Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI"— Sunum transkripti:

1 ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI
Prof. Dr. Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

2 Enfeksiyon Hastalıklarında Tanı
Anamnez Fizik Muayene bulguları Laboratuvar incelemeleri Non-spesifik tetkikler Spesifik inceleme yöntemler Kültür Seroloji Moleküler yöntemler

3 Mikrobiyoloji dışı incelemeler
Tam kan sayımı Nötrofili, toksik granulasyon bakteriyel enfeksiyon bulgusu (İnfektif endokardit, sepsis gibi) Lökopeni (relatif lenfositoz) ör: tifo Lenfositoz Viral enfeksiyonlar Monositoz Tüberküloz Eozinofili Parazitler

4 Toksik granulasyon

5 Lenfositozla seyreden enfeksiyonlar
İnfeksiyoz mononukleoz, Sitomegalovirus infeksiyonu, Viral hepatitler (A-E), kızamık, su çiçeği, kabakulak, adenovirus infeksiyonları ve diğer virüs infeksiyonları, boğmaca, bruselloz, tüberküloz, sifiliz , toksoplazmoz

6 Atipik lenfositler-İnfeksiyoz Mononukleoz

7 Lenfopeni gözlenen enfeksiyonlar
Ciddi pnömokok veya Klebsiella pnömonisi gibi ağır seyirli bakteri infeksiyonları; ciddi endotoksemi; miliyer tüberküloz; lenfositik koriomenenjit, Kolarado kene ateşi, deng gibi bazı virus infeksiyonları; histoplazmoz,; kalaazar

8 Monositoz gözlenen enfeksiyonlar
Tüberküloz, diğer granulamatöz infeksiyonlar, sifiliz, subakut bakteriyel endokardit sitomegalovirus varicella zoster virus infeksiyonları

9 Eozinofili gözlenen enfeksiyonlar
toksik şok sendromu(%50), bronkopulmoner aspergilloz Kızılın geç devresi, bazı kronik infeksiyonlarda akut bakteri infeksiyonlarının iyileşme devrinde; Parazitler Trişinoz, kist hidatik, viseral larva migrans, askariyaz, toksokariyaz, strongyloidaz

10 Anemi gözlenen enfeksiyonlar
Kanama veya yıkım sonucu akut anemi : Clostridium perfringens sepsisi, malaria, babesiyoz, bartonelloz, Mycoplasma pneumoniae pnömonisi, infeksiyöz mononukleoz sifiliz eritrosit öncü hücrelerinin tutulması sonucunda anemi Parvovirus B19 infeksiyonu -Trombositoz: görülür.

11 Kronik infeksiyonlarda kronik hastalık anemisi belirlenir.
retiküloendotelyal sistemde demir depoları normal veya artmış, plazma demiri azalmış total demir bağlama kapasitesi azalmış

12 Trombositopeni beklenen enfeksiyonlar
Azalmış yapım/artmış yıkım Sepsis/DİK, sıtma, tifüs, toksik şok sendromu, CMV, HIV, EBV, rubella Hemorajik hummalar (Kırım Kongo hastalığı , İnfeksiyon dışı durumlar Vit B12 veya folat eksikliği, maligniteler İlaçlar:sitotoksikler, östrojen, tiazid diüretikleri -Trombositoz: görülür.

13 Trombositoz Akut infeksiyonların iyileşme dönemi, tüberküloz,
bazı kronik infeksiyonlar, özellikle yavaş iyileşen pnömoniler

14 Dissemine intravasküler koagülasyon
Ciddi infeksiyonların seyrinde özellikle gram negatif bakterilerin etken olduğu sepsisler meningokoksemi, kayalık dağlar lekeli ateşi Asplenik hastalarda DİK daha sık gelişir Trombositopeni, artmış fibrin yıkım ürünleri, azalmış fibrinojen ve azalmış protrombin zamanı saptanır; kanama ve trombozlar gelişebilir

15 Mikrobiyoloji dışı incelemeler
Lökosit varlığı, diğer hücre özelliklerin araştırılması İdrar analizi (Lökosit, eritrosit, bilurubin, ürobilinojen gibi) Gaita incelemesi (Hücre tipi, kan, parazitler) Diğer steril vücut sıvıları (K. iliği materyali, BOS, asit, plevral mayi gibi) Boğaz ve balgam yaymalarında hücre tipleri (PNL, lenfosit) Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını araştırılması ALT, AST, BUN, Kreatinin, CPK, bilurubin, ALP

16 Akut faz reaktanları Artış gösterenler Azalanlar ESR, CRP, Fibrinojen,
haptoglobulin, C3, serum amyloid A, prokalsitonin Azalanlar Albumin, prealbumin, transferrin

17 CRP CRP, iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda düzeyi artan ve karaciğerde üretilen akut faz reaktanı bir protein 36-50 saatte maksimuma ulaşır, ng/ml değerlerine ulaşmaktadır. invazif bakteriyel infeksiyonlarda kat artabilmektedir; viral infeksiyonlarda genel olarak 3-5 kat artar, grip, CMV gibi viral infeksiyonlarda da 10 kattan fazla artış olabilmektedir.

18 Prokalsitonin (PCT), kalsitoninin bir propeptididir.
Normal olarak tiroid bezinin C hücrelerinde üretilir ve sağlıklı kişilerde düzeyi çok düşüktür. Özellikle yoğun bakım birimlerinde sepsis tanısında ve prognoz tayininde yardımcı 50 mg/L prokalsitonin olası veya kesin sepsis tanısında %98.5 duyarlılık ve %75 özgüllük

19 Prokalsitonin CRP den daha çabuk yükselir (3 saat içerisinde)
Normal:0.01 ng/ml Viral infeksiyonlarda veya inflamatuar hastalıklarda ng/ml Sistemik bakteri infeksiyonlarında ng/ml ye yükselir

20 Prokalsitonin CRP den daha pahalı
İnfeksiyon dışı durumlarda da artabilir Yanıklar, ciddi travma, büyük cerrahi işlemler, uzamış dolaşım yetmezliği … Ancak Sepsisdeki kadar yüksek değerlere ulaşmaz

21 Mikrobiyolojik araştırmalar
Mikroskopik inceleme Gram boyama Giemsa Karanlık alan EZN , Kinyoun, (Tüberküloz), Modifiye EZN (Nocardia), HE, Trikrom boyama(Amip) Floresan antikor incelemeler Auramin rhodamin DFA, IFAT (Legionella v.b) Elektron mikroskopi (Viruslar ör: Rotavirus)

22 Mikrobiyolojik araştırmalar: Kan örneği incelemesi
Wright-Giemsa Plasmodium türleri Trypanosoma Babesia Borrelia Akridin orange Bartonella Hemotoksilen eosin Mikroflarya EZN ya da AuramineRodamin- M. tuberculosis Karanlık alan Leptospira

23 Schuffner

24

25 Babesia microti Babesia microti infection, Giemsa stained thin smear.  The organisms resemble Plasmodium falciparum; however Babesia parasites present several distinguishing features: they vary more in shape and in size; and they do not produce pigment.  A 67-year-old woman, status post-splenectomy, infection probably acquired in Long island (New York). A, B: Infection with Babesia.  Giemsa stained thin smears.  Note in A, the tetrad (left side of the image), a dividing form pathognomonic for Babesia.  Note also the variation in size and shape of the ring stage parasites (compare A and B), and the absence of pigment.  A 6-year-old girl, status post splenectomy for hereditary spherocytosis, infection acquired in the U.S.

26 K. İliği incelemesi M. tuberculosis (ARB ) Brusella Salmonella
Leishmania M. tuberculosis M. tuberculosis (ARB )

27 M. tuberculosis

28 Leishmania, www.kanbilim.com/images/dhlatlas/Slide14.JPG

29 BOS incelemesi Kültür ve Gram boyama
Tüm bakteriler için Kültür , ARB veya Auramin rhodamin Tüberküloz Çini mürekkebi Kriptokok Giemsa Treponema Toksoplazma gondii

30 Tüberküloz ARB

31 Kriptokok çini mürekkebi BOS örneği

32 Balgam yayması

33 Dışkının Gram boyaması -C.difficile

34 Dışkıda parazit yumurtaları
Enterobius vermicularis Ascaris lumbricoides Trichuris trichura Amip trofozoit

35 Diğer steril sıvılar Gram Giemsa ARB Modifiye ARB Nocardia Nocardia
Nocardia,

36 Mikrobiyolojik tetkikler: Kültür
Besiyeri Genel besiyerleri (Ör: streptokok) Zenginleştirilmiş, spesifik besiyerleri (Ör: Brusella) Katı-sıvı besiyerleri Aerobik, anaerobik,mikroaerofilik, Ör: pnömokok %5-10 CO2 li ortam

37 S. pneumoniae

38 textbookofbacteriology.net Streptococcus textbookofbacteriology.net

39

40 Ekim yok P.aeruginosa Shigella S.typhi E.coli P.mirabilis

41

42

43 Morfoloji, biotipleme, serotipleme ,faj tipleme, kromatografi
İdentifikasyon Morfoloji, biotipleme, serotipleme ,faj tipleme, kromatografi Duyarlılık araştırılması Disk difüzyon, mikrodilüsyon, MİK: (agar dilüsyon,mikrodilüsyon, E-test) Hücre kültürü Virus, Klamidya, Riketsiya

44 Enfeksiyon hastalıklarında serolojik testler-antikor aranması
Bakteriler Lam ve Tüp agg testi, Brusella türleri (lam agg:Rose Bengal, Tüp aggl: Wright testi), Salmonella: Grubel Widal testi Nötralizasyon Streptococcus pyogenes (ASO, anti-DNAz)

45 EIA yöntemi Tularemi, Brusella, Helicobacter pylori,
Legionella türleri, Bartonelloz, Borrelia burgdorferi, Chlamydia türleri, Mycoplasma pneumoniae,

46 Paul Bunnel, monospot test IFA (indirekt floresan antikor)
Weil Felix testi Riketsiya Paul Bunnel, monospot test İ. mononükleoz IFA (indirekt floresan antikor) Legionella, Riketsiya, Coxiella, Bartonella IHA (İndirekt hemaglütinasyon) Leptospira, Kist hidatik Immunoblot Bordetella

47 Treponema pallidum için serolojik tanı testleri Nonspesifik testler
RPR, VDRL Spesifik testler IFA, FTA-ABS IgM ve IgG Mikrohemaglütinasyon T. pallidum için mikrohemaglütinasyon

48 Parazitler için serolojik tanı testleri
Entomoeba histolyticum EIA, Echinococcus granulosa EIA, Immunoblot T. solium EIA T. gondii EIA, FA

49 Mantarlar için serolojik tanı testleri İmmundifüzyon
Aspergillus, C. albicans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum Aglütinasyon Sporothrix schenkii

50 Antijen aranması BOS ta antijen İdrarda Ag: BOS, serumda
Grup A, B streptokok, E. coli, H. influenza İdrarda Ag: Legionella Pnömokok BOS, serumda Kriptokok

51 ELISA Antijen aranması Antikor aranması HBs Ag HBe Ag Chlamydia
Hepatit A IgM, IgG AntiHBcIgM, IgG AntiHBe AntiHDV, Anti-HEV Ant-HIV TORCH Kızamıkçık, Kabakulak, Varisella Leishmania Leptospira Antijen aranması HBs Ag HBe Ag Chlamydia Legionella H. pylori

52 Fluoresans Mikroskopisi
Antijen aramak: P. carinii, Chlamydia, Legionella, Cryptosporidium, RSV, Influenza A/B, PIV, Adenovirus, CMV Antikor aramak: Toxoplasma Rubella Hidatik kist Legionella C.pneumoniae

53 Floresan mikroskopi

54 Radyolojik ve Histopatolojik incelemeler
Cytomegalovirus(CMV) pnömonisi CMV inklüzyon cismi

55 Moleküler teknikler Hibridizasyon Polimeraz zincir reaksiyonu(PCR)
Ligaz zincir reaksiyonu(LCR) Dallanmış(branched) DNA TAA/TMA Q-replikaz

56 Moleküler yöntemlerin (PCR, LCR gibi) kullanılabileceği enfeksiyonlar
Mycobacterium tuberculosis Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrheae Toxoplasma gondii S. pyogenes Bordetella pertussis Borrelia burgdorferi Bartonella türleri Whiple hastalığı (T. Whipphelii) Babesia microti Ehrlichia türleri

57 Moleküler teknikler Saptama: DNA/RNA
Mycobacterium, Borrelia, Rickettsia, ...Tropheryma whippelli, Toxoplasma, P.carinii HAV, HBV, HCV, HEV, HSV, CMV, HHV-6, HIV, HPV, Rotavirus, Caliciviruses, Parvovirus B19, Hantavirus Epidemiyolojik tiplendirme(RFLP, AP-PCR, PFGE, DNA sequencing): salgın analizinde Direnç genlerini araştırmak: MRSA(mecA), Mycobacterium, HIV

58 Mycobacterium

59 Mycobacterium

60 Adenovirus alt grupları

61


"ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVAR TANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları