Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri"— Sunum transkripti:

1

2 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
M. Hakan ZOBU, CMC

3 Değer ve Tedarik Zinciri Analizi Nedir?
Değer zinciri yaklaşımı girdi sağlayıcılardan nihai alıcılara kadar olan geniş bir pazar sistemi içerisinde, ürün ve hizmetlerin gelişimini değerlendirmektedir. Değer zinciri, sürecin her bir bölümünde yaratılan değeri vurgulaması açısından tedarik zincirinden farklılaşmaktadır. Değer Zinciri Tedarik Zinciri İşletme Operasyonları Dağıtım Kanalı Tedarik Zinciri

4 Niçin ? Değer ve Tedarik Zinciri Analizi
Genellikle kümelenme analizlerinin odak noktası Değer zinciri içinde yer alıp almadığına bakılmaksızın belirli bir bölgede bulunan, küme üyeleri arasındaki doğrudan veya dolaylı sinerjinin değerlendirilmesi olmaktadır. Değer ve Tedarik Zinciri Analizlerinin odak noktası ise Coğrafi bölgelerden bağımsız olarak, değer zinciri boyunca farklı aşamalarda yaratılan katma değerin yanı sıra üretimin maliyeti, zincir üyelerinin gelir ve marjlarının belirlenmesi, Değer zincirleri için önemli parametrelerin, benzer sektörler veya farklı ülkerde rekabet halinde bulunan değer zincirleri ile kıyaslanabilmesi ve. Analiz edilen değer zincirleri için yükseltme fırsatlarının belirlenmesidir.

5 KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Değer ve Tedarik Zinciri Analizi Metodolojisi
Sektör Seçimi Ekonomik Analizler Pazar Analizleri Küresel, Ulusal, Bölgesel Değer Zinciri Haritası Sanayi yapısı, zincir üyeleri Ölçme, Performans, Kıyaslama Yaratılan katma değer, verimlilik Performans Analizi Engeller, Rekabet ve Eğilimler Öneriler Sanayi yükseltme planı 6 AŞAMA

6 Metodoloji Değer zincirindeki ürünlerin akışının ve aktörlerin haritalanması Maliyetlerin, marjların ve rekabetçiliğin analizi Kalite standartlarına ve Pazar beklentilerine verilecek yanıt ile pazarlama alternatiflerinin belirlenmesi Yönetişimin ve ilişki ağlarının analizi Gelişme, yenilikçilik ve yükseltme alternatiflerinin analizi

7 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi

8 Girdiler, Çıktılar ve Kaynaklar
Ekonomik Analizler + Masabaşı Analizler Saha Çalışmaları Değer Zinciri ve Tedarik Zinciri Analizleri Beş Sektör Stratejisi Girdiler, Çıktılar ve Kaynaklar Kaynaklar: 3 Kıdemli Kısa Dönemli Uzman 5 Kısa Dönemli Uzman 5 Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü

9 Bölge

10 VCA-SCA Sanayi Yapısı

11 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Sanayi Ürünleri

12 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Küresel oyuncular, lider şirketler ve trendler

13 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Ulusal ve bölgesel şirketler, istihdam

14 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Dış Ticaret

15 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Mamül Yaşam Eğrisi Analizleri Mamül yaşam eğrisi aşamaları kıyaslamaları

16 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Mamül yaşam eğrisi analizleri

17 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Beş güç analizleri

18 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
GE /McKinsey Matris Analizi

19 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Tedarik Zincir Yapıları

20 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Dağıtım Kanalı Analizleri

21 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Küme Eko-sistemi ve Değer Zinciri Haritası

22 VCA-SCA Katma Değer Yaratan Faaliyetler

23 VCA-SCA Birim Maliyetlerinin Dağılımı

24 VCA-SCA Tedarik Analizi

25 Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri
Sanayi Yükseltme Planı

26 Değer ve Tedarik Zinciri Analizi Çıktıları
Bir Değer ve Tedarik Zinciri Analizi metodolojisi geliştirildi 5 il-sektör için değer ve tedarik zinciri analizi gerçekleştirildi ve raporlandı Değer zinciri haritaları, işletme fonksiyonları, yönetişim yapıları, değer zinciri paydaşları ve aralarındaki ilişkilerin yanı sıra zinciri destekleyen kurum ve kuruluşlar belirlendi. Değer zincirleri için ekonomik analizler gerçekleştirildi. Değer zinciri boyunca her aşamada yaratılan katma değer, üretim maliyetleri gelirler ve marjlar belirlendi. Değer zincirleri için önemli parametreler, benzer sektörler veya farklı ülkerde rekabet halinde bulunan değer zincirleri kıyaslandı Kümeler için yükseltme planları geliştirildi. Bunun yanı sıra, yeni iş modeli fikirleri ve yükseltme alternatiflerini içeren öneri setleri oluşturuldu Beş sektör stratejisi çalışmaları için girdi sağlandı

27 Teşekkürler… M. Hakan ZOBU, CMC


"Değer ve Tedarik Zinciri Analizleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları