Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZMANLIK EĞİTİMİ “TTB-UDEK DEĞERLENDİRMELERİ” Dr. Dilek Aslan 26 Aralık 2009, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZMANLIK EĞİTİMİ “TTB-UDEK DEĞERLENDİRMELERİ” Dr. Dilek Aslan 26 Aralık 2009, Ankara."— Sunum transkripti:

1 UZMANLIK EĞİTİMİ “TTB-UDEK DEĞERLENDİRMELERİ” Dr. Dilek Aslan 26 Aralık 2009, Ankara

2 Tıp eğitimi (mezuniyet öncesi-sonrası); Yaşam boyu eğitim/öğrenme Sürekli öğrenme (STE/SMG) 2

3 Tıp eğitiminin birincil amacı; Toplum sağlığını koruyan ve geliştiren* hekimler yetiştirmektir.. *UZUN VE NİTELİKLİ YAŞAM (Yaşama yıllar katmak, yıllara yaşam katmak) (DTF 1988) 3

4 TIP EĞİTİMİ----SAĞLIK “SAĞLIK BİR İNSAN HAKKI 1 ” 4 1 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

5 SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ DE DİKKATE ALINMALIDIR. 1 --EĞİTİM SİSTEMLERİ BU YAKLAŞIMI ÖNCELEMELİDİR. --BU YAKLAŞIM TIP EĞİTİMİNİN MODELLERİNİN ÜLKELERE VE TOPLUMLARA GÖRE FARKLILIKLARININ ALTINDA YATAN EN ÖNEMLİ GEREKÇELERDEN BİRİSİDİR 1 Social Determinants of Health as a Driving Force Towards Health Equity. http://www.wma.net/e/publications/pdf/wmj21.pdf.http://www.wma.net/e/publications/pdf/wmj21.pdf 5

6 6 Ekonomik koşullar Sağlık hizmetlerine ulaşabilirlik (eşit/eşit olmayan erişim) Küreselleşme Sosyal yapı Kişisel bazı özellikler (öğrenim/eğitim durumu, medeni durum, çalışma durumu, kronik hastalık varlığı, ilaç kullanma durumu, vb) Toplumsal cinsiyet rolleri Kültür Coğrafya, iklim özellikleri Günlük yaşam aktiviteleri Bireysel sağlık algısı Karar verme sürecine katılım … Sağlığın başlıca belirleyicileri Social Determinants of Health as a Driving Force Towards Health Equity. http://www.wma.net/e/publications/pdf/wmj21.pdf.http://www.wma.net/e/publications/pdf/wmj21.pdf

7 7 TIP FAKÜLTESİ/TIP EĞİTİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ UZMANLIK SONRASI EĞİTİM TOPLUM

8 8 TIP FAKÜLTESİ/TIP EĞİTİMİ UZMANLIK EĞİTİMİ UZMANLIK SONRASI EĞİTİM TOPLUM

9 SAĞLIK SİSTEMLERİ /UYGULAMALARI TIP ALANINDAKİ EĞİTİM SÜRECİNİ YAKINDAN ETKİLEMEKTEDİR ! 9

10 Tıp eğitimi küreselleşme sürecinde; -zorlanmaktadır -çıkmazlar yaşamaktadır 10 Towards a Medical Education Relevant to All: The Case for Global Health in Medical Education. http://www.cfms.org/pictures/file/Global%20Health/The%20Case%20for%20Global%20Health%20in%20Medical%20Education-%20AFMC.pdf. http://www.cfms.org/pictures/file/Global%20Health/The%20Case%20for%20Global%20Health%20in%20Medical%20Education-%20AFMC.pdf

11 TTB-UDEK’in amaçlarından birisi… Uzmanlık dernekleri aracılığı ile tıpta uzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için ; -standartların oluşturulması -denetlenmesi - değerlendirilmesi -korunması … Tükel R. 15 Yılın ardından.. TTB-UDEK:1994-2009. TTB-UDEK Bülteni 2009; 4: 3-15.

12 UZMANLIK EĞİTİMİ Amacı; insan sağlığını önceleyen, nitelikli sağlık hizmeti vermek üzere gerekli bilimsel bilgi, beceri ve etik değerlere uygun tutumla donatılmış uzman hekim yetiştirmektedir…

13 TEKNİK BİR KONU DEĞERLER BÜTÜNÜ KATILIM GEREKSİNİMİ DEĞERLENDİRİLEBİLME AÇIKLIĞI/ŞEFFAFLIK TOPLUMUN SAĞLIK GEREKSİNİMİNE YANIT VEREBİLEN, UYARLANABİLİR …..

14 SÜREÇ VE DEĞERLENDİRMELER

15 11 Temmuz 2008 Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmelik Taslağının Sağlık Bakanlığı tarafından TUK üyelerine Gönderilmesi 14 Temmuz 2008 TUK toplantısı 16 Temmuz 2008 TTB’nin taslağı uzmanlık derneklerine göndermesi 26 Temmuz 2008 İstanbul’da taslağın madde madde gözden geçirilerek eksiklikler ve olması gerekenlerin saptanması 27 Temmuz 2008 SB’na önerilerin iletilmesi 15 Sayek İ, Özçelik Z. Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TTB Çalışmaları ve Yargı Süreci) TTB-UDEK Bülteni 2009; 438-39.

16 4-5 Mayıs 2009 TUK toplantısı (görüşler bu tarihe kadar süreklilik içinde iletilmiş -paylaşılmıştır 18 Temmuz 2009 Taslağın Resmi Gazetede “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” adı ile yayınlanması (Resmi Gazete—sayı: 27292) Karar sayısı: 2009/15153 5 Eylül 2009 UDEK’in çağrısı ile çok sayıda uzmanlık derneğinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin geniş katılımı ile yönetmelik hakkındaki değerlendirmelerin paylaşılması, bazı maddelerin iptali için dava açılmasında görüş birliğinin oluşturulması 16 Sayek İ, Özçelik Z. Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TTB Çalışmaları ve Yargı Süreci) TTB-UDEK Bülteni 2009; 438-39.

17 TIPTA VE DİŞHEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ ELEŞTİRİ/DEĞİŞİM GEREKSİNİMİ OLAN MADDELER Madde 4-(h) Madde 6 Madde 7 Madde 9 Üçüncü Bölüm Madde 11 Madde 12 Madde 13 Madde 15 (2) (4) Madde 26 Altıncı Bölüm Geçici Madde 4 (Hekim olmayan kişilerin tıp uzmanı olmasına olanak sağlamaktadır) Geçici Madde 6 Ek’li çizelge 1 Ek’li çizelge 3 17 Sayek İ, Özçelik Z. Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TTB Çalışmaları ve Yargı Süreci) TTB-UDEK Bülteni 2009; 438-39.

18 TUK işleyişinin demokratikleşmesi Temsiliyet (tarafların temsiliyeti/eğitim verenler/alanlar/vb) Eğitim kurumlarının değerlendirme ölçütleri Bulunması gerekli koşullar (altyapı,vb) Görev ve sorumlulukların belirlenmesi Uzmanlık jürilerinin oluşturulması yöntemi-liyakata önem Değerlendirme Eğitimin ve eğiticilerin eğitim alanlar tarafından değerlendirilmesi Merkezi sınavlar Eğitim programı ÇEP Sertifikasyon programı Eğitim alanların hak ve özgürlükleri Çalışma süreleri, koşulları, vb Yan dal uzmanlık eğitimi gerektirmeyen alanlarda sertifikasyon eğitimlerine TUK’un karar vermesi TTB/TTB-UDEK Önerileri

19 Katkılar… 19


"UZMANLIK EĞİTİMİ “TTB-UDEK DEĞERLENDİRMELERİ” Dr. Dilek Aslan 26 Aralık 2009, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları