Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2. GRUP Prof. Dr. Selma ÇİVİ Prof. Dr. Dilek GÜLDAL Doç. Dr. Yeşim UNCU Yrd. Doç. Dr. Nazlı ŞENSOY Yrd. Doç. Dr. Muharrem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2. GRUP Prof. Dr. Selma ÇİVİ Prof. Dr. Dilek GÜLDAL Doç. Dr. Yeşim UNCU Yrd. Doç. Dr. Nazlı ŞENSOY Yrd. Doç. Dr. Muharrem."— Sunum transkripti:

1 2. GRUP Prof. Dr. Selma ÇİVİ Prof. Dr. Dilek GÜLDAL Doç. Dr. Yeşim UNCU Yrd. Doç. Dr. Nazlı ŞENSOY Yrd. Doç. Dr. Muharrem AK  

2

3 Hedeflerimiz; 1. Birinci basamakta aile hekimliği uygulamasında (ASM’ de) çalışacak hekimlerin aile hekimliği uzmanı olması 2. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin aile hekimliği akademisyenleri (AH AD’ları, Akademisyen kökenli AH şeflikleri...) tarafından verilmesi ve denetlenmesi 3. Anabilim Dallarının doğrudan aile hekimliği uygulaması içinde yer alması

4 Hedeflerimiz; 4. Aile Hekimliği öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerinin üniversitedeki performanslarına yansıması 5. Tıp Fakültesi öğrencilerinin, eğitimlerinin bir bölümünün aile hekimliği anabilim dalı uygulama ortamlarında yapılmasının sağlanması 6. Aile Hekimliği Anabilim Dallarının uygulamanın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunabilmesi için, sistematik olarak izleme ve değerlendirme sonucu geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması

5 ENGELLER

6 Birinci basamakta aile hekimliği uygulamasında (ASM’ de) çalışacak hekimlerin aile hekimliği uzmanı olması Yasal düzenleme yok Yeterli sayıda Aile Hekimliği Uzmanı yok Yeterli sayıda Aile Hekimliği Akademisyeni yok Var olan uzmanlar Birinci Basamakta çalışmayı tercih etmiyor Sahada çalışmadan uzman oluyor Hak kaybına uğruyor Gelecek ile ilgili endişesi var Yeterli sayıda Aile Hekimliği asistan kadrosu yok AHAD’larının klinik ortamı yok Uzmanlık özendirilmiyor SGK kısıtlamaları Heyet raporları Asistanlık süresi nedeniyle Aile Hekimliği yerleştirmelerinde hak kaybına uğruyor Asistanlık süresince maddi kayba uğruyor Mecburi hizmet Mecburi hizmette hastanelere gönderiliyor

7 Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin aile hekimliği akademisyenleri (AH AD’ları, AH Akademisyen Şeflikleri...) tarafından verilmesi ve denetlenmesi - Uzmanlık yönetmeliğinin henüz tamamlanmamış olması - Uzmanlık eğitiminin rotasyonlardan oluşması - AH’nin BB’da klinik uygulama ortamının bulunmaması - AH AD’larına bağlı afiliye ASM ve Hastanelerin bulunmaması - AH AD dışında görev alacak eğitimcilerin eğitimlerinin AD’ları tarafından sağlanması ile ilgili düzenlemelerin mevcut olamamsı - TAHYK tarafından belirlenmiş müfredat programının tüm birimlerde kullanılmaması - AH Disiplininin Rektörlük ve Dekanlıklar tarafından anlaşılmamış olması - Her tıp fakültesinde Anabilim Dalının kurulmamış olması

8 Anabilim Dallarının doğrudan aile hekimliği uygulaması içinde yer alması
AH öğretim üyeleri sözleşme yapamadığından nüfus bağlanamıyor Öğretim üyelerine ödeme yapılamıyor Üniversitelerde aile sağlığı elemanı yok Bazı Anabilim Dallarının polikliniği yok Asistan yok

9 Aile Hekimliği öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerinin üniversitedeki performanslarına yansıması
- Yasal düzenlemeler yetersiz Performans ile ilgili yasal düzenlemelerin aile hekimliği uygulamalarına göre düzenlenmesi - AHBS ve Medullanın birbiri ile çalışmaması

10 Tıp Fakültesi öğrencilerinin, eğitimlerinin bir bölümünün aile hekimliği merkezlerinde yapılmasının sağlanması - ASM için AH AD’ları ile ilgili protokol yok - Tıp Fak öğrenci eğitim programlarında aile hekimliği disiplinin belirlenmemiş olması

11 Aile Hekimliği Anabilim Dallarının uygulamanın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunabilmesi için, sistematik olarak izleme ve değerlendirme sonucu geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması TALEP YOK

12 ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

13 UYGULAMA ORTAMI AH AD’larına bağlı öğretim üyelerinin birinci basamakta doğrudan sağlık bakımı verip eğitim, araştırma yapabilmeleri için düzenlemelerin ivedilikle tamamlanması

14 Bunun için aşağıdaki koşullar göz önüne alınmalıdır;
Yer: AD poliklinikleri ve/veya Sağlık Md.lerine bağlı mekanlar Hasta sayısı: Eğitim, araştırma ve diğer akademik faaliyetleri engellemeyecek şekilde Ekip çalışması: Öğretim üyesi ve asistanlardan oluşan gruplar Ödeme: Üniversite döner sermayeleri üzerinden

15 UZMANLIK EĞİTİMİ Aile hekimliği disiplininin akademik temsilcileri tarafından yönetilen uzmanlık eğitimi tepesi AD’larında tek başına uygulama ortamlarında olan bir piramid gibi alınmalıdır.

16 AD’ları eğitimini TAHYK ve uzmanlık yönetmeliğine uygun olarak planlama ve gerçekleştirmekten sorumludurlar.

17 AD’daki öğretim üyeleri doğrudan asistan eğitimi verirken bu eğitimi yürütmekte yardımcı olan diğer eğiticilerin eğitimi, denetimi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

18 Her yıl yetiştirilecek uzman sayısı birinci basamaktan ayrılacak hekim sayısını karşılayacak kadar olmalıdır. BB’da AH yapmak için AHU olma koşulu 2013 yılından itibaren başlatılmalıdır. Bunun önünde yasal bir engel bulunmadığı düşünülmektedir.

19 Önümüzdeki 2 yıl AHAD öğretim üyesi sayısının arttırılması, AD’na afiliye hastane ve EA ASM’lerinin belirlenip hazırlanması, buralardaki eğiticilerin eğitimi için yeterlidir. 2 yıl içinde kademeli olarak asistan sayısı arttırılmalıdır. 2013 yılından itibaren mezun olanlar sadece uzmanlık eğitimine girebilmeli, TUS’da başarılı olmayıp BB’da çalışmak isteyenler ancak AHU yanında sınırlı yetkilerle çalışabilmelidir.

20 Mezuniyet öncesi eğitimde ASM’lerden AHAD’lar tarafından yararlanılabilmesi için 1 yıl önce hazırlanmış olan protokolün Bakanlık tarafından onaylanması.

21 Kısa dönemde uzmanlık eğitiminin özendirilmesi
AHU larına mecburi hizmet kaldırılması ya da üniversite eğitim merkezlerinde yapılması Asistan maaşları sahada çalışanların maaşına yakın olmasının sağlanması AHU’na yönelik ilaç ve rapor kısıtlamalarının kaldırılması Uzmanlık yönetmeliğinin hızla uygulamaya konması

22 11.


"2. GRUP Prof. Dr. Selma ÇİVİ Prof. Dr. Dilek GÜLDAL Doç. Dr. Yeşim UNCU Yrd. Doç. Dr. Nazlı ŞENSOY Yrd. Doç. Dr. Muharrem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları