Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIZLI VİRAL TANI TESTLERİ Doç. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı FEN. 2004. Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIZLI VİRAL TANI TESTLERİ Doç. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı FEN. 2004. Ankara."— Sunum transkripti:

1 HIZLI VİRAL TANI TESTLERİ Doç. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı FEN. 2004. Ankara

2 Virolojik Tanı Yöntemleri Direkt tanı yöntemleri İndirekt tanı yöntemleri

3 Virolojik Tanı Yöntemleri 1. Direkt Tanı yöntemleri Direkt inceleme Histoloji Sitoloji Elektron mikroskobisi yöntemi Hücre kültürleri Antijenlerin saptanması İmmün boyama (-floresan, -peroksidaz, vb) ELISA Lateks agl. Nükleik asitlerin tayini Moleküler testler

4 Virolojik Tanı Yöntemleri 2. İndirekt Tanı Yöntemleri Özgül antikorların araştırılması IgM IgG IgG avidite serum, BOS, vb

5 Sitoloji: Virus grubu ! Tzanck smear HSV - VZV

6 Sitoloji: İntranükleer inklüzyonlar CMV

7 Elektron Mikroskobisi Yöntemi DışkıRotavirus, Adenovirus Vezikül sıvısıHSV, VZV

8 Adenovirus Rotavirus (courtesy of Linda Stannard, University of Cape Town, S.A.) Elektron Mikroskobisi Yöntemi

9 Direkt görüntü Virus karekterizasyonu Hızlı Ayrdedici Pahalı Duyarlılık 10 6 part./ml İmmün Elektron Mikroskobisi Araştırma lab.

10 Hücre kültürleri Konvansiyonel CPE

11 Geç sonuç (1-30 gün) Örnek kalitesi ve transportu çok önemli Kontaminasyon riski Örneklerin toksik etkisi Üremeyen viruslar Hücre kültürleri

12 Hızlı hücre kültürleri CMV 48 saat Hücre kültürleri

13 Viral Antijenlerin Saptanması Hızlı Canlı virusa gerek yok İmmünfloresan boyama (FAT) EIA Lateks agl.

14 RSV Influenza Parainfluenza Adenovirus HSV Varicella-zoster CMV Rotavirus HBV Viral Antijenlerin Saptanması

15 Nazofaringeal aspirat Dışkı Deri Kan RSV Influenza A and B Parainfluenza Adenovirus Rotaviruses Adenoviruses HSV VZV CMV (pp65 antijenemi testi)

16 Viral Antijenlerin Saptanması İmmünfloresan boyama

17 (Virology Laboratory, Yale-New Haven Hospital) Viral Antijenlerin Saptanması FAT Deride HSV (DFA)

18 Periferik kan lökositleri Ciddi lökopenide yetersiz kalır! 3-4 saat CMV antijenemi testi; CMV pp65 antijeni Viral Antijenlerin Saptanması

19 pp65 antijenemi testi

20 Viral Antijenlerin Saptanması RSV FAT Influenza A

21 HSV 1-2; Duyarlılık Özgüllük PPDNPD FAT 80 93.3 92.3 95.1 Shellvial-IP 87.6100 100 96.9 Kon.kültür 100100 100 100 Chan EL et al. Clin Diagn Lab Immunol 2001;8:909-912

22 1188 nazal yıkama örneği  sitospin preparatı FAT x Hızlı hücre kült. % VirusDuyarlılık Özgüllük PPDNPD ADV 62.5 100 10093.8 Infl.A 80 98.6 85 99.6 Infl.B 67.4 100 10098 PI.1,2,3 88.5 99.7 96.4 98.9 RSV 93.8 95.6 87 98 Toplam 86.7 93.8 87.9 93.1 Rochol C, et al. Pediatrics 2004;113:e51-e56

23 FAT yönteminde: Örnek kalitesi çok önemli Örnekte yeteri kadar hücre olmalı “yalancı negatif sonuç” Deneyimli personel gerekli Çok sayıda örneğin incelenmesi zor

24 EIA Viral Antijenlerin Saptanması

25 EIA Çok çeşitli örnek çalışılır Fazla sayıda örnek çalışılır Otomasyon

26 Viral Antijenlerin Saptanması Membran EIA

27 Viral Antijenlerin Saptanması Lateks aglütinasyon

28 Nükleik Asit Tayini Moleküler testler Polimeraz zincir reaksiyonu Klasik PCR Real-time PCR Hibridizasyon

29 Nükleik Asit Tayini Klasik PCR

30 Nükleik Asit Tayini

31 Nükleik Asit Tayini Real-time PCR

32 Plato fazı Geçiş fazı Logaritmik faz Döngü sayısı Eşik çizgisi Sinyal 10 2030 Baz çizgisi

33 Amplifikasyonla ilişkili floresan sinyallerinin alınması için gereken siklus sayısı (Ct değeri), başlangıçtaki hedef nükleik asit miktarıyla ters orantılı Nükleik Asit Tayini Real-time PCR

34  SYBR green I  Fluorescense resonance energy transfer (FRET) Hibridizasyon probları Taq-man probları Molecular beacons Nükleik Asit Tayini Real-time PCR ürün saptama

35 SYBR green

36 FRET

37 Taq-man probları

38 Molecular Beacons

39

40 Hybrid capture CMV DNA testi 1-DNA ekstraks. Tam kan 2-Hedef DNA’nın CMV RNA probu ile hibridizasy on 3-DNA: RNA hybridlerinin antikorla tutulması by antibody 4- Konjugat 5.Kemilüm. saptama

41

42 ADV, 37 konjonktival sürüntü örneği % TestDuyarlılıkÖzgüllükPPDNPD H.kült. 76.9 100 10064.7 FAT 73.1 100 10061.1 PCR 88.4 100 10078.6 Percivalle E, et al. J Clin Virol 2003;28:257-264 FAT (-)  diğer testler

43 132 KHT alıcısı ADV, >5000 örnek  perif. kan lökositleri Real-time PCRdışkı idrar boğaz sürüntüsü Periferik kan löokositlerinde PCR (+) İnvaziv ADV inf. göstergesi Lion T, et al. Blood 2003;102:1114-1120

44 Moleküler testler: Avantajları Hızlı Duyarlılık yüksek “latent viruslar için kantitatif testler” Pek çok patojen için uygulanabiliyor Seçilen yönteme göre kontaminasyon riski çok az “MagnaPure+LightCycler” Tedavi monitörizasyonu

45 Moleküler testler: Dezavantajları Çoğu standardize değil “internal ve eksternal kalite kontrol uygulamaları” Lab.lar arası sonuç karşılaştırması zor “tanı karmaşası” PCR temelli olanlarda IC kullanılmalı Rutin sonuç verirken dikkat! Pahalı Seçilen yönteme göre kontaminasyon riski fazla “in house PCR”

46 Seroloji: BOS’da antikor tayini: Herpesviruslar Respiratuvar viruslar İntratekal antikor sentezi olduğu gösterilmeli BOS spesifik Ab :serum spesifik Ab BOS IgG :serum IgG  1.5

47 İletişim Laboratuvar klinik Toplantılar Karşılıklı bilgilendirme Hasta bilgileri paylaşılmalı.....

48 Yorum Elde edilen sonuçlar neyin göstergesi ne diyor şimdi n’olacak? Mikrobiyolog yaptığı testin sonucunun yorumunu yapabilmeli Klinisyen istediği testin sonucunun yorumunu istemeli, öğrenmeli

49 “Rekabet ile işbirliğini harmanlayıp; düşleri ortak bir gerçekliğe aktarmak...” Bahar Ö. Düzgören

50


"HIZLI VİRAL TANI TESTLERİ Doç. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı FEN. 2004. Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları