Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)"— Sunum transkripti:

1 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Toplumcu gerçekçilik, materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerine temellendirilen,

2 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
insanı toplumsal ilişkileri içinde ele alan, toplumsal gerçekleri yansıtmayı amaçlayan bir sanat akımıdır.

3 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Marksizm: Karl Marx'ın düşüncelerine dayanan devrimci sosyalist akım.

4 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Materyalizm: Dünyada sadece maddenin varlığını kabul eden, metafizik kavramları red ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik.

5 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Özellikle Rusya'da Çarlık Döneminde Belinski ile başlayıp Sovyet Döneminde Pisarev, Çernişevski, Dobruliubov ile kurumsal sorunları çözen bu sanat anlayışı

6 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
kısa zamanda bütün dünya edebiyatını etkilemiş; sanatın, halkın sorunlarının dile getirilmesinde bir araç olarak görülmesi bu düşünürlerle başlamıştır.

7 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Toplumcu gerçekçiliğin ana ilkeleri 1934 yılında Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi'nde saptanmıştır.

8 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Buna göre sanat, toplumsal gerçekliği yansıtmalıdır.

9 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Bunun için sanatçının, toplum tarihinin akışını doğru algılaması, toplumun feodalizmden sosyalizme doğru nasıl geliştiğini kavraması gerekir.

10 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Toplumdaki çarpıklıkları saptamanın ve sergilemenin yanında bunlara çözüm arayışlarının da bulunması gerekir.

11 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Toplumcu gerçekçilik, sanatın ne olduğu sorusundan çok nasıl olması gerektiği sorusuna cevap vermeye çalışır.

12 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Türk edebiyatında toplumsal sorunlara Marksist çizgide yorumlar getiren, biçim ve özde yenilik yapan ilk kişi Nâzım Hikmet’tir.

13 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Şiirde ölçüyü atmış, Marksist felsefeyi savunmuş,

14 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Anadolu toprağının makineye hasretini dile getirmiş, serbest nazmın yaygınlaşmasını sağlamıştır.

15 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
"835 Satır" eseriyle "şairane üsluba" karşı çıkmış, dizeci anlayışı yıkmıştır.

16 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Nâzım Hikmet'in 1938 yılında mahkûm olmasından dolayı şiirden uzaklaşması ile onun şiirlerinden fikir ve nazım tekniği bakımından etkilenmiş bazı şairler, şiir anlayışını devam ettirmiştir.

17 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na girmese de savaşın toplum yaşayışını etkilemesi ve

18 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
toplumcu düşünüşün dergiler aracılığıyla yaygınlık kazanması "Garip" dışında yeni bir edebiyatın oluşmasını sağlamıştır.

19 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
"Toplumcu Gerçekçi Şairler" arasında Rıfat Ilgaz, Ahmed Arif, Attilâ ilhan, Cahit Irgat ve Ataol Behramoğlu'nun adları sayılabilir.

20 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Bu şairler Garip şiirini toplumcu bir şiir olarak görmemiş, eleştirmişlerdir.

21 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Bu akımın şairleri II.Yeni'yi de eleştirmiş, toplumcu şiiri savunmuşlardır.

22 TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)
Günümüzde toplumcu gerçekçilik daha çok "kent, birey ve kapitalizm" ilişkilerini anlatan bir şiir olmuş, "köy ve kasaba" şiir alanı olmaktan çıkmıştır.


"TOPLUMCU GERÇEKÇİLİK (Sosyal Realizm)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları