Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kültür ve Dil Hüdayi Can Çankırı, 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kültür ve Dil Hüdayi Can Çankırı, 2014."— Sunum transkripti:

1 Kültür ve Dil Hüdayi Can Çankırı, 2014

2 Kültür nedir? 1. isim Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin "Harf inkılabı, Türk kültür inkılabının temelidir." - E. İ. Benice 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü "Doğrusu, teknik ve kültür her gün biraz daha ilerlemektedir." - S. Birsel 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi "Bir memlekette kitap kültürü ne kadar zenginse günlük konuşma da o kadar zengin olur." - M. Kaplan 4. Bireyin kazandığı bilgi "Tarih kültürü kuvvetli bir kişi." 5. Tarım 6. biyoloji Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme "Mikrop cinsinden canlı bir varlığın muayyen bir ortam içinde çoğalmasına da kültür denilir." - M. Kaplan TDK Türkçe Sözlük

3 Kültür nedir? Hars, umran, maarif. Son yıllarda değişik anlamlar kazanan kültür, en genel tanımıyla, bir milletin bütün birelerinin sahip olduğu olayları ve problemleri karşılayan; duygu, düşünce şekilleriyle tarih içinde meydana gelen fikir ve sanat verimleri ve değer yargılarının bütünüdür. Cemil Meriç’in ifadesiyle kültür, «çok netameli ve hiçbir zaman berrak bir tarife kavuşturulmamış» bir terimdir.

4 Mümtaz Turhan’a göre; Kültür, bir cemiyetin sahip olduğu maddî, manevî kıymetlerden teşekkül eden bir bütündür ve her nevi bilgiyi, alakaları, itiyadları, kıymet ölçülerini, umumî tavır, görüş ve zihniyet ile, her nevi davranış şekillerini içine alır. Rasim Özdenören’e göre; Kültür, insan ihtiyaçlarının giderilmesi için gene insanın icat ettiği ‘birtakım’ araçlar, bir yaşama tarzı, insanların tavır ve davranışlarının bütünüdür.

5 Kültürün Özellikleri Kültür canlı ve doğal bir varlıktır.
Kültür toplumun ortak malıdır. Kültür milli ve orijinaldir. Kültür değiştirilemez ve başka bir kültüre dönüştürülemez. Kültür tarihi ve süreklidir. Kültür uyumu ve dengeli bir bütündür. Kültür bir sosyal mirastır.

6 Kültürle İlgili Kavramlar
Halk Kültürü Alt Kültür Popüler Kültür Kitle Kültürü

7 Kültürün Unsurları Maddi Kültür unsurları Kullanılan alet ve eşyalar, giyim kuşam, yemek ve beslenme şekilleri, süslenme vb… Manevi Kültür Unsurları Dil, din, tarih, edebiyat, sanat, örf, dünya görüşü, ahlak…

8 Dil ve Kültür İlişkisi Dil, kültürün en temel ve ayırıcı unsurudur. Dil, milletlerin çevrelerini, kosmosu anlaması ve anlamlandırmasıdır. Milletin bildiği, düşündüğü, hayal ettiği herşey dilde ifadesini bulur. Dil hem kültür unsuru, hem diğer diğer kültür unsurlarının taşıyıcısıdır.

9 Dil kültürü dünden bugüne, bugünden yarına taşır.
Dil kültürü yansıtır. Dil kültürü başka toplumlara taşır.

10 Dil ve Kültürle İlgili Tavsiye Edilen Kitaplar

11 Dil ve Kültürle İlgili Tavsiye Edilen Kitaplar


"Kültür ve Dil Hüdayi Can Çankırı, 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları