Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu edilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu edilen."— Sunum transkripti:

1 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu edilen gelecekVİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlarOrta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedeflerSpesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER

2 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? (GELECEĞE BAKIŞ)  Misyon ve İlkeler  Vizyon  Stratejik Amaçlar ve Hedefler

3 Misyon Kavramı  Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü).  Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK

4 Misyon Çalışanı / örgütü ortak hedefe odaklar

5 Misyon için cevaplanması gereken sorular  NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?  Bunları KİM için yapıyoruz?  Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?  Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

6 Misyon Analizi  NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek.  NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için.  NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak.  KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.

7 M isyon Ö rnekleri … Yabancı İşletme  3M: Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek.  Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak.  Merck: İnsan yaşamını korumak ve geliştirmek.

8 M isyon Ö rnekleri … Yerli İşletme  Beko: İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri mükemmel hizmet anlayışı ile sunmak  Kent Yatırım: Yaygın hizmet ağıyla müşterilere avantajlı yatırım ve finansman seçenekleri sunmak  Koç-Amerikan Hastanesi: Tıp ahlakı ilkelerine sadık kalarak sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşmaya çalışmak

9 Sağlık Bakanlığı Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve geliştirmek

10 Vizyon  Fr: vision  Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü  Gösterim, geniş görüş, ileri görüş  Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

11 Vizyon N edir?  Vizyon, bir işletme ya da kurumun gelecekte ulaşmak istediği yeri, varmak istediği durumu ifade eder.  Vizyon, işletme ya da kurumun bir hedefe odaklanmasını ve bu hedefe yönelmesini sağlayan amaçtır.

12 12 VİZYON Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir.

13 İyi bir Vizyon un Hissetirdikleri  Metni Kısa, anlamı öz, açık ve kesindir.  İnsanları Heyecanlandırır  Çalışanları mutlu ve önemli hissettirir.  Öğrenme ve yetkinin önemini ortaya koyar  İnsanları bir araya getirir.  Ekip olmayı teşvik eder  İşi eğlenceli ve heyecanlı hale getirir.  Bütünlük, sadakat ve cesaret verir  Uzun hedefli düşündürtür.  Çalışanlara bütün resmi gösterir.  Karar Almaya Destek Verir  Innovasyon (yenilikçilik) zenginliği

14 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

15 Yerli İşletmelerin viz yon örnekleri 1  Arçelik: 2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak. 2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak.

16 Yerli İşletmelerin viz yon örnekleri 2  Koç-Amerikan Hastanesi: Hizmet vermekte olduğumuz toplumda güveni ve saygınlığı temsil eden geleneğimizi sürdürmek. Hizmet vermekte olduğumuz toplumda güveni ve saygınlığı temsil eden geleneğimizi sürdürmek.  Garanti Bankası: Avrupa’da en iyi banka olmak. Avrupa’da en iyi banka olmak.

17 Kurumunuzun/ Biriminizin VİZYONU Nedir?

18 TEMEL DEĞERLER Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eden kavramlardır. Temel değerler;  Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir.  Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin belirlenmesine rehberlik ederler.  İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar.  Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliği iade edecek ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdırlar.  Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

19 TEMEL DEĞERLER Kurumun Temel Değerleri 3 Temel Alana ilişkin olurlar; 1. Kişiler: Paydaşlara yönelik değerler, 2. Süreçler: Yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreçlerine ilişkin değerler, 3. Performans: Üretimin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin değerler. Kuruluşa ilişkin 3 Temel Soruyu Cevaplandırırlar; 1. Çalışma felsefesi nedir? 2. Çalışmalara temel teşkil eden ilke, standart ve idealler nelerdir? 3. Çalışanlar tarafından benimsenen değer ve inançlar nelerdir?

20 Değerlerin Yönetimi Değerlerin İlişkilendirilmesi;  Vizyon, Misyon, Amaçlar ve Stratejilerle İlişkilendirilmeli  İletişim, Eğitim, Yönetim S istemleri, Projeler, Kaynaklar ve Kültürle İlişkilendirilmeli  birbirleri ile ilişkilendirilmeli  Paydaşlar ve Pazar Stratejileri İle ilgili ilişkilendirilmeli  Piyasanın ve K onjoktürün Değerleri ile ilişkilendirilmeli

21 Canlılık Değerleri  Kişisel Gelişim  İletişim  Çevre Bilinci  Çoklu Beceriler  Ekip Çalışması  Vizyon  Liderlik  Yaratıcılk  Yenlikçilik  Bilgi Canlılık/Zindelik/Dirilik Değerleri

22 Kalite Değerleri  Başarı  Etkinlikler  Uygun Teknoloji  Servis  Üretkenlik  Verimlilik  Kontrol  Öncelikli Süreçler  Toplum  Bireyin Potansiyelini Yakalaması  Ekip Çalışması Kalite Değerleri

23 Misyonumuz Uluslararası düzeyde çağdaş, sürdürülebilir, kaliteli eğitim ve öğretim sunmak, araştırma yapmak, tüm paydaşların gereksinimlerine yanıt vermek ve topluma katkıda bulunmak. Vizyonumuz Bölgesinde tercih edilen, demokratik ve özerk yapısıyla örnek, değişim ve gelişime açık, çok kültürlü, huzurlu, Avrupa normlarında bilim ve teknoloji üreten, uygar bireyler yetiştiren bir DAÜ.

24 Hedef ve İlkelerimiz Öğrencilerini eleştirel düşünebilen, yaşadıkları topluma bilimsel alanda katkı koyabilen, mesleki sorumluluk alabilen, dürüst, yeniliklere açık, kişilik sahibi bireyler olarak eğitmek, Üniversiteiçinde ve toplumda kültürel çeşitlilik ve anlayışı geliştirmek, Toplum refahına ve bölge barışına katkıda bulunmak, tüm bölgede ve dünyada barış içinde yaşayabilmeye katkıda bulunmak, Akademik özgürlük, eğitim ve araştırma alanlarında en üst düzeyde kaliteyi yakalamaya öncelik vererek, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde öncü bir rol üstlenmek,yaratma ve uygulama gibi üniversitenin temel değerlerini kazandırmak, birlikte hareket etmelerini ve farklı bakış açılarının da oluşumunu cesaretlendirmek, Sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum kuruluşlara sertifika programlarını daha etkin ve yaygın bir şekilde sunmak, Konferans, seminer, çalışma grupları ve benzeri etkinliklere toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekerek bir toplum-üniversite işbirliği oluşturmak, Ülkenin ve tolumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri hazırlamak, Bilimsel araştırma etkinliklerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine ayrıca önem vermek, Demokratik, şeffaf ve özerk bir kurum olmak.

25

26

27

28

29

30

31

32


"NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Kuruluşun varoluş gerekçesiKuruluşun varoluş gerekçesi Temel ilkelerTemel ilkeler MİSYON VE İLKELER Arzu edilen gelecekArzu edilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları