Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sembolizm 19.yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sembolizm 19.yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır."— Sunum transkripti:

1 Sembolizm 19.yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır.

2 Sembolizm Parnasyenler insan duygularına, izlenimlere önem vermiyorlardı. Onlar için önemli olan gerçekti, düşüncelerdi.

3 Sembolizm Sembolistler bu anlayışa karşı çıkmış, duygusallığa, insanın iç dünyasına yönelmişlerdir.

4 Sembolizm Onlara göre somut varlıklar, dış dünya ile insanın duyuları arasında köprü kurmaya yarayan birer simgedir.

5 Sembolizm Sembolistler, semboller aracılığıyla dış çevrenin insan üzerindeki etkilerini ve izlenimlerini anlatmışlardır.

6 Sembolizm Şiiri sessiz bir şarkı olarak tanımlamışlar ve müziği şiirin amacı durumuna getirmişlerdir.

7 Sembolizm Onlara göre şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir; çünkü şiir bir şey anlatmak için yazılmaz.

8 Sembolizm Şiirde anlam kapalı olmalıdır ve herkes kendince yorum getirebilmelidir.

9 Sözcüğün anlam değerinden çok müzikal değeri önemlidir.
Sembolizm Sözcüğün anlam değerinden çok müzikal değeri önemlidir.

10 Sembolizm Parnasyenlerin genellikle "sone" nazım biçimini kullanmalarına karşın, sembolistler daha çok serbest nazım biçimlerine yönelmişlerdir.

11 Sembolizmin Özellikleri:

12 Sembolizm 1. Sembolizm, şiire duygu ve hayali getirmesi yönüyle romantizmle benzerlik taşır. Diğer benzer yan her iki akımın da öznel oluşudur. Bu benzerliklere karşın sembolistler, kendilerinden önceki tüm şiir anlayışlarına karşı çıkmışlardır.

13 Sembolizm 2. Duyguların, dış dünyayı ancak olduğu gibi değil, onu değiştirerek ulaştırabileceğini düşündüler.

14 Sembolizm 3. Sembolist ozanların doğa görüntülerini yarı aydınlık ortamlar oluşturur: sararmış yapraklar, akşamın alacakaranlığı, durgun göller, kızıl gün batımı, ayışıklı geceler.

15 Sembolizm 1. Sembolizm, şiire duygu ve hayali getirmesi yönüyle romantizmle benzerlik taşır. Diğer benzer yan her iki akımın da öznel oluşudur. Bu benzerliklere karşın sembolistler, kendilerinden önceki tüm şiir anlayışlarına karşı çıkmışlardır.

16 Sembolizm 4. Sembolistler, sembol ve mecazlarla dolu kapalı bir anlatımı seçtiler. Herkesçe farklı algılanabilecek yorumlanabilecek şiiri hedeflediler.

17 Sembolizm 5. Şiiri sözcüklerle yapılmış bir beste olarak gördüklerinden, şiirde müzikselliğe önem verdiler. Ölçü, uyak biçimsel özellikleri ikinci planda düşündüler.

18 Sembolizm 6. Sembolistler "sanat için sanat" görüşüne bağlı kalarak toplumsal, siyasal sorunlara uzak durdular.

19 Sembolizm 7. Sembolizmin ilkelerini, kuramını, Stephen Mallarme oluşturmuş, bildirgeyi ise Jean Moreas yayımlamıştır. Sembolizmin öncüsü ise bu akımın ortaya çıkışından önce ürünler veren Charles Boudelaire'dir.

20 TÜRK EDEBİYATINDA SEMBOLİZM

21 Bu anlayışın ilk uygulayıcısı
Sembolizm Bu anlayışın ilk uygulayıcısı  Cenap Şahabettin'dir. Ancak bu akımın en başarılı örneklerini veren şairimiz  Ahmet Haşim'dir.


"Sembolizm 19.yüzyılın ikinci yarısında parnasizme tepki olarak ortaya çıkmış bir akımdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları