Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endokrin Hipertansiyon Prof. Dr. Sevim Güllü Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endokrin Hipertansiyon Prof. Dr. Sevim Güllü Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 Endokrin Hipertansiyon Prof. Dr. Sevim Güllü Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 Sekonder Hipertansiyon Altta yatan bir nedenin yol açtığı hipertansiyonlar Tüm hipertansiyonların % 5-10’u Sekonder hipertansiyonda tedavi edilebilir bir neden varsa genellikle tedavi ile tam şifa sağlanır. Bu nedenle hipertansif hastalar sekonder nedenler açısından dikkatle irdelenmelidir 2

3 Sekonder Hipertansiyon Sebepleri A-Renal Sebepler 1.Renal Parankimal Hastalıklara Bağlı Hipertansiyon 2.Renovasküler Hipertansiyon 3.Primer sodyum retansiyonu : Liddle’s sendromu, Gordon sendromu B-Endokrin Kökenli Hipertansiyon C-Nörolojik Sebeplere Bağlı Hipertansiyon D-Ekzojen Sebeplere (ilaçlar ve yiyecekler) Bağlı Hipertansiyon 3 Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık

4 Sekonder Hipertansiyon Sebepleri E-Sistolik Hipertansiyon F-Diğerleri ◦ Aort koarktasyonu ◦ Gebelik hipertansiyonu ◦ Psikojenik-psişik sebepler:hiperventilasyon,alkol kesilmesi durumu,perioperatif durum ◦ Artmış intravasküler volüme bağlı hipertansiyon: alkol, nikotin,eritropoetin tedavisi, polisitemi ve hiperviskozite 4

5 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal –Endokrin –Vasküler –Iyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar 5

6 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal- Renovasküler –Endokrin –Vasküler –Iyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar –Renal arter stenozu –Küçük piyelonefritik böbrek –Büyük hidronefrotik böbrek –Renin sekrete eden tümör 6

7 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal –Endokrin –Vasküler –Iyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar 7

8 Akromegali Hipotiroidizm Hipertiroidizm Hiperkalsemi Cushing hastalığı Karsinoid tümörler Ekstraadrenal kromaffin hücre kökenli tümörler (paraganglioma) Hipoglisemi Adrenal patolojiler Cushing sendromu Primer hiperaldosteronizm Konjenital adrenal hiperplazi Feokromositoma 11.βOHSD eksikliği veya inhibisyonu(likoris alımı) Endokrin Kökenli Hipertansiyon 8

9 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal –Endokrin –Vasküler –Iyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar –Ko-arktasyon –Vaskülit Takayasu Poliarteritis Skleroderma 9

10 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal –Endokrin –Vasküler –İyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar 10

11 Hormonlar: E2(OKS) Glukokortikoidler Mineralokortikoidler Sempatomimetikler Anabolik steroidler Ekzojen sebeplere (ilaçlar ve yiyecekler) bağlı Hipertansiyon Siklosiporin,Takrolimus MAOİ ile tiraminli gıdalar Likoris alımı NSAİİ Kafein Kokain Alkol 11

12 ◦ Disülfiram ◦ Efedrin ◦ Fenilpropanolamin ◦ Ergotamin ◦ Ketamin ◦ Bromokriptin ◦ Metoklopramid ◦ Sandostatin LAR ◦ Trisiklik antideprasanlar ◦ İnsektisitler ◦ Lityum ◦ İndinavir ◦ Bitkisel ilaçlar Sekonder Hipertansiyon Sebepleri Ekzojen sebepler (ilaçlar ve yiyecekler) 12

13 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal –Endokrin –Vasküler –Iyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar –Kronik Renal Yetmezlik –Polikistik böbrekler 13

14 Sekonder hipertansiyon nedenleri Düzelebilen –Renal –Endokrin –Vasküler –Iyatrojenik/toksik Düzelmeyen –Renal –Monogenik sendromlar 14

15 Hipertansiyonun monogenic sendromları diüretikler tarafından inhibe edilen Na+ kanallarının moleküler varyantlarına bağlı gelişir Mineralocorticoid reseptörü Glukokortikoid Remediable Aldosteronizm (GRA) Belirgin Mineralokortikoid fazlalığı (AME) Geller’s sendromu Spironolactone 15

16 Artmış intrakranial basınç Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Kuadropleji Akut porfiria Familyal disotonomi Kurşun zehirlenmesi Guillan-Barre sendromu Sekonder Hipertansiyon Sebepleri Nörolojik Sebeplere Bağlı Hipertansiyon 16

17 Sistolik Hipertansiyon –Aort yetmezliği –AV fistüller,PDA –Tirotoksikoz,hipertiroidi –Paget hastalığı –Beriberi –Arteryel rijidite Sekonder Hipertansiyon Sebepleri 17

18 Endokrin Hipertansiyon 18

19 Akromegali Büyüme hormonu artışına bağlı gelişir Hipofiz adenomu- makroadenom/mikroadenom Epifiz kapanmadan önce: Jigantizm Epifiz kapandıktan sonra: Akromegali 19

20 Klinik özellikler Cilt kalınlaşması Terleme artışı Başağrısı Dudak/burun/dil büyümesi Artmış topuk yağ yastığı Miyopati / artropati Karpal tünel sendromu Visseromegali 20

21 Klinik özellikler Büyük ayaklar ve eller Prognatizm Kafatası genişlemesi Kifoz Glukoz intoleransı/DM Hipertansiyon 21

22 22

23 Akromegali: Klinik şüphe 23

24 Akromegali: Klinik şüphe 24

25 Akromegali- Klinik şüphe 1991 2005 25

26 Akromegali- Klinik şüphe 26

27 Akromegali Glukoz-büyüme hormonu supresyon testi IGF-1 düzeyi ölçümü Diğer hipofiz hormonlarının değerlendirilmesi MRI 27

28 Akromegali Tedavi Cerrahi (TNTS, transkraniyal) Somatostatin analogları Pegvisomant Radyoterapi HT düzelmezse; antihipertansif tedavi 28

29 Hipotiroidizm Ödemli yüz Kuru, soluk,so ğ uk cilt Konstipasyon Apatik görünüm Hafıza sorunları, seksüel disfonksiyon Bradikardi, kalp sesleri derin Diyastolik HT 29

30 Hipotiroidizm Tanı: ST3, ST4 düşük, TSH yüksek: Primer ST3, ST4 düşük, TSH N veya düşük: Santral EKG sinüs bradikardisi, düşük voltaj, non- spesifik ST-T değişikliklari Tedavi: Levotiroksin ile replasman Hipotiroidinin düzeltilmesi kan basıncını da düzletir ◦ Düzelmezse: HT tedavisi 30

31 Hipertiroidizm Klinik prezantasyon hiperadrenerjik durumu taklit eder Semptomlar: Çarpıntı, tremor, dispne, güçsüzlük, anjina, hiperaktivite, uykusuzluk, sıcak intoleransı, artmış iştaha rağmen kilo kaybı, noktüri, diare, seksüel disfonksiyon ve emosyonel labilite 31

32 Hipertiroidizm Fizik inceleme: Guatr, taşikardi, sistolik KB artışı, nabız basıncı artışı, ısı artışı, nemli cilt, kapak çekilmesi-kapak gecikmesi, canlı refleksler ve hiperdinamik prekordiyum Birinci kalp sesi şiddetli, midsistolik üfürüm, Disritmi (atriyal) KKY bulguları 32

33 Hipertiroidizm 33

34 34

35 Hipertiroidi Tanı: ST3, ST4 yüksek, TSH baskılı Ayırıcı tanı çalışmaları Tedavi: Antitiroid ilaçlar Beta blokerler, KKY-diüretik Ötiroidinin sağlanması HT’u düzeltir RAI tedavisi Cerrahi Göz tutulumu tedavisi.. 35

36 Hiperkalsemi Primer hiperparatiroidi ◦ Adenom, hiperplazi, karsinom ◦ Ca yüksek, fosfor düşük, PTH yüksek ◦ Hipertansiyon tek prezantasyon olabilir ◦ Osteoporoz, ◦ Nefrolitiazis ◦ Vücut ağrıları ◦ Hiperkalsemi semptomları ◦ MEN ilişkili ◦ Tedavi: Cerrahi, hiperkalsemi tedavisi  HT düzelmezse ilaçlarla tedavi 36

37 CUSHİNG SENDROMU  Endojen ya da egzojen GC artışı  Glukokortikoid artışına bağlı bulgular  Mineralokortikoid etkinin artışına bağlı bulgular  Androjenlerin artışına bağlı bulgular 37

38 CUSHİNG SENDROMU  Santral obezite  Ensede yağ yastığı  Pletorik görünüm  Aydede yüzü  Ciltte incelme  Pembe-mor strialar  Ekimozlar, akne  Hirsutizm-virilizm  Alopesi  Kas güçsüzlüğü  HİPERTANSİYON  Glukoz-lipid metabolizma bozuklukları 38

39 AKNE; PLATORE;AYDEDE YÜZ PLATORE; SUPRAKLAV İ KULER YA Ğ LANMA;H İ RSUT İ ZM 39

40 İkizler Aydede yüz Dorsoservikal yağ 40

41 41

42 42

43 CUSHİNG SENDROMU  Hiperkortizolemi Tanısı  Plazma ve idrar serbest kortizol düzeylerinin ölçümü  Diurnal ritmin değerlendirilmesi  Deksametazon baskılama testleri (2 mg) 43

44 CUSHİNG SENDROMU  Ayırıcı tanı (ACTH, 8 mg DST)  Görüntüleme yöntemleri  Tedavi (Cerrahi)  HT düzelir: Düzelmezse antihipertansif tedavi 44

45 Karsinoid tümörler Karsinoid sendrom sekonder HT’un nadir bir nedenidir Serotonin, bradikinin, diğer nörohormonlar Klinik: Kilo kaybı, flushing hissi, diare, HT, hipotansiyon, bronkospazm, kalpde fibröz endokardiyal plaklar Sağ kalp yetmezliği olgularında akla gelmeli TY, pulmoner kapak bulguları.. 45

46 Karsinoid tümörler Tanı: ◦ AC filmi-sağ taraf hakim kardiyomegali ◦ EKG- sağ atrial genişleme, Sağ VH ◦ EKO: sağ kalp kapak bulguları ◦ 5-HIAA ölçümü (idrar) Tümör görüntüleme çalışmaları Tedavi: Cerrahi, medikal 46

47 HİPERTANSİYON VE ADRENAL  Cushing sendromu  Primer hiperaldosteronizm  Konjenital adrenal hiperplazi  Feokromositoma 47

48 Primer Hiperaldosteronizm Adenom, hiperplazi, nadiren karsinom Daha önceki yayınlarda %0.1-0.4 arasında oran Son yıllarda yapılan çalışmalarda sekonder- endokrin hipertansiyonun en önemli sebebi olarak bildirilmektedir(%1-11) Dirençli hipertansiyonlularda % 20 HT-Hipokalemi-Metabolik alkaloz tipik prezantasyon Ancak olgular normokalemik olabiliyor 48

49 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM  Semptomlar:  Hipokalemi ve alkaloz: Halsizlik, güçsüzlük, parestezi, kramplar, susuzluk hissi  Fizik bulgular:  Hipertansiyon  Ortostatik hipotansiyon 49

50 Ne zaman PHA araştıralım? Hipertansiyon ve hipokalemi Dirençli hipertansiyon Adrenal insidentaloma Sekonder hipertansiyon şüphesi 50

51 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM Laboratuvar  Plazma renin aktivitesi ölçümü  Baskılı  Plazma aldosteron düzeyi ölçümü (yatarak veya ayakta)  Normal veya yüksek (>15 ng/dl)  Aldosteron/Renin > 20 ise PHA araştır 51

52 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM Mümkünse ilaçlar kesilmeli İdrar aldosteron düzeyi (3 gün tuzlu diyet altında)  Yüksek Salin infüzyon testi Ayırıcı tanıda yatarak-ayakta renin-aldosteron 52

53 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM  Görüntüleme yöntemleri  Bilgisayarlı Tomografi  Manyetik Rezonans  I 131 -iodokolesterol sintigrafisi  Adrenal venöz örnekleme 53

54 PRİMER HİPERALDOSTERONİZM  Tedavi:  Adenom: Cerrahi  Hiperplazi: Medikal tedavi (spironolakton) Cerrahi sonrası KB düşmezse medikal tedavi 54

55 Konjenital adrenal hiperplazi  Deoksikortikosteron artışına bağlı ortaya çıkan hastalıklar:  11β-hidroksilaz eksikliği  17  -hidroksilaz eksikliği 55

56 KATEKOLAMİN ÜRETEN TÜMÖRLER Nöral krest Sempatoadrenal progenitor hücre (Nöroblast) Kromafin hücre Sempatik ganglion hücresi Adrenal içi Adrenal dışı Feokromositoma Paraganglioma Ganglionöroma Nöroblastoma 56

57 FEOKROMOSİTOMA  Prevalans: % 0.01-0.1/Hipertansif popülasyon Tanı ve tedavi ile tam iyileşme Tanı konmazsa mortalite..  Her yaşta görülebilir, ancak en sık 4. ve 5. dekatlarda görülür.  Erkek = Kadın 57

58 FEOKROMOSİTOMA Klinik:  En karakteristik bulgusu paroksismal hipertansiyondur. Ataklar olmayabilir, normotansif bile olabilir Adrenal kitle olan hastalarda mutlak araştırılmalı  Güçlü kalp atımı  Soğuk, nemli el ve ayaklar  Solukluk-Flushing  Ortostatik hipotansiyon 58

59 FEOKROMOSİTOMA  Tanı:  24 saatlik idrarda Metanefrin ve normetanefrin Vanilil mandelik asit (VMA) Serbest katekolamin düzeyleri 59

60  Görüntüleme yöntemleri  Bilgisayarlı Tomografi  Manyetik Rezonans  MIBG sintigrafisi  Perkütanöz venöz kateterizasyon FEOKROMOSİTOMA 60

61 FEOKROMOS İ TOMA 61

62 FEOKROMOS İ TOMA 62

63 FEOKROMOSİTOMA  Tedavi:  Cerrahi  Hipertansif kriz ortaya çıkmasını önlemek için operasyondan önce 10-14 gün  -adrenerjik reseptör antagonistleri ile tedavi edilmesi gereklidir. 63

64 Hipertansiyon Tespit Edildiğinde; Süresi ve eski tedaviler Halen kullanmakta olduğu ilaçlar Olası KB yükselten ilaçlar Bitkisel ilaçlar, bitkiler Aile hikayesi Sekonder nedenlerin semptomları Hedef organ hasarı Uyku apnesini düşündürür şikayetler Diğer risk faktörleri 64

65 Fizik inceleme KB BKI Fundoskopi Karotis ve tiroid anormallikleri Kalp sesleri, ritm, büyüklük Ral-ronküs, akciğer muayenesi Femoral nabız, periferal nabızlar, ödem Karında üfürüm, Nörolojik değerlendirme Sekonder nedenlerin diğer bulguları 65

66 Laboratuvar incelemeleri Potasyum, kreatinin, glukoz, lipidler, ürik asit, kalsiyum, TSH Tam kan Tam idrar EKG, TELE 66

67 Kimlerde Sekonder Hipertansiyon Araştıralım? 50 yaş başlayan HT Hedef organ hasarı olanlar Ataklar şeklinde KB yükselmesi tanımlayanlar Tekrarlayan nefrolitiazis Üçlü kombinasyon antihipertansife rağmen KB yüksek seyredenler (dirençli HT) Renal hastalık-operasyon tanımlayanlar Adrenal insidental kitleye eşlik eden HT 67

68 Kimlerde Sekonder Hipertansiyon Araştıralım? Kilo kaybı-hipermetabolik durum Hipokalemi-HT birlikteliği Uyku apnesi düşündürür semptomlar Endokrinolojik hastalık semptom-bulguları Aile hikayesi: MEN, VHL, Nörofibromatozis, polikistik böbrek hastalığı Menstruasyon düzensizliği-seksüel disfonksiyon Erken ateroskleroz hikayesi 68


"Endokrin Hipertansiyon Prof. Dr. Sevim Güllü Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları