Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cerrahi Enfeksiyonlar, Cerrahi alan Enfeksiyonları, Profilaksi Şeması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cerrahi Enfeksiyonlar, Cerrahi alan Enfeksiyonları, Profilaksi Şeması."— Sunum transkripti:

1 Cerrahi Enfeksiyonlar, Cerrahi alan Enfeksiyonları, Profilaksi Şeması

2 A – Cerrahi Enfeksiyonlar Cerrahi klniklerin yükünü arttıran Yatış süresini uzatan Bazen yeni cerrahi girişim ihtiyacı doğuran Maliyeti arttıran Iş gücü kaynı nedeni Mortalitenin yükselmesi SORUNDUR !

3 Cerrahi Enfeksiyonlar Cerrahi girişimi izleyen dönemde cerrahi alanı ilgilendiren (yara enfeksiyonu, karın içi apseler vb.) Tedavisi için cerrahi girişim ihtiyacı duyulan enfeksiyonlar (meme apsesi, panaris vb.) Diğer bir grup ise nasokomial enfeksiyonlar Bu başlık altınca inceleyeceğiz konular

4 Tarihçe Lister asepsi ve antisepsi alanında gözlem ve deneyimleri Semmelweis’ın elleri hipoklorid solüsyonu ile yıkaması sonrası fark ettiği puerperal sepsistedi azalma Erlich ile başlayan ve İan Fleming ile ortaya çıkan antibiyotikler Halstedt’in lastik eldiven kullanımı Günümüzdeki cerrahi profilaksi ve tedavinin kilometre taşlarıdır.

5 Cerrahi Enfeksiyonlar Enfeksiyonun klasik kardinal belirtilerinin takibi ve gözlemlenmesi çok önemlidir; kızarıklık, ağrı, lokal ısı artışı, şişlik Ayrıca; ameliyat sonrası hastanın iştahının kesilmesi, uykusuzluk çekmesi, etraf ile ilgisinin azalması, karında gerginlik, susuzluk hissi, dil kuruluğu, idrar miktarında azalma uyarıcı olmalıdır. Yapılması gerekenler; hastanın gün içinde bir kaç kez gözlenmesi, iletişişm kurulması, hastanın tüm koşullarda gözlenmesi gibi bir protokol oluşturulmalıdır. Yani cerrah beş duyusunu açık tutmalıdır.

6

7 Hastane Enfeksiyonlarında En sık Mikroorganizmalar (NNIS 1989–1998) Medikal & Cerrahi PathogenAll Sites BSI Pneumonia SSI n=235,758n=50,091n=64,056n=22,043 Coag-neg Staph 14.3 39.3 2.5 13.5 S aureus 11.4 10.7 16.8 12.6 Enterococci spp. 8.1 10.3 1.9 14.5 P aeruginosa 9.9 3.0 16.1 9.2 Enterobacter spp. 7.3 4.2 10.7 8.8 E coli 7.0 2.9 4.4 7.1 C albicans 6.6 4.9 4.0 4.8 K pneumoniae 4.7 2.9 6.5 3.5 Others 30.7 21.8 37.1 26.0 Relative Percentage by Site of Infection BSI=bloodstream infection; SSI=surgical site infection. Fridkin SK et al. Clin Chest Med. 1999;20:303-316.

8 Patogenez Cerrahi enfeksiyonların oluşması için doğal savunma engeli olan cilt-mukoza epitel devamlılığının bozulması Enfeksiyon etkeninin/etkenlerinin bulaşması Potansiyel virulansın aktif hale gelmesi gerekir. Kısacası; saldırı-savunma dengesinin saldıran lehine bozulması ile enfeksiyonlar ortaya çıkar.

9 Bakteri dozuVirülans Konak direncinde azalma Enfeksiyon Riski

10 Patogenez Enfeksiyon etkeni Organizmaya ait faktörler Lokal faktörler Enfeksiyonun derecesini, yaygınlığını, mortalite ve morbiditeyi belirler.

11 Patogenez – 1) Enfeksiyon etkeni Klostridium, stafilokok, streptekok türleri ekzotoksinleri ile doku harabiyetine yol açarken, özellikle gram negatif bakteriler daha çok endotoksinleri ve sitokinler ile olayları başlatırlar. Endotoksik şok; hipotansiyon, pıhtılaşma bozuklukları, karaciger ve böbrek yetmezliği, sonunda multipl organ yetmezliği ile sonuçlanabilen tablodur.

12 Patogenez – 1) Enfeksiyon etken Stafilokoklar; kasık, perine, koltuk altı deri florasını oluşturur. Daha çok nekroz ve cerahatlenmeye, apseleşmeye neden olur.(fronkülit, karbonkül, meme ve perine apseleri, yağ kisti enfeksiyonları gibi)

13 Fronkül

14 Paronişi

15 Hiradenitis

16 Meme apsesi

17 Perirektal apseler

18 Patogenez – 1) Enfeksiyon etken Staph. Aureus, osteomiyelit, damar içi kateter uygulamaları, arteriel greft enfeksiyonlarında daha çok etkendir.

19 Patogenez – 1) Enfeksiyon etken Streptokoklar; daha çok bağ dokusu içine ve lenfatik yayılım gösterir. Bu nedenle selülit, lenfanjit gibi yoğun inflamasyon reaksiyonu ön planda olan enfeksiyonlar vardır.

20 Patogenez – 1) Enfeksiyon etken Yanık ünitelerinde streptekok infeksiyonlarına sıklıkla rastlanılır. Ayrıca çocuk cerrahisinde splenektomi sonrası sepsisin başlıca nedenidir. Strep. Faecalis ise özellikle kolon cerrahisi ve üriner sistem kateterizasyonunda ağır enfeksiyon tablosuna yol açtığı bilinir.

21 Patogenez – 2) Organizmaya ait faktörler Deri ve mukoza enfeksiyon etkenlerinin dokuya girişimlerine karşı ilk engeli oluştururlar. Ayrıca ek olarak epitelden salgılanan lipid yapısındaki maddeler, mide asidi gibi bariyerlerde etkendir.

22 Patogenez – 2) Organizmaya ait faktörler Cerrahi kesi bu bariyeri ortadan kaldırır. vücudun doğal direnç mekanizması devreye girer. Opsonin, kompleman sistemi devreye girer, fagositoz için makrofajlar, PLN,monositler kesi yerine ulaşır. Daha önce bu etkenlerle karşılaşmış ise B lenfositlerin oluşturduğu IgM, IgG yapısındaki antikorlar, T lenfositleri devreye girer. Ayrıca; Kompleman sitemi, pıhtılaşma mekanizmaları, kinin, lökotrşenler, sitokinlerin aktivasyonu vücud direncinde rol alır.

23 Patogenez – 2) Organizmaya ait faktörler Vücud direncini etkileyen faktörler Beslenme bozuklukları Cerrahi girişim Travma Yanıklar Kanserler Kemoterapi Transplantasyonda kullanılan ilaçlar ve steroidler Ek hastalıklar(DM, Kalp hast, otoimmun hast, KOAH vb.)

24 Patogenez – 3) Lokal faktörler Yabancı cisim varlığı Ölü doku varlığı Sıvı toplanması, ödem Periferik arter ve ven bozuklukları Şok tablosu

25 Patogenez – 3) Lokal faktörler William Halsted çağından bu yana enfeksiyon oluşmadan doku tamiri, yani primer yara iyileşmesinin olmazsa olmazları tariflenmiştir: Dokuya kibar davranma, zedelememe Ölü boşluk ve ölü doku bırakmama Potansiyel boşlukları drene etme Anastomozda gerginliğe, dolayısıyla hipoksiye yol açmamak Canlılığı olan, kanlanması mevcut dokularda cerrahi yapma

26 B- Cerrahi Alan Enfeksiyonu (CAE) CAE cerrahi girişimden sonra, implant yoksa 30 güne kadar gelişen enfeksiyonlar, eğer implant konulmuşsa 1 yıla kadar gelişen enfeksiyonlardır. (Awad et al. (2009). Çoğu CAE cerrahiden sonra ilk 2-3 haftada olur. (Ramos et al. 2008).

27 Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE) Hastane enfeksiyonlarının en sık 2.nedeni (14%–16%) Cerrahi hastalarda en sık hastane enfeksiyonu nedeni (38%) 2/3 insizyonel 1/3 cerrahi sırasında girilen organ veya boşluk 7.3 postop ek hastane günü ve ek $3,152 maliyet Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.

28 Yüzeyel İnsizyonel CAE Enfeksiyon, cerrahi girişimden sonraki 30 gün içinde gelişir ve sadece insizyon bölgesinde deri ve subkutan dokuları içerir. Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278. Subkutan doku Deri Yüzeyel insizyonel CAE

29 Derin İnsizyonel CAE Enfeksiyon, implant yoksa cerrahiden sonraki 30 gün içinde gelişir; veya implant konmuşsa 1 yıl içinde gelişebilir. Enfeksiyon cerrahi ile ilişkili görülür ve derin yumuşak dokuları, (fassia ve kas tabakaları) içerir. Derin yumuşak doku (fassia & kas) Derin insizyonel CAE Yüzeyel insizyonel CAE Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.

30 Organ/Boşluk CAE Enfeksiyon, implant yoksa cerrahiden sonraki 30 gün içinde gelişir; veya implant konmuşsa 1 yıl içinde gelişebilir. Enfeksiyon cerrahi ile ilişkili görülür ve cerrahi sırasında açılan/manipüle edilen insizyon dışında anatominin herhangi bir parçasını içerebilir. Derin insizyonel CAE Yüzeyel insizyonel CAE Organ/boşluk CAE Organ/boşluk Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.

31 Bakteri dozu Virülans Konak direncinde azalma Enfeksiyon Riski

32 Bakteri dozuVirülans Konak direncinde azalma Enfeksiyon Riski

33 Bacterial doseVirulence Impaired host resistance Virulence Impaired host resistance Enfeksiyon RiskiCerrahi Enfeksiyon Riski Bacterial dose

34 CAE – Yara Sınıflaması 1- TEMİZ YARA İnflamasyon olmayan Solunum,Sindirim,Genital Sistemlere veya Enfekte Üriner Sisteme girilmeyen 2- TEMİZ-KONTAMİNE Kontrollü olarak Solunum,Sindirim,Genital Sistemlere veya Üriner Sisteme girilen Sıradışı kontaminasyonun olmadığı

35 CAE – Yara Sınıflaması 3- KONTAMİNE Steril teknik açısından problemli olan ameliyatlarda Sindirim sisteminden akıntı olan Akut pürülan olmayan inflamasyonlu yaralar 4- KİRLİ-ENFEKTE Cansız doku içeren Enfeksiyonlu, travmatize yaralardır

36 CAE – Yara Sınıflaması Sınıf 1 = Temiz Sınıf 2 = Temiz kontamine Sınıf 3 = Kontamine Sınıf 4 = Kirli, enfekte Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278. Profilaktik Antibiyotik endike Terapötik antibiyotik

37 CAE – Risk Derecelendirme NNIS Projesi CAE riski ile ilişkili 3 bağımsız değişken Kontamine veya kirli/enfekte yara sınıflaması ASA > 2 Ameliyat süresi > 75. persentil yapılan spesifik operasyonun NNIS=National Nosocomial Infections Surveillance. NNIS. CDC. Am J Infect Control. 2001;29:404-421.

38 Amerikan Anesteziyoloji Derneği (ASA) hasta değerlendirme sınıflaması YEDİ TEP E ÜNİV ERSİ TESİ HAS TAN ESİ ENF EKSİ YON KON TRO L KOM İTESİ ASA Skoru Operasyon Öncesi Fizyolojik Durum 1Sağlıklı 2Hafif sistemik bulgular 3Aktiviteyi sınırlayan ciddi sistemik hastalık 4Devamlı yaşamsal tehdit oluşturan hastalık 5Operasyon yapılsa da yapılmasa da 24 saat içinde ölüm beklenen hastalar

39 CAE – Yara sınıfı vs NNIS Sınıfı NNIS. CDC. Am J Infect Control. 2001;29:404-421. Yara sınıfıTüm NNIS 0 NNIS 1 NNIS 2 NNIS 3 Temiz 2.1% 1.0% 2.3% 5.4% N/A Temiz kontamine 3.3% 2.1% 4.0% 9.5% N/A Kontamine 6.4% N/A 3.4% 6.8% 13.2% Kirli enfekte 7.1% N/A 3.1% 8.1% 12.8% Tümü 2.8%1.5% 2.9% 6.8% 13.0%

40 CAE – Hasta ile İlgili Faktörler Yaş Diabet HbA 1C ve CAE Glukoz > 200 mg/dL postoperatif süre (<48 hours) Nikotin kullanımı: primer yara iyileşmesini geciktirir Steroid kullanımı: tartışmalı Malnütrisyon: tartışmalı Obezite: idealden 20% üst Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278. Uzun preoperatif kalış Preoperatif burunda Staphylococcus aureus kolonizasyonu: belirgin ilişki Perioperatif transfüzyon: tartışmalı Uzak bölgelerde enfeksiyon varlığı Bağışıklık yanıtında azalma

41 CAE – Ameliyat ile İlgili Faktörler Cerrahi skrub süresi Vücut ısısının korunması Deri antisepsisi Preoperatif traş Operasyon süresi Antimikrobiyal profilaksi Ameliyathane havalandırılması Alet sterilizasyonunun uygunluğu Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278. Ameliyat sahasında yabancı cisim Cerrahi drenaj Cerrahi teknik –Kötü hemostaz –Ölü doku temizliğinde yetersizlik –Doku travması

42 CAE nasıl azaltılabilir/önlenebilir? AMELİYAT ÖNCESİ Ameliyat öncesi antiseptik duş Ameliyat yerinin traşı Hastanın ameliyata hazırlanması El/önkol antisepsisi Enfekte ve kolonize cerrahi personelin yönetimi Antimikrobiyal profilaksi

43 CAE nasıl azaltılabilir/önlenebilir? AMELİYAT SIRASINDA (1) –Normal glisemi sağla ve izle –Normotermiyi sağla ve idame et –Uygun antiseptiklerle doğru cilt hazırlığı ve gereğinde kıl temizliği –CAE önlemek için yara dışında da önlemler

44 CAE nasıl azaltılabilir/önlenebilir? AMELİYAT SIRASINDA (2) Havalandırma Çevre yüzeyleri - Mikrobiyolojik örnekleme Cerrahi aletler Cerrahi aletlerin flaş sterilizasyonu

45 CAE nasıl azaltılabilir/önlenebilir? AMELİYAT SIRASINDA (3) Cerrahi giysiler - Takım giysiler - Maskeler - Cerrahi başlık, galoş - Steril eldivenler -Boks gömlek ve örtüler Asepsi ve Cerrahi teknikler

46 CAE nasıl azaltılabilir/önlenebilir? AMELİYAT SONRASI ve TABURCU İnsizyon bakımı Postop kullanacağı kendi ilaçlarını, eklenen ilaçları anlatmak, öğretmek, takip etmek Yapabilecekleri ve yapmaması gerekenleri açıklamak Nelerden şüphelenip doktora başvurmasını açıklamak Kontrole çağırmak

47 CAE Önleme Yaklaşık 40%–60% CAE önlenebilir Ameliyatlarda fazla, az, uygunsuz, zamansız, yanlış antibiyotik kullanımı var. Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278.

48 Antibiyotik Profilaksi Prensipleri Mangram AJ et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:250-278. Preop uygulama, serum düzeyleri işlem boyunca yeterli, beklenen mikroorganizmalara karşı aktif antibiyotik Yüksek Serum Düzeyleri 1.Preop zamanlama 2.IV yol 3.İlacın yüksek dozu İşlem süresinde 1.Uzun yarı ömür 2.Uzun işlemde ikinci doz 3.Fazla kan kaybında yeni doz Süre 1.Yara kapandıktan sonra verilmez 2.En fazla 24 saat

49 Zamanlama Son zamanlarda yayınlanan bir meta analizde 250 klinik 4809 hastada profilaktik antibiyotik etkisi 23 cerrahi operasyonda araştırılmış. Is antibiotic prophylaxis in surgery a generally effective intervention? Testing a generic hypothesis over a set of meta-analyses. Ann Surg. 2009;49:551–556.

50 Zamanlama En iyi koruma insizyondan 30 dk önce yapılan antb görülmüş. Vancomycin ve diğer uzun etkili antb zamanlama farklı. 2048 hastada koroner arter bypass, op da optimal vancomycin zamanı 16 -60 dakika.

51 51

52 Hastanemizde CPŞ Uyum 1- Antibiyotik uygunluğu 2- Zamanında verilme 3- Kısa süreli profilaksi

53 Cerrahi Enfeksiyon Önlenmesi Uygun antibiyotik kulan Oksijen basıncını optimize et Normal kan glukozunu koru Normal vücut ısısını koru Alanı traş etme

54 Tetanoz Özellikle toprakta yoğun bir şekilde bulunan, anaerob, spor yapan bir bakteri olan clastridium tetani’ninnyol açtığı mortlitesi yüksek klinik bir tablodur. Bilinen antiseptiklere dirençli olması dikkat çekicidir. Bir nörotoksin olan tetanospazmin salgılar. Bu madde kan yoluyla omurilik ön boynuzuna yerleşir ve hastalığı ana ögesi olan kas spazmlarına neden olur.

55 Tetanoz %10 oranında sağlıklı kişilerin normal barsak mukozasında bulunabilir. Sindirim kanalı ameliyatlarından sonrada görülebilir. (kolon ameliyatı, apandektomi, perianal apseler, septik düşük, gangren nedeniyle yapılan ekstremite amputasyonları vb.) Çok az görülme sıklığı vardır. (14 vaka)

56 Tetanoz Kuluçka dönemi 7-8 gün bazen haftalarda sürebilir. Neonatal tetanoza doğumdan sonraki ilk 3-10 gün içerisinde ortaya çıkar. İlk bulgusu emme güçlüğüdür. Kuluçka döneminden sonra yara yerinde ve etrafında ağrı, küçük kasılma ve segirme görülebilir. Huzursuzluk ve baş aürısı ilk bulgular olabilir. Farinks kaslarının tutulması yutma güçlüğüne neden olur. Çene kitlenir, aüız etrafı kaslar spazm olurhastada ‘risus sardonicus’ adı verilen acı gülümseme oluşur.

57 Tetanoz Opistotonus; bel,sırt, uyluk kaslarının spazmı ile baş ve topuklar yatağa değecek şekilde yatma poziyonu gelişir. Sfinkter spazmı ile beraber idrar ve dışkı retansiyonu gelişir. Sesli ve ışıklı uyarılar ile artan konvülziyonlar gelişir.

58 Tetanoz Hasta sakin bir ortama alınır Damar yolu açılır. Gerekirse hava yolu için trakeostomi açılır Sedasyon uygulanır(lorazepam ya da diazepam) Antibiyotik başlanır( metranizadol 4x1, basile etkili olan kristalize penisilin20-24 milyonünite/gün, tedavi 7-10 gündür) Olabilecek ek hastalıklara karşı ek tedaviler gerekir(hipertansiyon gibi)

59 Tetanoz Ilk yapılacak şey yaranın temizliğidir. Yara bol su ve oksijenli suyla yıkanır. Nekrotik dokular ve varsa yabancı cisimler çıkarılır. Tetanoz açısı toksoid aşıdır. Pediatrik DT, yetişkin Td formları ve pediatrik DTaP, yetişkin TdaP formu bulunur(hem difteri toksoidi hemde aselüler boğmaca aşısı ile beraber) Yaranın özelliği, yaralanmadan sonra geçen süre, kişinin immun durumu göz önüne alınarak aşı ve/veya TIG uygulanabilir.

60 Tetanoz Aşılama Takvimi Bebekler için rutin aşı şeması 2., 4., 6. aylarda veya 2., 3. ve 4. aylarda üç doz ve 15-18. aylar arasında dördüncü doz olmak üzere toplam dört doz olarak uygulanır. Beşinci dozun yani tekrar dozun (rapel) normal koşullarda 4-6 yaş arasında uygulanması önerilmektedir. ilk tekrar doz Td aşısının 11-12 yaş arasında uygulanmasını önerenler de vardır

61 Tetanoz Aşılama Takvimi Erişkinlere; her 10 yılda bir difteri, tetanoz aşısı (Td) ya da Tdap uygulanmalıdır. Daha önce üç doz tetanoz, difteri aşısı olup olmadığından emin olmayan kişiler, üç dozluk seriyi uygun aralıklarla tamamlanmalıdır (0, 1.ay, 1.yıl).

62 Tetanoz Eğer derin delici kesici yaralanma veya kirli yaralanma olursa ve son dozdan sonra beş yıldan daha uzun bir süre geçtiyse ek bir doz tetanoz aşısı uygulanmalıdır. Tüm aşılamaların kayıtlarının tam olarak tutulması fazla doz aşıların uygulanmasını önleyecektir.

63 Gebelerde Aşı takvimi

64 Travmalı hastada yaranın değerlendirilmesi

65 Aşı takvimi Tig; 250-500 ünite

66 Tetanoz aşı takvimi Risk taşımayan yaralanmalarda ise 0.5 ml toksoid yapılması ve 6 hafta ara ile iki kez tekrarlaması yasa karşısında hekimi koruyucu olacaktır.

67 TEŞEKKÜR EDERİM


"Cerrahi Enfeksiyonlar, Cerrahi alan Enfeksiyonları, Profilaksi Şeması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları