Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GASTROENTERİTLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GASTROENTERİTLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 GASTROENTERİTLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Dr. Ümit S. Çelik Sağlık Sunumları:

2 DSÖ 2000 Raporu İshal beş yaş altı çocuk ölümlerinde
ikinci sırayı alırken, gelişmekte olan ülkelerde her yıl 2 milyondan fazla çocuk ishal nedeni ile kaybedilmektedir. Oysa ishal olgularının çoğu önlenebilir ve tedavi edilebilir. Uygun tedavi ile ishalden olan ölümlerin %90’ını önlemek mümkündür.

3 DSÖ ishali 24 saatte 3’ten fazla sulu dışkılama veya sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde ise her zamankinden daha sık sulu dışkılama olarak tanımlamakta ve Bu hastalıkları klinik olarak “Akut ishal” , “Dizanteri” ve “Persistan ishal” olmak üzere 3 gruba ayırmaktadır.

4 Gelişmekte olan ülkelerde hastane yatışlarının %30’unda neden ishalli hastalıklardır.
ABD’de yılda çocuk ishal nedeni ile hastaneye yatırılmakta ve hastaneye yatırılış nedenlerinin %10’unu ishalli hastalıklar oluşturmaktadır.

5 UNICEF 2002 YILI RAPORU Ülkemizde her yıl 5 yaş altında çocuk yaşamını yitirmekte olup, bu ölümlerin ’den başta pnömoni ve ishal olmak üzere enfeksiyon hastalıkları sorumlu tutulmaktadır.

6 T.C. Sağlık Bakanlığı 1998 yılı Verileri

7 Gelişmekte Olan Ülkelerde AST Kullanımı (DSÖ)

8 5 Yaş Altındaki Ölümlerde İshale Bağlı Mortalite Oranları (DSÖ)

9 ÜLKEMİZDE 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA İSHAL PREVALANSI
Türkiye genelinde ortalama prevalans %30, Kırsal kesimlerde %36, Doğu Anadolu’da %40, Eğitimsiz anne çocuklarında %36 T.C. Sağlık Bakanlığı, 1998

10 UNICEF 2002 YILI TÜRKİYE VERİLERİ

11 Ülkemizde > 5 yaş, ishalli çocuklarda;
Bir sağlık kuruluşuna başvuru oranı %36,5 Ağızdan sıvı tedavisi uygulama oranı %14,3 Evde ishal tedavisi uygulama oranı %14,7

12 Bakteri Parazit Virüs ETİYOLOJİ Aeromonas tür. Bacillus cereus
C. jejuni Clostridium difficile E. coli P. shigelloides Salmonella tür. Shigella tür. S. aureus V. cholerea V. parahemalyticus Y. enterocolitica Cryptosporidium parvum Cyclospora cayetanensis E. histolytica G. lamblia Isospora belli Mikrosporidia Astrovirüs Calicivirüs Enterik Adenovirüs Rotavirüs

13 İSHALİN FARKLI POPÜLASYONLARDAKİ
ENDEMİSİTE ORANLARI Popülasyon İshal Prevalansı Gelişmekte olan ülkelerde > 2 yaş çocuklar 3-6 atak / kişi / yıl Erişkinlerde ve diğer çocuklarda 1-2 atak / kişi / yıl Tropikal bölgelere seyahat % 15-40 AİDS’li hastalar %15-40 Diğer Risk Faktörleri: Yaşlılar, Çocuk Bakım Evleri, Antibiyotik Kullanımı

14 İshal Nedeni İle Kaybedilen Çocuklarda Risk Faktörleri
Prematüreler Küçük yaştaki anne çocukları İmmün eksikliği olan çocuklar

15 İshalli Hastalıklarda Ölüme Neden Olan Predispozan Faktörler
Konak Faktörleri Malnütrisyon İmmünsüpresyon Terapötik Faktörler Dehidratasyonda oral rehidratasyon tedavisinin uygulanmaması İnvazif ishal olgularında antimikrobiyal tedavisinin uygulanmaması Mikrobiyal Faktörler İnfantlarda Rotavirüs enfeksiyonları İnvazif mikroorganizmalar (Shigella tür) Enterotoksikojenik bakteri (V. cholerae)

16 İSHAL Klinik Bulgular Tanı Tedavi Çocuk Besin veya Bakımevleri
Su Kökenli Antimikrobiyal Tedavi Seyahat Hospitalizasyon İmmun- süpresyon İSHAL Klinik Bulgular Akut / Kronik Enflamatuar / Nonenflamatuar Ekstraintestinal manifestasyonlar Tanı Klinik Laboratuvar Tedavi Sıvı – elektrolit Diyet Antibiyotik Antidiaretik ilaçlar

17 BESİN VE SU KÖKENLİ İSHAL
Aynı yemekleri yiyen iki veya daha fazla kişide bulantı, kusma, ishal, nörolojik semptomlar ve barsak dışı diğer belirtilerin ortaya çıkması Tanıda besinlerle bulaşan hastalıkların kuluçka süreleri ve hastalıkların klinik özellikleri yardımcıdır. Red Book, 2000

18 BESİN VE SU KÖKENLİ İSHAL
Kimyasal kontaminantlar:Ağır metaller ve bileşikler Bakteriyel Toksinler : B. cereus, C. perfingens, S. aureus Diğer bakteri enfek.ları : Salmonella, Shigella, E. coli, Brusella, Yersinia Camphylobacter,Listeria Virüsler : Norwalk virüsleri, Rotavirüs, Hepatitis A Parazitler : Giardia, Tenya, Trichinosis

19 KİRLENME OLASILIĞI BULUNAN
GIDA ÜRÜNLERİ (1) Pastörize edilmemiş süt ve peynir Salmonella, Camphylobacter, E. coli, Brucella, L. monocytogenes Yumurta Salmonella Çiğ ve az pişmiş etler Salmonella, Camphylobacter, E. coli, L. monocytogenes Red Book, 2000

20 KİRLENME OLASILIĞI BULUNAN
GIDA ÜRÜNLERİ (2) Pastörize edilmemiş meyva suları E. coli, Salmonella Taze meyve ve sebze Cryptosporidium, Cyclospora, Giardia, E. coli, Shigella Çiğ balık ve kabuklu deniz hayvanları Scombroid, ciguetera, domoic asid, paralitik istiridye zehirlenmesi Bal C. botulinum Red Book, 2000

21 SEYAHAT İSHALİ Sıklıkla Enfekte Eller Yolu İle Bulaşma
Norwalk ve Norwalk benzeri virüsler, HAV, S. typhii, Shigella, S. aureus, S. pyogenes Sıklıkla Kaynağında / Hazırlanırken Bulaşma Cryptosporidium parvum, E. histolytica, E. coli, Enterotoksikojenik E. coli, Gierdia lamblia, Nonthyphoidal Salmonella, Taenia solium, Vibrio chlorea, Yersinia enterocolitica

22

23 ANTİBİYOTİK İSHALİ (C. difficile)
İMMÜN EKSİKLİKLİ ÇOCUKLARDA İSHAL (CMV, C. jejuni, C. difficile, Shigella, Salmonella, Giardia, E. histolytica, H. simplex) ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE İSHAL (Rotavirüs, Adenovirus, Shigella, E. coli, Giardia) HASTANE KÖKENLİ İSHAL (Rotavirüs, C. difficile)

24 İshaldeki Patojenik Mekanizmalar
Patogenez Etki Mekanizması Klinik Örnek Mukozaya yapışma Mukozada kolonizasyon ve ince barsak mukozasında hasar Sekretuar ishal Loalize ve diffüz adhere EPEC, EAgEC, ETEC Toksin Yapımı Nörotoksin Enterotoksin Sitotoksin OSS etkileme Sıvı sekres. Mukoza hasarı Enterik sempt. Sulu ishal Dizanteri, inf. kolit Staph. enterotoksin b C.botulinum, V. chlorae, Salmonella C. difficile (A toksini) S.Dysentrerica 1, E. coli O157:H7 C. difficile (B toksini) Mukozaya invazyon Mukoza penetrasyonu ve epitel hücre hasarı Dizanterik Sendrom S.Dysentrerica 1 C.jejuni EIEC Yersinia

25 Major Klinikopatolojik Özellikler
ve İshal Nedenleri Sulu İshal Cholerae Shigella ETEC Giardia Cryptosporidium Rotavirüs Shigellosiz S. enteridis EIEC, EHEC Y. enterocolitica E. histolytica Schistosama japonicum C. difficile Enterik Ateş S. typhii Salmonella paratyphi A S. paratyphi B S. paratyphi C Enterik Ateş Benzeri Sendrom Y. enterocolitica C. jejuni Dizanterik Sendrom Akut Dizanteri Parazitik dizanteri benzeri Antibiyotik

26 KLİNİK BULGULAR Sulu ishal (Enterik virüsler, enterotoksin
üreten bakteriler ve ince bağırsakları tutan parazitler) Su gibi ishal (V. cholerae, ETEC) Dizanteri Persistan ishal Çok az veya hiç ishal olmaksızın kusma

27 EKSTRAİNTESTİNAL MANİFESTASYONLAR (Enfeksiyöz)
Vulvovaginit, üriner sistem enfeksiyonu Endokardit Arterit Osteomiyelit Artrit Menenjit Pnömoni Hepatit Peritonit Yumuşak Doku Enfeksiyonu Keratokonjunktivit Septik tromboemboli

28 EKSTRAİNTESTİNAL MANİFESTASYONLAR
(İmmünolojik) Eritema Nodozum Yersinia, Camphylobacter, Salmonella Glomerülonefrit Shigella, Camphylobacter, Yersinia Guillian-Barre Camphylobacter Hemolitik Anemi Camphylobacter, Yersinia Hemolitik Üremik S. Entorohemorojik E. coli IgA Nefropatisi Camphylobacter Reaktif Artrit Salmonella, Shigella, Yersinia, Camphylobacter , Cryptosporidium Reiter Sendromu Shigella, Salmonella, Camphylobacter, Yersinia

29 ÖYKÜ Yuva ve kreşe devam etme Endemik bölgeye seyahat
İyi yıkanmamış yiyecek, deniz ürünü, çiğ et, pastörize edilmemiş süt alma Antibiyotik kullanma İmmün eksiklik Ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı, konvülziyon İshalin süresi ve derecesi Gaitanın özellikleri

30 Çocuklarda Dehitratasyonun Belirlenmesi Hafif Orta Ağır
Genel Durum Susuz, Huzursuz, Ajite Uykuya eğilim, somnolans, koma Nabız Normal Hızlı, zayıf Ön fontanel Çökük Çok çökük Göz Küreleri Gözyaşı Var Yok İdrar Azalmış, konsantre Kilo kaybı %4- 5 % 6-9 > 10

31 düzeldiğinden laboratuar çalışmalarına gerek duyulmaz.
TANI İshal epizodlarının çoğu kendiliğinden düzeldiğinden laboratuar çalışmalarına gerek duyulmaz.

32 antibiyotik kullanma endikasyonu değildir.
FEKAL LÖKOSİT Shigella Salmonella C. jejuni Yersinia enterocolitica İnvazif E. coli Enterohemorajik E. coli V. parahaemolyticus Aeromonas tür. Plesiomonas shigeloides Dışkıda lökositlerin varlığı ishalin % 80 bakteriyel orijinli olduğunu düşündürmekle beraber, antibiyotik kullanma endikasyonu değildir.

33 Polikliniklerde rutin dışkı kültürü gereksizdir.
GAİTA KÜLTÜRÜ Polikliniklerde rutin dışkı kültürü gereksizdir. Kültür sonucu en erken saatte alınmakta, sonuç alınana kadar tedavi yaklaşımı çoktan yapılmış olmaktadır. Kültür sadece % 2-3 vakada pozitif olmakta, bir pozitif kültürün maliyeti 900 USD’a çıkmaktadır

34 GAİTA KÜLTÜRÜ ENDİKASYONLARI
Hemolitik- Üremik Sendrom şüphesi Kanlı ishal Fekal lökosit İshal salgınları İmmün eksiklikli hastada persistan ishal

35 TEDAVİ Erken ve etkili standardize edilmiş tedavi, ishale neden olan faktörlerin etkin ve erken tanı ve tedavisi, etkin ev tedavisi, iyi beslenme, anne sütü ile besleme ve kızamığın önlenmesi, gastrointestinal sistem enfeksiyonlarından olan çocuk ölümlerini en aza indirecektir.

36 TEDAVİ Etiyolojisi bu denli karmaşık olan ishal olgularında hem ölüm oranını hem de maliyeti düşürmek için standart tedavi protokolleri uygulanmalıdır. Tedavi protokollerinin seçiminde hekime yardımcı olan en önemli unsurlar: ishalin süresi (>14 gün) dehitratasyonun ciddiyeti ve dışkıda kan olup olmadığıdır (sulu ishal, dizanteri).

37 Akut İshalli Çocuğa Yaklaşımda
Temel Prensipler 1) Dehidratasyonun derecesini saptamak ve sıvı ve elektrolit dengesini sağlamak 2) Enteropatojenin yayılmasını önlemek 3) Riskli vakalarda etiyolojiyi belirlemek ve gerekirse uygun tedavi vermek

38 TEDAVİ Sıvı, Elektrolit Tedavisi Diyet Antibiyotik Nonspesifik Tedavi

39 SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ
I) AST (Ağızdan Sıvı Tedavisi) Uygun miktarda Hafif Dehidratasyon (50-75 cc/kg) Orta Dehidratasyon ( cc/kg) Uygun sürede (4-6 saat) Uygun hızda (1 tatlı kaşığı /dk) II) İntravenöz Sıvı Tedavisi

40 DİYET Erken besleme (anne sütü, inek sütü, laktozsuz formül mamalar)
Kompleks Karbonhidratlar (buğday, pirinç, patates, ekmek, tahıl) Yağsız et Yoğurt Sebze, meyve (Yağlı besinlerden kaçınılmalı)

41 NONSPESİFİK TEDAVİ İntestinal motiliteyi etkileyen
(Loperamide, Diphenoksalat ve atropin) Sekresyon azaltıcı (Bizmut subsalisilat) Toksin veya sıvı absorbsiyonu sağlayan (Attapulgite) İntestinal mikroflorayı bozan ilaçlar (Lactobasillus)

42 ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ (I)
Potansiyel Yarar Enteropatojen veya Hastalık TEDAVİ YOK YARAR SAĞLAYABİLİR Enterik Virüsler Antibiyotiğe bağlı ishal (C. difficile) V. cholerae Cyclospora E. histolytica ETEC Giardia lamblia Shigella Strongyloides stercoralis

43 ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ (II)
Potansiyel Yarar Enteropatojen veya Hastalık KESİN YARAR SAĞLAR SINIRLI YARAR VEYA BİLİNMİYOR Bakteriyemi yapan herhangi bir bakteri (S. typhi) Aeromonas türleri Blastocystis hominis C. jejuni EHEC İntestinal Salmonellozis Microsporidia Y. enterocolitica

44 KİŞİSEL KORUNMA 2 Kişisel hijyen El yıkama alışkanlığı ve tekniği
Rasyonel antibiyotik tedavisi

45 KORUNMA 1 Temiz su Temiz gıda Uygun sanitasyon koşulları

46 KORUNMA 3 YAZILI UYARILAR - Hastaneler - Çocuk Bakım Evlewri AŞILAR
- S. typhii - V. cholerea ANNE SÜTÜ PROBİYOTİKLER

47 AMEBİYAZİS

48 ETYOLOJİ Entameoba histolytica
Malarya ve shistozomomiyazis’den sonra tüm dünyada ölüme en sık neden olan 3. paraziter hastalık

49 Entamoeba histolytica enfeksiyonu matür kistleri ihtiva eden gaita ile kontamine olmuş su, besinler veya eller ile oral yolla alınmasıyla olur. Amebiyazisin gelişmekte olan ülkelerde insidansı yüksektir (%5-81). Gelişmiş ülkelerde ise risk gruplar ise homoseksüeller, seyahat edenler, göçmenler ve enstitülerde yaşayanlardır.

50 EPİDEMİYOLOJİ Tüm dünyada prevalans %5-81
Tüm dünyadaki popülasyonun %10’unun E. histolytica ile enekte olduğu tahmin edilmektedir. Yılda semptomatik hastalığa ölüme neden olmaktadır.

51 Amibiyazisin invazif ve noninvazif olmak iki ayrı tipi vardır, bunlar sırasıyla E. histolytica ve E. dispar’ dır. Ancak E. histolytica ile enfekte olan her insanda invazif hastalık meydana gelmeyebilir. Bu iki mikroorganizmayı morfolojik olarak birbirinden ayırt etmek imkansızdır. Bulaşma fekal-oral yoldan başka bulaşma seksüel temas yolu olabilir ki bu yol ila bulaşma sadece kistlerle değil trofozoitler ile de olur.

52 NONPATOJENİK İNTESTİNAL AMİPLER Chilomastix mesnili Endolimax nana Entamoeba coli Entamoeba dispar Entamoeba hartmanni Entamoeba polecki Iodamoeba buetschlii

53 Kist ve trofozoitlerin morfolojik karakteristik özellikleri baz alınarak ayırıcı tanı yapmak mümkündür ama bu her zaman kolay değildir. Ayrıca nonpathojenik E. dispar, morfolojik olarak E. histolytica ile tıpatıp benzerdir ve ayırıcı tanı ancak isoenzimatik, immünolojik, veya moleküler analizlerle yapılabilmektedir. E. histolytica tanısında en sık kullanılan metot gaita mikroskobisinde kist ve trofozoitlerin aranmasıdır.

54 1) Taze Gaita: Lam üzerinde, tercihan boyalı (Trichrome) preperatlarda 2) Taze Gaita Konsantrasyonları: Lam üzerinde, iodine ile boyalı veya boyasız), ve tercihen boyalı (örn: trichrome) preperatlarda. Ancak, konsantrasyon prosedürleri trofozoitlerin demonstrasyonunda kullanışlı değildir. E. histolytica trofozoitleri, kolonoskopi veya cerrahi sırasında elde edilmiş aspiratlardan veya biyopsi örneklerinde de görülebilir.

55 E. histolytica / E. dispar Trofozoiti E.histolytica / E.dispar Kisti (12-15 µm) µm ( µm)

56 E. histolytica Trofozoitleri
Trichrome Boyası (Eritrofagositoz)

57 E. coli Kisti 15 to 25 µm ( µm) E. coli Trofozoiti µm

58 E. hartmanni kisti 6- 8 µm ( µm) E. hartmanni trofozoiti 8- 10 µm (5 -12 µm )

59 Endolimax nana Kisti 6 - 8 µm ( µm) E. nana Trofozoiti 8-10 µm ( µm.

60 E. polecki Kisti µm ( µm) E. polecki Trofozoiti µm ( µm)

61 Iodamoeba buetschlii µm (5 to 20 µm) I. buetschlii Trofozoiti µm (8 to 20 µm)

62 Dientamoeba fragilis Trofozoiti
µm ( µm)

63 DİĞER TANI YÖNTEMLERİ 1) Antikor tayini. İndirek hemaglütinasyon (IHA)
DİĞER TANI YÖNTEMLERİ 1) Antikor tayini İndirek hemaglütinasyon (IHA) Enzim immunoassay (EIA) İmmunodiffüzyon (ID) 2) Antijen Tayini 3) Moleküler Tanı (PCR)

64 1 - 4 : PCR’da E. histolytica için spesifik Psp3/Psp51 PCR primerları ile
Amplifikasyon (876 bp) : PCR’da E. dispar için spesifik NPsp3/NPsp51 PCR primerları ile 1 ve 6: E. histolytica 200:NIH, zimodem II ( E. histolytica için pozitif) 2 ve 7: E. dispar 351:IMMiT, zimodem I (E. dispar için pozitif) 3 ve 8: Karaciğer abseli hastadan alınan örneklerde (E. histolytica primerı için pozitif, E. dispar primerı için negatif). E. histolytica 333:IMMiT, zim.XIV. 4 ve 9: Asemptomatik hastadan alınan örmeklerde (E. dispar primerı için pozitif, E. histolytica primerı için negatif). E. dispar zimodem I. : Standart moleküler baz çifti, 100-bp ( ,000 bp).

65 İnce bağırsakta kistlerin bölünmesiyle oluşan trofozoitler, kalın bağırsaklara göç ederek burada çoğalırlar bu trofozoitlerden yeni kistler oluşur. Kistler, hücre duvarları çok dayanıklı olduklarından dolayı dış çevre şartlarında günler, haftalar boyunca canlı kalarak bulaşmaya neden olurlar . (Trofozoitler de dışkı ile atılabilir ancak dış çevre şartlarında süratle tahrip olur ve oral yolla alınsalar dahi mide asidinden derhal etkilenerek tahrip olurlar)

66 Vakaların birçoğunda, trofozoitler asemptomatik taşıyıcıların sadece intestinal lümenlerinde sınırlı kalırlar (non-invazif enfeksiyon) ve kist haline dönüşerek feçesle atılırlar. Bazı hastalarda ise trofozoitler intestinal mukozaya invaze olurlar (intestinal hastalık) veya kan yolu ile karaciğer, beyin, ve akciğerler gibi ekstraintestinal bölgelere yerleşerek patolojik manifestasyonlara (ekstraintestinal hastalık) yol açarlar.

67

68 KLİNİK SPEKTRUM 1) Asemptomatik Enfeksiyon (Luminal amebiasis) 2) İnvasif İntestinal Amebiasis (Dizanteri, kolit, apandisit, toksik megakolon, amebomalar) 3) İnvasif Ekstraintestinal Amebiasis (Karaciğer absesi, peritonit, pleuropulmoner apseler, kutanöz ve genital amebik lezyonlar)

69 TEDAVİ Amebiasis tedavisinde kullanılan bir çok ilaç vardır. Asemptomatik enfeksiyonlarda, iodoquinol veya paromomycin seçilecek ilaçlardır. Hafif, orta ve ağır şiddette intestinal hastalık ve ekstraintestinal enfeksiyonlarda (örneğin karaciğer apsesinde) başlangıçtaki metronidazole veya tinidazole tedavisinden sonra iodoquinol, paromomycin, veya diloxanide furoate ile tedaviye devam edilmesi önerilir.

70 GİARDİYAZİS

71 ETKEN Giardia intestinalis, kamçılı bir parazittir. Bu parazite başlangıçta 1859 yılında Lambl “Cercomonas intestinalis” adını vermiş daha sonra 1915’de Stiles, parazitin adını Prof. A. Giard ve Dr. F. Lambl anısına Giardia lamblia olarak değiştirmiştir. Ancak bir çok yazar parazitin adını Giardia intestinalis olarak tanımlamaktadır.

72 EPİDEMİYOLOJİ Tüm dünyada prevalans %0.5-50
İnsan bilinen tek rezervuar İnsandan-insana geçiş Su kökenli, besin kökenli hastalık Selektif immünglobülinemi hastalar Gündüz-Bakım Evleri

73 YAŞAM SİKLUSU Enfeksiyon kistlerle kontamine olmuş su ve besinlerin oral yolla alınmasıyla oluşur. Kistler ince bağırsakta parçalanarak trofozoitleri salarlar, trofozoitler burada çoğalarak ince bağırsak proksimalinde lümen içinde serbestçe dolaşırlar veya diskleri vasıtasıyla mukozaya yapışırlar. Parazit kolona geçtiğinde tekrar kist haline gelir ve feçesle atılır. Kistler dış çevre şartlarına dayanıklıdırlar ve soğuk suda aylarca canlı kalırlar ve bulaşmaya neden olurlar. Kistler feçesle atıldıklarında enfeksiyöz olduklarından insandan-insana geçiş olabilmektedir.

74

75 DAĞILIM Tüm dünyada, daha çok sıcak iklimlerde ve çocuklarda görülmektedir

76 KLİNİK ÖZELLİKLER Klinik spektrum, asemptomatik taşıyıcılıktan, ağır ishale ve malabsorbsiyona kadar geniştir. Akut giardiasis 5-6 günlük enkübasyon döneminden sonra ortaya çıkar ve 1 ila 3 hafta devam eder. Semptomları arasında diare, abdominal ağrı, şişkinlik hissi, bulantı, ve kusma vardır. Kronik giardiasis semptomları ise rekürrenslerin görülmesi, malabsorpsiyon ve halsizlik ve kilo kaybıdır.

77 LABORATUAR TANI Giardiasis tanısı taze dışkı örneklerinde kist ve trofozoitlerin gösterilmesiyle konulur. Gaita tetkikleri farklı günlerde en az üç defa yapılmalıdır. Duedenal sıvı muhtevasında veya duodenal biyopside kistler gösterilebilir. Alternatif testler arasında antijen tayini, enzim immünoassayler, ve parazitlerin immünoflueresan metotlarla tespiti vardır.

78 Giardia İntestinalis Kistleri

79 Giardia İntestinalis Trofozoitleri

80 TEDAVİ Giardiasis tedavisinde seçilecek ilaç metronidazole’dır.

81 Çocuk Bakımevlerinde İshal

82 Alt bezi olan çocuklar ve bu çocukların altlarını değiştirmekle görevli çocuk bakıcıları ishalli hastalıklar için daha yüksek risk altındadırlar.

83 ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE KORUNMA
1) İshalli bir çocuğu veya erişkini semptomları düzelene kadar bakımevinden uzaklaştırın. 2) Bakımevinde çalışanların iyi bir el yıkama tekniğine sahip olmalarını sağlayın. 3) Tuvaletten sonra, bir çocuğa tuvalette yardım edildikten sonra, bir çocuğun altı değiştirildikten sonra ve yemek hazırlanırken, servis yapılırken veya yemek yenirken mutlaka ellerin iyice yıkanmasını sağlayın.

84 ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE KORUNMA
4) Çocuklar bakımevine geldiklerinde, tuvalet ihtiyaçlarını giderdiklerinde, altları değiştirildiklerinde (bir erişkin ufak çocukların ellerini yıkamalı), yemek yemeden önce ellerinin mutlaka yıkanmasını sağlayın. 5) Oyuncakları, banyo odasını ve mutfak gereçlerini her gün dezenfekte ettirin. 6) İshalli bir çocukla direkt teması olmuş bir çocuk varsa ailesini mutlaka uyarın Çocuklarında ishal geliştiğinde aileler mutlaka hekimine danışmalıdırlar.

85 ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE KORUNMA
7) Disposable masa örtüleri kullandırtın, her kullanıştan sonra masayı dezenfekte ettirin. 8) Mümkünse çocukların altlarını değiştiren personel, yemek pişiren ve servis yapan personelden farklı olmasını sağlayın. 9) Mümkün olduğunca, alt bezi kullanan çocukların, tuvalet terbiyesi edinmiş diğer çocuklardan farklı odalarda, farklı personeller tarafından bakılmasını sağlayın.

86 ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE KORUNMA
10) İdrarı veya sıvı haldeki gaitayı emici özellikleri olan alt bezlerini tercih ettirin veya plastik külot kullandırın. Çocukların alt bezleri bağlandıktan sonra mutlaka giysilerini giydirtin. 11) 48 saatlik süre içerisinde bir sınıfta ishal iki veya daha fazla ishal vakası olduğunda lokal sağlık teşkilatına haber verilmesini sağlayın.

87 ÇOCUK BAKIMEVLERİNDE KORUNMA
12) Çocuklardan herhangi birinde ishal nedeninin Shigella, Campylobacter, Salmonella, Giardia, Cryptosporidium, Escherichia coli nedenli olduğu öğrenilir öğrenilmez en yakın sağlık teşkilatına haber verilmesini sağlayın. 13) Uzamış ishali veya şiddetli ishali, ishalle beraber ateşi olan veya enfeksiyöz ishali olan bir kişiyle teması olan bir çocuğun mutlak suretle hekim tarafından görülmesini sağlayın. Sağlık Sunumları:


"GASTROENTERİTLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları