Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYADA NÜFUS DAĞILIŞI VE EKONOMİK FAALİYETLER RAMAZAN ÖZEN 20110906009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYADA NÜFUS DAĞILIŞI VE EKONOMİK FAALİYETLER RAMAZAN ÖZEN 20110906009."— Sunum transkripti:

1 DÜNYADA NÜFUS DAĞILIŞI VE EKONOMİK FAALİYETLER RAMAZAN ÖZEN 20110906009

2 DÜNYADA NÜFUS DAĞILIŞI NEDEN DENGELİ BİR ŞEKİLDE DAĞILMAMIŞTIR ?

3 NEDEN?? Dünyada nüfus dağılışının farklılık göstermesinde DOĞAL ve BEŞERİ birçok faktör vardır.Bu nedenlerle bazı yerler sık nüfuslanmışken bazı yerler seyrek nüfusludur. Nüfus dağılışında doğal koşulların etkili olduğu ülkeler ve bölgeler genellikle az gelişmiş ülkelerdir.

4 NEDEN?? DÜNYADA NÜFUS DAĞILIŞINI ETKİLETEN FAKTÖRLER A) DOĞAL FAKTÖRLERB)BEŞERİ VE EKONOMİK FAKTÖRLER 1)İklim1)Sanayi 2) Yeryüzü Şekilleri2)Tarım 3)Bitki Örtüsü3)Yeraltı Kaynakları 4)Toprak4)Ulaşım 5)Su Kaynakları5)Turizm 6)Kara ve Denizlerin dağılışı6)Tarihi Faktörler

5 A )DOĞAL FAKTÖRLER 1)İKLİM İklim elemanlarından SICAKLIK ve YAĞIŞ nüfus dağılışında etkilidir.Ilıman ne yeterli yağış alan yerler sık nüfusludur.İklim koşullarının insan yaşamına uygun olmadığı soğuk iklim,çöl iklimi gibi yerler seyrek nüfusludur.

6 2)Y ERYÜZÜ ŞEKILLERI Yerleşmeye uygun olmayan yükseltisi çok olan dağlar az nüfuslu yükseltisi az olan Konya gibi yerler çok nüfusludur.

7 3)B ITKI ÖRTÜSÜ Ekvatoral bölge gibi sık ve gör ormanların bulunduğu yerler seyrek nüfusludur.Çünkü tarıma ve yerleşmeye uygun değildir.Örneğin Amazon-Kongo havzası

8 4) TOPRAK Kıyılardaki verimli düzlükler,delta ovaları ve verimli iç ovalar nüfusun yoğun olduğu alanlardır.Kalkerli arazinin yaygın olduğu alanlar,tuzlu,çorak,aşırı ve az yıkanmış topraklar tarıma uygun olmadığı için seyrek nüfuslanmıştır.

9 5)S U K AYNAKLARı Akarsu çevreleri su imkanları ve verimli tarım alanlarından dolayı sık nüfusludur.Bu genellemeye Ekvatoral bölge akarsuları(Amazon,Kongo) ile Kutup bölgeleri akarsuları (Obi,Yenisey)uymaz. Amazon nehri

10 6)K ARA VE D ENIZLERIN D AĞ I L I Ş I Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Kuzey yarım kürede toplanmıştır.Bunun sebebi karaların geniş yer kaplamasıdır.

11 B ) B EŞERI F AKTÖRLER 1)Sanayi: Sanayinin gelişmiş olduğu Avrupa ülkelerinde,Japonya’da ve ABD’nin doğusunda nüfus yoğun olmasında sanayinin gelişmişliği etkilidir.

12 Tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olduğu yerler sık nüfusludur.Türkiye’de Bafra,Çarşamba,Çuku r ova gibi. Yer altı kaynaklarının ve işlendiği yerler iş imkanlarından dolayı sık nüfusludur.Almanya’ da Essen örnek gösterilebilir. 2)TARIM 3)YERALTI KAYNAKLARI

13 4)ULAŞIM Ulaşımın gelişmiş olduğu yerlerde ticaret ve sanayi geliştiği için sık nüfusludur.Buna Japonya örnek gösterilebilir.

14 5)TURİZM Turizmin gelişmiş olduğu yerlerde mevsimlik nüfus artışı görülür.Buna Antalya güzel bir örnektir.Bunun yanında kış Turizmin yapıldığı yerlerde vardır Bursa-Uludağ. Antalya Bursa

15 6)TARİHİ FAKTÖRLER Gelişmiş uygarlıklar döneminde önemli şehirler durumunda olan yerleşmeler,günümüzde de önemli şehirler durumundadır. İstanbul,Edirne,Diyarbakır gibi. İstanbul Diyarbakır


"DÜNYADA NÜFUS DAĞILIŞI VE EKONOMİK FAALİYETLER RAMAZAN ÖZEN 20110906009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları