otel, motel, lokanta ve benzeri turizm tesislerinin yöneticisi, otelin çeşitli hizmet birimlerinden sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını belirler. Müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücretleri saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan sorunları çözmek, müşterilerin şikayetlerini dinleyip, giderici önlemler alma otel yöneticisinin başlıca görevlerindendir. Bu mezunlar daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Kişisel yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir. Turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri yerli ve yabancı konuk ve turistlerin tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak ve eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Min:294,763

59 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (SÖZ) Türk dilinin yapısı diğer dillerle olan bağlantısı ele alınır. Türk dilinin tarihi ve bugünkü durumu incelenir. Türk dili ve edebiyatının tüm evrelerine yönelik araştırma ve eğitim yapılır. Türk dili ve edebiyetı bölümü mezunları kütüphanelerde,arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda,TRT kurumunda görev alabilirler. Yüksek öğretim kurumlarında “Okutman” olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası olanlar orta dereceli okullarda “Öğretmen” olabilirler. Özel yetenekleri olanlar gazete ve dergilerde “Yazarlık”, “Editörlük” yapabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:324,539

60 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim veren kişidir. Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında, özel okul ve dershanelerde branşlarında çalışabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında Türkçe derslerine de girebilirler. Eğitim süresi 5 yıldır. Min:322,169

61 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği bölümünde ilköğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim yapılmaktadır. Mezunlar ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak görev alabilirler. Türkçe öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:329,820

62 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER(EA) Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslar arası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sitemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda Türkiye’nin bu sistem içindeki yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır Çalışma alanları oldukça çeşitlidir. En önemli çalışma alanları arasında başta dışişleri bakanlığı olmak üzere maliye ve gümrük bakanlığı, kültür bakanlığı gibi devlet daireleri özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşları ve uluslararası bankalar sayılabilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:300,743

63 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KÜRESEL VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER (EA) Uluslararası ilişkiler bölümü ile aynı haklara sahiptirler eklenecek Min :345,310

64 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÜSTÜN ZEKÂLILAR ÖĞRETMENLİĞİ(EA) Normal sınıflara veya sadece üstün zeka düzeyinde olan çocukların olduğu sınıflara devam eden üstün zekalı öğrencilere onların gereksinimlerini karşılayacak farklılaştırılmış bir eğitim vermek Mezunlar sınıf öğretmeni olarak tüm resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışabileceklerdir.Sınıf öğretmenliği programında okutulan temel derslere ek olarak üstün zekalı çocukların eğitimine dönük alacakları dersler sayesinde SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDAN mezun olanlar arasında ayrıcalıklı bir konuma sahip olacaklardır.Ve normal sınıflarda olduğu gibi üstün zekalılar için açılmış özel sınıf ve okullarda da sınıf öğretmeni olarak çalışabileceklerdir. Eğitim süresi 4 yıldır. Min:326,924

65 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (EA) Bu programın amacı, bilişim(bilgisayar) sistemleri yoluyla elde edilen bilgileri yönetim ve ekonomi sorunlarının çözümü için uygulanabilecek elemanları yetiştirmektir. Mezunlar çeşitli işletmelerin ve resmi kuruluşların sistem geliştirme birimlerinde,yazılım şirketlerinde ve danışmanlık bürolarında görev alabilirler. min:320,729

66 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ZİHİNSEL ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ (SÖZ) Bu bölümde çeşitli seviyelerde zekâ geriliği olan ve bu nedenle normal eğitim imkanlarından yararlanmayacak çocukların eğitimini gerçekleştirebilecek öğretmenler yetiştirmek için eğitim ve araştırma yapılır. Amaçlar zeka seviyesi bakımından çeşitli derecelerde normalin altında bulunan çocukları, kendi seviyelerinde üretken ve uyumlu kişiler yapmaktır. Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni (zihin engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Rehberlik araştırma merkezlerinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Min:329,966 Öğretim süresi 4 yıldır.

67 MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ


"MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ MESLEKLER. MİMAR SİNAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ Meslek Seçiminde Dikkat Kendi özelliklerimizi tanımalıyız. Yetenekler,İlgiler,Beklentiler,Kişilik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları