Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Outline 5.1 Test-Driving the Inventory Application.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Outline 5.1 Test-Driving the Inventory Application."— Sunum transkripti:

1 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Outline 5.1 Test-Driving the Inventory Application 5.2 Introduction to C# Code 5.3 Inserting an Event Handler 5.4 Performing a Calculation and Displaying the Result 5.5 Using the Debugger: Syntax Errors 5.6 Wrap-Up Ders 5 – Inventory Uygulamasını tamamlamak Programlamaya giriş

2 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 2 Amaçlar Bu derste şunlar öğrenilecek: –Button için bir event-handler eklemek (Olay tabanlı kod) –Event handler içine kod yazmak –C# kodu ile bir kontrolün herhangi bir özelliğine erişmek –Atama ve çarpma operatörlerini kullanmak

3 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 3 5.2 C# Kodlamaya Giriş Kodlamaya geçmeden önce hata ayıklama, kodu takip etme açısından faydalı olan satır numaralarını gösterme özelliğini aktif hale getirelim Options dialog penceresi –Visual Studio.NET ortamı ile ilgili genel ayarlar değiştirilebilir

4 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 4 5.2 C# Kodlamaya Giriş Options dialog. Text Editor folder icon

5 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 5 5.2 C# Kodlamaya Giriş Satır numaralarını göstermek –Text Editor seçilir Altında General tıklanır –Line Numbers ifadesinin yanındaki kutucuk işaretlenir

6 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 6 5.2 C# Kodlamaya Giriş Figure 5.4 C# text editor için genel ayarlar C# folder General item Line Numbers CheckBox (checked)

7 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 7 5.2 C# Kodlamaya Giriş Yazı tipi ve rengi de buradan değiştirilebilir Fonts and colors –Kodu renklendirirken kullanılacak renkler her ifade için ayrı ayrı seçilebilir –Ayarları Defaults düğmesine basarak sıfırlayabilirsiniz

8 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 8 5.2 C# Kodlamaya Giriş Figure 5.6 Examining the Fonts and Colors page. Fonts and Colors item Use Defaults Button

9 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 9 5.2 C# Kodlamaya Giriş Form’u yeniden isimlendirmek –Form ’un Name özelliğini FrmInventory yapınız

10 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 10 5.2 C# Kodlamaya Giriş The code editor –Code view using directive –Belli namespace altındaki sınıflara erişim sağlar Class tanımlama –class anahtar kelimesi –Identifier (Tanımlayıcı) –Class içindeki kodlar süslü parantezler içindedir –Büyük-küçük harf duyarlılığı C# ‘daki tüm ifadeler büyük küçük harf duyarlıdır Main fonksiyonu (Program.cs içinde)

11 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 11 5.2 C# Kodlamaya Giriş IDE içinde kodların bir bölümü görünüyor Inventory.cs tabbed window Class tanımlaması Class Inventory namespace’i içinde tanımlanmıştır Using ifadeleri

12 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 12 5.2 Introduction to C# Code Generated code –Expanding the code –Outlined code

13 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 13 5.2 C# Kodlamaya Giriş Windows Form Designer tarafından üretilmiş hazır kodu da istersek görebiliyoruz Expanded code

14 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 14 5.2 C# Kodlamaya Giriş Her kontrol için IDE tarafından kod üretilir ve değiştirilir –Default özellikler için –Veya tasarım ekranından programcı tarafından yapılan değişiklikler için

15 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 15 5.3 Event-handler yerleştirmek Event-handler: Her olay olduğunda olaya müteakip çalışmasını istediğimiz kod parçasıdır Nasıl eklenir –Visual Studio.NET herhangi bir kontrole çift tıklandığında otomatik olarak event-handler kod için fonksiyonu üretir, programcı araya girerek kodunu yazar –Event handler fonksiyonlar genelde benzer bir isimlendirme sistematiğine göre otomatik oluşturulur Button1_Click TextBox1_TextChanged V.s.

16 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 16 5.3 Event-handler yerleştirmek btnCalculate_Click fonksiyonu otomatik olarak üretilmiş ve henüz içinde kod bulunmuyor Yıldız karakterleri dosyanın değiştiğini ama henüz kaydedilmediğini belirtir Boş event handler

17 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 17 5.3 Event-Handler yerleştirmek Event-handler içine kod yerleştirmek –Süslü parantezler içine yazılmalı ve dışına çıkılmamalıdır –Kodun içine yorum yazılabilir Double slash (//) kullanılır Varsayılan olarak yeşil renk olur –C# kodları Her C# ifadesi noktalı virgül ile bitmelidir Herhangi bir kontrole Design ekranındaki Name özelliği ile erişilebilir –Nokta operatörü (. ) ile kontrolün özelliklerini erişilir

18 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 18 5.3 Event-Handler yerleştirmek Calculate Total Button ’unun kodları Event handler Bu kod ile başlıy oruz

19 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 19 5.3 Event-Handler yerleştirmek IntelliSense –VS.Net’in önemli bir özelliğidir –Kod yazarken otomatik olarak hatırlatma listesi çıkar –CTRL + BOŞLUK ile aktive edilir ve liste görüntülenir –Küçük-büyük harf hassasiyeti sebebiyle sürekli kullanılmalıdır Atama operatörü (=) –İki taraf vardır, değer sağdan sola aktarılır –Operatörün her iki tarafı da aynı tür değişken olmalıdır

20 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 20 5.3 Event-Handler yerleştirmek IntelliSense kod yazarken otomatik çalışır veya ctrl+boşluk ile çalıştırılır Seçili olan Intellisense Seçili olanın açıklaması

21 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 21 5.4 Hesaplama yapmak ve sonucu yazdırmak Eklenecek yeni kodlar –Biraz daha yorum satırları (Unutmamak için!) –Çok uzun satırlar ENTER ile birkaç satıra bölünebilir, sorun oluşturmaz –Çarpma operatörü Int32.Parse fonksiyonu/metodu –Parantez içine verilen değeri tamsayı türüne dönüştürür –Ve geri döndürür Convert.ToString –Parantez içine verilen şeyi string türüne dönüştürür

22 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 22 5.4 Hesaplama yapmak ve sonucu yazdırmak Çarpma operatörü ve dönüştürme kodları ile uygulamanın son hali Kodun yeni hali

23 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 23 5.5 Debugger’ı kullanmak: Syntax (Yazım hataları) Output window –Derlemenin (Compile/Build/Rebuild) sonuçları görüntülenir Output penceresinde başarılı bir derleme/çalıştırma işlemi şu şekilde görünür

24 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 24 5.5 Debugger’ı kullanmak: Syntax (Yazım hataları) Task List –Derleme sırasında tespit edilen programcıya ait hataları gösterir Hatanın açıklaması Hatalı yazımın ait olduğu satır numarası Task List yazım hatalarını gösterir, çift tıklanarak hatalı satıra gidilebilir.

25 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 25 5.5 Debugger’ı kullanmak: Syntax (Yazım hataları) Yazım hatasının tespiti ve düzeltilmesi –VS.NET aynı zamanda real-time(gerçek zamanlı) hata gösterimini de destekler –Hatalar kırmızı alt çizgi ile gösterilir –Task List ‘de öte yandan hataları liste olarak göstermektedir

26 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 26 5.5 Debugger’ı kullanmak: Syntax (Yazım hataları) IDE içinde bir yazım hatası şöyle görünür Kırmızı alt çizgiye dikkat !

27 © Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 27 5.5 Debugger’ı kullanmak: Syntax (Yazım hataları) Task List bu hatayı ve açıklamasını gösteriyor. Hata metnine göre orada bir noktalı virgül (;) unutulmuş.


"© Copyright 1992-2004 by Deitel & Associates, Inc. and Pearson Education Inc. All Rights Reserved. 1 Outline 5.1 Test-Driving the Inventory Application." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları