Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?"— Sunum transkripti:

1 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?
Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER

2 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (GELECEĞE BAKIŞ)
Misyon ve İlkeler Vizyon Stratejik Amaçlar ve Hedefler

3 Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK Misyon Kavramı ÖRNEK: MİSYONERLİK

4 Misyon Çalışanı / örgütü ortak hedefe odaklar 4

5 Misyon için cevaplanması gereken sorular
NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

6 Misyon Analizi NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.

7 Misyon Örnekleri… Yabancı İşletme
Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek. Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak. Merck: İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek.

8 Misyon Örnekleri… Yerli İşletme
Beko: İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri mükemmel hizmet anlayışı ile sunmak Kent Yatırım: Yaygın hizmet ağıyla müşterilere avantajlı yatırım ve finansman seçenekleri sunmak Koç-Amerikan Hastanesi: Tıp ahlakı ilkelerine sadık kalarak sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşmaya çalışmak

9 Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek
Sağlık Bakanlığı

10 Vizyon Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü
Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK) Vizyon

11 Vizyon Nedir? Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade eder. Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır.

12 VİZYON Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir. 12

13 İyi bir Vizyonun Hissetirdikleri
Metni Kısa, anlamı öz, açık ve kesindir. İnsanları Heyecanlandırır Çalışanları mutlu ve önemli hissettirir. Öğrenme ve yetkinin önemini ortaya koyar İnsanları bir araya getirir. Ekip olmayı teşvik eder İşi eğlenceli ve heyecanlı hale getirir. Bütünlük, sadakat ve cesaret verir Uzun hedefli düşündürtür. Çalışanlara bütün resmi gösterir. Karar Almaya Destek Verir Innovasyon (yenilikçilik) zenginliği 13

14 Misyon - Vizyon Misyon Vizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir
Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

15 Yerli İşletmelerin vizyon örnekleri 1
Arçelik: 2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak.

16 Yerli İşletmelerin vizyon örnekleri 2
Koç-Amerikan Hastanesi: Hizmet vermekte olduğumuz toplumda güveni ve saygınlığı temsil eden geleneğimizi sürdürmek. Garanti Bankası: Avrupa’da en iyi banka olmak.

17 Kurumunuzun/ Biriminizin VİZYONU Nedir?
17

18 TEMEL DEĞERLER Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır. Temel değerler; Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir. Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler. İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar. Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar. Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

19 TEMEL DEĞERLER Kurumun Temel Değerleri 3 Temel Alana ilişkin olurlar;
Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler. Kuruluşa ilişkin 3 Temel Soruyu Cevaplandırırlar; Çalışma felsefesi nedir? Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve idealler nelerdir? Çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

20 Değerlerin Yönetimi Değerlerin İlişkilendirilmesi; Vizyon, Misyon, Amaçlar ve Stratejilerle İlişkilendirilmeli İletişim, Eğitim, Yönetim Sistemleri, Projeler, Kaynaklar ve Kültürle İlişkilendirilmeli birbirleri ile ilişkilendirilmeli Paydaşlar ve Pazar Stratejileri İle ilgili ilişkilendirilmeli Piyasanın ve Konjoktürün Değerleri ile ilişkilendirilmeli 20

21 Canlılık/Zindelik/Dirilik Değerleri
Canlılık Değerleri Kişisel Gelişim İletişim Çevre Bilinci Çoklu Beceriler Ekip Çalışması Vizyon Liderlik Yaratıcılk Yenlikçilik Bilgi Canlılık/Zindelik/Dirilik Değerleri 21

22 Kalite Değerleri Kalite Değerleri Başarı Etkinlikler Uygun Teknoloji
Servis Üretkenlik Verimlilik Kontrol Öncelikli Süreçler Toplum Bireyin Potansiyelini Yakalaması Ekip Çalışması Kalite Değerleri 22

23 Misyonumuz Uluslararası düzeyde çağdaş, sürdürülebilir, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, araştırma yapmak, tüm paydaşların gereksinimlerine yanıt vermek ve topluma katkıda bulunmak. Vizyonumuz Bölgesinde tercih edilen, demokratik ve özerk yapısıyla örnek, değişim ve gelişime açık, çok kültürlü, huzurlu, Avrupa normlarında bilim ve teknoloji üreten, uygar bireyler yetiştiren bir DAÜ. 23

24 Demokratik, şeffaf ve özerk bir kurum olmak.
Hedef ve İlkelerimiz Öğrencilerini eleştirel düşünebilen, yaşadıkları topluma bilimsel alanda katkı koyabilen, mesleki sorumluluk alabilen, dürüst, yeniliklere açık, kişilik sahibi bireyler olarak eğitmek, Üniversiteiçinde ve toplumda kültürel çeşitlilik ve anlayışı geliştirmek, Toplum refahına ve bölge barışına katkıda bulunmak, tüm bölgede ve dünyada barış içinde yaşayabilmeye katkıda bulunmak, Akademik özgürlük, eğitim ve araştırma alanlarında en üst düzeyde kaliteyi yakalamaya öncelik vererek, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde öncü bir rol üstlenmek,yaratma ve uygulama gibi üniversitenin temel değerlerini kazandırmak, birlikte hareket etmelerini ve farklı bakış açılarının da oluşumunu cesaretlendirmek, Sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum kuruluşlara sertifika programlarını daha etkin ve yaygın bir şekilde sunmak, Konferans, seminer, çalışma grupları ve benzeri etkinliklere toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekerek bir toplum-üniversite işbirliği oluşturmak, Ülkenin ve tolumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak, Bilimsel araştırma etkinliklerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine ayrıca önem vermek, Demokratik, şeffaf ve özerk bir kurum olmak. 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32


"NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları