Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Şehit Doğan Gökbulut İlköğretim Okulu Rehber Öğretmen TÜLAY ŞAHİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Şehit Doğan Gökbulut İlköğretim Okulu Rehber Öğretmen TÜLAY ŞAHİN."— Sunum transkripti:

1 VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Şehit Doğan Gökbulut İlköğretim Okulu Rehber Öğretmen TÜLAY ŞAHİN

2 Öğrenmeye karşı istekli ve öğrenme için gerekli yeteneklere sahip olma öğrenmede başarıyı etkileyen en önemli etmenlerdir. Verimli ders çalışma ve etkin öğrenmenin en temel koşulu bu konuda istekli ve kararlı olmaktır.

3 Kendi koşullarınıza göre bir çalışma sistematiği Olumlu ders çalışma alışkanlıkları

4 Y ANLıŞ Ç ALıŞMA A LıŞKANLıKLARı : Çalışma zamanını düzensiz kullanmak Evin çeşitli yerlerini çalışma yeri olarak kullanmak Yatarak veya uzanarak ders çalışmak Müzik, TV., resim, afiş gibi dış uyarıcıları çalışma ortamında bulundurmak Çalışırken hayal kurmak…

5 EY DERSS…..

6 V ER İ ML İ D ERS Ç ALıŞMA Y ÖNTEMLER İ 1. Öğrenmeye Hazır Olmak 2. Niçin Öğreneceğimizi Bilmek 3. Planlı Çalışmak 4. Dikkati, Çalışma Konusu Üzerine Yoğunlaştırmak 5. Anlama Gücünü Geliştirmek 6. Öğrenilenleri Hatırda Tutmak

7 1. Ö ĞRENMEYE HAZıR OLMAK Ders çalışmaya başlamadan önce öğreneceği konuya motive olmalı Olumsuz düşüncelerden uzaklaşmalı Kendinize kendi değerinizin altında değer biçmeyin. Bu dersi anlamıyorum deyip bir kenara atmayın. Sınav başarınızla kişilik değerinizi eş görmeyin.

8 2. N IÇIN ÖĞRENECEĞIMIZI BILMEK Çalışmaya başlamadan önce AMAÇ çok açık bir şekilde belirlenmeli Amaçlar, motivasyon için temel oluşturur ve davranışı yönlendirir.

9 ÖNCELİKLE YAŞAMDAN NE BEKLEDİĞİNE KARAR VERMELİ VE HEDEFLERİNİ BELİRLEMELİSİN Nasıl bir gelecek istiyorsun? Hangi bölümde okumak istiyorsun? İ lgi ve yeteneklerini biliyor musun? Mesle ğ in ne olacak? 5 yıl, 10 yıl sonra kendini nerede hayal ediyorsun? Hedef belirlerken gerçekçi dü ş ünebiliyor musun? Hayallerini gerçekle ş tirebilmek için a ş man gereken engelleri biliyor musun? Bütün bu konularda yardım alıyor musun?

10 3. P LANLı ÇALıŞMAK Plan kişiyi belli zamanlarda belli işleri bitirmeye zorlayacaktır Bir işin hazırlanmasında kendisine yeterli zamanı ayarlamasını sağlar Kendisine güveni artar Doğru karar vermesini sağlar ve kararsızlıktan kurtarır

11 GÜNLÜK PLAN AYLIK HAFTALIK

12 4. D IKKATI, ÇALıŞMA KONUSU ÜZERINE YOĞUNLAŞTıRMAK Etkili bir çalışmanın gerisinde yatan temel ö ğ e: D İ KKATtir. Dikkati belli bir noktada toplamak için güçlü amaçlar saptamak gerekir.

13 D IKKAT DAĞıTAN BAZı NEDENLER : Önemsiz sorunların zihni oyalaması Duygusal sorunlar Düzensiz ve amaçsız çalışma Müzik dinleyerek, TV izleyerek ders çalışmak Yatarak ders çalışmak Motivasyon eksikliği…

14 D IKKATI TOPLAMA YOLARı : Amacını belirle Konuya merak duy Fiziksel çevreni düzenle Planlı ve sistemli çalış Çalışmada çeşitlilik sağla Kendine güven Çalışma öncesinde yeterince dinlen

15 5. ANLAMA GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEK Yalnız gerekli bilgileri öğren (okuldaki derslere düzenli devam) Soyut bilgileri somutlaştır Kavramlar ve formülleri kodla (4729323) Sözcük, kural, formül gibi şeyleri ezberlemede kart yöntemini kullan Bilgi eksiğini gider

16 6. Ö ĞRENILENLERI HATıRDA TUTMAK Çalışmalardan verim almak için, ders çalışma sürelerini 30-40 dk lık bölümlere ayırmalı sonra 10 dk tekrar ve 10 dk dinlenme Uzun bir listeyi çalışırken parçalara böl Öğrenilen bilgileri unutmamak için TEKRAR yap

17 Okumanın % 20 si Okuyup sonradan dinlemenin %40 Okuyup dinledikten sonra yazılanın % 60 ı bellekte kalır. Unutmaya karşı en iyi ilaç: TEKRAR!!!

18 Verimli Ders Çalışma Programı Planlı çalışma: hangi dersi ne kadar ve ne zaman çalışabileceğinizi, en verimli şekilde nasıl kullanacağınızı belirler.

19 V ERIMLI D ERS P ROGRAMı N ASıL H AZıRLANıR ?? Amaçlar ve öncelikler iyi belirlenmelidir. Zamanını nasıl kullandığını iyi belirle Ders çalışma programınızı 3 aşamada hazırlayınız: 1. aşama: Her desten çalışmanız gereken konuları saptayınız. 2. aşama: Çalışmanız gereken dersleri ve konuları haftanın günlerine bölerek yerleştiriniz. 3. aşama: Okuldan geliş zamanı ile uykuya yatış saati arasında kalan çalışma sürenizi hesaplayınız.

20  Uykudan uyanış  Kahvaltı vakti  Okul veya dershaneye gidiş geliş vakitleri  Yemek için ayrılan süre  Çalışma için ayrılan süre  Dinlenme, eğlenme, tv seyretme gibi uğraşlar için ayrılan süre  Tekrar ve ev ödevleri için ayrılan süre  Uyku süresi

21 Günlük plan hazırlamak ve programa uymak başlangıçta zor ve yorucu gelebilir ama Zamanla alışkanlık haline gelir En kullanışlı çalışma planı haftalık çalışma planıdır. Günlük veya haftalık plan içinde bazen hesapta olmayan değişiklikler olabilir bu da gayet doğaldır

22 Ö ZETLERSEK !!! Ders çalışma konusunda istekli ve kararlı olursanız, Kendinize bir Amaç belirlerseniz, Nasıl öğrendiğinizi bilirseniz, Çalışma ortamınızı düzenlerseniz Planlı çalışırsanız Verimli ders çalışma alışkanlığını kazanmışsınızdır !!!

23 Bu da sizi başarıya götürür Başaran öğrencinin kendine güveni artar Kendine güveni yüksek olan öğrencinin ise sınav korkusu en aza iner…

24 Başarıya giden yol, çok çalışmaktan değil, etkili çalışmaktan geçmektedir.

25 “Uğraş, didin düşün, ara, bul, koş, atıl, bağır. Durmak zamanı geçti ÇALIŞMAK zamanıdır.” Tevfik Fikret

26 Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim!


"VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Şehit Doğan Gökbulut İlköğretim Okulu Rehber Öğretmen TÜLAY ŞAHİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları