Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLE ANLAMI HAZIRLAYAN:BUKET MAMAHAR AÇIKGÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLE ANLAMI HAZIRLAYAN:BUKET MAMAHAR AÇIKGÖZ"— Sunum transkripti:

1 CÜMLE ANLAMI HAZIRLAYAN:BUKET MAMAHAR AÇIKGÖZ
TÜRKÇE KONU TESTİ CÜMLE ANLAMI HAZIRLAYAN:BUKET MAMAHAR AÇIKGÖZ

2 1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde "etkilenme" söz konusu değildir?
A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. B) Körle yatan şaşı kalkar. C) Üzüm üzüme baka baka kararır. D) Kır atın yanında duran ya huyundan, ya suyundan...

3 Doğru cevap “A” şıkkıdır:
“B –C- D” şıklarındaki atasözleri, karşısındakinden etkilenme anlamları taşır. “A” şıkkındaki atasözünde ise bu anlam yoktur.

4 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşula bağlılık” söz konusudur?
A) Onu trene binmek üzereyken yakaladım. B) Güneş doğmak üzereyken eve vardık. C) Kitabı geri vermek üzere aldım. D) Evden çıkmak üzere olduğunu söyledi.

5 Doğru cevap “C” şıkkıdır:
Koşula bağlılık, bir eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olmasıdır. Kitabı almasının koşulu ( şartı) geri vermesidir. Kitabı geri vermek şartıyla aldım..

6 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?
A) Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı bir ülkedir. B) Türkiye’nin en güzel şehri İzmir’dir. C) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. D) Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’dur. Serkan göker: Merter Fatih Koleji

7 Doğru cevap “B” şıkkıdır:
Öznel yargı: Kişiye göre değişen, doğruluğu kanıtlanamayan yargılardır. Türkiye’nin en güzel şehrinin neresi olduğu herkese göre değişebilir. Bu kişisel bir tercihtir Öznel bir yargıdır. Türkiye’nin konumu, başkenti ve nüfusu en yoğun olan şehri ise herkesçe bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. Nesnel yargılardır. Serkan göker:

8 4. "Cahit Sıtkı, genç bir şair olmalı
4."Cahit Sıtkı, genç bir şair olmalı.Ama niçin bu gençlik bir sabah güneşi gibi şen, coşkun, umutlu ve güler yüzlü değil? Niçin onda, hayatın şenliği, isteği ve coşkusu yok." Bu sözleri söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A) Kişi sorunlarıyla ilgilenen. B) Şairin sorunlarına ilgisiz davranan. C) Yaşam gerçeklerini yadırgayan. D) Karamsarlığı gençliğe yakıştırmayan.

9 Doğru cevap “D” şıkkıdır:
Bu paragrafta yazar, Cahit Sıtkı’nın şiirlerindeki karamsarlığı eleştirirken bunun tüm gençlikte var olduğunu söylüyor. Yazara göre gençlik, umutlu, coşkun ve güler yüzlü olmalıdır. Yazar , karamsarlığı gençliğe yakıştıramıyor. Serkan göker:

10 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesi değildir?
A) Gelgit, ayın çekim kuvvetinin tesiriyle denizin karaya yaklaşması ve karadan uzaklaşmasıdır. B) Sabahleyin ders çalışırsan daha iyi olur. C) Kafiye, mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. D) Hayatı yüceltme ve daha anlamlı kılma çabasıdır sanat. Serkan göker: Merter Fatih Koleji

11 Doğru cevap “B” şıkkıdır:
Tanım cümlesi: Bir varlığın veya kavramın ayırt edici özelliklerini belirli bir kesinlikle ifade etmektir. “… nedir?” sorusuna cevap veren cümleler tanım cümlesidir. Gelgit, kafiye, sanat nedir? Sorularına A, C, D şıklarında cevap verildiği için bunlar tanım cümleleridir. Serkan göker:

12 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım anlamı” vardır?
A) Saatlerdir yağan yağmur,her yeri göle çevirdi. B) Bir daha seni bu evde görmeyeceğim. C) Tut ki sınavlarda başarılı olamadın… D) Acaba seninle gelsem mi gelmesem mi? Serkan göker: Merter Fatih Koleji

13 Doğru cevap “C” şıkkıdır:
Kimi cümleler gerçekte olmadığı hâlde varmış gibi kabul edilen durumları anlatabilir. Bu tür cümlelere varsayım cümleleri denir. Varsayım anlamı “diyelim (ki), farz edelim (ki), tut ki, tutalım (ki), kabul edelim (ki)” gibi sözcüklerle sağlanır. Tut ki ( Varsayalım ki ) sınavlarda başarılı olamadın… Serkan göker:

14 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Romanda anlatılanlar Kurtuluş Savaşı yıllarında geçiyor. B) Bu roman, yazarın en güzel eseri. C) Romanın en güzel bölümü sonları. D) Bu romanı okumayan çok şey kaybetmiş sayılır. Serkan göker: Merter Fatih Koleji

15 Doğru cevap “A” şıkkıdır:
Nesnel yargı: Gerçekliği kanıtlanabilir, bilimsel, ölçülebilir, herkese göre aynı olan; göreceli olmayan; kişilerin duygularına dayanmayan anlatım nesnel anlatımdır “B,C,D” şıklarındaki cümleler, nesnel olmayan, öznel, kişiden kişiye değişebilen yargılardır. Romanda geçen olayların zamanı ise herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Serkan göker:


"CÜMLE ANLAMI HAZIRLAYAN:BUKET MAMAHAR AÇIKGÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları