Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

2 - ALL yönünden remisyonda olan hastaya allojeneik KİT yapılıyor. - Relapsı önlemek amacıyla, antifungal tedaviye KİT sonrası bir ay daha devam ediliyor (sekonder proflaksi). - KİT sonrası valasiklovir ile antiviral profilaksi başlanıyor - Olguda, KİT’den 2 ay sonra ateş ve diffüz bilateral pulmoner infiltrasyon gelişiyor. #1 Olgu #1

3 Soru 1 Etken aşağıdakilerden hangisi olabilir a)Bakteriyel b)Fungal c)Viral

4 Soru 2 Bu hastada aşağıdaki örneklerden hangisi tanıya yardımcıdır? a)Nazofaringeal yıkama sıvısı b)Balgam c)BAL d)AC biyopsisi e)Kan

5 -Bilateral pulmoner infiltrasyon Pnömoni Bakteriyolojik incelemeler Fungal incelemeler Viral incelemeler Negatif #1 Olgu #1

6 Soru 3 Bu hastada pnömoni etkeni aşağıdaki viruslardan hangisi olabilir? a)Influenza virus b)RSV c)HSV d)CMV e)Adenovirus

7 İnfluenza virus RSV HSV CMV Adenovirus Viral incelemeler -Bilateral pulmoner infiltrasyon Pnömoni BAL AC biyopsisi Kan #1 Olgu #1

8 (+) Laboratuvar bulguları BALCMV PCR + KanCMV antijenemi + (67/2x10 5 PKL) PlazmaCMV PCR + (2978 kopya/ml) Pnömoni:

9 AC biyopsisiCMV+ #1 Olgu #1

10 CMV hastalığı tanısı CMV pnömonisi Semptom+ AC dokusunda CMV varlığı (kültür/histopatoloji ) ± Kan/BAL’da CMV varlığı (antijenemi/DNA/RNA/kültür+) Ljungman P, et al. Clin Infect Dis 2002 Humar A, et al. Am J Transplant 2006

11 Tedavi: Gansiklovir IV CMV antijenemi testi ile takip (1/hft) #1 Olgu #1 CMV antijenemi testi + (172/2x10 5 PKL) 67/2x10 5  172/2x10 5

12 Soru 4 Bu sonuç karşısında ne yaparsınız? a)Gansiklovire direnç düşünürüm, foskarnete geçerim b)Gansiklovire devam ederim, dozu artırırım c)Aynı dozda gansiklovire devam ederim, CMV plazma PCR testi isterim

13 Tedavi: #1 Olgu #1 Plazma CMV PCRPCR inhibitörü

14 Cobas Amplicor CMV Monitor “PCR inhibitörü” #1 Olgu #1

15 PCR inhibitörü Hickman kateteri !! Heparin ? #1 Olgu #1

16 0. gün 7.gün CMV Ag67/2x10 5 172/2x10 5 CMV PCR2978 k/ml 752 k/ml Yorumunuz? #1 Olgu #1

17 0. gün 7.gün CMV Ag67/2x10 5 172/2x10 5 CMV PCR2978 k/ml 752 k/ml 21. Gün Negatif #1 Olgu #1

18 CMV pp65 antijenemi testi: Periferik kan örneğinde PKL (PMNL) içinde CMV pp65 antijeni saptanır. Bu protein viral replikasyonun geç dönemlerinde oluşmaktadır ve PKL’ler içinde saptanması aktif infeksiyon göstergesidir. Nichols WG, et al. Blood 2001 Gerna G, et al. J Virol 2000 Gerna G, et al. Stem Cell Transplant 2005 Lökopenik olgularda yetersiz kalabilir Tedavi başlangıcından 1 hafta sonra direnç sözkonusu olmadan pp65 pozitif hücre sayısı artabilir, tedavi bitiminde test negatifleşmelidir. Bu tip hastalarda kantitatif CMV PCR testi ile takip daha uygundur, çünkü tedavi başladıktan sonra direnç yokluğunda viral yük düşmeye başlar.

19 - 14 yaşında kız hasta - ALL nedeni ile immunsüpresyon ve kortikosteroid + - Ani başlangıçlı yüksek ateş, titreme, halsizlik, baş ağrısı, gece terlemeleri Olgu #2

20 - İştahsızlık - Boğaz ağrısı - Öksürük - Karın ağrısı - Hafif diyare Olgu #2

21 FM’de önemli bulgular: - Ateş 39.4 o C - Solunum hızlı - Hepatomegali - Akciğerlerde bilateral raller - Akciğer grafisi normal Olgu #2

22 Laboratuvar bulguları: -  serum aminotransferaz düzeyi -  Bilirubin düzeyi - Uzamış PT ve PTT süresi - Trombosit sayısı 30000/mm 3 Olgu #2

23 Soru 5 Hastada aşağıdaki klinik durumlardan hangisini düşünürsünüz? a)Hepatit b)Pnömoni c)Kolit

24 HAV IgM (-), HAV IgG (+), HBsAg (-), antiHBs (-),AntiHBc (-), HBV DNA (-), HCV Ab (-), HCV RNA (-), Viral etyoloji ? Hangi viruslar? Olgu #2

25 Soru 6 Etken olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) CMV b) EBV c) Adenovirus d) HHV-6

26 Hangi örnek ? Kan Dışkı KC biyopsisi ? Olgu #2

27 Plazma ve dışkı örneklerinde: CMV PCR (-) EBV PCR (-) Adenovirus PCR (+) HHV-6 PCR (-) Olgu #2

28 Plazma Adenovirus PCR

29 “internal kontrol”

30 Klinik seyir: Klinik seyir: - Genel durumda hızla bozulma - KC yetmezliği - Exitus Olgu #2

31 Otopside KC’de: - Nükleusta büyüme - Nükleer membranın belirsizleşmesi - Soluk bazofilik inklüzyon - Sitoplazmik inklüzyon yok - Çok çekirdekli dev hücre yok Adenovirus Olgu #2

32 - Yaygın sistemik inf olabilir - Hastalık çok şiddetli seyredebilir - Mortalite oranı  - Transplant alıcılarında posttransplant erken dönemde görülür “rekativasyon/organ kaynaklı” İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları Shields AF, et al. N Engl J Med 1985 Michaels MG, et al. J Infect Dis 1992

33 İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları BulgularSıklık(%) Ateş (  39 o C) 100 Respiratuvar 73 Sistemik şikayetler 80 Gastrointestinal80 AC grafisinde pnömoni 80 KCFT  73 Zahradnik et al. Amer J Med 1980

34 - Pediatrik KC transplant alıcılarında %10 oranında görülür - KHT/KİT alıcılarının % 5-21’inde görülür - İnfekte hastaların %20’sinde invaziv infeksiyon gelişir. İnvaziv infeksiyonlar %50-60 oranında fatal seyretmektedir - ÜSY, idrar ve dışkıda asemptomatik olarak izole edilebilir, bu örneklerden izolasyon sistemik infeksiyon ve invaziv hastalık tanısında yeterli değil. İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları

35 - Klinik hastalıklar: Pnömoni, hepatit, nefrit, kolit, ensefalit, hemorajik sistit - Adenovirus tipleri: 1, 2, 5, 11, 34, 35 İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları Schilham MW, et al. Clin Infect Dis 2002

36 Rutin tanıda kullanılan testler: - Hücre kültürü - Floresan antikor testi - PCR İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları “Periferik kanda PCR pozitifliği invaziv adenovirus infeksiyonu göstergesi” Lion T, et al. Blood 2003;102:1114-1120

37 - Hücre kültüründe virus izolasyonu  geç sonuç -Floresan antikor yönteminin bu grup hastada duyarlılığı düşük duyarlılığı düşük - Serum veya plazmada Adenovirus PCR testi ile hastalığın erken tanısı konabilir -Adenovirus DNA’sının serum veya plazmada saptanması yaygın hastalık göstergesi -İnvaziv hastalık yüksek viral yükle ilişkili İmmünyetmezlikli Konakta Adenovirus İnfeksiyonları Adenovirus tanısında PCR kullanımının avantajları Echavarria M, et al. Lancet 2001 van Tol MJ, et al. Bone Marrow Transplant 2005


"İmmün Sistemi Baskılanmış Konak: Laboratuvar Yaklaşımı Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları